شعر برگزيده:
الأشعار زمان ما بى امام نيست
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: فرج الله فکورى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۰۱ نظرات نظرات: ۰
بارها ديده بودمت
آن چنان که آب را در آب
وآسمان را در آبی
وسبز را در عشق
غبار، آينه را تهمت بست
وگرنه
زمان ِ ما بى امام نيست.
کجايى که ديدارت محض است
پاهايمان خشک است ودست هايمان بى تکليف؟
درختان برگ ريزان دورى تواند
وقرن هاست که ايستاده اند
تا جمالت را زانو زنند.
شاخه ها، سلامتى ات…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۴۰۱) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۳۶۲) الأشعار آدين (نمایش ها: ۳۵۶) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۳۵۰) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۳۴۹) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۳۴۴) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۳۳۰) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۳۲۹) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۳۲۶) الأشعار دريچه اى رو به اميد (نمایش ها: ۳۲۳)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم