شعر برگزيده:
الأشعار چشمى كنار پنجره انتظار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: هوشنگ ابتهاج تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۲۳ نظرات نظرات: ۰
اى دل، به کوى او ز که پرسم که يار کو
در باغ پر شکوفه، که پرسد بهار کو
نقش ونگار کعبه نه مقصود شوق ماست
نقشى بلندتر زده ايم، آن نگار کو
جانا، تو اى عشق خموشانه خوش تراست
آن آشناى ره که بود پرده دار کو
ماندم درين نشيب وشب آمد، خداى را
آن راهبر کجا شد وآن راهوار کو
اى بس ستم که بر سر ما…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۴۴۱) الأشعار آدين (نمایش ها: ۴۰۱) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۳۹۹) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۳۸۷) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۳۸۷) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۳۸۴) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۳۷۰) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۳۶۸) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۳۶۶) الأشعار ديدار (نمایش ها: ۳۶۵)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم