شعر برگزيده:
الأشعار قبول ندارم
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد مرادى تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۵۲ نظرات نظرات: ۰
دارد هنوز يک سرخون آلود بالاى نيزه مرثيه مى خواند
اى کاش مردهاى خدايى را، اين نوحه غريب بترساند
ايکاش باز بارش دستى سبز، از آسمان ستاره درو مى کرد
شايد دل کپک زده ما را لبخند يک ستاره بلرزاند
من، مومنم ووارث داغى سرخ اما چرا من اشک نمى ريزم
حتما خدا پلچ شده که من را در لابلاى روضه…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۵۹۶) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۴۹۱) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۴۷۵) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۴۶۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۳۲۶) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۳۱۹) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۳۰۰) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۲۸۵) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۲۷۰) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۲۶۶)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم