شعر برگزيده:
الأشعار خورشيد پرستان
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: هوشنگ ابتهاج تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۹۹ نظرات نظرات: ۰
خورشيد پرستان رخ آن ماه نديدند
دل ياوه نهادند که دلخواه نديدند
هر کس دم ازو مى زند و اين همه دستان
زان روست که درپرده او راه نديدند
شرح غم دل سوختگان کار سخن نيست
زين سوز نهان خلق به جز آه نديدند
امروز عزيز همه عالم شدى اما
اى يوسف من حال تو در چاه نديدند
از خون شفق خنده گشايد گل خورشيد
آن…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۵۷۷) الأشعار آدين (نمایش ها: ۵۴۱) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۵۳۹) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۵۲۱) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۵۱۲) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۵۱۰) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۵۰۸) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۴۹۷) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۴۹۲) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۴۸۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم