شعر برگزيده:
الأشعار كسى از دور مى آيد
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: رحمت الله نصيرپور تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۴۲ نظرات نظرات: ۰
خدا يک شب، کمى پرواز از روى درخت آسمانش چيد، دستم داد
سپس ومشتى از احساس، قرصى نان وغم در بقچه ى پيچيد، دستم داد
من آن شب سرخوش از آن هديه هى آسمانى گريه مى کردم، نمى دانم
چرا يک عابر شبگرد آمد با سخاوت، سکه ترديد دستم داد
زبان اشتهى شعرهايم زود تاول زد، حرام از سفره مى خوردم
خدا…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۶۵۰) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۵۳۸) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۵۲۹) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۵۰۸) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۳۷۱) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۳۶۷) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۳۳۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۳۳۱) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۳۰۲) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۲۹۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم