شعر برگزيده:
الأشعار باز جمعه اى گذشت وحاجتم روا نشد
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: حميد رضا شکارسرى تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۶۷۳ نظرات نظرات: ۰
باز هم بگير! اى دل غم آشنا بگير!
آسمان ببار وجانب دل مرا بگير!
بى تو کنج اين خرابه ها غريب مانده ايم
باز هم بيا سراغ از اين غريبه ها بگير!
دشنه زار بى نهايتى ست دشت رو به رو
زير بازوان دوستان کور را بگير!
اى که رام دستهاى توست آب وباد ورعد
دست از آستين برآر وراه بر بلا بگير!
خون لاله روى…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۴۸۶) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۳۹۵) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۳۷۸) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۳۴۰) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۲۱۶) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۲۱۳) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۱۹۴) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۱۸۳) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۱,۱۷۵) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۱,۱۶۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم