شعر برگزيده:
الأشعار ديدار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: عليرضا قزوه تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۷۰۶ نظرات نظرات: ۰
غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زيباتر از زيبا
تو از (الله اکبر) آمدى، از (اشهد ان لا ...)
شهادت مى دهم معراج يعنى چشمهاى تو
شهادت مى دهم چشم تو يعنى سور اسرا
غريبه نيستى، اين روزها بسيار دلتنگم
براى اين دل تنهاترم دستى ببر بالا
دلم زرد است، شب هايم همه سر است، يا خورشيد
بقيعستان اشکم بسته…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۲,۱۲۵) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۲,۰۶۹) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۲,۰۶۳) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۹۵۴) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۹۵۳) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۸۵۲) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۸۵۱) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۸۴۹) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۸۱۳) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۱,۸۰۰)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم