منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » [اشخاص] » سيد محمد مهدى ميرباقری
اشخاص

اشخاص سيد محمد مهدى ميرباقری

نمایش ها نمایش ها: ۱۹۲۵
سيد محمد مهدى ميرباقری
صوتى تحليل تاريخ اجتماعى از عاشورا تا ظهور ورجعت (۲)
بخش بخش: سيد محمد مهدى مير باقری الشخص با صداى: سيد محمد مهدى ميرباقری زمان زمان: 00:37:01 تاريخ تاريخ: ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۹۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى تحليل تاريخ اجتماعى از عاشورا تا ظهور ورجعت (۱)
بخش بخش: سيد محمد مهدى مير باقری الشخص با صداى: سيد محمد مهدى ميرباقری زمان زمان: 00:31:43 تاريخ تاريخ: ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۲۹۰ نظرات نظرات: ۰


صوتى سبک زندگی مدرن، بزرگترين حجاب عصر ظهور
بخش بخش: سيد محمد مهدى مير باقری الشخص با صداى: سيد محمد مهدى ميرباقری زمان زمان: 00:57:38 تاريخ تاريخ: ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۱۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى محوريت دستگاه فقاهت شيعه در رويکرد به انتظار
بخش بخش: سيد محمد مهدى مير باقری الشخص با صداى: سيد محمد مهدى ميرباقری زمان زمان: 00:50:58 تاريخ تاريخ: ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۴۵۴ نظرات نظرات: ۰


صوتى جبهه ى حق وباطل در آخرالزمان
بخش بخش: سيد محمد مهدى مير باقری الشخص با صداى: سيد محمد مهدى ميرباقری زمان زمان: 00:52:10 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۰۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى انتظار فرج يعنی برنامه ريزی معطوف به عصر ظهور
بخش بخش: سيد محمد مهدى مير باقری الشخص با صداى: سيد محمد مهدى ميرباقری زمان زمان: 00:52:44 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۰۱ نظرات نظرات: ۰

صوتى علت غيبت امام زمان (عليه السلام)
بخش بخش: سيد محمد مهدى مير باقری الشخص با صداى: سيد محمد مهدى ميرباقری زمان زمان: 00:44:42 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۰۶ نظرات نظرات: ۰

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم