شعر برگزيده:
الأشعار يگانه فاتح
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: مرتضى اميرى تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۴۷۴ نظرات نظرات: ۰
فروغ بخش شب انتظار، آمدنى ست
نگار، آمدنى غمگسار، آمدنى ست
به خاک کوچه ديدار آب مى پاشند
بخوان ترانه شادى که يار آمدنى ست
ببين چگونه قنارى ز شوق مى لرزد!
مترس از شب يلدا! بهار آمدنى ست
صداى شيهه رخش ظهور مى آيد
خبر دهيد به ياران: سوار آمدنى ست
بس است هر چه پلنگان به ماه خيره شدند
يگانه…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۸۵۱) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۷۵۹) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۷۲۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۷۲۱) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۶۸۴) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۶۸۳) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۶۸۲) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۶۸۰) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۶۷۸) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۶۶۶)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم