شعر برگزيده:
الأشعار براى گل روى تو
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: قيصر امين پور تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۲۳۶ نظرات نظرات: ۰
چنان داغ دل، داغ دل ديده ام
که حال خود از لاله پرسيده ام
به هر جا چمن در چمن، گل به گل
همان مهر داغ تو را ديده ام
کدامين چمن را گل از گل شکفت
که آن بوى نام تو نشنيده ام؟
به بوى تو تنها به بوى تو بود
که هر جا گلى ديده ام، چيده ام
دلم را به هر آب وآتش زدم
که چون شمع در گريه خنديده ام
همه هفت…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۲,۱۲۵) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۲,۰۶۸) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۲,۰۶۳) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۹۵۴) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۹۵۳) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۸۵۲) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۸۵۱) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۸۴۸) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۸۱۲) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۱,۸۰۰)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم