شعر برگزيده:
الأشعار در انتظار سبز تو
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سپيده کاشانى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۳۲۷ نظرات نظرات: ۰
دير است تا که عشق تو از سر به در کنيم
در انتظار سبز تو، جان را سپر کنيم
آواز صد پرنده ميان سکوت ماست
برگرد تا زديده، گل شوق پر کنيم
گفتى صداى پاى دلم را شنيده اى
بنشين کز اين سرود، نوايى دگر کنيم
بنشين در ارتقاع شب اى آفتاب من
کز ماجراى تلخ جدايى حذر کنيم
در باغهاى آينه ها فصل رنگه…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۸۳۲) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۷۶۰) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۷۵۸) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۶۸۱) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۶۳۱) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۵۴۴) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۵۳۳) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۵۱۶) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۵۰۹) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۴۷۹)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم