شعر برگزيده:
الأشعار شرقى ترين تبسم بغض آلود
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: عبدالرضا کوهمان جهرمى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۸۶ نظرات نظرات: ۰
در سايه سار غريب چشم من جز انتظار خيس تو بر پا نيست
بر جاده هاى غمزده بى روح، وقتى حضور سبز تو پيدا نيست
در اين غروب وهق هق باران زا چون ابرهاى خسته وبغض آلود
بايد به کوه سر بگذارم من، حالا که شانه هاى تو اينجا نيست
بر شاخسار ترد نگاه من، گل مى کند دوباره غمى سنگين
بر ساحل کويرى چشمانم…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۲۰۴) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۰۹۳) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۰۵۶) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۰۲۴) الأشعار آدين (نمایش ها: ۹۲۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۹۲۲) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۹۱۱) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۹۰۸) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۹۰۴) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۸۹۸)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم