شعر برگزيده:
الأشعار گوهر دين
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: استاد محمد علی مجاهدی (پروانه) تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۲۵ نظرات نظرات: ۰
تا بكى در پرده مانى ماه من؟ روشنگرى كن
تا كنى هر دلبرى را عاشق خود، دلبرى كن
جلوه يى كن، زهره را چون ذره محو خويش گردان
رخ نما ومشترى را بر رخ خود مشترى كن
تا بكى از دورى ماه رخت اختر شمارم؟
چرخ دين را مهر شو، در آسمان روشنگرى كن
شاهباز دين زهر سو مى خورد تيري، خدا را
طاير بشكسته بال…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۵۱۰) الأشعار آدين (نمایش ها: ۴۷۴) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۴۵۹) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۴۴۶) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۴۴۴) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۴۴۴) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۴۴۳) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۴۴۲) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۴۲۸) الأشعار ديدار (نمایش ها: ۴۲۵)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم