شعر برگزيده:
الأشعار انتظار
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: عليرضا قزوه تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۰۷ نظرات نظرات: ۰
دلا تا باغ سنگى، در تو فروردين نخواهد شد
به روز مرگ، شعرت سوره ياسين نخواهد شد
فريبت مى دهند اين فصل ها، تقويم ها، گل ها
از اسفند شما پيداست، فروردين نخواهد شد!
مگر در جستجوى ربناى تاز ه اى باشيم
وگرنه صد دعا زين دست، يک نفرين نخواهد شد
مترسانيدمان از مرگ، ما پيغمبر مرگيم
خدا با…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۳۱۷) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۲۰۸) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۱۸۰) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۱۱۴) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۰۱۹) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۰۱۴) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۰۱۱) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۹۹۵) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۹۹۲) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۹۹۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار صبح بى تو (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم