شعر برگزيده:
الأشعار گوشى به راه كعبه
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: هانى رضوى تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۹۴ نظرات نظرات: ۰
در خوابهاى بيسروسامانمان بمان
اى آخرين ستاره ى اندوه ِ آسمان
در کنج خلوت شب تشويش رخنه کن
با ما سرود ِ(ميرسم از راه) را بخوان
تصوير تو بزرگترين باور من است
مردى هميشه داشته لبخند بر لبان
مردى شبيه قصهى خرما ونان عزيز
مردى شبيه قصهى باباى مهربان
مردى شبيه تشنگى وبغض کودکان
مردى شبيه…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۸۹۵) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۸۱۶) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۷۸۳) الأشعار آدين (نمایش ها: ۷۶۰) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۷۳۹) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۷۱۹) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۷۱۹) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۷۱۹) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۷۱۷) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۷۱۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم