شعر برگزيده:
الأشعار يوسف زهرا
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد خسرو نژاد تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۶۸۱ نظرات نظرات: ۰
اى آنکه بود منزل وما واى تو چشمم
باز آ که نباشد بجز از جاى تو چشمم
در راه تو با ديده حسرت نگرانم
دارد همه دم شوق تماشاى تو چشمم
اى يوسف زهرا که سپيدست چو يعقوب
از حسرت ديدار دلاراى تو چشمم
گر قابل ديدار جمال تو نباشد
اى کاش که افتد به کف پاى تو چشمم
نا چند دهى وعده ديدار به فردا؟
شد…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۳۱۷) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۲۰۹) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۱۸۱) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۱۱۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۰۲۱) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۰۱۷) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۰۱۲) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۹۹۷) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۹۹۴) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۹۹۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار صبح بى تو (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم