شعر برگزيده:
الأشعار غزل بهار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: عليرضا قزوه تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۱۳۴ نظرات نظرات: ۰
آه مى کشم تو را، با تمام انتظار
پر شکوفه کن مرا، اى کرامت بهار
در رهت به انتظار، صف به صف نشسته اند
کروانى از شهيد، کاروانى از بهار
اى بهار مهربان، در مسير کاروان
گل بپاش وگل بپاش، گل بکار وگل بکار
بر سرم نمى کشى، دست مهر اگر، مکش
تشنه محبتند، لاله هاى داغ دار
دسته دسته گم شدند، مهره…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۲۷۲) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۱۶۲) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۱۳۴) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۰۷۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۹۸۰) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۹۸۰) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۹۷۴) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۹۶۰) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۹۵۹) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۹۵۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم