شعر برگزيده:
الأشعار ديدار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: الهام امين تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۰۳ نظرات نظرات: ۰
اى مهربان که نام تو را يار گفته اند
چشم تو را فروغ شب تار گفته اند
از دست هاى مهر تو اعجاز چيده اند
از گام هاى سبز تو بسيار گفته اند
ما با در ودريچه وروزن غريبه ام
با ما سخن هميشه زديوار گفته اند
واکن زنور پنجره اى رو به سوى آسمان
کز ابرهاى تيره به تکرار گفته اند
بر خيز وپرده برکش از…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۲۰۳) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۰۹۳) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۰۵۵) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۰۲۴) الأشعار آدين (نمایش ها: ۹۲۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۹۲۲) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۹۱۱) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۹۰۸) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۹۰۴) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۸۹۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم