شعر برگزيده:
الأشعار تا دل شب
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: آرش شفاعى بجستان تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۱۶ نظرات نظرات: ۰
يادش به خير تا دل شب انتظار ها
آن هديه هاى ساده کتاب ونوارها
ها مى کنم به دست زمستان نشسته ام
تا ابر مى روند ستون بخارها
من با گلى که با غنچه تقديم کرده است
از دير کردنت شده ام خسته بارها
دير آمدى ودسته گل سرخ زرد شد
زخمى شده است دستم از آزاد خارها
بر شانه هاى خسته ى من بوسه مى زنى
يک…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۴۳۲) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۳۳۵) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۳۱۰) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۲۵۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۱۵۰) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۱۴۵) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۱۳۳) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۱۱۶) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۱۱۲) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۱۰۲)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم