شعر برگزيده:
الأشعار انتظار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سيد عباس سجادى تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۰۹۸ نظرات نظرات: ۰
اى آنکه در نگاهت حجمى زنور دارى
کى از مسير کوچه قصد عبور دارى؟
چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابى
اى آنکه در حجابت درياى نور دارى
من غرق در گناهم، کى مى کنى نگاهم؟
برعکس چشمهايم چشمى صبور دارى
از پرده ها برون شد، سوز نهانى ما
کوک است ساز دلها، کى ميل شور دارى؟
در خواب ديده بودم، يک…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۲,۱۲۶) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۲,۰۷۰) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۲,۰۶۳) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۹۵۵) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۹۵۳) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۸۵۳) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۸۵۱) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۸۴۹) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۸۱۳) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۱,۸۰۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم