شعر برگزيده:
الأشعار چشم به راه
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: زكريا اخلاقى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۶۱۷ نظرات نظرات: ۰
به تماشاى طلوع تو، جهان چشم به راه
به اميد قدمت، كون ومكان چشم به راه
به تماشاى تو اى نور دل هستى، هست
آسمان، كاهكشان كاهكشان چشم به راه
رخ زيباى تو را، ياسمن آيينه به دست
قد رعناى تو را سرو جوان چشم به راه
در شبستان شهود اشك فشان دوخته اند
همه شب تا به سحر خلوتيان چشم به راه
ديدمش…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۳۱۷) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۲۰۸) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۱۸۰) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۱۱۴) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۰۱۹) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۰۱۴) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۰۱۱) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۹۹۵) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۹۹۲) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۹۹۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار صبح بى تو (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم