صفحه اصلى » شعر مهدوى » استغاثه به حضرت مهدى عجل الله فرجه
شعر مهدوى

الأشعار استغاثه به حضرت مهدى عجل الله فرجه

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: شهيد حسين شاهد تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۴۰۶ نظرات نظرات: ۰
عـمرم تـمام گشـت ز هـجران روى تو          تـرسم شـها بـه خـاك بـرم آرزوى  تو
بـا  آن  كـه روى ماه تو از ديده شد  نهان          عـشاق را هـميشه بـود ديـده سوى تو
خورشيد چهره ات چو نهان شد زچشم خلق          شـد  روزشان  سياه از اين غم چو موى تو
دامـن  پر از ستاره كنم شب ز اشك  چشم          چون  بـنگرم  بـه مـاه وكنم ياد روى تو
گردش بــه بـاغ بـهرتماشاى گل  بـود          گلـهاى  بـاغ را نـبود رنگ وبـوى  تو
هـمچون  مـسيح جان به تن مردگان  دهد          گر  بگذرد  نـسيم سـحرگه ز كـوى  تو
تـا  كـى زهجر روى تو سوزيم همچو  شمع          شـبها بـه يـاد روى تـو وگفـتگوى تو
رحـمى بـه حـال (شاهد) از پا فتاده  كن          تـا كـى بـه هـر ديار كند جستجوى  تو
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم