شعر برگزيده:
الأشعار زمان ما بى امام نيست
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: فرج الله فکورى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۱۴ نظرات نظرات: ۰
بارها ديده بودمت
آن چنان که آب را در آب
وآسمان را در آبی
وسبز را در عشق
غبار، آينه را تهمت بست
وگرنه
زمان ِ ما بى امام نيست.
کجايى که ديدارت محض است
پاهايمان خشک است ودست هايمان بى تکليف؟
درختان برگ ريزان دورى تواند
وقرن هاست که ايستاده اند
تا جمالت را زانو زنند.
شاخه ها، سلامتى ات…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۲۰۴) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۰۹۳) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۰۵۶) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۰۲۴) الأشعار آدين (نمایش ها: ۹۲۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۹۲۲) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۹۱۱) الأشعار غرق انتظار (نمایش ها: ۹۰۸) الأشعار صبح بى تو (نمایش ها: ۹۰۴) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۸۹۸)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم