منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » [اشخاص] » حاج حسن خلج
اشخاص

اشخاص حاج حسن خلج

نمایش ها نمایش ها: ۲۶۳۹
حاج حسن خلج
صوتى تو دوری از برم دل در برم نيست (نوحه)
بخش بخش: حاج حسن خلج الشخص با صداى: حاج حسن خلج زمان زمان: 00:07:16 تاريخ تاريخ: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۶۹۷ نظرات نظرات: ۰


صوتى اگر با درد هجرت سر نمی کردم چه می کردم؟ (نوحه)
بخش بخش: حاج حسن خلج الشخص با صداى: حاج حسن خلج زمان زمان: 00:11:27 تاريخ تاريخ: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۴۰۶ نظرات نظرات: ۰

صوتى چون زلف توام جانا، در عين پريشانی (نوحه)
بخش بخش: حاج حسن خلج الشخص با صداى: حاج حسن خلج زمان زمان: 00:07:00 تاريخ تاريخ: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۲۶۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى درياب دمى شيفتگان را به نگاهى (نوحه)
بخش بخش: حاج حسن خلج الشخص با صداى: حاج حسن خلج زمان زمان: 00:05:37 تاريخ تاريخ: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۸۵۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى مولود مهدوى
بخش بخش: حاج حسن خلج الشخص با صداى: حاج حسن خلج زمان زمان: 01:02:52 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۰۴۶ نظرات نظرات: ۰

صوتى کی روا باشد که گردد عاشق غمخوار خار (نوحه)
بخش بخش: حاج حسن خلج الشخص با صداى: حاج حسن خلج زمان زمان: 00:07:25 تاريخ تاريخ: ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۶۳۱ نظرات نظرات: ۰

صوتى چه کسی تو رو کشته زينب بيچاره کرده (نوحه)
بخش بخش: حاج حسن خلج الشخص با صداى: حاج حسن خلج زمان زمان: 00:06:36 تاريخ تاريخ: ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۵۴۳۳ نظرات نظرات: ۰

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم