شعر برگزيده:
الأشعار بهار خواهم مرد
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محسن حسن زاده تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۱۰ نظرات نظرات: ۰
بيا وگرنه در اين انتظار خواهم مُرد
اگر که بى تو بياييد بهار، خواهم مُرد
به روى گونه من، اشک سال ها جارى است
وزير پاى همين آبشار، خواهم مُرد
نيامدى وخدا آگه است، من هر روز
به اشتياق رُخَت چند بار خواهم مُرد
خبر رسيد که تو با بهار مى آيى
در انتظار تو، من تا بهار خواهم مُرد
پدر که تيغ…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۶۵۰) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۵۳۸) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۵۲۹) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۵۰۸) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۳۷۱) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۳۶۷) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۳۳۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۳۳۲) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۳۰۲) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۲۹۸)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم