صفحه اصلى » شعر مهدوى » گوشى به راه كعبه
شعر مهدوى

الأشعار گوشى به راه كعبه

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: هانى رضوى تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۱۳۱ نظرات نظرات: ۰
در خـوابـهاى بـيـسروسامانمان بـمان          اى آخـرين سـتاره ى انـدوه ِ آسـمان
در  کنـج خلوت شب تشويش رخنه  کن          بـا مـا سـرود ِ(ميرسم از راه) را بخوان
تـصوير  تـو بـزرگترين باور من  است          مـردى هـميشه داشـته لـبخند بر لبان
مـردى  شـبيه قـصهى خرما ونان  عزيز          مـردى شـبيه قـصهى بـاباى مـهربان
مـردى شـبيه تـشنگى وبغض  کودکان          مـردى شـبيه قـصهى سـرخ  ستارگان
مـردى  شـبيه مـاه، مردى بريده دست          مـردى شـبيه مـردترين مرد داستان ...
تـصوير  تـو بـزرگتر از باور من  است          اى آشـنـاى گمـشـدهى  نـاشناسمان
تـا کى تـمام هـفته هـمين شعر باشد و          آواز  دلـشکستهى  امـيد، بـعد از  آن
جـمعه بـه جـمعه قـصه به تکرار ميرسد          آواز دلـشکستهى مـا، اشک جـمکران
هـفته  بـه هفته خستهتر از قبل مى شويم          قطره به قطره اشک پس از آن پيات  روان
آيـينهها پر از غـم وتـرديد  مـاندهاند          اشـعار  تلخ حسرت وياس است بر  زبان
در راه مـانده ايـم وکسى نيست در افق          تـنها  حـضور تـوست امـيد مسافران
چشـمى  بـه راه آمـدنت دوختيم وباز          گوشى به راه کعبه ... بر نغمه ى اذان ...
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم