شعر برگزيده:
الأشعار يادگارى
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: قيصر امين پور تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۵۵ نظرات نظرات: ۰
از نو شکفت نرگس چشم انتظارى ام
گل کرد خار خار شب بى قرارى ام
تا شد هزار پاره دل از يک نگاه تو
ديدم هزار چشم در آيينه کارى ام
گر من به شوق ديدنت از خويش مى روم
از خويش مى روم که تو با خود بيارى ام
بود ونبود من همه از دست رفته است
بارى مگر تو دست بر آرى به يارى ام
کارى به کار غير ندارم که…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۶۵۰) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۵۳۸) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۵۲۹) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۵۰۹) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۳۷۲) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۳۶۸) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۳۳۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۳۳۲) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۳۰۲) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۲۹۸)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم