شعر برگزيده:
الأشعار خوب من
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: ناصر فيض تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۶۸۸ نظرات نظرات: ۰
پس از اين چله نشين شب چشمان توام
دست سنگين گناهم که به دامان توام
تو به دنبال چه مى گردى در من پس از اين
من که امروز چهل مرحله ويران توام
کفر مى گويم اگر، از تب سرگردانى است!
بس که در هروله خويش به ايمان توام
من وتو مثل دو آئينه دور از هم و من،
در همين فاصله عمرى ست که حيران توام
مثل…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۶۸۸) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۶۷۰) الأشعار آدين (نمایش ها: ۶۳۰) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۶۲۱) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۵۹۶) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۵۹۶) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۵۸۹) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۵۸۱) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۵۷۴) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۵۷۲)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم