شعر برگزيده:
الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد رضا آغاسى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۹۷ نظرات نظرات: ۰
شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار
صاحب آينه تا صبح بهار
شيعه يعنى صاحب پا در رکاب
تا که خورشيد افکند رخ از نقاب
فاش مى بينم ملائک صف به صف
اين غزل خوانند با تبنور ودف
عشقبازان، شور وحال آمد پديد
ميم وحاى وميم ودال آمد پديد
شب نشينان ديده را روشن کنيد
آن مه فرخنده حال آمد پديد
آمد آن روزى…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۳,۳۹۸) الأشعار آدين (نمایش ها: ۳,۱۹۷) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۳,۰۳۰) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۲,۹۷۰) الأشعار آدينه موعود (نمایش ها: ۲,۸۶۹) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۲,۸۳۹) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۲,۷۹۷) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۲,۷۹۴) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۲,۷۹۳) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۲,۷۴۵)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غروب (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم