كتاب برگزيده:
جستجو در کتابخانه مهدوی:
بازدیده ترینها
کتاب ها ملاقات علمای بزرگ اسلام با امام زمان (علیه السلام) (نمایش ها: ۱۴۸,۳۲۹) کتاب ها داستانهایی از امام زمان (عجل الله فرجه) (نمایش ها: ۹۰,۲۲۱) کتاب ها شگفتی ها وعجایب دنیا در بعد از ظهور امام زمان (علیه السلام) (نمایش ها: ۸۱,۱۵۶) کتاب ها نشانه هایی از دولت موعود (نمایش ها: ۶۸,۲۳۹) کتاب ها میر مهر - جلوه های محبت امام زمان (عجل الله فرجه) (نمایش ها: ۵۱,۲۵۴) کتاب ها یکصد پرسش وپاسخ پیرامون امام زمان (علیه السلام) (نمایش ها: ۴۹,۴۱۹) کتاب ها سیمای مهدی موعود (عجل الله فرجه) در آیینه شعر فارسی (نمایش ها: ۴۵,۳۳۰) کتاب ها تأملی در نشانه های حتمی ظهور (نمایش ها: ۴۱,۶۹۱) کتاب ها زمينه سازان انقلاب جهانى حضرت مهدى (نمایش ها: ۳۹,۰۷۱) کتاب ها موعود شناسی وپاسخ به شبهات (نمایش ها: ۳۷,۰۶۴)
 صفحه اصلى » كتابخانه مهدوى » آیا ظهور نزدیک است؟!
كتابخانه مهدوى

کتاب ها آیا ظهور نزدیک است؟!

بخش بخش: كتابخانه مهدوى الشخص نویسنده: واحد تحقیقاتی گل نرگس تاريخ تاريخ: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۹۱۱۴ نظرات نظرات: ۰

آیا ظهور نزدیک است؟!

نظرات مراجع، علماء، بزرگان و... دیدگاه غرب

گردآوری وتنظیم: واحد تحقیقاتی گل نرگس

فهرست

مقدّمه
هدف از تهیه این کتاب
سؤالات مطرح شده
عنایت مراجع وعلماء وتشویق وترغیبهای آن بزرگوران
دلایل بعضی از علماء برای جواب ندادن
بی توجّهی وبرخورد بد ونامناسب بعضی از علماء وتهمتهای ناروا
بوجود آمدن ضعف روحیه وبدبینی در بعضی از همکاران
قصد بیان مشروح تمام برخوردهای نامناسب وتوهین آمیز بعضی از علماء
حذف (جریانات واتّفاقات جمع آوری مطالب این کتاب) بخاطر سفارش بعضی از علماء
انتظار برخوردهای متفاوت وحتی شاید بسیار نامناسب در مورد این کتاب
دلایل تقدّم وتأخّر پاسخهای مراجع وبزرگان در این کتاب
تشکر از همه بزرگان وعلماء وامیدواری های ما
بخش یک: شرایط ظهور آقا امام زمان (عجّل الله تعال فرجه الشّریف) چیست؟
آیة الله صافی گلپایگانی
آیة الله خزعلی
آیة الله نوری همدانی
آیة الله سید محمّد شیرازی
آیة الله سید صادق روحانی
آیة الله علوی گرگانی
آیة الله سید محسن خرّازی
آیة الله مکارم شیرازی
آیة الله گرامی
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم: (مسئول واحد پاسخ به سؤالات: محمّد باقر شریعتی سبزواری)
علائم ونشانه های حتمی وغیر حتمی ظهور
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی
احساس ظلم وستم وبه تنگ آمدن از ناراحتی
برداشت صحیح از روایاتی که عجله کردن در ظهور را نهی کرده اند
حجّة الاسلام فرحزاد
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی
حجّة الاسلام سید علی رضوی
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی
آیة الله خاتم یزدی
آیة الله شاه آبادی
آیة الله یثربی
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد
آیة الله عادل علوی
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی
حجّة الاسلام صفایی بوشهری
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا
حجّة الاسلام عبدالله صالحی
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی
حجّة الاسلام سید جواد معلّم
آیة الله سید فخر الدّین امامی
آیة الله اصولی
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش
استاد محمّد حسین عابدی
استاد علیرضا جاویدی
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه)
بخش دوم: چگونه برای ظهور امام زمان علیه السلام آمادگی پیدا کنیم؟
آیة الله صافی گلپایگانی
آیة الله خزعلی
آیة الله نوری همدانی
آیة الله سید محمّد شیرازی
آیة الله سید صادق روحانی
آیة الله علوی گرگانی
آیة الله سید محسن خرّازی
آیة الله مکارم شیرازی
آیة الله گرامی
دفتر تبلیغات اسلامی
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی
حجّة الاسلام فرحزاد
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی
حجّة الاسلام سید علی رضوی
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی
آیة الله خاتم یزدی
آیة الله شاه آبادی
آیة الله یثربی
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد
آیة الله عادل علوی
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی
حجّة الاسلام صفایی بوشهری
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا
حجّة الاسلام عبد الله صالحی
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی
حجّة الاسلام سید جواد معلّم
آیة الله سید فخر الدّین امامی
آیة الله اصولی
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش
استاد محمّد حسین عابدی
استاد علیرضا جاویدی
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه)
بخش سوّم: از لحاظ وضعیت جهان وجهانیان (چه حکومتی و...) جه فرقی ما بین قبل از ظهور امام زمان علیه السلام وبعد از ظهور ایشان وجود دارد؟
آیة الله صافی گلپایگانی
آیة الله خزعلی
آیة الله نوری همدانی
آیة الله سید محمّد شیرازی
آیة الله سید صادق روحانی
آیة الله علوی گرگانی
آیة الله مکارم شیرازی
آیة الله گرامی
دفتر تبلیغات اسلامی
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی
حجّة الاسلام سید علی رضوی
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی
آیة الله خاتم یزدی
آیة الله شاه آبادی
آیة الله یثربی
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد
آیة الله عادل علوی
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی
حجّة الاسلام صفایی بوشهری
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا
حجّة الاسلام عبدالله صالحی
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی
حجّة الاسلام سید جواد معلّم
آیة الله سید فخر الدّین امامی
آیة الله اصولی
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش
استاد محمّد حسین عابدی
استاد علیرضا جاویدی
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه)
بخش چهارم: چگونه می توان دیگران را نسبت به امام زمان وظهور ایشان آگاه کرد؟
آیة الله صافی گلپایگانی
آیة الله خزعلی
آیة الله نوری همدانی
آیة الله سید محمّد شیرازی
آیة الله سید صادق روحانی
آیة الله علوی گرگانی
آیة الله گرامی
دفتر تبلیغات اسلامی
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی
حجّة الاسلام فرحزاد
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی
حجّة الاسلام سید علی رضوی
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی
آیة الله خاتم یزدی
آیة الله شاه آبادی
آیة الله یثربی
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد
آیة الله عادل علوی
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی
حجّة الاسلام صفایی بوشهری
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا
حجّة الاسلام عبدالله صالحی
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی
حجّة الاسلام سید جواد معلّم
آیة الله سید فخر الدّین امامی
آیة الله اصولی
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش
استاد محمّد حسین عابدی
استاد علیرضا جاویدی
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه)
بخش پنجم: با توجّه به ظلم وستم وفساد وتباهی که هر روز در جهان بیشتر وبیشتر می شود وهمینطور با توجّه به رُشد فکری جهانیان نسبت به اسلام واقعی وبا به وقوع پیوستن اکثر علامات غیرحتمیه که در مورد ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده است، آیا احتمال ظهور ایشان در عصر کنونی می رود یا خیر؟
آیة الله صافی گلپایگانی
آیة الله خزعلی
آیة الله نوری همدانی
آیة الله سید محمّد شیرازی
آیة الله سید صادق روحانی
آیة الله علوی گرگانی
آیة الله سید محسن خرّازی
آیة الله مکارم شیرازی
آیة الله گرامی
دفتر تبلیغات اسلامی
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی
حجّة الاسلام فرحزاد
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی
حجّة الاسلام سید علی رضوی
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی
آیة الله خاتم یزدی
آیة الله شاه آبادی
آیة الله یثربی
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد
آیة الله عادل علوی
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی
حجّة الاسلام صفایی بوشهری
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا
حجّة الاسلام عبدالله صالحی
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی
حجّة الاسلام سید جواد معلّم
آیة الله سید فخر الدّین امامی
آیة الله اصولی
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش
استاد محمّد حسین عابدی
استاد علیرضا جاویدی
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه)
نزدیک دانستن ظهور، نشانه حُبّ به آقاست
علائم نزدیک به ظهور
علائم قبل از ظهور نشانه هایی هستند که نوید پیش آمد علائم حتمیه را می دهند
تجدید حکومت بنی العبّاس
تشکیل شورای پلید صغری در تهران برای تبدیل احکام وسنّت پیامبر صلی الله علیه وآله
خصوصیات حکومت تجدیدی بنی عبّاس
علائم حتمیه
ظهور صغری وظهور کبری
خصوصیات سید حسنی وشعیب بن صالح (فرمانده سپاه سید حسنی)
فرستادن گروههای تروریستی برای ترور سید حسنی توسّط یهود
طرّاحی یک سیستم ویروسی مخرّب در کامپیوترها به منظور جلوگیری از ظهور
ظهور سفیانی (عثمان بن عنبسه) در رأس ستاد فرماندهی ارتش سوریه
بخش ششم: مسئله ظهور مصلح آخر الزمان وبازگشت حضرت مسیح در کشورهای خارجی
آقای پدوسکا (مبلغ مذهب مسیحیت از آمریکا): روز ظهور بسیار نزدیک است
استاد تاریخ یکی از دانشگاههای هند
آقای ایچیرو اوزاوا (یکی از مقامات ژاپن)
خاخام ویسروئل دیوید وایس
دکتر عبد الکریم زبیدی
تبلیغ مؤسّسات دینی ورسانه های دولتهای غربی بوقوع حادثه ای بزرگ
اعتقاد غربیان به فرود آمدن حضرت مسیح وبرقراری صلح جهانی
۶۱ میلیون آمریکایی در انتظار واقعه بزرگ ظهور وبازگشت مسیح
تبلیغ مدارس انجیلی در آمریکا درباره ظهور وواقعه آرماگدون
اطلاق کردن قرقیسیا به واقعه آرماگدون در احادیث اسلامی
آقای گریس هال سِل
آقای علی کورانی
یکی از مسئولین حوزه علمیه
خبرگزاری جمهوری اسلامی
پیش بینی ظهور دوباره حضرت مسیح در آینده نزدیک

مقدّمه

هدف از تهیه این کتاب:
در تابستان سال ۱۳۷۷ تصمیم گرفتیم برای آگاه نمودن مردم نسبت به وظیفه خویش در مورد امام زمان علیه السلام وزنده نگاه داشتن نام آن حضرت، خدمت علماء وبزرگان وشخصیتهای برجسته جهان تشیع نامه ای فرستاده وسؤالاتی را در مورد حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه مطرح نموده وپاسخ آن بزرگواران را در قالب کتابی در اختیار علاقمندان وشیعیان حضرتش قرار دهیم وبا این کار، گامی هر چند کوچک در شناخت وشناساندن حضرت وتبلیغ آن وجود همام برداریم وره توشه ای برای آخرت خود کسب نمائیم.
سؤالات مطرح شده:
در این نامه، پنج سؤال اساسی ومهمّ در رابطه با امام زمان علیه السلام وظهور ایشان مطرح کردیم. سؤال اوّل در مورد (شرایط ظهور)؛ سؤال دوّم در رابطه با (چگونگی کسب آمادگی برای ظهور)؛ سؤال سوّم در مورد (شرایط جهان وجهانیان در قبل وبعد از ظهور)؛ سؤال چهارم در مورد (چگونگی آگاه کردن دیگران در مورد حضرت وظهور ایشان) وسؤال پنجم در مورد (احتمال ظهور در عصر کنونی) بود.
برای آنکه این مکاتبه تحت نظر مرکزی بوده وعنوانی به خود بگیرد تا علماء وبزرگان، بهتر با ما همکاری کنند، تصمیم گرفتیم که از عنوان مؤسسّه (مکتب اهل بیت استفاده کنیم که با کسب اجازه از مسئول این مؤسّسه، نامه ها را ممهور به مُهر مؤسّسه (مکتب اهل بیت علیهم السلام) نمودیم. در اینجا متن کامل نامه ذکرمی گردد:
(بسم الله الرّحمن الرّحیم)
(با عرض سلام محضر ...........................................
امیدواریم حال مبارکتان خوب ودر ظلّ عنایات امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) ودر پناه آن بزرگوار در تمامی احوالات موفّق وپیروزباشید.
با توجّه به تحقیقات وبررسی هایی که به عمل آورده ایم، دریافته ایم که حضرتعالی تاکنون کمک های شایانی به اسلام ومسلمین وجهان تشیع نموده اید وبا توجّه به اینکه دانشمند وعالمی بسیار آگاه در مورد اسلام واهل بیت علیهم السلام ومخصوصاً امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) می باشید می توانید مساعدت وراهنمایی فراوانی به ما بنمایید.
لذا از محضر حضرتعالی استدعا داریم که جواب سؤالات زیر را بطور خلاصه وواضح وروشن، در چند خطّ مرقوم بفرمایید تا نظرات شما با نقطه نظرات دیگر علماء ودانشمندانی که در این باره با آنها نیز مکاتبه گردیده است، تحت عنوان کتاب یا جزوه ای در اختیار علاقمندان وشیفتگانِ حضرت مهدی علیه السلام ومنتظران آن حضرت قرار گیرد.
البتّه در رابطه با سؤالات زیر کتابهای متعدّدی به طبع رسیده است، ولی جواب دادن به این سؤالات توسّط علماء ودانشمندانی همچون حضرتعالی تأثیر خاصّ وفوق العاده ای در اذهان می گذارد.
امیدواریم با راهنمایی ما وافراد جویای حقّ وحقیقت وهمینطور آحاد واقشار مختلف جامعه، گامی مهمّ واساسی در جهت بالا بردن بینش فکری مردم در جهت آمادگی برای ظهور امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) بردارید ومظهر صفت هدایتگری خداوند متعال باشید.
سؤالات: ۱ - شرایط ظهور آقا امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) چیست؟
۲ - چگونه برای ظهور آن حضرت، آمادگی پیدا کنیم؟
۳ - از لحاظ وضعیت جهان وجهانیان (چه از نظر اقتصادی ومادّی وچه از نظر معنوی وحکومتی و...) چه فرقی ما بین قبل از ظهور امام زمان علیه السلام وبعد از ظهور ایشان وجود دارد؟
۴ - چگونه می توان دیگران را نسبت به امام زمان علیه السلام وظهور ایشان آگاه کرد؟
۵ - با توجّه به ظلم وستم وفساد وتباهی که هر روز در جهان بیشتر وبیشتر می شود وهمینطور با توجّه به رشد فکری جهانیان نسبت به اسلام واقعی وبا به وقوع پیوستن اکثر علامات غیر حتمیه که در مورد ظهور امام زمان علیه السلام آمده است، آیا احتمال ظهور در عصر کنونی می رود یا خیر؟
(لطفاً اگر جریانی در این رابطه داشته اید یا می دانید، برایمان ذکر بفرمایید).
عنایت مراجع وعلماء وتشویق وترغیبهای آن بزرگوران:
الحمد لله بسیاری از مراجع وعلماء ودانشمندان عزیز، ما را مورد عنایت خویش قرار دادند وپاسخ این سؤالات را بعضاً خلاصه وبعضاً مشروح، بصورت کتبی یا شفاهی (انجام مصاحبه) بیان فرمودند که تمام آنها در این کتاب ذکرشده است (وبعضی مطالب نیز از بعضی از کتُب علماء نقل گردیده است).
در حین کار در بعضی از موارد با تشویق ها وترغیبهای بسیار جالبی از طرف بعضی از مراجع وعلمای بزرگ روبرو شدیم که بشدّت باعث دلگرمی وتقویت روحیه ما گردید وباعث می شد که کارمان را با وجود موانعی که بر سر راهمان پیش می آمد با قاطعیت بیشتری دنبال کنیم وخدا را شکر می کردیم که سعادت چنین کاری را به ما عنایت فرموده است.
دلایل بعضی از علماء برای جواب ندادن:
بسیاری از علماء وشخصیتها نیز به دلایل گوناگونی (همچون مشغله زیاد ونداشتن وقت مناسب، میسّر نبودن پاسخ دادن اختصاری به سوألها، تواضع ومطرح نکردن خود در جامعه، احتیاط در این موارد و....) یا ما را به کتابهایی در مورد امام زمان علیه السلام ارجاع دادند ویا درخواستمان را ردّ کردند.
بی توجّهی وبرخورد بد ونامناسب بعضی از علماء وتهمتهای ناروا:
بعضی ها هم ما را لایق جواب دادن ندانستند ومتأسّفانه بعضی ها هم نسبت به این موضوع بی توجّهی نشان دادند وحتی به ما گفتند: (صلاح نیست به مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام وارد شوید!)، وبعضی ها هم صد متأسّفانه برخوردهای بسیار نامناسبی با ما داشتند، بطوری که انگار ما جنایت بزرگی مرتکب شده ایم وحتی شنیدیم که فردی در مورد دست اندرکاران این برنامه گفته بود که: (باید این افراد را - هر کسانی که باشند - مجازات نمود تا دیگر طرف این کارها! نروند!!) همچنین اشخاصی به یکی از علماء، نسبت به اینکه مبادا ما از اعضای انجمن حجّتیه باشیم هشدار داده بودند و..... دهها تُهمت وسخن ناروا در مورد دست اندرکاران این طرح زده بودند، در حالی که آنها نه ما را می شناختند ونه کوچکترین تلاشی برای شناختن ما کرده بودند. تازه این در حالی بود که مطالب وسؤالات ما کوچکترین اشکالی نداشت. (حساب آنها را به خدا وامی گذاریم).
بوجود آمدن ضعف روحیه وبدبینی در بعضی از همکاران:
در طی این مدّت، از یکی از دوستان بسیجی خود درخواست همکاری کردیم واو نیز موافقت نمود وبسیار خوشحال شد که می خواهد خدمت علماء وبزرگان برسد ودر مورد امام زمان علیه السلام از آنها کمک وراهنمایی بگیرد.
پس با ذوق وشوق فراوانی شروع به کار نمود. ولی پس از مدّتی بسیار کوتاه به علّت برخوردهای نامناسبی که دید، آنچنان ضعف روحیه ای در او ایجاد شد که دیگر حاضر به ادامه همکاری نشد ومتأسّفانه نسبت به بعضی از علماء نیز بدبین گردید. وی گزارش کار خود را بصورت کتبی به ما ارائه داد که ماآن را با حذف بعضی از قسمتها (که شاید صلاح نباشد همه بدانند) در این قسمت می آوریم:
(بسمه تعالی. با یاری خدا وامام زمان علیه السلام کار رساندن سؤالات انجام شد. در طی این مدّت با اینجانب برخوردهای مختلفی شد که بعضی از برخوردها خوب وشایسته وبعضی هم پسندیده نبود (نه تنها از نظر بنده بلکه از نظر اخلاقی هم درست نبود). مسئول دفتر یکی از مراجع به نام .... از قبول آن خودداری کرد وگفت: (اصلاً به سؤالات اعتقادی پاسخ داده نمی شود) که به نظر بنده برای یک مرجع تقلید شیعه خیلی بد است که به چنین سؤالاتی پاسخ داده نشود. متأسّفانه اینگونه برخوردها این ذهنیت را در مردم بوجود آورده است که تا اسم فلان آیت الله العُظمی برده می شود همه افکار، متمرکز احکام ورساله و... می گردد. حال آنکه آیا آیت ونشانه خدا در همین مسائل غسل ونماز وروزه و... خلاصه می شود؟! یقیناً خیر!
اگر اعتقادات مردم مخصوصاً جوانان ضعیف بشود، دیگر کسی سراغ رساله واحکام شرعی موجود در آن نمی رود. گذشته از آن با سُست شدن اعتقادات، فساد هم در جامعه بیشتر خواهد شد، همانگونه که دیده می شود.
ناگفته نماند که سؤالات ما در مورد امام زمان علیه السلام بود که توقّع می رفت حداقل کسانی که در سفره امام زمان علیه السلام نان می خورند به این سؤالات پاسخ دهند امّا متأسّفانه...
در مورد بسیاری از علمائی که به آنها مراجعه نمودم این مطالب صدق می کند. البتّه هنوز هم تا موقعی که بصورت کامل جواب سؤالات نیاید قضاوت قطعی نمی توان کرد که امیدوارم در پاسخ به سؤالات کم لطفی نشود. انشاء الله. بطور کلّی این کار حداقل برای بنده بسیار مفید بود تا بعضی از علمای شهر خودم را بهتر بشناسم).
قصد بیان مشروح تمام برخوردهای نامناسب وتوهین آمیز بعضی از علماء:
خلاصه ما که بیشتر متوجّه غُربت آقا امام زمان علیه السلام شده وفهمیده بودیم که بسیاری از کسانی که سربازان آن حضرت محسوب شده ونان ونمک آن حضرت را می خورند وطبعاً باید به فکر ایشان بوده ودر جهت تبلیغ ایشان کاری انجام دهند از آن حضرت روی گردان بوده وایشان را نمی خواهند، تصمیم گرفتیم با ذکر مشروح کاملی از برخوردهایی که با ما شده بود در بخش جداگانه ای از این کتاب تحت عنوان (جریانات واتّفاقات جمع آوری مطالب مربوط به امام زمان علیه السلام) تمامی مردم را نسب به این مسائل آگاه کرده ومتوجّه خیلی از واقعیتهای پنهان بنمائیم.
پس مشروح تمام برخوردهای نامناسب وبعضاً توهین آمیزی که بعضی از علماء وشخصیتها با ما داشتند را با ذکر اسامیشان گردآوری کرده ومی خواستیم در این کتاب بیاوریم وحتی آماده برخوردهای احتمالی وکشیده شدن به دادگاه نیز بوده ودفاعیات ومستندات محکمه پسند کاملی را داشتیم وآمادگی خود را در این مورد نیز ذکر کرده بودیم.
حذف (جریانات واتّفاقات جمع آوری مطالب این کتاب) بخاطر سفارش بعضی از علماء:
این بخش را به محضر چند تن از علماء وروحانیون بزرگوار بردیم تا از نظرات وپیشنهادات آنها در تکمیل کردن این بخش استفاده کنیم. منتها عدّه ای از آن بزرگوران با مشاهده آن مطالب، ما را از چاپ آن نهی نمودند وذکر آنها را در کتاب باعث بدبینی مردم به قشر روحانیت ودر نتیجه باعث تضعیف اعتقادات دانستند واصرار نمودند که آن مطالب حذف شود.
بعد از گفتگوها ومباحثات زیاد با این بزرگواران، قانع شدیم وبخاطر حفظ وحدت وبخاطر این که ما باعث بدبینی مردم نسبت به قشر روحانیت وتضعیف آنها نشده باشیم، این بخش را حذف نمودیم. ولی در آینده اگر مفاسدی نداشت ولازم بود، آن جریانات را در کتابها یا مطبوعات ذکر خواهیم نمود. (یقین داریم که بعضی از علماء از ما گله خواهند کرد که چرا همین چند سطر را نیز نوشته ایم! ولی خدمت این عزیزان عرض می کنیم که با ذکر این مطالب به هیچ عنوان قصد تلافی کردن ویا بی احترامی به هیچ کس را نداشته ایم فقط خواسته ایم خوانندگان با گوشه ای از نمای دور واقعیتها آشنا شده وبعضی از علماء وشخصیتهای زمان خود را بهتر بشناسند واز غُربتِ امام زمان علیه السلام در بین شیعیان آگاه شوند).
انتظار برخوردهای متفاوت وحتی شاید بسیار نامناسب در مورد این کتاب:
ما انتظار برخوردهای متفاوت وحتی شاید بسیار نامناسبی در مورد این کتاب خواهیم داشت که انشاء الله اگر صلاح بود وموفّق شدیم مشروح آنها را در کتابی جداگانه وشاید در بعضی از مطبوعات کشور، درج نموده ودیگران را از آنها آگاه خواهیم کرد.
این هم درد دلی بود بسیار اندک از کسانی که در جمع آوری مطالب این کتاب زحمت کشیدند. وما بیشتر از این در این مورد، چیزی ذکر نمی کنیم مبادا که بیش از این مورد تُهمت وافتراء واقع گردیم ویا باعث بدبینی مردم نسبت به قشرروحانیت شویم.
دلایل تقدّم وتأخّر پاسخهای مراجع وبزرگان در این کتاب:
در این کتاب ما سعی کرده ایم نامهایی که (به نظرمان) در نظر عموم معروف تر می باشند را مقدّم قرار دهیم وکسانی که به لقب آیة الله معروف هستند را (آیة الله) ذکر کنیم واز آوردن لقب (آیة الله العُظمی) بنابر دلایلی (که صلاح نیست ذکر شود) خودداری نموده ایم.
(البتّه شاید این موضوع را بطور کامل ودقیق رعایت نکرده باشیم ولی یقین داشتیم وداریم که در بین کسانی که جوابهای آن ها در این کتاب ذکر شده است این مسائل مطرح نیست وحتی بعضی از آنها اصرار داشتند که اسمی از آنها ذکر نشود تا گمنام باقی بمانند. منتها از تمام بزرگان وعزیزانی که نتوانسته ایم احترامات لازم را در مورد آنها رعایت کنیم عذرخواهی می نمائیم وامیدواریم این بی ادبی ما را مورد عفو وبخشش خویش قراردهند).
تشکر از همه بزرگان وعلماء وامیدواری های ما:
در پایان از همه علما وبزرگانی که ما را در این امر یاری وتشویق نمودند تشکرّ وقدردانی می کنیم، اجر آنها با خود امام زمان علیه السلام.
امیدواریم با مطالعه وتفکر وعمل بر روی راهنمایی های گرانقدر این عالمان ودانشمندان، شرایط را برای ظهور حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه آماده کرده واز هر لحاظ آمادگی یاری آن عزیز را پیدا کنیم وبا شوق درک محضر آن حضرت ودنیای بهشتی بعد از ظهور، مبلّغان خوبی برای حضرت ولی عصر علیه السلام بوده ودیگران را نسبت به آن امام عزیز آگاه نماییم ودر هر چه نزدیک تر کردن ظهور ایشان تلاش وکوشش نماییم.

بخش یک: شرایط ظهور آقا امام زمان (عجّل الله تعال فرجه الشّریف) چیست؟

آیة الله صافی گلپایگانی:
مراجعه به منتهی الآمال:
به کتاب شریف منتهی الآمال مرحوم محدّث قمی رضوان الله علیه، اواخر جلد دّوم مراجعه نمائید. والله العالم.
آیة الله خزعلی:
آماده شدن جهان وآماده شدن مردمان جهان:
آماده شدن جهان وآماده شدن مردمان جهان از نظر ابراز ورسانه ومردم از نظر یأس وسرخوردگی از حکومت ها وعطش شدید یک حکومت عادله.
آیة الله نوری همدانی:
آمادگی جهانی جهت پذیرش دعوت آن حضرت:
شرایط ظهور آن حضرت متعدّد است که از همه مهمتر آمادگی جهانی جهت پذیرش دعوت آن حضرت می باشد. هر گاه جامعه انسانی به مرحله ای رسید که از تمام مکاتب مادّی جهت اصلاح بشر، مأیوس شد وزمینه پذیرش دعوت مصلح الهی ایجاد گردید با اراده ومشیت الهی، آن حضرت ظهور می کند.
آیة الله سید محمّد شیرازی:
آمادگی مردم واذن پروردگار عالم:
شرط ظهور آن حضرت، آمادگی مردم است واذن پروردگار عالم در ظهور ودر دعاهای وارده، ارشاد به آن شده است.
آیة الله سید صادق روحانی:
آنگاه که اصلاح به نقطه صفر برسد:
آنگاه که اصلاح به نقطه صفر برسد. نخستین نشانه ای که از نزدیک شدن ظهورِ امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) حکایت می کند فراگیر شدن وتوسعه ظلم وجور وفساد در سرتاسر جهان است به اصطلاح آنگاه که اصلاح به نقطه صفر برسد، حقّ وحقیقت طرفدار نداشته باشد. این موضوع از روایات اسلامی که تحت عنوان (کما ملئت ظلماً وجوراً) ذکر شده است معلوم می شود.
آیة الله علوی گرگانی:
مشیت حضرت حقّ تعالی:
شرایط ظهور بر دو قِسم است: یک قِسم مربوط به حضرت حقّ تعالی است که به حسب مفاد بعضی از اخبار هر گاه که مشیت حضرت حقّ به ظهور امام تعلّق گرفت شمشیر ذو الفقار به قدرت الهی به سخن می آید وحضرت را دستور به قیام می دهد وچه هنگام این واقعه عظیم، اتّفاق می افتد کسی نمی داند جز ذات باری تعالی.
اعمال مربوط به ملّت:
نوع دیگر مربوط به ملّت است که باید زمینه ظهور از نظر تقوی وتهذیب وتزکیه اعمال وافعال فراهم گردد تا با آمدن آن بزرگوار همه، تحت فرمان صاحب الامر بوده ودر انتظار صدور فرمان باشیم.
آیة الله سید محسن خرّازی:
وقتی برخوردهای نامناسب بشری از بین رفت:
اجمالاً می توانیم بگوییم آنچه موجب غیبت آن حضرت شد می باید ادامه نیابد تا آن حضرت ظاهر شود. می دانیم که حکمت خدا ولطف بی پایان او ایجاب کرده ومی کند که ولی او در میان مردم باشد امّا جامعه بشری با برخوردهای نامناسب خود که ما درست هم نمی دانیم آنها چه چیزی است موجب شد آن حضرت در پس ستّار غیبت قرار گیرد گر چه همه از فیض وجود او همانند خورشید پشت ابر برخوردارند.
وقتی برخوردهای نامناسب بشری از بین رفت آن حضرت ظهور خواهد فرمود. اگر بگوییم اعراض عمومی مردم نسبت به امام عصر علیه السلام که می خواهد تشکیل حکومت جهانی بدهد علّت غیبت است موقعی شرایط ظهور فراهم می آید که اقبال عمومی ودرک حکومت دینی درجامعه بشری بوجود آید.
آیة الله مکارم شیرازی:
آمادگی فکری وفرهنگی:
۱ - آمادگی فکری وفرهنگی: یعنی سطح افکار مردم جهان آنچنان بالا رود که بدانند مثلاً مسأله (نژاد) یا (مناطق مختلف جغرافیائی) مسئله قابل توجّهی در زندگی بشر نیست، تفاوت رنگها وزبانها وسرزمین ها نمی توانند نوع بشر را از هم جدا سازند، تعصّبهای قبیله ای وگروهی باید برای همیشه بمیرد؛ فکر مسخره آمیز (نژاد برتر) را باید به دور افکند، مرزهای ساختگی با سیمهای خاردار ودیوارهائی همچون دیوار باستانی چین، نمی تواند انسانها را از هم دور سازد. بلکه همان گونه که نور آفتاب ونسیم های روح بخش، وابرهای باران زا وسایر مواهب ونیروهای جهان طبیعت به این مرزها ابداً توجّهی ندارند وهمه روی کره زمین را دور می زنند ودنیا را عملاً یک کشور می دانند، ما انسانها نیز به همین مرحله از رُشد فکری برسیم.
آمادگی های اجتماعی:
۲ - آمادگی های اجتماعی: مردم جهان باید از ظلم وستم ونظامات موجود خسته شوند، وتلخی این زندگی مادّی ویک بُعدی را احساس کنند، وحتی از اینکه ادامه این راه یک بُعدی ممکن است در آینده، مشکلات کنونی را حل کند مأیوس گردند.
آمادگیهای تکنولوژی وارتباطی:
۳ - آمادگیهای تکنولوژی وارتباطی: بر خلاف آنچه بعضی می پندارند که رسیدن به مرحله تکامل اجتماعی ورسیدن به جهانی آکنده از صلح وعدالت، حتماً همراه با نابودی تکنولوژی جدید امکان پذیر است، وجود این صنایع پیشرفته نه تنها مزاحم یک حکومت عادلانه جهانی نخواهد بود بلکه شاید بدون آن، وصول به چنین هدفی محال است.
برای ایجاد وسپس کنترل یک نظام جهانی یک سلسله وسایل مافوق مدرن لازم است که با آن بتوان جهان را در مدّت کوتاهی درنوردید وبه همه جا سرکشی کرد. از همه جا آگاه شد ودر صورت نیاز امکانات لازم را از یک سوی جهان به سوی دیگربرد، پیامها واطّلاعات وآگاهی های مورد نیاز را در کمترین مدّت به همه نقاط دنیا رسانید.
اگر زندگی صنعتی به وضع قدیم بازگردد، ومثلاً برای فرستادن یک پیام از یک سوی جهان به سوی دیگر، یکسال وقت لازم باشد چگونه می توان بر جهان حکومت کرد وعدالت را در همه جا گسترد؟!
اگر برای سرکوب کردن یک فرد یا یک گروه کوچک متجاوز - که مسلّماً حتی در چنان جهانی نیز امکان وجود دارد - مدّتها وقت برای مطلّع شدن حکومت وسپس مدّتها وقت برای فرستادن نیروی تأمین کننده عدالت لازم باشد، چگونه می توان حقّ وعدالت وصلح را در سراسر دنیا تأمین کرد؟!
آیة الله گرامی:
فساد شدید در آخر الزّمان:
یک سلسله علائمی در روایت آمده است که اینها درست است که علامت ظهورند ولی نمی شود علامت را با شرط از نظر مفهوم لغوی یکی دانست ولی بالأخره وقتی امام معصوم یا پیغمبر اکرم سلام الله علیهم اجمعین می فرماید اینها علامت ظهور است معنایش این است که ظهور، بعد از این است، شرط نیست.
شرط غیر از علامت است ولی همان خاصیت را می دهد وخیلی چیزها در روایات آمده وجزو روایات معتبر روایتی است که در روضه کافی آمده وعلائم بسیار زیادی است ودر حدود چندین صفحه این روایت طول می کشد، در بحار هم همینطور علائمی ذکر شده است. یکی از علائمی که در روایت سلمان، مرحوم کلینی در کافی آورده اند این است که مردم دیگر امر به معروف ونهی از منکر نمی کنند بلکه بر عکس امر به منکر ونهی از معروف می کنند وبالاتر، منکر ومعروف را اصلاً نمی فهمند ومنکر معروف می شود ومعروف منکر.
علائم دیگر اینکه مثلاً زنها مصادر بعضی امور می شوند. بچّه ها، بالای منابر می روند. زن ها جلوه می کنند وبیرون می آیند وسوار مراکب می شوند که اشاره است به جلوه کردن زنها در سطح جامعه. زن ها به دنبال همجنس گرائی با زن ها می روند ومردها به دنبال همجنس گرائی با مردها. زنها به دنبال فحشاء می روند وشوهرانشان خبر دارند ولی نه تنها نهی از منکرشان نمی کنند بلکه آنها را تشویق هم می کنند واز همین راه، درآمد کسب می کنند که ظاهر روایت این است که بوفور این قضیه پیش می آید.
علامت دیگر این است که افراد خیر ونیکان وپاکان، خانه نشین می شوند وافراد شرور ورذل، کارها را در دست می گیرند.
در روایت دیگری در روضه کافی هست که حضرت امیر علیه السلام، خطبه ای را در ذیقار که منطقه ای است بین کوفه وصفّین ایراد فرموده اند ودر آن خطبه یک سلسله علائمی را ذکر کرده اند راجع به آینده زمان که من اینجا قسمتهایی از آن را عرض می کنم. آمده است که: (بعد از من، زمانی می آید که هیچ چیزی پنهان تر از حقیقت وهیچ چیزی روشن تر از باطل نیست! هیچ چیزی بیشتر از دورغ بر خدا ورسول نیست! قرآن تحریف می شود ومعروف منکر می شود ومنکر معروف می شود! هدایت مثل یک فحشاء مورد انکار قرار می گیرد! کم فروشی جزء عادت آن زمان درمی آید! قرآن واهل قرآن در میان مردم هستند ولی با مردم نیستند! مردم متفرّق خواهند شد!
مسکرات، منکرات، رشوه، قتل، زیاد می شود! از حقیقت فقط اسمی می ماند! از قرآن فقط خطّ واعرابی می ماند! سلاطین عوض می شوند! رژیم ها تغییر پیدا می کنند ولی آرامشی نیست! مساجد در آن زمان از گمراهی پُر واز هدایت خالی است! حضورشان در مساجد، کفر به خداست).
در یک روایتی در جلد ۵۲ چاپ جدید بحار جابر، می گوید: با پیغمبر در (حجّة الوداع) بودم. وقتی حجّ تمام شد حضرت، حلقه درب خانه کعبه را گرفت وبا صدای بلند فریاد زدند: (أیها النّاس) همه جمع شدند. بعد فرمودند: (بگویم که بعد از من چه خواهد شد؟). خود پیغمبر گریست. مردم هم گریستند.
سپس فرمود: (بعد از من، تیغ هست بدون برگ (تشبیهی کرده است به اینکه درختان تیغ می دهند وبرگ نمی دهند) سلطان جائر! ثروتمند بخیل! عالمی که رغبت به ثروت دارد (دنبال ظواهر است! انواع ماشین ها! انواع خانه ها!)، فقیری که دروغ می گوید! پیرمردی که فاسق وفاجر است! بچّه هایی که وقیح هستند! زنهایی که خود را می آرایند).
بعد سلمان به حضرت عرض کرد: (یا رسول الله! کی اینطور می شود؟).
حضرت فرمود: (ای سلمان! وقتی که علماء کم ولی آوازه خوانها زیاد شوند! زکات ندهند! منکرات زیاد وعلنی شود! در مساجد صدا وتکبیر وشعار زیاد شود! دنیا را بالای سر قرار دهید! علم ودانش را زیر پا وگفتارتان دروغ شود! غیبت، میوه تان شود! (یعنی همانطوری که میوه می خورند با لذّت غیبت می کنند)، حرام را غنیمت شمارند! بزرگان به کوچکان رحم نمی کنند وکوچکان به بزرگان احترام نمی گذارند! در چنین شرایطی لعنت الهی بر اینها فرود می آید. میان شما دعوا ونزاع پیش می آید! دین فقط یک لفظی است در زبان! ووقتی چنین شرایطی پیش می آید منتظر بادهای سرخ، مسخ وبارش سنگ باشید).
عدّه ای از صحابه عرض کردند: (یا رسول الله! کی چنین حوادثی پیش می آید؟)
حضرت فرمود: (آنگاه که نمازها را عقب می اندازند! اتباع شهوات می کنند! شرب قحوات می کنند! (که اشاره به مشروباتی است که فقط برای لذّت می باشد)، پدران ومادران یکدیگر را شتم می کنند! حرام را غنیمت می دانند! زکات را ضرر دانند! مرد، مطیع زنش می شود! مردم به همسایه شان جفا می کنند! قطع رحم می کنند! رحمت بزرگان از بین می رود! حیاء کوچکان کم می شود! ساختمانها را محکم می سازند! وبه بردگان وکنیزان ظلم می کنند! (که حالا مصداقش کارمندان وکارگران است).
با هوی وهوس، گواهی شهادت می دهند! حکام وقضات، به ستم وجور حکم می کنند! شخص به پدر خودش دشنام می دهد وبه برادرش، حسد می ورزد! شرکا خیانت می کنند! وفا رسم می شود! زنا زیاد می شود! مردها لباس زن می پوشند وپرده حیاء از زنها دریده می شود! کبر در دلها ریشه می دواند همانطوریکه سم در بدن ریشه می گیرد! معروف کم می شود! جرم وجنایت پیدا وروشن وزیاد می شود! گناهان بزرگ سبک شمرده می شوند! مردم به دنبال مدّاحی روند وپول خرج می کنند تا دیگران از آنها تعریف بکنند! برای آوازه خوانی پول می دهند! به دنیا از آخرت مشغول وغافل می شوند! ورع وتقوی کم می شود وطمع زیاد می شود! هرج ومرج می شود! مؤمن، ذلیل می شود ومنافق ودورو، عزیز می شود! در مساجد اذان می گویند ولی دلها جایگاه ایمان نیست! قرآن را سبک می شمارند! مؤمن واقعاً ذلیل می شود! صورت، صورت انسان است ولی دل، دل شیطان است! کلام از عسل شیرین تر ولی دل از حنظل، تلختر است! گرگند ولی لباسی پوشیده اند! در هر روز آنها، خداوند می گوید: (مرا می خواهید گول بزنید؟ جرأت بر من پیدا می کنید؟ خیال می کنید ما شما را بیهوده آفریده ایم؟ به عزّت وجلالم قسم که اگر نبود بخاطر آن کسانی که در میان شما به اخلاص از من عبادت می کنند قطره ای باران به شما نمی دادم وبرگی از زمین نمی رویاندم).
سپس پیغمبر فرمود: (شگفت از گروهی که خدایشان پول است، آرزوهای دراز وعمرهای کوتاه دارند آن وقت طمع دارند که همنشین خدا شوند در حالی که جز با عمل وعقل به آن راه نخواهند رسید).
روایات خیلی زیاد است در این باب اگر من بخواهم وارد بشوم این دسته روایات که اشاره شد روایاتی است که علائم اخلاقی را می شمرد.
علائم برونی وعلائم تکوینی:
دسته زیادی از روایات علائم برونی را می گویند مثل: خروج سفیانی یا از بین رفتن بنی العبّاس یا بنا شدن شهری بین دجله وفرات که به آن زورا می گویند که اشاره است به همان بغداد که خیلی خوب آن را می سازند ولی معنویت در آن نیست.
بعضی روایات، علامت تکوینی هستند نه برونی اجتماعی! مثل گرفته شدن خورشید یا طلوع خورشید از مغرب. اسبق بن نباته نقل می کند که حضرت امیرعلیه السلام می فرماید: (بپرسید از من قبل از اینکه مرا از دست بدهید.) بعد فرمودند: (وقتی فلک می چرخد (که اشاره ای است به گذر زمان) در آن موقع تأویل این آیه شریفه معلوم می شود که (ثُمَّ رَدَدْنا لَکمُ الْکرَّةَ عَلَیهِمْ وَأَمْدَدْناکمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْناکمْ أَکثَرَ نَفِیراً).
وبعد می فرمایند: علائمی است برای آن موقع واوّلش این است که برای کوفه با (سوره اسراء آیه ۶) یعنی: سپس شما را بر آنها چیره می کنیم وشما را بوسیله دارایی ها وفرزندانی کمک خواهیم کرد ونفرات شما را بیشتر از دشمن قرار می دهیم).
خندق ونگهبان ها، حصار می سازند ودیگر اینکه مساجد، چهل شب تعطیل می شوند. یک جسد باستانی کشف می شود که خیلی مهمّ است. پرچمها وعلامات جنگ به حرکت درمی آید که قاتل ومقتول هر دو در جهنّم هستند. (حالا این کدام جنگ است وکدام قاتل ومقتول است نمی دانیم!) نفس زکیه در پشت کوفه کشته می شود. بین رکن ومقام کسی ذبح می شود. سفیانی با پرچمی قرمز که امیرش هم از بنی کلابه است با دوازده هزار نفر همراهش، متوجّه مکه ومدینه می شود. وقتی دشمن به سرزمین بیابان سفید رسد خسف می شود وهمه شان از بین می روند. از کوفه، صد هزار نفر خروج می کنند تا به دمشق برسند.
در ماه رمضان از ناحیه مشرق فریادی بلند می شود که: (یا اهل الهدی! اجتمعوا) یعنی: ای اهل هدایت! همه جمع شوید. از طرف مغرب فریادی بلند می شود که: (یا اهل الباطل! اجتمعوا) یعنی: ای اهل باطل! همه جمع شوید.
به هر حال روایات زیاد است ومن هرچه می خواهم خلاصه کنم نمی توانم. شما را حواله می دهم به بحار! البتّه بعضی از این روایات از لحاظ سند درست نیست. اجمالاً روی این علائم ما تقریباً مطئمن هستیم.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم: (مسئول واحد پاسخ به سؤالات: محمّد باقر شریعتی سبزواری):
تقاضای یک رهبری معصوم برای نجات جامعه بشری در عموم مردم دنیا:
اگر منظور از شرایط، علّت ظهور امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) باشد پاسخ این است که شرایط عمومی از نظر اجتماعی باید فراهم شود وتقاضای یک رهبری معصوم برای نجات جامعه بشری در عموم مردم دنیا فراهم شود وهمه دریابند که جز امام معصوم وانسان هدایت شده وکامل، کسی نمی تواند عدل کلّی را در جامعه پیاده کند وظلم را ریشه کن سازد. در این صورت وقتی ندای (ألا یا أهل العالم قد ظهر مهدی آل محمّد فاتّبعوه ...) از کنار خانه کعبه سر داده شد، مردم به فریادهای تبلیغاتی جهان خواران مستکبر پُشت کرده وبه این ندای دلنشین رو می کنند.
علائم ونشانه های حتمی وغیر حتمی ظهور:
واگر منظور از سؤال، شرایطی است که پیش از ظهور حضرت پیدا می شود به تعبیر ساده تر (نشانه های ظهور) در روایات به آن اشاره شده است. علایم ونشانه های ظهور حضرت بقیة الله (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) بر دو نوع است: یک سلسله علائم قطعی است که می توان وقت ظهور را مشخّص کرد مانند قیام سفیانی از شامات، صیحه آسمانی در نیمه ماه مبارک رمضان، نهضت سید حسنی از خراسان وبعضی خروج دجّال را نیز از نشانه های قطعی تلقّی کرده اند. دوّم یک رشته علائم عمومی است که در روایات آمده است مانند: ساختن شهر تهران، پیدا شدن زنهای پوشیده برهنه، پیدایش هواپیمای بمب افکن وحمل آهن بر آهن وهرج ومرج فراگیر جهانی و...
در روایتی امام صادق علیه السلام بیش از یکصد مورد را بر شمرده وبه یکی از یارانش فرمود: (هر گاه دیدی حقّ بمیرد واهلش نابود شوند وظلم همه جا را فرا گیرد وقرآن فرسوده شود ودر معنای آن تغییر داده شود...).
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی:
آنچه ازروایات استفاده می شود ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام دو شرط دارد:
روشن شدن افکار مردم دنیا:
(اوّل آنکه مردم دنیا از نظر افکار بقدری روشن شوند که جز حکومت جهانی عادلانه حضرت ولی عصر علیه السلام را نخواهند ووقتی آن حضرت ظاهر شد با آغوش باز از او استقبال کنند.
احساس ظلم وستم وبه تنگ آمدن از ناراحتی:
دوّم آنکه ظلم وستم را احساس کنند واز ناراحتی به تنگ آیند ووقتی آن حضرت قیام کرد به استقبالش بروند.
تا این دو شرط تحقّق پیدا نکند آن حضرت ظهور نخواهد کرد. ولذا اگر مردم ظلم را احساس بکنند ولی رشد فکری برای از بین بردن ظلم نداشته باشند مثلاً مانند زمان خلفاء عبّاسی که با تلقین فلسفه یونان، مردم را به جبر معتقد کرده بودند، ظلم را می دیدند ولی در اثر نداشتن رشد فکری ویونان زدگی می گفتند خدا برای قدرتمندان قدرت را مقدّر کرده وسرنوشت ما هم ضعف وبیچارگی بوده است.
ویا رشد فکری داشته باشند وظلم را احساس نکنند وارزش حکومت جهانی را درک ننمایند حضرت ولی عصر علیه السلام ظاهر نمی شود زیرا در این صورت مردم از آن حضرت ومکتب سازنده او استقبال نمی کنند وتا مردم استقبال نکنند امام عصر علیه السلام قیام نخواهد کرد چون اگر ظاهر شود یا باید همه را بکشد که آن حضرت برای قتل عام نیامده ویا باید به همان وضع با مردم بسازد که این هم خلاف مقصود از ظهور او است.
در اصول کافی از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: (زمانی که قائم ما قیام می کند پروردگار به لطف خود، دست بر سر بندگان گذاشته وبه این وسیله آنها عقلشان را جمع می کنند ورشد فکری پیدا می نمایند ودر خود احساس احتیاج به ولی عصر علیه السلام می نمایند).
برداشت صحیح از روایاتی که عجله کردن در ظهور را نهی کرده اند:
در روایات زیادی وارد شده که باید برای فرج حضرت بقیة الله ارواحنا فداه، زیاد دعا بکنیم واز طرفی در روایات دیگری نهی شده است که عجله کردن در درخواست ظهور، خلاف تسلیم است وصحیح نیست بنابراین جمع بین این دو دسته از روایات چگونه است؟
پاسخ ما: دعا برای تعجیل فرج، از محبّت وعشق وعلاقه به آن حضرت وروحیه نوع دوستی وعلاقه به برقراری عدل وداد بر می خیزد وباید یک فرد مسلمان همیشه از این روحیه برخوردار باشد.
اگر مسلمانی دعا برای حکومت واحد جهانی نکند ونجات مردم مستضعف جهان را از زیر ستم ابرقدرتها نخواسته باشد وخلاصه به فکر رفاه وآسایش همنوعان خود نباشد مسلمان نیست. زیرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: (کسی که صبح از خواب برخیزد وهمّتش، رفاه وخدمت به مردم مسلمان نباشد مسلمان نیست).
بنابراین دعا برای تعجیل فرج علاوه بر روایاتی که این موضوع در آنها دستور داده شده یک عمل کاملاً انسانی ووجدانی است که باید همه افراد مسلمان به آن اهتمام کامل داشته باشند. واز طرفی نمی توان از این حقیقت صرف نظر کرد که روایات زیادی از ائمّه اطهار علیهم السلام نقل شده که خلاصه اش: هلاکت کسانی است که در امر ظهور عجله می کنند. در کتاب کافی از عبد الرّحمن بن کثیر نقل شده که گفت: (من خدمت امام صادق علیه السلام بودم که بر او شخصی به نام مهزم وارد شد وگفت: (قربانت گردم به من خبر بده از موضوعی که ما انتظارش را داریم! پس چه وقت خواهد بود؟!).
امام صادق علیه السلام فرمود: (ای مهزم! دروغ می گویند آنهایی که وقت تعیین می کنند وهلاک می شوند کسانی که در این موضوع عجله می کنند ولی آنهایی که تسلیمند نجات پیدا می کنند).
به مضمون این حدیث روایاتی در کتاب کافی ائمّه اطهار علیهم السلام مکرّر نقل شده که اگر کسی اهل تحقیق باشد به وضوح بدست می آورد که چون شیعیان در آن زمان در اثر فشار دستگاه بنی امیه وبنی العبّاس وحکام جور، جانشان به لب آمده بود وتنها مسئله اُمید بخشی که آنها انتظارش را داشتند حکومت حقّه اسلام بود واز طرفی هر روز یکی از بنی هاشم از جهل مردم سوء استفاده می کرد وادّعاء مهدویت می نمود وخود را مهدی موعود معرّفی می کرد لذا ائمّه اطهار علیهم السلام که می دانستند هنوز زمان زیادی لازم است که آن وجود مقدّس متولّد شود وپس از غیبت صغری وکبری ظاهر گردد واین عجله سبب به دام افتادن آنها می شود ویا مبتلا به یأس ونااُمیدی در امر ظهور شده ویا خدای نکرده منکر وجود مقدّس آن حضرت می شوند.
ائمّه اطهار علیه السلام دستور فرموده وتوصیه کرده اند که به شما نیامده در امر ظهور عجله کنید ویا برایش وقت تعیین نمائید زیرا عجله کنندگان هلاک می شوند وخطرهای فوق، آنها را تهدید می کند بنابراین احادیث نهی از عجله بیشتر متوجّه کسانی بوده که در زمان ائمّه اطهارعلیه السلامزندگی می کرده اند. ولی پس از آن که آن حضرت متولّد شده ودر غیبت بسر می بَرد وصددرصد آماده ظهور است باز هم انسان با همه علاقه ای که به آن حضرت یا به حکومت واحد جهانی ویا رفع ظلم وجور باید داشته باشد درخواست ظهور، آن هم از خدای تعالی ویا انتظار شدید فرج را نمی توان نامش را عجله مذمومه گذاشت.
علاوه بر همه اینها معنی عجله درخواست چیزی است که هنوز وقتش نرسیده است. ولی اگر چیزی وقتش دیر هم شده وتنها علّت وصولش به انسان بی کفایتی وعدم لیاقت خود انسان است آیا باز هم درخواستش ویا ایجاد لیاقت در خود، نامش عجله است؟!
ممکن است کسی بگوید اساساً عجله کار صحیحی نیست زیرا همان گونه که در بالا گفتیم معنی عجله انجام ویا درخواست کاری است که هنوز وقتش نرسیده است وعلاوه طبق احادیثی، عجله از شیطان است که فرموده اند: (العجلة من الشّیطان).
در جواب می گوئیم: (درخواست ویا انجام کاری که هنوز وقتش نرسیده، از افراد بشر که نمی توانند مفاسدش را از بین ببرند صحیح نیست، ولی از خدا که قادر مطلق است ومی تواند مفاسدش را از بین ببرد درخواست چیزی که هنوز وقتش نرسیده مانعی ندارد بخصوص که قرآن وپیشوایان اسلام آن را تأیید کرده باشند. بنابراین اگر می گویند عجله از شیطان است منظور عجله ای است که بشر در کارهای خود می کند والّا درخواست عجله در کاری که به عهده خدا است مانعی ندارد واکثر دعاها بر همین منوال است.
یکی از وظائف انسان در زمان غیبت، درخواست ودعا از خدا برای هرچه زودتر وتعجیل فرج امام زمان علیه السلام است. لذا روایات متواتره ای در این زمینه وارد شده ودر دعاها مکرّر درخواست تعجیل در فرج آن حضرت ذکر شده است. وما هر زمان صلوات بر محمّد وآلش می فرستیم از خدای تعالی تقاضای فرج برای خاندان عصمت علیهم السلام می کنیم که مستحبّ است پس از صلوات بگوئیم: (وعجّل فرجهم).
حجّة الاسلام فرحزاد:
اذن خدا - پُر شدن ظلم وستم - آمادگی مردم:
الف - شرط مهمّ، اذن ومشیت حق تعالی می باشد.
ب - جهان را جهل وظلم وستم فرامی گیرد که جنبه نوعی وعمومی دارد ومنافات با خوب بودن عدّه ای یا گوشه ای از جهان ظلم نباشد ندارد، چون طبق روایات زیاد خبر غیبی چنین است که وضع آن زمان (قرب ظهور) چنین است.
ت - آمادگی وپذیرش در مردم نسبت به حضرت وبه ستوه آمدن از وضع جهان وطالب مصلح کلّی که بتواند جهان را اداره کند.
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی:
(مؤلّف کتاب راهی بسوی نور).
تقاضای مردم از پروردگار:
مهمترین شرایط برای ظهور امام عصر ارواحنا فداه، تقاضای مردم از پروردگار است که ظهور آن حضرت را بخواهند واگر چنین نکنند خداوند متعال به یکباره ودر زمانی کاملاً نامعلوم که احتمال دارد هر روز وهر ساعت باشد ظهور انجام خواهد داد وریشه همه تباهی ها را خواهد کند.
با توجّه به آنکه اگر شیعیان، امام عصر ارواحنا فداه را پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام یاری می نمودند ظهور مقدّس آن حضرت انجام می شد. مهمترین شرط ظهور آن حضرت (البتّه شرطی که در مردم باید وجود داشته باشد) خواسته شیعیان وتقاضای آنان از پروردگار جهت ظهور وفرجِ آل محمّدعلیه السلاممی باشد به عبارت روشن تر اگر شیعیان همّتی کنند وهمانند یکپارچگی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای ظهور امام عصر ارواحنا فداه یکپارچه شوند ویک صدا ویک دل فرج آن حضرت را خواسته خود (چه در دعاهایشان، چه در مقالات روزنامه ای، چه در نشریات، چه در کنفرانسها، چه در سطح بین المللی وسیاسی و...). قرار دهند بی گمان وبطور قطعی موجب ظهور آن حضرت خواهند شد.
به عنوان نمونه، حضرت صادق علیه السلام در روایتی می فرمایند: چون عذاب بر بنی اسرائیل طولانی شد تا چهل روز در پیشگاه الهی ضجّه زده وگریه کردند سپس خدای تعالی به حضرت موسی وهارون وحی فرمود که بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات دهند که در نتیجه (در اثر دعاهای آنان) از صد وهفتاد سالی که به فرج (حضرت موسی علیه السلام) مانده بود صرف نظر شد.
سپس حضرت صادق علیه السلام فرمودند: شما (شیعیان) هم همینطور. اگر چنین کنید (یکصدا ویکدل وبا تضرّع به پیشگاه پروردگار بطور عمومی همه با هم، فرج امام زمان علیه السلام را بخواهید) خداوند فرج ما را می رساند ولی اگر دست روی دست بگذارید واینگونه دعا نکنید وقتی کار به نهایت خود رسید (که خدای تعالی تأخیر بیشتر را جایز ندانست) فرج می رسد.
(بحار الانوار ۵۲: ۱۳۱؛ مکیال المکارم ۱: ۳۸۱).
علائم ظهور انجام شده وفقط پنج علامت حتمی باقی مانده:
که آنها هم مقارن وهمزمان با ظهور آن حضرت است:
تذکر این نکته هم بد نیست که در بعضی از قضایا حضرت ولی عصر روحی فداه در عالم رؤیا فرموده اند: علائم ظهور انجام شده وفقط پنج علامت حتمی (که آنها مقارن وهمزمان با ظهور آن حضرت است) باقی مانده که چه بسا آنها هم در مدّت کوتاهی انجام می شود پس بر شما باد که برای فرج دعا کنید.
ناقل این قضیه جناب آقای قاضی زاهدی در کتاب شیفتگان است. ج ۱ ص ۱۸۴ به نقل از حجّة الاسلام والمسلمین آقای ملبوبی وایشان از مرحوم آیت الله سید محمّد هاشمی گلپایگانی رحمه الله که این خواب را دیده اند نقل کرده است وخلاصه فرمایش حضرت ولی عصرروحی فداه که در بالا ترجمه شد به زبان عربی است که آن حضرت در جواب ایشان که پرسیده بود آیا وقت ظهور رسیده است یا نه، فرمودند: (لم تبقَ من العلامات إلاَّ المحتومات وربَّما أوقعت فی مدة قلیلة فعلیکم بدعاء الفرج).
بنابراین مهمترین شرط برای ظهور آن حضرت یکپارچگی در تقاضا برای ظهور وفرج است همانطوری که این یکپارچگی را در پیروزی انقلاب اسلامی می دیدیم وشاهد بودیم چگونه موجب پیروزی گردید. البتّه تأکید ما بر یکپارچگی همان نکته ای است که حضرت ولی عصر ارواحنا فداه در نامه معروف ومعتبر خود به شیخ مفید اعلی الله مقامه فرموده اند که: (ولو أنَّ أشیاعنا وفَّقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لمَا تأخَّر عنهم الیمن بلقائنا..). یعنی اگر شیعیان ما که خداوند آنان را به اطاعت خویش موفّق بدارد در وفاداری به پیمانی که با ما بسته اند یکپارچه ویکدل شوند هرگز میمنت دیدار ما از آنان به تأخیر نمی افتد ویقیناً سعادت مشاهده ما را به سرعت بدست خواهند آورد..).
حجّة الاسلام سید علی رضوی:
اصلاح نفوس - توبه - ایجاد شناخت و...
الف - اصلاح نفوس.
ب - توبه وتقوا وایجاد شناخت در توده مردم وجوامع وطلب وانتظار.
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی:
(مؤلّف کتاب شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام).
نشانه ها وعلامات ظهور حضرتش را می توان بر سه قِسم تقسیم نمود:
علائم مخصوصه:
۱ - علامات خاصّه وشرائط مخصوص برای خود آن سرور مثل بیرون آمدن شمشیر از غلاف وندا کردن شمشیر که: (ای ولی خدا! خارج شو ودست به قبضه من بر، که وقت آن رسیده که دشمنان خدا را بکشی) وباز شدن پرچم ونظائر آن.
علائم حتمیه:
۲ - علامات حتمیه ای است که تا ظاهر نشود حضرت مهدی ظهور ننماید همچون خروج سفیانی وصیحه آسمانی وخسف بیداء وقتل نفس زکیه وخروج یمانی ونحو اینها.
علائم غیر حتمیه:
۳ - علامات غیر حتمیه که وقوع آنها منوط به شرایطی است که بعضی از آنها تا این زمان واقع شده وبرخی دیگر ممکن است که نزدیک ظهور آن حضرت واقع شود. که علما در این باره کتابها نوشته وشرائط وعلامات ظهور حضرتش را به تفصیل نگاشته اند وما نیز در جلد اوّل (شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام) به بعضی از آنها اشاره کرده ایم. طالبین می توانند مراجعه کنند چون اینجا بنا بر اختصار است. مسلّم است که حضرت برای از بین بردن ظلم واجرای سعادت می آید.
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی:
اعتقاد وتوجّه جهانیان به مصلح کلّ:
یک شرط بیشتر نیست وآن اینکه اعتقاد جهانیان به یک مصلح کلّ وهادی سُبُل وتوجّه آنان به مصلح کلّ است وقطع اُمید از دیگران، هر چند آن مصلح را نشناسند ودر تطبیق اشتباه کنند! از باب مثال زیدیه اعتقاد کنند که مصلح کلّ، زیدبن علی یعنی زید بن امام سجّاد علیه السلام است هر چند اشتباه است ویقین کنند غیر از او این نابسامانی ها را سامان نمی بخشد.
اگر در همه جهانیان این اعتقاد بود ظهور باهر النّور ولی زمان وقطب عالم امکان حضرت حجّة بن الحسن علیه السلام به وقوع خواهد پیوست. چنانچه در روایات آمده است که ظهور ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) وقتی است که داد وفریاد همه دسته ها وفرقه ها وعشیره ها وحزبها ومجتمع ها به (وا مصلحا!) بلند شود.
آیة الله خاتم یزدی:
از مجموعه اخبار واحادیث استفاده می شود وقتی آن حضرت ظهورمی کند که:
مأیوس شدن جهانیان از رسیدن صلح:
۱ - همه تدابیر مدّعیان صلح بشری ناکام مانده واز به نتیجه کامل رسیدن طرح های اصلاحی خود مأیوس شوند.
آمادگی اصحاب امام زمان علیه السلام:
۲ - افراد از نظر ایمان وعقل به تکامل لازم برسند تا از لحاظ یاری وهمکاری ونیز پذیرش خواستها وهدفهای متعال آن امام، ظرفیت لازم را داشته باشند. امام باقر علیه السلام درباره آمادگی فکری وعقلانی یاران آن حضرت به هنگام ظهور فرمود: (وضع یده علی رؤس العباد فجمع به عقولهم وأکمل أخلاقهم) (یعنی: آن حضرت، دستش را بر سرهای بندگان قرار می دهد پس عقول آنها واخلاق آنها کامل می شود).
(بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۳۶ ح ۷۱ از خرایج وجرایح راوندی).
آیة الله شاه آبادی:
بلوغ اصحابه علیه السلام واستعداد عامّة النّاس:
۱ - (بلوغ اصحابه علیه السّلام الی حدّ خاصّ).
(باید اصحاب ویاران حضرت به تعداد معین شده برسند).
۲ - (استعداد عامّة النّاس لقبوله علیه السّلام).
(باید در میان توده مردم، زمینه قبول حکومت عدل او فراهم شده باشد).
آیة الله یثربی:
(امام جمعه کاشان).
پاسخ به سؤالات اعتقادی، آن هم در زمینه وجودی محیر العقول وبزرگترین آیات الهی، آن هم بطور خلاصه کار سهلی نیست معذلک برای آنکه بدون جواب نماند در حدّ توان وفرصت به جواب مبادرت می نمایم واز ذات لایزال الهی واز وجود مبارک حضرت بقیة الله ارواحنا له الفداه استمداد می نمایم.
حوادث نزدیک به ظهور:
شاید مراد از شرایط ظهور حوادثی باشد که نزدیک ظهور آن حضرت اتّفاق می افتد که به علائم ظهور نیز تعبیر شده است.
این شرایط وعلائم، به علائم حتمیه وغیر حتمیه تقسیم گردیده ونیز برخی از شرایط وعلائم، مربوط به عالم تکوین وبرخی مربوط به تحوّلات اجتماعی بشر می شود که بررسی مجموعه آنها فرصت زیادی می طلبد واز اختصار مطلوب خارج می گردد.
خلاصه اینکه: یکی از شرایط ظهور، امتحان مردم است تا سعید از شقی شناخته شود. دیگر از شرایط ظهور آن حضرت سلام الله علیه، پُر شدن جهان است از ظلم وبیدادگری که مضمون چندین روایت است. ودهها علائم دیگر: مانند: ظهور یمانی - ظهور سفیانی - ندای آسمانی - فرو رفتن زمین (خسف بیداء) - کشته شدن نفس زکیه - قتل عام - طاعون (یا کشته شدن مردم بوسیله بمبهای میکروبی) - هجوم ملخ در وقت وبی وقت - در نهایت مبتلا شدن مردم به بلایا ومصیباتی چند، تا صابرین از غیر صابرین وسعداء از اشقیاء، تمیز داده شوند - پُرشدن عالم از جور وظلم وتعدّی.
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی:
(مؤلّف کتابهایی در مورد ملاقات علماء بزرگ با امام زمان علیه السلام).
آمادگی ورشد بشر برای پذیرش آن امام همام:
مهمترین شرایط ظهور، آمادگی ورشد بشر برای پذیرش آن امام همام است واین رشد وآمادگی با مطرح کردن نام ونقش واثر ودعوت نمودن بسوی مهدی امّت حاصل می شود. با معرفت وشناخت حضرتش، بشر در جهت متناسب با ظهور قرار می گیرد.
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی:
علامات حتمیه وعلامات غیر حتمیه:
ظهور امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) علاماتی دارد که بر دو قسم است: علامات حتمیه وعلامات غیر حتمیه.
امّا علامات حتمیه به نحو اجمال از این قرار است:
اوّل: خروج دجّال. او ادّعای الوهیت می کند وباعث خونریزی وفساد وفتنه در دنیا خواهد شد ودارای اندام وقیافه عجیب خواهد بود امّا او با امام زمان می جنگد وبه دست حضرت کشته می شود.
دوّم: صیحه وندای آسمانی است وآن صدائی است که بلند می شود وهمه اهل زمین آن را می شنوند که می گوید: (ای مردم! آگاه باشید که امام زمان مهدی علیه السلام که فرزند امام حسن عسکریعلیه السلام (وتا نسبت آن حضرت را به پیامبر صلی الله علیه وآله می رساند) که، او را یاری کنید واوست نجات دهنده انسانها از ظلم وستم). البتّه ندای دیگری قبل از ظهور حضرت خواهد بود که در شب بیست وسوّم رمضان خواهد بود.
سوّم: خروج سفیانی است که اسم او عثمان بن عنبسه خواهد بود واز اولاد یزید بن معاویه است که پنج شهر را تصرّف می کند که او هم به دست امام علیه السلام کشته می شود.
چهارم: فرو رفتن لشکر سفیانی است به زمین.
پنجم: کشته شدن نفس زکیه است واو سیدی است از آل محمّد که بین رکن ومقام در خانه خدا کشته می شود.
ششم: خروج سید حسنی است که مردم را دعوت می کند برای یاری امام زمان علیه السلام.
هفتم: ظاهر شدن کف دستی است که در آسمان پیدا می شود.
هشتم: گرفتن خورشید است در نیمه رمضان وگرفتن ماه در آخر ماه رمضان.
نهم: علاماتی است که در ماه رجب پیدا می شود.
دهم: اختلاف دولت بنی العبّاس وانقراض آنان، که این اتّفاق افتاده است.
البتّه علامتهای دیگری را هم ذکر کرده اند که اتّفاق افتادن آنها مسلّم نیست ولی آنچه هست بطور مسلّم اینکه فتنه، روی زمین را فرا می گیرد ومردم منتظر مصلح جهانی خواهند بود.
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس:
فراگیری فساد اعتقادی وانحراف اخلاقی وظلم وستم سیاسی واقتصادی:
آنچه از آیات قرآن کریم واحادیث نبوی وروایات متواتر وصحیح اهل بیت علیهم السلام به دست می آید این است که هنگامی حضرت بقیة الله الأعظم مهدی موعود (عجّل الله فرجه)، ظهور می فرمایند که فساد اعتقادی وانحراف اخلاقی وظلم وستم سیاسی واقتصادی تمامی جوامع بشری را فرا گیرد واکثر مردم حتی مسلمانان، بسیاری از ارزشهای معنوی والهی ودینی را به دست فراموشی بسپارند، ووضع عمومی جهان، چهره عبوس ومأیوس کننده ای بخود بگیرد، ومردم به انتظار یک معجزه برای نجات، وخلاصی از این احوال واوضاع شکننده بنشینند. پس از آنکه تمامی راه حل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را تجربه کرده، وبه نتیجه مطلوب نرسیده، وبه همه آنها بی اعتقاد شوند.
این مطلب بطور اجمال وتفصیل در متون دینی یاد شده وبه روشنی آمده است. مثلاً در بیانات حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که در پاسخ صعصعة بن صوحان ایراد شده، فرمودند: زمانی (دَجّال) پیشاپیش قیام حضرت مهدی علیه السلام خروج می کند که مردم نماز بی روح خوانند وامانت را تضییع کنند ودروغگوئی را حلال بدانند وربا خواری کنند ورشوه بگیرند ودین را با دنیا مبادله نمایند ونابخردان وسبک مغزان را به مناصب برسانند واز هواها وتمایلات نفسانی تبعیت کنند وخون ها را سبک بشمارند وبردباری وحلم موجب ناتوانی! وستم وظلم کردن، موجب مباهات شود! وأمراء وسردمداران، فاسد! ووزیران، ظالم وستمگر! وعریفان وکدخدایان، خائن! وقاریان، فاسق شوند، وشهادت بناحقّ رواج پیدا کند، وفسق وفجور، علنی! وبهتان زدن به این وآن وگناه ومعصیت وسرکشی وتمرّد، آشکار وشایع شود.
قرآن ها ومساجد زینت شوند (امّا از عمل به آنها واستفاده حقیقی از آنها خبری نباشد) ومناره های طولانی ساخته شود واشرار مورد احترام قرار گیرند وصفوف جماعات فشرده وپرجمعیت شوند امّا دلها متفرّق وپراکنده باشند وآراء متشتّت وسخت مخالف همدیگر باشند وپیمانها به راحتی نقض شود، وزنان - بخاطر حرص بر مال دنیا - با شوهران خود در تجارت مشارکت کنند وندا وصدای فاسقان از همه صداها بلندتر باشد ومردم به آنها گوش شنوا بسپارند (که شاید منظور از آنها رسانه های گمراه کننده باشد) وپست ترین افراد (از نظر دین واخلاق وشخصیت) رهبران مردم شوند، واز افراد فاسق - بخاطر ترس از آسیب وضرر آنها - احترام به عمل آید وسخن وادّعای دروغگویان، تصدیق شود وامانت ها به دست خائنین سپرده شود، وساز وآواز وخوانندگی خوانندگان زن رواج پیدا کند، وپسینیان از این امّت، پیشینیان را به باد انتقاد ولعنت گیرند ومرکب سواری زنان رایج شود وزنان خود را به شکل مردان، ومردان خویش را به سبک زنان درآورند واشخاص شهادت دهند در حالی که شاهد واقعه نبودند وبه حقّی که هرگز از آن اطّلاعی ندارند شهادت دهند ودنبال تفقّه وفقاهت برای اغراض غیر دینی (بلکه دنیایی یا شخصی) روند وعمل دنیا را بر عمل آخرت ترجیح دهند ومقدّم بدارند وبر دل گرگ صفت خود پوست میش بپوشانند (کنایه از نفاق ودوروئی است). دلهای آنها از مردار، بوگندتر، واز صبر زرد، تلختر باشد، در این حالت، وعده الهی یعنی ظهور منجی عالم، ونجات بخش بشر تحقّق پیدا می کند، یا اینکه نزدیک نزدیک شود.
این حدیث که در کتاب شریف کمال الدّین شیخ صدوق ج ۲ ص ۵۲۵ - ۵۲۶ آمده است، یکی از بیانات متعدد حضرات أئمّه هُدی درباره اوضاع وأحوال پیش از ظهور حضرت بقیة الله (عجّل الله فرجه) است. آن اوضاع واحوالی که قرآن کریم آن را در یک جمله خلاصه نموده است، آنجا که فرموده است: (ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما کسَبَتْ أَیدِی النَّاسِ) (سوره روم آیه ۴۱) وتفصیل آن در آیاتی که مربوط به قیام حضرت.
مهدی یا به آن تأویل شده است آمده. البتّه بسیاری از این پدیده ها وحوادث به شکل محلّی ومنطقه ای یا جهانی واقع شده است گرچه نمی دانیم گستردگی این مسائل وحوادث از نظر آیات وروایات دقیقاً در چه حدّی می باشد، وآیا این وقایع وپدیده ها به آن گستردگی در زمان فعلی تحقّق پیدا کرده است یاخیر؟!
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی:
آمادگی ومهیا شدن مردم برای قبول ظهور:
آمادگی ومهیا شدن مردم برای قبول ظهور وحکومت حقّه حضرت صاحب الزّمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف).
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد:
(مؤلّف کتاب وقت معلوم).
توجّه واحساس نیاز به امام:
می دانیم که آخرین معصوم از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را چون مردم پذیرای ایشان نبودند واحتمال از بین رفتنشان بود خداوند از نظرها غائب نمود وتا وقتی همین حالت در جامعه دنیایی نسبت به ایشان باشد این وضع ممکن است ادامه یابد. در بسیاری از روایات همین مطلب را که ایشان بخاطر حفظ جان خود غائبند، تذکر داده اند از جمله: (عن زرارة بن أعین قال: سمعتُ أبا عبد الله علیه السلام یقول: إنَّ لِلقائم غیبةٌ قبل أن یقومَ، قلتُ له: ولِمَ؟
قال: یخاف _ وأوْمأ بیده إلی بطنه _ ثمّ قال: یا زرارة وهو المنتظر).
(کمال الدّین وتمام النعمه ج ۲ ص ۳۴۲ حدیث ۲۴).
پس در نتیجه گیری بطور خلاصه می توان چنین گفت که: همان عاملی که موجب ایجاد غیبت برای امام شد (تسلّط ظالمان به امام، بخاطر بی توجّهی مردم نسبت به ایشان)، رفع آن (توجّه واحساس نیاز به امام) در واقع شرط ظهور امام زمان علیه السلام است.
آیة الله عادل علوی:
مهمترین شرط، تهذیب نفس است:
در شب تاریک اگر چه منتظر طلوع خورشید هستیم ولی جهت روشن شدن اطراف خود نیاز به فانوس داریم. باید در دنیای ظالم زور ومظلوم کشت ودر جهانی تاریک برای خود شمعی وفانوسی پیدا کنیم وبه استقبال طلوع فجر صادق حرکت کنیم ومهمترین شرط، تهذیب نفس است تا لیاقت ظهور حضرتش را پیدا کنیم.
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی:
(امام جمعه خرّم آباد).
بوجود آمدن ارکان حکومت آن حضرت یعنی اصحاب سیصد وسیزده نفر:
شرط اوّل ظهور امام زمان علیه آلاف التحیة والثّناء بوجود آمدن ارکان حکومت آن حضرت است از جمله سیصد وسیزده نفر از برگزیدگان ونخبگان زمانهای آینده که خدا عالم است که در اصلاب شامخه وارحام مطهّره استقرار یافته اند یا هنوز در صلبهای دور هستند. الله اعلم.
حجّة الاسلام صفایی بوشهری:
بسم الله الرّحمن الرّحیم وصلی الله علی محمّد وآله اجمعین سیما بقیة الله فی الارضین ودعا خیر برای جمیع شیعیان ومنتظران آن عصاره کمالات انبیاء وائمّه علیهم السلام وتجلّی انوار هدایت وصفات الهی که تمامی حضرات معصومین علیهم السلام مبشّر ظهور ومبین عظمت شان ایشان می باشند. چنانکه حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: (لو أدرکته لخدمته أیام حیاتی).
(بحارالانوار ۵۲: ۳۴۰؛ مکیال المکارم ۱: ۲۸۳).
(اگر حجّة بن الحسن را درک کنم هر آینه تمام عمرم خدمتگزار او خواهم بود).
از مجموع روایات بیانگر شرایط ظهور حضرت ولی عصر وبررّسی وتحقیق در شرایط محیطی واجتماعی بعثت انبیاء اینگونه برداشت می شود که ظهور آن منجی عالم بشریت دارای دو گونه است:
علائم قبل از ظهور:
۱ - قبل از ظهور ودر طول مدّت غیبت کبری که بعضی از آنها عبارتند از: وقوع ظلم وستم در سطح گسترده جهانی - تحریف ادیان وبی تفاوتی وتعطیلی بسیاری از احکام اسلامی - مظلومیت هر چه تمامتر شیعه ومحبّین اهل بیت علیهم السلام - ادبار وپشت کردن روشنفکران دینی وغیر دینی از مبانی دین - حضور هرچه تمامتر زنان در محیطهای غیر مناسب شأن آنان وترویج وشیوع مفاسد اخلاقی در جامعه جهانی - آمادگی اعتقادی - جهاد وسیع شیعیان برای استقرار حکومت دینی حضرت علیه السلام - تحقّق اراده الهی برای ظهور ایشان.
شرایط حین ظهور:
۲ - شرایط حین ظهور امام که مهمترین آنها عبارتند از: خروج سفیانی - خروج دجّال - ندای آسمانی - کسوف خورشید در ۲۵ ماه رمضان - خسوف خورشید در آخر ماه رمضان - قتل نفس زکیه در مکه - خروج سید حسنی از خراسان - نزول حضرت عیسی ودر کنار حضرت قرار گرفتن.
(برای تحقیق مراجعه شود به: الارشاد ۲: ۳۴۹؛ کشف الغمة ۳: ۴۶۱؛ اثبات الهداة ۳: ۴۵۰؛ مکیال المکارم ۱: ۱۳۴؛ بحار الأنوار ۵۲: ۲۷۴؛ کمال الدین ۲: ۵۲۴؛ نوادر الأخبار: ۲۲۶؛ المحجّة البیضاء ۱: ۳۲).
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا:
مأیوس شدن دنیا از تمام سازمانها واحساس نیاز به یک منجی:
چون حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) برای اصلاح کلّ جهان است وحضرت حقّ تعالی اراده نموده به وسیله ایشان تمام کره زمین، پُر از قسط وعدل گردد باید کلّ کشورهای دنیا آمادگی ظهورش را داشته باشند وشرایط ظهور را باید خود مردم دنیا فراهم سازند وفراهم ساختن به آن است که مردم جهان متوجّه شوند برای از بین بردن ظلم وفساد وبی عدالتی در عالم از این سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متّحد وامثال آن کاری ساخته نیست وآنچه برای این سازمانها در مرحله اوّل اهمیت دارد منافع خودشان است.
وقتی این موضوع را اکثر مردم دنیا فهمیدند واز همه چیز قطع اُمید کردند ودانستند دنیا احتیاج به یک موسی وابراهیم بُت شکن دارد تا فراعنه ونمرودهای زمان را از میان بردارد ومردم را نجات دهد، آن وقت است که زمینه ظهور با تضرّع مردم به ساحت مقدّس حضرت حقّ فراهم می شود. همانطوری که در سطح کشور ایران تا اکثر مردم توی خیابان نریختند ومرگ بر شاه نگفتند واز صمیم دل، آه وناله ودعا نکردند ودر راه اسلام جان ندادند حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) نتوانست به ایران بیاید.
در مورد ظهور حضرت ولی عصر (سلام الله علیه) نیز باید چنین زمینه ای فراهم شود وآمادگی وفراهم ساختن به آن است که مردم، انزجار ونفرت خود را از سران فاسدشان اعلام کنند ودر این راه از شهادت نترسند زیرا اگر قرار بود از طریق اعجاز وبدون تلاش وجهاد وشهادت، مشکلات جهان حل گردد خداوند از طریق افرادی که بالاتر از امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) بودند مانند: رسول خدا صلی الله علیه وآله وحضرت علی علیه السلام قضایا را حلّ می نمود.
برای آنکه مردم آن عصر به وظیفه شان عمل نکردند اشخاصی مانند حضرت حجّت علیه السلام از نظرها پنهان شدند. علّت غیبت حضرت خود مردم جهان هستند. وقتی آنها آمادگی پیدا کردند خداوند قادر متعال آن عزیز را از پس پرده غیبت ظاهر می سازد.

گر گدا کاهل بود * * * تقصیر صاحب خانه چیست؟

به عبارت دیگر امام زمان علیه السلام که غایب نیست بلکه آن ما هستیم که غایب می باشیم! اگر کسی در روز روشن خود را در اطاق تاریکی زندانی کرد آیا دلیل بر نبودن خورشید است؟! این ما هستیم که در اثر غفلت وگناه وپیروی از هوی وهوسها وبی توجّهی به معنویات، دلهایمان تاریک گشته وچشم دلمان نمی تواند نور جمالش را مشاهده کند. لذا کسانی که دلهایشان تاریک نیست وشیطان، زمام امورشان را در دست ندارد نه تنها امام زمان علیه السلام را می بینند بلکه آن حضرت خود به سراغ آنها می رود.
حجّة الاسلام عبدالله صالحی:
باید از تمام وسائل ووسائط قطع اُمید گردد:
در روایات واحادیث معصومین علیهم السلام علائم وشرایط بسیاری برای زمان ظهور آن حضرت بیان گردیده است ومی توان از مجموع آنها استفاده کرد که ضمن تحقّق علائم باید از تمام وسائل ووسائط، قطع اُمید گردد وتنها اُمید جامعه را در وجود مبارک وحکومت آن حضرت دانست ودر همین راستا آمادگی هر نوع انجام وظیفه الهی وشرعی داشتن بدون گرایشهای توجیهی وسیاسی ونفسانی.
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی:
احساس شدید نیاز - آماده شدن یاوران - پدیدار شدن ظلم وجور فراگیر:
۱ - احساس شدید نیاز به آن وجود مقدّس.
۲ - آماده شدن عدّه ای خود ساخته ومزکی که تحت عنوان سربازان آن حضرت در رده های مختلف که اطاعت اوامر آن حضرت نمایند.
۳ - پدیدار شدن ظلم وجور فراگیر تا آنجا که فرموده: (ملئت ظلماً وجوراً).
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی:
پر شدن ظلم وستم - نیاز به حضرت - کم شدن فقهاء عالیقدر واعلم:
(أشهد أنَّک الإمام المهدی قولاً وفعلاً وأنت الّذی تملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً).
برای ظهور حضرت شرایط زیادی هست امّا ما به سه شرط آن اشاره می کنیم:
۱ - ظلم وجور دنیا را پر کند وخرابی، مقدّمه آبادانی است ودنیای فعلی نزد علمای عرفان چنین است.
۲ - اکثر به اتّفاق مردم باورشان بیاید که مدینه فاضله، تنها به ید مبارک با کفایت حضرت مهدی (ارواحنا له الفداه) امکان پذیر است بنابراین همه یکصدا ویکدل دست نیاز به درگاه خدای بی نیاز بردارند که (عجّل فی فرجه مولانا صاحب الزّمان).
۳ - کم شدن فقهاء عالیقدر واعلم.
حجّة الاسلام سید جواد معلّم:
رو آوردن وگرایش مردم به حضرت ولی عصر علیه السلام:
۱ - تمام دلیل هایی که برای اثبات اصل امامت - از نظر اسلام - آورده می شود مربوط است به امامی که قابل دسترسی است والّا اگر خدای تعالی امامی را قرار دهد بدون آنکه بتوان به او دسترسی پیدا کرد طبعاً از حکمت بدور خواهد بود واز خدای حکیم چنین چیزی صادر نمی شود لذا می بینیم اگر هم گاهی یک امام برای مدّتی از میان امّتش خارج می شد ویا احیاناً قابل دسترسی نبود حتماً برای خود جانشینی قرار می داد ولو در بخشی از مسئولیتهای خودش.
با این مقدّمه بخوبی روشن می شود که ظهور امام، امری ضروری، عقلی ولازم است حال اگر هم این امر برای مدّتی تعطیل شده باشد طبعاً موانعی در کار بوده، چون هیچ وقت یک امر عقلی وثابت قابل تغییر نخواهد بود بنابراین باید به دنبال موانع ظهور برویم.
مانع ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام با استفاده از احادیث اهل البیت علیهم السلام به این شرح می باشند:
الف - امتحان وآزمایش مردم.
ب - نبودن بیعت ظالمان به گردن حضرت.
ج - محافظت جان حضرت از دشمنان.
د - به دنیا آمدن افراد مؤمن از صلب پدران کافر.
هـ - گناه ومعصیت مردم.
و - جاری شدن سنّت الهی در حضرت یعنی سنّت الهی در گذشته این بوده که انبیاء را مدّتی از بین مردم خارج می کرده است که علّت عمده اش قدر نشناختن امّت آن پیامبر بوده بطوری که وجود آن پیامبر در بین امّتش بی فایده می شده است لذا مدّتی غیبت صورت می گرفت تا مردم پس از آنکه مضرّات مادّی ومعنوی دوری از پیامبر را دیدند به او روی بیاورند. بر همین اساس خدای تعالی حضرت ولی عصر علیه السلام را برای مدّت زمانی غائب فرموده است.
ناگفته نماند که گاهی هم روی مصالحی معصومین علیهم السلام در احادیثی فرموده اند که: (علّت غیبت امری است که اجازه بیانش را نداریم). که با توجّه به موارد شش گانه ای که ذکر کردیم معلوم می شود که این نحوه پاسخ دادن برای افراد وزمانهای خاصّی بوده است.
حال با دقّت در این موانع شش گانه وبررّسی آنها در می یابیم که مهمترین مانع ظهور عدم رو آوردن مردم به حضرت ولی عصر علیه السلام می باشد. چون اجمالاً همین موضوع است که موانع دیگر را ایجاد می کند. وخلاصه آن که شرط اصلی ظهور آقا امام زمان علیه السلام رو آوردن وگرایش مردم به ایشان است.
آیة الله سید فخر الدّین امامی:
آمادگی مردم وگسترش فساد وتباهی وبه تنگ آمدن مردم:
شرط اصلی، آمادگی ذهنی روحی وفکری مردم است از یک طرف. وگسترش فساد وتباهی وبه تنگ آمدن مردم از آن، از طرف دیگر. باید مردم به صورت عمومی از دست ستم وتباهی به تنگ آمده باشند به همین دلیل آماده اعلام همکاری با قیام حضرت باشند تا همین که آن عزیز ظهور فرماید مشتاقانه به یاری او بشتابند.
آیة الله اصولی:
موارد بیان شده در مبانی دینی:
آنچه از مبانی دینی ومذهبی استفاده می شود.
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی:
اراده الهی - آماده شدن زمینه - امتحان مردم - پر شدن ظلم وجور:
اوّلین شرط ظهور: اراده الهی است. خداوند متعال هر وقت مصلحت بداند آن بزرگوار را از پرده غیبت ظاهر می کند.
دوّمین شرط: زمینه باید آماده شود. مقتضی موجود ومانع مرتفع گردد.
سوّمین شرط: طبق روایات وارده این است که مردم دو دسته می شوند: (خوبانی که به منتهی درجه خوبی وسعادت برسند وبَدانی که به منتهی درجه بدی وشقاوت برسند).
چهارمین شرط: در اخبار زیادی رسیده که یملأ الله الأرض قسطاً ... الی آخر یعنی ظرف دنیا پر از ظلم وبیدادگری که بشود حضرت تشریف می آورند برای اصلاح ونشر عدل و...
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی:
بالا بردن معرفت وشناخت مردم نسبت به رهبری انقلاب جهانی:
هر امری که از طرف پروردگار عالم می خواهد انجام پذیرد انسان احتیاج به شناخت ومعرفت آن دارد مخصوصاً امر ظهور آقا امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) که یک امر کلّی است.
او می خواهد دنیایی را از هر جهت با پر محتواترین انقلاب دگرگون کند لذا زمینه سازی جهت فراهم آوردن شرایط ظهور آن حضرت دارای اهمیت بسیار است. زیرا فردی می خواهد انقلابی را انجام دهد که اوّلاً احتیاج به شناخت خود آن فرد، لازم است تا مردم دنیا بفهمند آن کسی که می خواهد یک انقلاب جهانی انجام دهد کیست؟ ثانیاً بداند این انقلاب چه انقلابی است؟ آیا دموکراسی یا آزادی مطلق ویا ... می باشد؟
پس مردم باید علم وآگاهی پیدا کنند که این فردی که به نام امام علیه السلام می آید از طرف کیست وبرای کیست وانقلابش جهت چیست؟ واگر زمانی شد که واقعاً افرادِ حقّجوی عالَم را بتوانیم علم وآگاهی بدهیم وبگوییم ای اهل عالَم! شما هر گُم کرده ای که به دنبالش می گردید از این آقا شروع وبه همین آقا ختم می شود وبگونه ای باشد که مردم به طور کلّ بدانند که این آقا برای چه انقلاب می کند وهدفش از این انقلاب چیست وبدانند تمام علوم وسلاحهای پیشرفته امروزی در مقابل علم وقدرت وتوانایی او ذرّه ای به شمار نمی آید می توان شرایط ظهور آن حضرت را در حدّ بالایی ایجاد نمود.
در نتیجه اگر ما بخواهیم واقعاً شرایط ظهور آن امام را فراهم کنیم باید از هر جهت معرفت وشناخت مردم را نسبت به رهبری انقلاب وهمچنین محتوای انقلاب بالا ببریم. لذا وقتی مردم حقیقت را یافتند وبیدار شدند وفهمیدند که هر چه در عالم وجود بدان محتاج هستند، تمام بستگیش وحیات مادّی ومعنویش به وجود او بستگی دارد می توان شرایط ظهور آن حضرت را فراهم نمود.
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی:
آمادگی واراده مردم برای رسیدن به کمالات:
هدف امام عصر ارواحنا فداه از ظهور، رساندن بشریت وانسانها به مقام خلیفة الهی وکمالات روحی است وآن حضرت همچون خداوند قصد ندارد مردم را به زور واجبار به کمالات روحی برساند بلکه می خواهد خود مردم با اختیار خود کمالات انسانی را انتخاب نمایند وبسوی آن حرکت کنند بنابراین شرط اوّل وبزرگترین شرط ظهور، آمادگی واراده مردم برای رسیدن به کمالات وداشتن یک زندگی خدا پسندانه است.
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش:
آمادگی مردم برای قبول حکومت جهانی:
انتظار به مفهوم واقعی، برنامه فوق العاده سازنده در تمام زمینه هاست. امّا اینکه گفته می شود پس باید بکوشیم به فساد دامن بزنیم تا مصلح بیاید سخنی غیر صحیح است زیرا در این انقلاب، تماشاچی معنا ندارد وعاقلانه نیست که انسان به ظلم دامن زند تا خود مشمول تصفیه واقع شود علاوه بر آنچه برای تصریح ظهور مصلح، لازم است آمادگی است نه ظلم وفساد.
اگر مردم را آگاه سازیم که این همه جنایتها در اثر حکومتهای متعدّد ومختلف است مردم آماده برای حکومت جهانی می شوند که در این صورت شرط ظهور حاصل می شود.
استاد محمّد حسین عابدی:
مطالبی علمی ومعرفتی در مورد عظمت امام زمان علیه السلام:
قبل از بیان جواب این سؤال باید مقداری راجع به عظمت امام زمان علیه السلام وظهور ایشان، نکاتی را خدمتتان بیان نمایم:
در اینکه هر مخلوقی دارای یک هسته مرکزی هست شکی نیست مثلاً کره زمین دارای هسته مرکزی است که منشأ جاذبیت عمومی واستحکام کره خاکی را به عهده می گیرد. کره زمین خود در مدار مغناطیسی کره خورشید در حال حرکت است وکره خورشید مرکز دوران زمین می باشد. در مباحث شیمی دوران الکترونها بر هسته مرکزی است. در خود انسان هسته مرکزی قلب انسان می باشد.
اگر هسته مرکزی هستی از بین برود مدارک وفلک مربوط به آن نیز محو ومتلاشی می شود. مثلاً اگر خورشید تاریک شود مدارات مغناطیسی مربوط به آن نیز از بین رفته نتیجتاً کرات متحرّک در مدارات پخش ومتلاشی می شوند.
حال سؤال این است که هسته ومرکز نظام خلقت چه امری می تواند باشد. این هسته باید از حیث ظاهر وباطن امری عظیم باشد که بتواند ظهور قدرت خداوند را قابل باشد.
طبق منابع غنی شیعه اثنا عشری، ظهور قدرت خداوند من حیث جمیع صفات اوّلاً اخراً ظاهراً باطناً در نظام خلقت چه در ظاهر که دنیا باشد وچه در باطن که ملکوت باشد قلب مبارک حضرت حجّة بن الحسن العسکری علیه السلام هست.
از این قلب که کانون وهسته جهان خلقت می باشد به امّ الکتاب، لوح محفوظ، کتاب مبین، عرش اعظم، مَثَل اعلی، حجّة الله الاعظم، حجّة بالغه، امام مبین، آیة عُظمی، نباء عظیم، امام عبد الله یاد می شود.
اگر این کانون وهسته دنیا هجرت کند پایان جهان مادّه حساب می شود لذا خداوند خلیفه خود را از دیده ها پنهان داشته وآن را حفظ کرده است. چرا؟! چون قابلیتی در زندگی کنونی در کره خاکی موجود نیست وممکن است حجّت خدا را از بین ببرند.
در بطن ظهور نوری هست که امری بواسطه آن نور ظهور وهویدا می گردد. اگر آن نور من حیث رتبه ودرجه، اوّلاً اخراً ظاهراً باطناً، کامل وجامع باشد ظهور جامع وکامل خواهد بود. حال در مسئله ظهور حضرت حجّة بن الحسن العسکری علیه السلام چون نور وجودی حضرت صاحب الامر علیه السلام نور الهی هست اوّلاً اخراً ظاهراً باطناً ظهور حضرت، جنبه کاملیت وجامعیت را دارا می باشد.
خداوند برای هدایت بشریت ورساندن آنها به درجات والای انسانی، قوانینی را از طریق انبیاء به زمین فرستاد که تعداد انبیاء مرسل به صد وبیست چهار هزار نفر رسید که اوّل آنها آدم ابو البشر وآخر آنها خاتم انبیاء بود.
با وجود قوای نفسانی وقوای شیطانی، پیاده شدن این قوانین در مرحله عمل، مشکل حتی به مرحله ای رسید که امری محال شمرده می شد بطوری که تمام انبیاء مرسل واولیاء خداوند در طول تاریخ به تیغ جفا شهید شدند.
حال حافظین شریعت خاتم الانبیاء، که جامع تمام شریعتهای قبل از پیامبر صلی الله علیه وآله بوده چه کسانی هستند؟! چون منشاء شریعت از جانب پروردگار عالم بوده همچنین انتخاب فرستاده شدگان ضرورتاً حافظین وبیان کنندگان شریعت بعد از خاتم انبیاء، باید از طرف پروردگار عالم باشند.
از طرف دیگر آیا درست هست که شریعت وقوانینی که روی آن، خون هزاران انبیاء واولیاء ریخته شده است حافظین وبیان کننده این شریعت وقوانین الهی از جانب پروردگار عالم نباشند؟! در این مسئله تأمّل کنید.
طبق اسناد ومدارک موجود ودلایل عقلانی، حافظین وبیان کنندگان قرآن که جامع ۱۲۰ کتاب آسمانی است در حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام واولاد گرامیش خلاصه می گردند. لذا مذهب شیعه اثنا عشری دارای دوازده پیشوا هست که یازده پیشوا به ظلم ظالمین بطور مظلومانه شهید شده اند وآخرین پیشوای شیعیان هنوز زنده است ودر غیبت کبری بسر می برد.
ایجاد قابلیتی که بتوان در آن قوانین پروردگار عالم را ظهور داد:
اصلی ترین شرط ظهور امام زمان علیه السلام، ایجاد قابلیتی است که بتوان در آن قوانین پروردگار عالم را ظهور داد مثلاً حضرت ابا عبد الله علیه السلام، قیس بن مسهّر صیداوی ومسلم بن عقیل را بعنوان نمایندگان خود به کوفه فرستاد تا قابلیت ایجاد امر خداوندی را ایجاد نمایند ولی چون این قابلیت نبود از حضور در آن سفر، منصرف شد وتا قابلیت برای خاتم الاوصیاء وخاتم الاولیاء حضرت حجّة الله الاعظم وجود نداشته باشد ظهور ممکن نیست.
استاد علیرضا جاویدی:
وفای به عهدی که در عالم ذرّ با حضرت ولی عصر علیه السلام بسته شده است:
به فرموده حضرت ولی عصر علیه السلام در نامه ای به یکی از دوستانشان که اگر شیعیان ما به عهدی که با ما (در عالم ذرّ) بسته بودند وفا می کردند (امامشان را به دست فراموشی نمی سپردند وهمیشه به یاد او بودند ودستوراتش را سرلوحه زندگی خود قرار می دادند) خداوند متعال آنها را از نعمت دیدار همیشگی (ظهور) محروم نمی کرد.
بنابراین از کلمات گهربار حضرتش استفاده می شود که اگر همه مردم لا اقل ملّت ایران ویا شیعیانشان، عاشق ودلباخته حضرتش می بودند خدای متعال بر ما منّت می گذاشت ووجود نازنینش را می فرستاد. به اُمید آن روز.
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه):
دوران امامت یا دوران بزرگتری امام عصر علیه السلام:
(وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ) (سوره قصص آیه ۵). یعنی: (وما اراده کرده ایم که بر مستضعفین در روی زمین، منّت گذارده وآنها را پیشوایان خلق ووارثین بر روی زمین قرار دهیم).
در قاموس تبیین وروشنگرایی مطلب جای آن دارد که در ابتدای کلام خود موضوع مطرح وروشن گردد. به بیان دیگر بهتر است نخست موجود را تشریع نمود وتجزیه ساخت وشناخت وآنگاه شرایط وعلل وجود موجود را روشن ساخت.
جای آن دارد که در وهله اوّل خود ظهور را بشناسیم وابعاد آن را ترسیم کنیم وآنگاه با توجّه به تعریف ظهور شرایط را تعیین سازیم.
ظهور چیست؟ آیا ظهور به منزله ایجاد دوران امامت امام عصر علیه السلام است ویا به عنوان فصل بزرگتری امام معصوم بر جامعه ودنیا است ویا .....
اگر ظهور را در عناوین فوق الذّکر خلاصه کنیم آنگاه تجلّی این معانی را در قبل از دوران ظهور نفی کرده ایم چرا که ساحت مقدّس امام عصر علیه السلام، چه قبل وچه بعد از ظهور بنابر علل روشنی که نیاز به ذکر آنها نیست هم امام امّت هستند وهم بزرگتر دنیا...؛ لهذا نمی توان ظهور را تنها به منزله تجلّی این عناوین دانست اگر چه این عناوین نیز جزیی از ظهور هستند اما تمام ظهور این نیست. برای اینکه بدانیم ظهور چیست لازم است در ابتدا سه مقدّمه را بررّسی کنیم.
مقدّمه اوّل: وجه غیبت وغربت امام عصر علیه السلام:
مقدّمه اوّل؛ وجه غیبت وغربت امام عصر علیه السلام: در زمانی که دستیابی به امام عصر علیه السلام ممکن نیست دو وجه مطرح است، وجه اوّل غیبت حضرت است ووجه ثانی غُربت امام زمان علیه السلام.
یک معنای غیبت این است که حضرت حقّ، سیزده معصوم برای عوام وخواص قرار داد ومعصوم چهاردهم را فقط در اختیار خواص قرار داد.
معنای دوّم غیبت حجابی است که بر روی چشمهایی کشیده می شود که لیاقت دیدن خوبیها را ندارند اما غیبت متأسّفانه یک معنای دیگر هم دارد وآن غربت امام عصر علیه السلام است.
غربت در اصطلاح به معنای دوری وبُعد مسافت ودر عُرف به معنای ناخشنودی ونارضایتی وعدم قرابت است. گاهی از اوقات، غربت در مکان است یعنی مورد پسند امام نیست وامام در آن مکان غریب است وگاهی از اوقات، غربت در زمان است یعنی زمانی در خور شأن بقیة الله نیست وزمان، زمانِ تنهایی است وگاهی از اوقات، غربت در ارتباط با حضرت ودوستی ومرافقت ایشان است یعنی کسی پیدا نشود حضرتش را به عنوان دوست تلقّی کند واگر هم اظهار لطفی به حضرت می شود به خاطر برآورده شدن حاجتی یا رسیدن به یک خیر مادّی و... است. در عصر ما ساحت قدسی بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه از همه حیث غریب است هم از لحاظ مکان وهم از لحاظ زمان وهم از لحاظ دوستدار ومرید.
سنگین ترین روضه ای است که می توان برای امام زمان علیه السلام بیان نمود:
در روایت شریف از امام صادق علیه السلام وقتی صحبت از علّت غیبت به میان می آید حضرت امام صادق علیه السلام با دست مبارکش به شکم خود اشاره می فرماید که اگر مهدی ما غایب نمی شد دشمنان شکمش را می دریدند. این کلام نورانی سنگین ترین روضه ای است که می توان بیان نمود. چگونه می توان باور کرد که حضرت بقیة الله الاعظم حتی یاری جهت دفاع از خود وحفاظت ومراقبت ندارد وچون یاری در بر ندارد باید مظلومانه در غربت وتنهایی بماند.
عوامل غربت به طور اجمال وخلاصه بدین شرح است:
غربت امام عصر علیه السلام بوسیله خواصّ سوء (دوستانِ ناآگاه وعالمانِ بی عملِ ساهی):
۱ _ اوّلین عامل غربت امام عصر علیه السلام، خواص سوء هستند یا به بیان دیگر دوستانِ ناآگاه که به آنها می توان عنوان عالمین بی عمل ساهی نام نهاد. این دسته از سر جهل مرکب با آنکه می دانند ابتدایی ترین وظیفه مسلمانی هر مسلمان که شهادت به رسالت وولایت داده، دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام است به همه موضوعات دیگر می پردازند ودر قبال همه موضوعات پوچ وبی فایده، ارزش قائلند غیر از موضوع شکستن حصر غیبت امام معصوم، به عبارت دیگر برای این دسته وجماعت، غربت امام زمان علیه السلام در درجه اهمیت نیست بلکه اگر خیلی زحمت بکشند آن را در درجه مُهمّیت قرار می دهند، خلاصه کلام اینکه کسانی که خود مدّعی دفاع از ولایتند راه را برای ضربه زدن به ولایت از سر مسامحه وعدم توجّه ویا عدم ترجیح اهمّ به مهمّ ویا از سر جهل وبی خردی وبی شعوری باز کرده اند.
غربت امام زمان علیه السلام بوسیله مردمی که موالات بدون برائت دارند:
۲ _ عامل دوّم غربت امام عصر علیه السلام مردمی هستند که در قلب آنها موالات بدون برائت وجود دارد یعنی در عین اینکه اهل بیت علیهم السلام را دوست دارند اما نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام (نظیر شیطان وجمیع اعوان وانصارش مثل کفّار ومنافقین) بُغضی ندارند واعمالی که به نشانه دشمنی آنها با دشمنان اهل بیت علیهم السلام باشد انجام نمی دهند.
غربت امام زمان علیه السلام بوسیله جوّ غیر امام زمانی ایجاد شده در جامعه:
۳ _ سوّمین عامل غربت، جوّ غیر امام زمانی است که ایجاد شده است! دشمن ما در رابطه با تسلّط بر جامعه سایه ای را بر سر جامعه گسترانیده است که این سقف وسایه بوسیله ستونهایی برپا شده است. یکی از ستونها اقتصاد جامعه است، یکی ازستونها فرهنگ جامعه است، یکی از این ستونها سیاست جامعه است، یکی از ستونها...
وقتی ستون اقتصاد جامعه از همه نظر وابسته به دشمن امام عصر علیه السلام باشد یعنی تمامی معادلات ومعاملات اقتصادی نشأت گرفته از دشمن باشد (مثل ربای در جامعه، مثل معاملات نامشروع قانونی، مثل عدم پرداخت زکات وخمس ومثل...). بدیهی است که جوّ مستقرّ بر این ستون بر خلاف میل امام عصر علیه السلام درست می شود.
وقتی ستون فرهنگ جامعه برای خشنودی دشمنان امام عصر علیه السلام برپاست (مثل سینمایی که در رابطه با جلب نظر کفّار، خودکشی می کند مثل رواج موسیقی مطرب وحرام به اسم فرهنگ، مثل نشستهای کذایی به اسم فرهنگ، مثل...). معلوم است جایی برای خشنودی امام عصر علیه السلام نیست.
وقتی ستون سیاست، متکی بر حیله ونیرنگ است معلوم است که جایی برای سیاست گذاری امام عصر علیه السلام نیست.
وقتی سقف (جوّ جامعه) بر امثال این ستونها برپا می گردد بدیهی است که این جامعه، رنگ وبوی غیر امام زمانی می گیرد وبرای هر چه تلاش می کند غیر از خشنودی امام عصر علیه السلام.
غربت امام عصر علیه السلام بوسیله عدم تبلیغات برای شناساندن آن حضرت وشیوع تبلیغات وتهمتهای ناروا علیه امام زمان علیه السلام ومبلّغان ایشان.
۴ _ عامل بعدی غربت امام عصر علیه السلام عدم تبلیغاتی است که باید برای شناساندن حضرت انجام می شد. متأسّفانه این تبلیغات انجام نشده است ودشمن، تبلیغات علیه حضرت کرد. در عصر معاصر ما، گروههای زیادی (گروههای راستین راه ودرست کردار) دست بلند کردند وبلند شدند (که گروههای زیادی هم بودند وچون متّهم به حرکت سیاسی اند لذا نامی از آنها برده نمی شود) امّا در موقع حرکت، سریع تهمت وبرچسب خوردند یا زمینه طوری فراهم شد که مردم از اطرافشان پراکنده شدند.
چرا باید هر کسی که امام زمانی باشد به نظر ما فرد مجرمی تلقّی شود:
چرا باید هر کسی که امام زمانی باشد به نظر ما فرد مجرمی تلقّی شود؟! چرا باید کسی که بگوید من آرزوی دیدن امام عصر علیه السلام را دارم محجوب شود وذهنیت مردم نسبت به او تخریب شود؟! تا حالا تبلیغاتی بود که علیه امام زمان علیه السلام صورت می گرفت ومتأسّفانه تبلیغات له ایشان به صورت دقیق ومنسجم وپیگیر صورت نمی گرفت.
رابطه خوب بچّه های جبهه با اهل بیت علیهم السلام در زمان جنگ:
تنها در زمان جنگ بود که در محورهای مختلف، بچّه ها خالصانه، رابطه خوبی با ساحت قدس اهل بیت علیهم السلام برپا کرده بودند وخود را حول محور عشق به اهل بیت علیهم السلام قرار داده بودند. الان در بعضی مجالس روضه اگر خیلی همّت کنند در ابتدای مجلس نام مبارک آن حضرت را می برند وشکایت از ناراحتیهای خود وآخر مجلس، کاسه گدایی برای گرفتن حاجات والتماس به امام عصر علیه السلام.
غربت امام علیه السلام بوسیله دور بودن امکانات لازم از دسترس دوستداران حضرت:
۵ _ عامل پنجم غربت امام عصر علیه السلام امکاناتی است که از دسترس دوستداران دوراست.
غربت امام علیه السلام بوسیله دشمنان امام زمان علیه السلام که دقیق، خوب وبد را می شناسند.
۶ _ عامل ششم خود دشمنان هستند، دشمنان ما دشمنانی هستند که دقیق، خوب وبد رامی شناسند.
دشمنی که دشمنیش ظاهر است مثل آمریکای جنایتکار:
ما سه نوع دشمن داریم: یک نوع دشمن ما دشمنی است که دشمنیش ظاهر است. این نوع دشمن مثل سگهایی می مانند که معلوم هستند، نمونه بارز امثال این دشمنان، آمریکای جنایتکار است که اگر بخواهد مقابله سیاسی ویا هر نوع مقابله دیگر کند مقابله اش علنی است. دشمنی این دشمن، علنی است ومی توان به راحتی مواظب او بود ودر مقابل اعمالش، سدّ ایجاد نمود.
دشمنان فرهنگی امام علیه السلام وشیعیان یعنی یهودیان صهیونیست ومنافقین داخلی
نوع دوّم دشمن، دشمنهای فرهنگی هستند که یهودیان صهیونیست ومنافقین داخلی هستند. یهود صهیونیست، دشمن فرهنگی است. بنای خود از مقابله را، بر جنگ وتهاجم فرهنگی می گذارد بطور مثال شبکه های تلویزیونی تمام دنیا را در اختیار می گیرد. (البتّه لازم به ذکر است شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است) هنگام نماز اوّل وقت، فیلم جالبی می گذارد که همه را از فریضه وفیض معنوی نگه دارد ویا بنای تبلیغاتی خود را حول محور مادّیات وپوچی ووابستگی به غیر خدا قرار می دهد، خلاصه رشته هدایت سینما، تأتر، مطبوعات و... در دنیا در دست صهیونیستهاست.
خطرناکترین دشمنان امام زمان علیه السلام وشیعیان:
نوع سوّم دشمن، آن است که در تصمیم گیریها دخالت می کند. اگر یک ماشین را در نظر بگیرید یک نفر دشمن می آید در ماشین وعلناً بر ضدّ راننده ماشین فعّالیت می کند یا نفر دیگری علیه راننده تبلیغ می کند ونفر سوّم می آید ودر پیش راننده می نشیند وطرح دوستی با وی می ریزد که بتواند در فرصت بدست آمده، سکان هدایت وسیله را از دست راننده درآورد. این دشمن خطرناکترین نوع دشمن است واین کار عادّی نیست وحرکت شیطانی است.
خود شیطان هنگامی که قصد اغوای حضرت آدم وهمسرش را داشت ودر تصمیم آنها رخنه کرد در ابتدای امر، خود را دلسوز آنها نشان داد. همین حرکت را الآن در میان کشورهای دنیا، کشور انگلستان به عهده دارد. سیاست این کشور مبتنی بر این است که مهره های تصمیم گیری هر جامعه را شناسائی ودر کنار آن مهره ها، نفوذی های خود را جای دهد وسعی خود را معطوفِ گرفتن قوای تصمیم گیری هر جامعه می کند.
برنامه های ۴۰۰ ساله انگلستان برای بوجود آوردن آشوب وبلوا در دنیا:
نکته جالب در مورد کشور انگلستان اینکه برنامه ریزی بشر عادّی تا زمانی است که اُمید زندگی دارد، نهایت اُمیدی که هر بشر به زندگی دارد صد سال است، مطمئنّاً برنامه ریزیهای ۴۰۰ ساله از دایره فکری انسان خارج است ولی ما می بینیم که برنامه انگلیس برنامه ۴۰۰ ساله است. بعید نیست که شخصی دیگر (شاید وقریب به یقین خود شیطان رجیم) پُشت چهره تصمیم گیری انگلستان باشد. جای تعجّب نیست که بدانیم در عرض این ۴۰۰ سال هرچه آشوب وبلوا در دنیا برپا شده زیر سر انگلستان است.
مقدّمه دوّم: دوران طرح اسلام ودوران حکومت اسلام:
مقدّمه دوم؛ اسلام عزیز مبتنی بر دو بخش است:
بخش اوّل دوران طرح اسلام است. ما در این دوران که قریب به ۱۴۰۰ واندی سال طول کشیده است جزء به جزء احکام وشرایط اسلام با توجّه به شرایط مختلف زمانی ومکانی مطرح شده است.
بخش دوّم اسلام، دوران حکومت اسلام است که این دوران با حکومت امام عصر علیه السلام آغاز وبا رجعت ائمّه معصومین علیهم السلام استمرار می یابد.
مقدّمه سوّم: بخشهای حکومت اسلامی:
مقدّمه سوّم، حکومت اسلامی دو بخش است:
بخش اوّل حکومت، تحکیم احکام است توسط حکیم ویا امام معصوم وبخش دیگر که اجرای احکام است توسّط حُکام (یا خواصّ امام عصر علیه السلام).
در یک حکومت، لازم است که بخش دوّم (حُکام یا خواصّ) نسبت به بخش اوّل (حُکما یا اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام) ایمان مطلق داشته باشند. زمینه این ایمان را مجالست ومصاحبت مکفی در همه جوانب بخش دوّم از قبل با بخش اوّل را تشکیل می دهد.
در واقع کسانی که مجری احکام امام هستند ویا کسانی که می خواهند باشند حتماً باید محضر امام معصوم را به قدر کافی درک نموده باشند که البتّه این مقوله با موضوع زیارت فرق می کند، زیارت تنها رؤیت وحظّ بصری است در حالی که درک محضر یعنی استفاده از علم امام معصوم وسپس پذیرش سیره امام معصوم به عنوان کاملترین سیره وآنگاه تطبیق فعلیت مکانی وزمانی با نظر امام معصوم علیه السلام.
چنین اشخاصی لیاقت مجری بودن احکام امام را دارند وتا این چنین افرادی با این خصوصیت آماده نشده باشند ظهور صورت نمی گیرد. در واقع ظهور امام عصر علیه السلام بخش دوّم اسلام است. اسلام در دوران اولی خود را به طور کلان ووسیع ومفصّل عرضه نموده است. زمان بخش حکومت اسلام که با حکومت امام عصر علیه السلام آغاز می شود فرا رسیده است. در واقع حکومت امام عصر علیه السلام حکومت خدا بر زمین است یعنی جلوه لا حُکم الاّ لله.
نکته قابل توجّه اینکه بزرگتری امام عصر علیه السلام هم بر عوام است وهم بر خواص لیکن حکومت فقط بر خواصّ ممکن است وبر عوام ممکن نیست. در واقع بزرگتری، نظارت وسرپرستی است امّا وقتی بحث حکومت می شود بحث راهبری وهدایت می شود. در جنبه بزرگتری اگر کسی خواستار هدایت نبود مشکل حادّی ایجاد نمی شود امّا در حکومت، همه باید هدایت شوند وهمه باید این را برای خودشان بپذیرند که غیر از هدایت شدن توسّط امام معصوم چاره دیگری ندارند.
شرایط ظهور امام زمان علیه السلام:
اگر ظهور را بخش دوّم اسلام یعنی دوران حکومت اسلام بگیریم وبنای حکومت را نیز مبتنی بر هدایت همگان بسوی حقّ بدانیم آنگاه شرایط ظهور به شرح زیر است:
شکستن حصار غیبت وغربت امام عصر علیه السلام:
۱ _ شکستن حصار غیبت وغربت امام عصر علیه السلام یعنی مقابله ونابود کردن تمامی عواملی که اسباب غربت وغیبت امام عصر علیه السلام شده است.
پیدا شدن خواصّی که از محضر مبارک امام عصر علیه السلام استفاده نموده اند:
۲ _ پیدا شدن خواصّ که در بخش دوّم حکومت نقش مؤثّری داشته باشند یعنی کسانی که عمر خود را وقف استفاده از محضر مبارک امام عصر علیه السلام نموده وبه این فیض عُظمی دست یافته باشند. روایات مؤکد، تعداد این دسته از خواص ّرا حد اقل ۳۱۳ نفر عنوان کرده اند امّا این نیست که این عدد به ۳۱۳ ختم شود بلکه امید است وشاید حرف دل باشد که این عدد به میلیون ومیلیارد بدل شود که هر چه تعداد خواصّ امام ویا کسانی که خشنودی امام را فراهم می سازند بیشتر وبیشتر شود خوشحالی ورضایت امام معصوم بیشتر می شود.
به امید آنکه باعنایت وتوجّهات خاصّ اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام با هم در راه رضایت وخشنودی اهل بیت علیهم السلام، هستی خود را فنا کنیم.
اضطرار واحساس نیاز شدید مردم:
۳ _ شرط دیگری هم وجود دارد که بد نیست از این به بعد به عنوان اضطرار نام برد، بطور مثال کودکی در آستانه یک بیماری است، هر چه به او بگویند برای درمان به نزد طبیب برویم تا درمانت کند قبول نمی کند ودلیل می آورد (از سر بیخودی) که خودم می توانم خود را درمان کنم. وقتی بیماری او به اوج می رسد واین کودک بی خرد را به نهایت اضطرار می رساند آنگاه مجبور می شود که به دنبال طبیب برود وبرای آنکه طبیب درمان او را به عهده گیرد مجبور می شود که خود را با شرایط طبیب وفق دهد.
عامّه، دربِ خانه بقیة الله علیه السلام نمی روند مگر زمانی که (ما ملئت ظلماً وجوراً) (یعنی ظلم وجور) آنها را تحت فشار قرا دهد ومجبورشان کند وبه دربِ خانه امام عصر علیه السلام بروند. به بیان دیگر باید تحت شرایطی قرار گیرند تا بفهمند غیر از امام عصر علیه السلام، منجی دیگری ندارند وکس دیگری هر چند به نظر آنها ذی صلاح، لایق حکومت بر آنها نیست.
یادم است زمانی به بزرگواری گفتم شرط ظهور برای عامّه چیست؟ فرمود: دعای عهد را خوانده اید؟ گفتم: بله. فرمود: آخر دعای عهد که انسان بایست با دست راست سه مرتبه بر زانو بزند ومولایش را صدا زد را دقّت نموده اید؟ گفتم: بله. فرمود: هرگاه مردم آنقدر مضطرّ شدند که از شدّت اضطرار وشدّت تنگنا، دستها را بر روی پا زدند وظهور را طلب نمودند موقع فرج محمّد وآل محمّد علیهم السلام است.

بخش دوم: چگونه برای ظهور امام زمان علیه السلام آمادگی پیدا کنیم؟

آیة الله صافی گلپایگانی:
بی اعتنائی به علائق دنیوی:
کسی که به تمام علائق دنیوی بی اعتناء باشد انشاء الله آمادگی پیدا می کند. والله العالم.
آیة الله خزعلی:
اطّلاع از حوادث منتظر وساختن خود:
باید به آن حوادث منتظر، وقوف بیشتر واطّلاع عمیق پیدا کنیم وخود را در تمام جهات بسازیم.
آیة الله نوری همدانی:
تسلّط بر هواهای نفسانی وفداکاری وگذشت فراوان:
با خود سازی وتزکیه نفس واجتناب از محرّمات وتلاش وکوشش جهت از بین بردن فساد وانجام امر به معروف ونهی از منکر وتوجّه به ذات اقدس آن حضرت می توانیم خود را برای ظهور ویاری آن حضرت آماده نمائیم که البتّه این، کار آسانی نیست بلکه نیاز به تسلّط بر هواهای نفسانی وفداکاری وگذشت فراوان دارد.
آیة الله سید محمّد شیرازی:
عمل به وظائف دینی وتقوا:
آمادگی عبارتست از: عمل به وظائف دینی وتقوا.
آیة الله سید صادق روحانی:
دعا کردن وخواستن از خدا:
ما مأمور هستیم برای تعجیل فرج آن حضرت دعا کنیم زیرا فراهم نمودن وسائل فرجش از قدرت همه جز خداوند خارج است وانجام آن به دعا کردن وخواستن از خداست.
آیة الله علوی گرگانی:
تقوی وتهذیب وتزکیه اعمال وافعال:
پاسخ این سؤال از قسمت دوّم جواب اوّل روشن می شود. (یعنی باید زمینه ظهور از نظر تقوی وتهذیب وتزکیه اعمال وافعال فراهم گردد تا با آمدن آن بزرگوار همه تحت فرمان صاحب الامر بوده ودر انتظار صدور فرمان باشیم).
آیة الله سید محسن خرّازی:
التزام عملی به دین وپذیرش مسئولیتهای دینی.
وبه یاد آن حضرت بودن وبه یاد آوردن دیگران.
التزام عملی به دین وپذیرش مسئولیتهای دینی وبه یاد آن حضرت بودن وبه یاد آوردن دیگران می تواند انسانها را آماده ظهور نماید.
نظر شما را به این روایت جلب می کنم:
کسی که دوست دارد از اصحاب (حضرت) قائم باشد باید منتظر آمدن او بوده واز محرّمات ومشتبهات پرهیز کند وخود را به اخلاقهای خوب با حفظ حالت انتظار بیاراید. اگر آن حضرت را درک نکرد وعمرش سر آمد وامام قائم بعد از او قیام کرد برای او مانند اجر کسانی است که آن حضرت را درک کردند.
پس در عمل به احکام وتحصیل اخلاق وانجام وظایف دینی، جدّیت وکوشش کنید ودر حالت انتظار باشید. گوارا باد بر شما ای جماعت شیعه! که مورد رحمت الهی قرار گرفته اید. فجدّوا وانتظروا هنیئاً لکم أیتها العصابة المرحومة.
آیة الله مکارم شیرازی:
خودسازی وآماده باش کامل فکری واخلاقی مادّی ومعنوی:
چگونگی انتظار، همواره متناسب با هدفی است که در انتظار آن هستیم. انتظار آمدن یک مسافر عادّی از سفر! انتظار بازگشت یک دوست بسیار عزیز! انتظار فرا رسیدن فصل چیدن میوه از درخت ودرو کردن محصول! انتظار فرا رسیدن فصل تحصیلی مدارس! و...
هر یک از این انتظارها آمیخته با یک نوع آمادگی است. در یکی، باید خانه را آماده کرده ووسایل پذیرائی فراهم ساخت در دیگری ابزار لازم وداس وکمباین و... در دیگری کتاب ودفتر وقلم ولباس مدرسه ومانند آن.
اکنون فکر کنید آنها که انتظار قیام یک مصلح بزرگ جهانی را می کشند در واقع انتظار انقلاب ودگرگونی وتحوّلی را دارند که وسیعترین واساسی ترین انقلاب های انسانی در طول تاریخ بشر است. انقلابی که بر خلاف انقلابهای اصلاحی پیشین جنبه منطقه ای نداشته ونه اختصاص به یک جنبه از جنبه های مختلف زندگی دارد بلکه علاوه بر اینکه عمومی وهمگانی است، تمام شئون وجوانب زندگی انسانها را شامل می شود. انقلابی است سیاسی وفرهنگی واقتصادی واخلاقی.
ارتشی که در انتظار جهاد آزادی بخش بسر می برد، حتماً به حالت آماده باش کامل در می آید! سلاحی که برای چنین میدان نبردی شایسته است بدست می آورد! سلاحهای موجود را اصلاح می کند! سنگرهای لازم را می سازد! آمادگی رزمی نفرات خود را بالا می برد! روحیه افراد خود را تقویت می کند وشعله عشق وشوق برای چنان مبارزه ای را در دل فرد فرد سربازانش زنده نگه می دارد!
ارتشی که دارای چنین آمادگی نیست هرگز در انتظار بسر نمی برد واگر بگوید دروغ می گوید.
انتظار یک مصلح جهانی به معنی آماده باش کامل فکری واخلاقی ومادّی ومعنوی برای اصلاح همه جهان است! فکر کنید چنین آماده باشی چقدر سازنده است!! اصلاح تمام روی زمین وپایان دادن به همه مظالم ونابسامانیها شوخی نیست! کار ساده ای نمی تواند باشد! آماده باش برای چنین هدف بزرگی باید متناسب با آن باشد یعنی باید به وسعت وعمق آن باشد.
برای تحقّق بخشیدن به چنین انقلابی، مردانی بسیار بزرگ ومصمّم وبسیار نیرومند وشکست ناپذیر، فوق العاده پاک وبلند نظر، کاملاً آماده ودارای بینش عمیق لازم است وخودسازی برای چنین هدفی مستلزم بکار بستن عمیق ترین برنامه های اخلاقی وفکری واجتماعی است. این است معنی انتظار واقعی! آیا هیچکس می تواند بگوید چنین انتظاری سازنده نیست؟!
منتظران راستین در عین حال، وظیفه دارند تنها به خویش نپردازند بلکه مراقب حال یکدیگر باشند وعلاوه بر اصلاح خویش در اصلاح دیگران نیز بکوشند.
آیة الله گرامی:
انتظار فرج وحفظ اُمید خود ودیگران - عمل به وظائف دینی وعبادات:
در مردم شایع است، منبری ها هم می گویند، زیاد هم در مقالات نوشته شده که باید خود را آماده جنگیدن در رکاب امام زمان علیه السلام بکنیم یعنی سلحشوری ومانند اینها داشته باشیم وحتی می گویند که انتظار فرج هم به همین معناست.
در گذشته هم رسم بوده که بعضی ها اسب وشمشیر در خانه هایشان نگه می داشتند وجمعه ها سوار بر مرکب به بیرون شهر می رفتند واشعاری به انتظار می خواندند. این اعمال برای اینکه به یاد امام زمان باشند اشکالی ندارد ولی به معنی انتظار واقعی نیست.
در روایات هم بیشتر این را دارد که عبادت در سرّ با امام مستتر (یعنی امامی که غایب است) یعنی در زمان غیبت هم شما مشغول عبادت باشید. در بعضی روایات داریم که در خانه بنشینید وهمانجا به عبادت بپردازید. یک دسته از روایات هم شبیه به این روایت است در جلد ۵۲ بحار آمده است که: عبادت با امام مستتر در سرّ، افضل است همانطوری که صدقه سرّ، افضل است.
در بعضی روایات این طور دارد که (أفضل أعمال أمّتی انتظار الفرج) که امام هشتم علیه السلام از پدرانش تا رسول الله صلی الله علیه وآله نقل کرده اند.
امام صادق علیه السلام باز می فرمایند: (انتظار الفرج بالصّبر) در یک روایتی که مرحوم مجلسی نقل کرده اند وسند روایت هم بد نیست از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت می فرمایند: سلمان وقتی وارد کوفه شد بلاهایی را که در زمان بنی امیه در کوفه اتّفاق خواهد افتاد همه را گفت وبعد گفت: در خانه ها بنشینید تا طاهر بن طاهر همانی که فراری است از دست مردم، ظهور کند.
به هر حال آن چیزی که از روایات بیشتر به دست می آید وظیفه ما است که مأیوس نشویم. هر قدر جامعه فاسد وخراب شود وهر چقدر مشکلات مؤمنین زیاد شود نااُمید ومأیوس نشویم. بدانیم که بالأخره فرج خواهد رسید. یعنی اوّلین مسئله انتظار فرج، حفظ اُمید مردم است. حالا به هر مقداری که می توانند اصل دین وایمان وعبادت خود را حفظ کنند. این روایات بیشتر توجّه دارد به اُمید دادن که مبادا شیعه مأیوس شود. روایات (انتظار الفرج عباده) همین را می خواهند بگویند.
روایات زیاد است! مثلاً محمد بن فضیل می گوید از امام هشتم علیه السلام راجع به فرج پرسیدم. فرمودند: خود انتظار فرج هم فرج است، وبعد حضرت این آیه کریمه (فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ) (این آیه در سوره های اعراف: ۷۱، ویونس: ۲۰، ۱۰۲ می باشد). را بر این مورد تطبیق کرد. در روایت دیگر (وَارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکمْ رَقِیبٌ) (سوره هود آیه ۹۳)، یعنی: (شما انتظار بکشید من هم با شما در انتظار هستم)، را بر این مورد تطبیق کرد.
در روایت دیگری
داریم کسی که منتظر فرج امام زمان علیه السلام است مثل کسی است که شمشیر کشیده است ودر جلوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می جنگد. این ها بیشتر برای حفظ اُمید است که مبادا شیعه در برابر مشکلات مأیوس بشود ودست از عقیده خودش بردارد. همه این ها اُمید می دهد که مبادا اشخاص اُمید خود را از دست بدهند. اجمالاً معنای این روایات اوّلاً حفظ اُمید است ودیگر این که دین خودمان را حفظ کنیم تا فرج برسد. وظاهرش این است که چه بسا موفّق به کارهای اجتماعی نمی شوید ولی دین فردی خود را حفظ کنید. البتّه کارهای اجتماعی را نفی نمی کند ولی می خواهد بگوید مواظب قدرت خوتان باشید که چه مقدار قدرت دارید وبه اندازه قدرتتان کار کنید.
بنابراین آنچه که وظیفه ما است در درجه اوّل حفظ اُمید که هم خودمان اُمیدوار باشیم وهم به دیگران اُمید بدهیم ودر درجه بعد اینکه هر مقدار که می توانیم وظایف دینی واعمال عبادی خودمان را انجام بدهیم که لازمه آن اُمید است. بیشتر هم در این روایات، نظر به وظایف فردی است البتّه بدیهی است که اگر امکانات وظایف اجتماعی فراهم باشد انسان باید انجام بدهد.
در روایتی داریم که امام صادق علیه السلام می فرماید که: نزدیکترین زمانی که بنده به خدا نزدیک است وخدا از او راضی است زمانی است که حجّت الهی در میانشان ظاهر نباشد وجایش را هم ندانند ولی در عین حال می دانند که حجّت الهی هست. که اشاره است به امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) در چنین زمانی در هر صبح وشام، منتظرِ فرج باشید.
به هر حال این هم از روایات که بیشتر اصرار دارند بر حفظ اُمید وانجام وظایف به مقدار امکان. بیشتر هم اصرارش به وظایف فردی است انگار که کسی می خواهد بگوید وظایف اجتماعی را موفّق نمی شوید که انجام بدهید وبیخودی نیروهایتان را تلف نکنید. البتّه منظور از وظایف اجتماعی یک امر به معروف ونهی از منکر جزئی نیست بلکه منظور جنگیدن با دشمن ها وگرفتن حکومت ها است.
دفتر تبلیغات اسلامی:
با اصلاح خویش وایجاد جامعه صالح:
پاسخ سؤال دوّم نیز تا حدودی با توجّه به پاسخ سؤال اوّل روشن است زیرا باید کاری کنیم که پذیرش حکومت عدل الهی در ذهن مسلمان ها ومردم دنیا فراهم شود. بنابراین با اصلاح خویش وایجاد جامعه صالح که با خودسازی وتهذیب نفس واتّحاد وصمیمیت وایثار وفداکاری حاصل می شود وامر به معروف ونهی از منکر وسوق دادن جامعه به خوبی ها وپیکار با فرهنگ غربی، زمینه پذیرش حکومت عدل امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) را در خود ودیگران فراهم کنیم.
طرح مباحث حکومت جهانی امام زمان علیه السلام وعجز همه رهبران جهان از حلّ مشکلات وفرو ماندن نظامهای بشری از اداره جهان، نیاز به تشکیل یک حکومت نمونه اسلامی دارد که برآورنده خواسته های مردم دنیا باشد.
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی:
تزکیه نفس ورسیدن به کمالات روحی وبسیار دعا کردن برای فرج:
با تزکیه نفس ورسیدن به کمالات روحی در صراط مستقیم اهل بیت علیهم السلام واز بُعد روحی به امام زمان علیه السلام نزدیک شدن، می توان برای ظهور آن حضرت آمادگی پیدا کرد.
همچنین مردم مسلمان، باید برای فرج آن حضرت دعا کنند زیرا امام علیه السلام فرموده: (وأکثروا الدّعاء بتعجیل الفرج فإنَّ فی ذلک فرجکم) (کمال الدّین ج ۲ ص ۴۸۵؛ احتجاج ج ۲ ص ۲۸۴) یعنی برای فرج ونجات جهانیان از زیر بار ظلم وستم، بسیار دعا کنید زیرا اگر برای خروج حضرت مهدی علیه السلام دعا کردید نجات خودتان هم در آن خواهد بود.
حجّة الاسلام فرحزاد:
خودسازی - شناساندن حضرت - ایجاد حالت انتظار:
الف - خودسازی وتهذیب نفس وارتقاء سطح ایمان وتقوی واطاعت اوامر الهی در خود اوّلاً وبعد در دیگران.
ب - شناساندن حضرت به مردم جهان وفراهم کردن زمینه برای ظهور با بالا بردن سطح علم وفرهنگ ومعرّفی مکتب شیعه بعنوان تنها مکتب حقّ ومنجی بشر.
ت - ایجاد حالت انتظار ودعا وتوسّل برای ظهور حضرت در عموم مردم.
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی:
بسیج همگانی یکپارچگی شیعیان وتقاضای فرج واصلاح روحیات خود:
باید عموم شیعیان با یک بسیج همگانی خود را آماده تشریف فرمائی آن حضرت نمایند ودر اصلاح روحیات خود بکوشند که با ظهور آن حضرت دیگر جائی برای رشد رذایل اخلاقی باقی نخواهد ماند. آمادگی برای ظهور آن حضرت بستگی به یک بسیج همگانی دارد که در آن اقشار مختلف مردم بطور عمده شرکت داشته باشند وآغاز این حرکت از اندیشمندان ونویسندگان وشخصیتهای صاحب نظر در این باره (که نظرات مثبت ارائه دهند) وانعکاس آن از رسانه های مهمّ وفراگیر وسوق دادن افکار (زیرا دیده ایم که بعضی از اندیشمندان با تفکری بسیار دور از تفکر اهل بیت: با مسئله ظهور روبرو می شوند وبسیار بعید می دانند که در زمان ما ظهور انجام شود ودر نتیجه با بیان افکار خود، مردم را از امام زمان علیه السلام وفرج آن حضرت دلسرد می نمایند).
وتوجّه مردم با روشی صحیح وحساب شده بسوی حکومت وظهور حضرت بقیة الله (ارواحنا فداه) می باشد. محور این حرکت بر دوپایه است:
اوّل: آنکه باور کنیم ظهور امام زمان ارواحنا فداه بستگی به تقاضای ما از پروردگار (تقاضایی جدّی) دارد وبنا به فرمایش حضرت ولی عصر (روحی فداه) که در پاسخ به سؤال قبل نقل کردیم، با یکپارچگی شیعیان در جهت یاری آن حضرت وتقاضای فرج، ظهور صورت می گیرد وباور کنیم که ما همان مردمی می توانیم باشیم که زمینه ساز ظهور بوده وچشمانمان به جمال آن حضرت روشن خواهد شد.
متمرکز کردن توجّهات فکری وفرهنگی به سمت ظهور ونفی تبلیغات منفی واز بین بردن این فکر شیطانی که هنوز خیلی با ظهور فاصله داریم.
دوّم: بر اساس محور اوّل، تلاشهای گسترده ای را ترتیب دهیم تا عمده توجّهات فکری وفرهنگی به سمت ظهور آن حضرت شکل گیرد.
مجدّداً تذکر می دهم که همانند شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این کار باید صورت گیرد یعنی همانطور که قبل از پیروزی انقلاب مردم به یکباره باور کردند که می توان رژیم شاه را سرنگون کرد هم اکنون باور کنند که می توان به دوران غیبت کبری پایان داد واز خداوند خواست فرج امام زمان علیه السلام را برساند که البتّه در شرایط کنونی به جهت ضعف بسیار زیاد افکار وتبلیغات، باور نمودن مطلب فوق مشکل بنظر می آید ولی باید دانست که این ضعف فکری ما است نه واقعیت مطلب.
واقعیت آن است که اگر مردم وبزرگان جامعه شیعه باور کنند با حرکت یکپارچه ما، به سرعت ظهور فرا خواهد رسید درنگ را جایز ندانسته وهمه نیروهای خود را در این جهت بسیج خواهند نمود ولی تاکنون وبا کمال تأسّف بیشتر شیعیان وحتی اندیشمندان آنان در تردیدند وفکر می کنند هنوز خیلی مانده امام زمان علیه السلام ظهور بفرماید واین فکر ضعیف وغلط را شیطان تقویت نموده وبا تبلیغات منفی علیه امام زمان ارواحنا فداه (مانند آنکه برو دعا کن امام زمان نیاید والّا اول گردن من وتو را می زند، یا ما لیاقت امام زمان علیه السلام را نداریم ما گنهکاریم یا خدا کند آقا زمانی ظهور بفرماید که ما نباشیم زیرا با اعمال بدمان از روی ایشان شرمنده می شویم و...).
اینها همان تبلیغات منفی است که با اضافه شدن آن به افکار ضعیفی که بدان اشاره شد موجبات فراموشی ودلسردی افکار عمومی از امام زمان علیه السلام وظهور آن حضرت را پدید آورده وشاهد بر این سخن آن است که در عموم مردم وآیینه افکار وتوجّهات آنان که بنگریم به ندرت از ظهور امام زمان علیه السلام سخن به میان می آید وبشدّت جامعه شیعه به آن حضرت بی توجّه شده است وظهور آن حضرت را مربوط به زمان کنونی نمی داند.
گریه شبانه روز بر درد غربت وتنهایی امام عصر علیه السلام:
این است درد غربت وتنهایی امام عصر ارواحنا فداه که باید برای آن شبانه روز گریه کنیم وآن حضرت را مانند جدّ غریبش در کربلای امروز تنها وبیکس ببینیم.
حجّة الاسلام سید علی رضوی:
تهذیب نفس - مصلح شدن ومصلح بودن - دعا برای تعجیل فرج:
با تهذیب نفس وتصفیه باطن (صالح بودن وصالح شدن) وسپس امر به معروف ونهی از منکر واصلاح جامعه (مصلح شدن ومصلح بودن) وبعد با حال انتظار واقعی، دعا برای تعجیل فرج آن حضرت نمودن.
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی:
ایجاد یک پذیرش عمومی:
یک جهت آمادگی برای ظهور به این است که پیش از هر چیز یک پذیرش عمومی ایجاد شود، چون عدالت آن بزرگوار چیزی نیست که حتی گروههایی از خواصّ مردم تحمّل آن را داشته باشند همانگونه که در زمان حکومت جدّ بزرگوارش امیر المؤمنین علیه السلام بسیاری از نزدیکان امام علیه السلام از عدالت آن حضرت بسوی معاویه فراری می شدند.
با تشریف فرمائی حضرتش هر کس در مکان وجایگاه شایسته خود قرار می گیرد واین برای خیلی ها سخت خواهد بود. به همین جهت مهمترین فعالیت برای آماده سازی وایجاد زمینه برای ظهور امام عصر ارواحنا فداه عادت دادن عوام وخواصّ به عدل است چون مردمی که به عدالت تن ندهند تحمّل حکومت مهدی علیه السلام بر آنها سخت خواهد بود.
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی:
مهیا کردن وانتظار کشیدن واقعی:
فقط به مقدار یک عزیزتان که مثلاً به سفر حجّ می رود وقتی خبر می دهند چند روز دیگر می آید چگونه خود را آماده می کنید وچه چیزها مهیا می نمایید وچه نحوه انتظار می کشید؟! هر چند بیش از این انتظار لازم است ولی همین مقدار انتظار برای عموم کافی است.
آیا درباره آن ولی کونین اینگونه انتظار داریم؟! البتّه خیر! مگر در بعضی از اشخاص وآن هم با چند گل بهار نمی شود.
آیة الله خاتم یزدی:
استواری ایمانی وعقلانی:
قرآن کریم وراثت حاکمیت بر جهان را از آنِ (عِبادِی الصَّالِحُونَ) (سوره انبیاء آیه ۱۰۵) می داند وبرای رسیدن به چنین صلاحیتی اطاعت احکام قرآن وهمه معصومین لازم است بگونه ای که با استواری ایمانی وعقلانی به آن چنان لیاقت وصلاحیتی دست یابیم که کلام امام صادق علیه السلام که درباره یاران حضرت مهدی علیه السلام فرمود: (فإنَّ الرّجل منهم یعطی قوّة أربعین رجلاً وإنَّ قلب رجل منهم أشدّ من زبر الحدید لو مرّوا بالجبال الحدید لتدکدکت).
(منتخب الأثر ص ۴۲۶) یعنی: (پس بدرستی که به هر مردی از آنها نیرو وقوّت چهل مرد داده می شود وقلبشان از پاره آهن سخت تر است واگر بر کوههای آهن بگذرند آن کوهها از هم پاشیده می شوند) درباره ما تحقّق پیدا کند.
آیة الله شاه آبادی:
تزکیة النّفس فی البُعد ...:
(تزکیة النّفس فی البعد العقلی والقلبی والجوارحی).
(تزکیه نفس وپالایش عقل وقلب وجوارح از تمام نقائص مربوط به آنها).
آیة الله یثربی:
خود سازی از جهت معرفت وعمل واخلاق:
همه می دانیم که ائمّه معصومین علیهم السلام، مظهر قدرت خداوند در روی زمین بودند ولی وقتی قیام می نمودند که حجّت بر آنان به علّت اطاعت وبیعت مردم تمام شود همانگونه که در زندگی مولی امیر المؤمنین علیه السلام مشاهده گردید؛ ودر غیر این صورت ناگزیر از حکومت بر مسلمین رفع ید می نمودند واحیاناً مورد اعتراض شیعیان خود هم قرار می گرفتند که چرا قیام نمی کنید، پاسخ می شنیدند که ناصری نداریم تا قیام کنیم مع الوصف در پاسخ کسانی که بر عمر خود تأسّف می خوردند که همه روزه آماده قیام شما بودم ولی به مراد نرسیدم می فرمودند: اجر تو ضایع نمی شود. خداوند اجر منتظرین قیام حجّت خدا را به تو می دهد امّا آن حجّتی که باید به انتظار او بود چندمین از اولاد من، حجّة بن الحسن المهدی علیه السلام است که (به علّت لیاقت وحمایت مردم زمانش) عالَم را پُر از عدل وداد خواهد نمود بعد از آنکه پر از ظلم وجور شده باشد.
واز بعضی مدارک، استفاده می شود که علّت تأخیر ظهور آن حضرت عدم لیاقت ماست پس اگر علاقه به تعجیل فرج آن حضرت داریم باید به خودسازی از جهت معرفت وعمل واخلاق بپردازیم. نمونه این خودسازی وآمادگی را بالعیان در اصحاب وپیروان امام خمینی (قدس سرّه) دیدیم که مانند اصحاب کربلا علیهم السلام از هیچ قدرتی نهراسیدند واز ایشان تا دم مرگ حمایت نمودند وآثار این قیام مقدّس را همه روزه شفّافتر مشاهده می نمائیم.
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی:
انجام فرائض وپرهیز از محرّمات وامر به معروف ونهی از منکر:
مهمترین برنامه شخصی که منتظر ظهور حضرت بقیة الله ارواحنا فداه است به فکر آن هدف بزرگ از هیچ کوشش وتلاشی فروگذار نخواهد بود. لذا هر فرد مسلمان باید دائماً مشغول فرائض وواجب خود باشد واز منکرات ومحرّمات در پرهیز باشد وفریضه امر به معروف ونهی از منکر را که یکی از بزرگترین قِسم جهاد می باشد انجام دهد تا زمینه ظهور آن حضرت فراهم شود چنانچه در روایات فرموده اند: (جهاد کنید با منکر وبغض منکر را در قلبهایتان ایجاد کنید تا برسید به امر خداوند واطاعت خداوند) (جامع السّعادات ج ۲ ص ۲۴۷).
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی:
منتظر واقعی شدن - دعا برای فرج - صدقه برای سلامتی آن حضرت و...:
آمادگی برای ظهور آن حضرت به این نحو است که خود را منتظر واقعی بدانیم وبرای فَرَج آن حضرت دعا کنیم که افضل وبرتر اعمال است وخود را به اعمال شایسته ونیکو زینت بدهیم وبرای فرج آن حضرت دعاهائی که ذکر شده بخوانیم وبرای سلامتی آن حضرت، صدقه بدهیم وهرگاه اسم آن حضرت برده شود تعظیم کنیم واز جا بلند شویم که ائمّه ما چنین می کردند وطوری باشیم که اگر گفتند فردا ظهور می کند، ما آمادگی کامل را داشته باشیم.
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس:
پاک کردن خود از گناهان وخودسازی وبازسازی صحیح زندگی:
آمادگی برای هر چیزی باید متناسب با آن چیز ومقتضیات آن باشد ولذا باید دید اصلاً ظهور وقیام حضرت بقیة الله الأعظم (عجّل الله فرجه الشّریف) برای چیست؟
اگر دانستیم که این قیام واین حرکت برای احیای عدل، واقامه قسط وبرپایی حکومت حقیقی الهی وپیاده کردن ارزشهای دینی است وتحقّق این اهداف مقدّس جز با وجود رهبری معصوم، وپیروان وسربازانی پاک ومؤمن ومعتقد امکان پذیر نیست، پاسخ به مقدار زیادی روشن می شود.
ما باید خود وزندگی ومحیط خود را از مسائلی که سبب می شود جزو این سربازان وپیروان نباشیم، پاک کنیم. ما باید خود را با معیارهایی که در روایات برای جنود حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)، بیان شده تطبیق بدهیم؟!!
چگونه می شود ما که وجودمان با گناه های نابخشودنی آلوده است در زمره یاران صدّیق آن حضرت باشیم یا حدّاقل مورد لطف وعنایت وتوجّه آن حضرت، امروز یا بعد از ظهور وحضور آن امام آگاه وعالم به احوالمان، قرار گیریم؟!!
چگونه ممکن است ما که زندگی وموجودی های مان از مال دنیا، آمیخته با حقوق شرعی پرداخت نشده به اهلش، یا حقّ مردم می باشد، در رکاب امام آگاه ومطّلعی قرار گیریم که ظهورش برای رساندن حقّ به صاحب حقّ، وجلوگیری از ظلم وستم، وغصب وتعدّی است؟!
پس آمادگی ما به این است که از همین ساعت اقدام به خودسازی خویش وبازسازی صحیح زندگیمان کنیم وخود وزندگی خود وخانواده خود را بتدریج، امّا بطور جدّی با معیارهای دینی تطبیق بدهیم تا حدّاقل امروزه که حضرت بقیة الله الاعظم (روحی فداه) از آن آگاهی می کنند، مورد توجّه وعنایت ولطفش قرار بگیریم وسعادت آن را پیدا کنیم که به هنگام ظهورش اگر هم در قید حیات نیستیم، زنده شویم ودر رکابش برای تحقّق اهداف عالیه ومقدّسه اش جهاد کنیم، إن شاء الله. (به دعای عهد توجّه کنید..).
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی:
داشتن تقوای در سطح بالا، ایمان قوی ویقین کامل:
با توجّه به روایاتی که در باره یاران حضرت وارد شده: داشتن تقوای در سطح بالا، ایمان قوی ویقین کامل.
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد:
دوری از معاصی - خواستن فرج - ترک غفلت از یاد آن حضرت:
مَثَل مردم در زمان غیبت همانند دانش آموزان مدرسه ای است که شورش کرده وکلاس درس را به هم زده ونگذاشته اند معلّم درسش را بدهد ویا همانند مریضی است که با افکار واهی وتخیلاتِ خودش یا القاء اطرافیان از طرز مداوای دکتر بدَش آمده یا ترسیده واز بیمارستان واینکه تحت مداوا قرار گیرد، فرار کرده است.
اگر دقّتی در نوع رفتار مردم در هر زمانی بکنیم جنبه عینی همین مثالها را در جوامع می بینیم. مدارسِ آیات اهل بیت علیهم السلام بخاطر بی اعتنایی های مردم تعطیل شد واطبّای دوّارٌ بِطّبه مورد رجوع کسانی که با فکر ناقص بشری به برآوردن نیازهای روحی وجسمی شان پرداختند، قرار نگرفتند وبا القائات شیطان صفتان به یافته های خودشان دلگرم شدند واز آغاز غیبت امام عصر علیه السلام با عمومی شدن این حالت در مردم، کم کم این طبیب مهربان از صحنه زندگی مردم کنار رفت چون شیاطین تا توانستند مردم را از ایشان ترساندند واو را که (رحمةٌ لِلعالمین) است ترسناک وخونریز معرّفی کردند.
با توجّه به این مقدّمه، معنای ظهور، بازگشت دانش آموزان دنیا است به کلاس درس اهل بیت علیهم السلام یا برگشتن مریض ها است به بیمارستانِ معصومین علیهم السلام وآمادگی برای ظهور موقعی ایجاد می شود که این دانش آموزان بخاطر اینکه تحت تربیت صحیحی نبوده اند به جهل خودشان پی ببرند یا در مثال دیگر، مریض ها به خطرناک بودن امراضشان ولزوم مداوای سریع، آن هم نزد اطبّای حاذقی که خدا برای بشر گذاشته، یقین کنند.
پس آمادگی عملی وقتی است که مردم به این معلّم واقعی وطبیب دردها احساس نیاز بکنند. آن وقت می شود گفت مِثل دانش آموزی هستند که مودّب سر کلاس نشسته ومنتظر است تا معلّم وارد کلاس شده، درسش را شروع کند یا مثل مریضی است که یقین کرده فقط به دست این دکتر خوب می شود وخود را در بیمارستان بستری نموده است.
بعضی افراد در مقابل کسانی که تبلیغ آن حضرت را می کنند از روی بی محبّتی می گویند: (حالا حالاها حضرت نمی آید) ویا چون می خواهند برای عموم مردم، ظهور حضرت را دور وانمود نمایند در تشبیه، وقت آزادی زندانی بیشتر از ابد وباز پرداخت بدهی غیر قابل وصول را تا انقلاب مهدی علیه السلام معرّفی می کنند!
آیا ما می توانیم ادّعا کنیم که با خدا وانبیاء ومعصومین علیهم السلام درباره فرج امام زمان علیه السلام هم دل وهم زبان هستیم؟!
آیا آن چه آنها فرموده اند که امر فرجشان یک شبه اصلاح می شود ویا فرموده اند صبح وعصر منتظر آمدنش باشید ویا فرموده اند همانند شهاب آسمانی که ناگهانی در آسمان پدیدار می شوند ناگهانی در میان مردم ظهور خواهد فرمود آیا عقیده ما هست؟!
آیا از این که همان حرف ائمّه قبلی را بگوئیم دریغ نداریم؟! یا حتی از یاری زبانی هم مضایقه می کنیم تا چه رسد به یاری عملی ائمّه اطهار علیهم السلام در زمان زندگیشان؟!
اکنون ما علاوه بر این که در زمان زندگی این امام عزیز هستیم با اعلام آمادگی که خدا وخود حضرت بیان نموده اند بسیار لازم است که به خصوص روحانیون در توجّه دادن مردم به ساحت مقدّس ایشان بیش از پیش بکوشند وهمان طور که از ما خواسته اند روحانی ودانشجو ومعلّم وکسبه وهمه وهمه یکپارچه در دوری از معاصی وخواستن فرجشان از خدا همدل شویم وغفلت از یادشان را ترک کنیم.
آیة الله عادل علوی:
تمیز کردن خانه دل ودعا کردن وانتظار:
اگر منتظر مهمان هستیم خانه را تمیز می کنیم ومنتظران حضرت باید خانه دل که حرم الله است را تمیز کنند، طاهر ومطهّر، پاک ومنزّه همراه دعا وانتظار.
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی:
فرمان بردار بودن لازم وبدون چون وچرا:
فرمان بردار بودن لازم مثل مالک اشتر وهارون مکی (رضوان الله علیهما).
اگر فرمان صادر شد: (برو میان تنور) بدون چون وچرا وبدون درنگ ومعطّلی در میان آتش قرار گیرد.
حجّة الاسلام صفایی بوشهری:
آمادگی اجتماعی وآمادگی فردی:
آمادگی برای ظهور حضرت (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) در دو بخش است:
۱ _ اجتماعی: که ایجاد آمادگی فکری واندیشی وعملی وجهادی جوامع شیعی برای حضور هرچه باشکوهتر ومخلصانه جهت مجاهدت به رهبری حضرت ولی عصر علیه السلام برای استقرار حکومت دینی واحد شیعی در جهان.
۲ _ فردی: برای آمادگی خویش جهت ظهور حضرت، اعمالی نیاز است که عبارتند از: انجام دقیق ومخلصانه اعمال ووظائف شرعی ودارا بودن تقوای الهی - حمیت وتعصّب وحسّاسیت در دینداری - حُبّ ومحبّت اهل بیت علیهم السلام - کسب علوم دینی وترویج وتبلیغ معارف شیعی - آمادگی فکری وعلمی برای برقراری حکومت مهدوی - اعتقاد قلبی وعمیق به وجود وغیبت امام زمان علیه السلام وثبات بر استقامت بر این امر وانتظار امام - دعا ومناجات وجهاد در راه خدا - دعا وتوسّل به خداوند متعال برای تعجیل در ظهور ایشان - صبر وهمبستگی دینی - حمایت از علمای دین ورهپویی از آنان.
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا:
آماده کردن زمینه برای ظهور حضرت به حدّ توان وکسب کمالات شخصی:
برای ظهور حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) باید هر کس در حدّ توانش زمینه را فراهم سازد. آمادگی هم به آن نیست که انسان در کنج خانه یا مسجدی بنشیند ودعا کند. بلکه دعا، یک گوشه کار است! کسی که می خواهد بر تمام جهان حکومت کند وقسط وعدل را بر پا نماید، با توجّه به وسعت دنیا وپیشرفتهای علمی در این زمان وهنگام ظهور، احتیاج به یاران عالم، مخلص، فاضل، مدیر، مدبّر، زیرک، سیاستمدار واقعی ومجاهد در راه خداوند دارد تا برای هرگونه فداکاری اعمّ از فرهنگی، نظامی، سیاسی واقتصادی آماده باشند.
حضرت علی علیه السلام هم برای اداره جامعه، دنبال چنین افرادی بود وصدای شکوه وناله ایشان از دست مردم نادان، ترسو وراحت طلب در خطبه ها ونامه های نهج البلاغه تا امروز شنیده می شود.
اینطور نیست که امام زمان (سلام الله علیه) از طریق اعجاز همه جهان را فتح کند وبعد هم بفرماید: (مردم بخورید وبخوابید وراحت باشید). زیرا این کار با هدف آفرینش سازگار نیست، زیرا هدف از خلقت انسان، رشد وکمال انسانی وتقرّب به سوی حقّ تعالی است در حالی که راحت طلبی وتجمّل گرایی وفقط به فکر دنیابودن یک زندگی حیوانی است.
(جهت اطّلاع به سوره اعراف آیه ۱۷۹، فرقان ۴۴، محمّد ۱۲، ملک ۲ مراجعه فرمایید).
بر همین اساس، امام صادق علیه السلام فرمود: (لیعدّ أحدکم لخروج القائم ولو سهماً...) (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۶۶؛ سفینة البحار باب عَدَّ ومانند آن ج ۵۲ ص ۱۳۹).
برای ظهور وقیام حضرت قائم علیه السلام خود را مهیا سازید گرچه این آمادگی در حدّ یک تیر باشد.
ذکر آمادگی با یک تیر به عنوان بیان مصداق ونمونه است، در حقیقت این حدیث می خواهد بفرماید: کسی که طالب وخواهان ظهور آن حضرت است باید نهایت جهاد وکوشش را جهت زمینه انقلاب امام زمان علیه السلام بنماید وحداقل آن تهیه یک تیر برای مقابله با دشمن وکمک به مجاهدین است.
حجّة الاسلام عبد الله صالحی:
دوری از خواسته های نفسانی وانجام واجبات وبلکه مستحبّات:
با چشم پوشی از خواسته های نفسانی وتجملّات دنیوی ودر کنار آن عمل کردن به دستورات قرآن وائمّه اطهار علیهم السلام می توان خود را آماده ظهور حضرتش قرار داد وبه عبارتی دیگر با عمل کردن به واجبات وبلکه مستحبّات وترک گناهان در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی اخلاقی شخصی، گام مؤثّری است در آمادگی پذیرش حکومت آن امام عزیز، حیاتبخشِ روح وروان به تمام انسانها.
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی:
خودسازی - اتّحاد - خلوص – انتظار:
۱ _ خودسازی وتزکیه نفس تا سرحد جانبازی در خدمت حضرتش.
(إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الَّذِینَ یقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ) (بدرستی که خداوندکسانی را که در راه او جنگ می کنند ومانند سدّ محکم ومقاوم می مانند را دوست دارد).
۲ _ اتّحاد وبه هم پیوستگی.
۳ _ خلوص.
۴ _ انتظار فرج.
(فإنَّ فی ذلک فرجکم) (بدرستی که در ظهور، فرج وگشایش شما است).
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی:
انجام فرایض - استقامت - توقّف در شبهات - مستحبّات:
۱ _ در انجام فرایض، ساعی وکوشا ومقید بودن.
۲ _ در اجتناب از محرّمات، صبر واستقامت داشتن.
۳ _ در مسائل شبهه، توقّف داشتن.
۴ _ فریضه ها را با اعمال مستحبّی (نوافل) زینت دادن.
حجّة الاسلام سید جواد معلّم:
تمام فعّالیتهای خود را در جهت گرایش به آن حضرت متمرکز کردن:
پاسخ این سؤال از جواب سؤال قبلی واضح می شود که هر زمان بشریت به سمت حضرت روی بیاورد این خود اعلام آمادگی خواهد بود ونیاز چندانی به کاردیگری نیست بنابراین باید تمام فعّالیتهای خود را در جهت گرایش به آن حضرت متمرکز کنیم ودیگران را هم به این سمت سوق دهیم.
آیة الله سید فخر الدّین امامی:
تقویت ایمانی وتصفیه روحی وتوجّه بیشتر به امور دینی:
شرط موفّقیت قیام آن بزرگوار داشتن یاران فداکار وصمیمی است. به همین دلیل منتظران آن حضرت باید از راه تقویت ایمانی وتصفیه روحی وتوجّه بیشتر به امور دینی خود را به مرحله ای برسانند که لیاقت همراهی با آن حضرت را داشته باشند ودرست همان گونه که کسی که انتظار مهمانی را می کشد همه شرایط پذیرایی را فراهم کند شیعیان نیز باید از راههای یاد شده خویش را آماده کنند تا همین که آن مهمان عزیز بیاید گرفتاری خاصّ نداشته باشد.
آیة الله اصولی:
دعا برای فرج وعمل به وظایف دینی ومذهبی:
دعا برای تعجیل ظهور، تاکیداً وفرا گرفتن وظایف دینی ومذهبی وعمل به آنها است بطور کامل.
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی:
اصلاح نفس وبندگی خدا - جدّاً طالب ظهور بودن - عشق به آن حضرت و...:
اصلاح نفس - تهذیب وتزکیه - بندگی واطاعت محض از خدا ورسول خدا صلی الله علیه وآله وائمّه اطهار علیهم السلام وجدّاً طالب ظهور او بودن وعشق وعرفان به مقام والایش ودهها شرط دیگر.
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی:
بندگی کامل خداوند وتزکیه نفس ورسیدن به حکمت الهی:
بهترین راه وروش آمادگی برای ظهور باهر النّور آن حضرت این است که هر فردی در اجتماع به وظیفه خود آشنا باشد وحداقل وظیفه یک انسان واقعی، بندگی کامل خداوند است که قرآن می فرماید: (ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنْسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ) جنّ وانس را خلق نکردیم مگر برای بندگی، اوّلاً محور واساس بندگی شناخت خداوند است واینکه می گوییم شناخت خداوند نه ذات اقدس احدیت باشد، که حتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وقتی به ذات اقدس احدیت می رسد می فرماید: (ما عرفناک حقّ معرفتک) یعنی: ما نشناختیم تو را آنطور که حقّ معرفتت باشد. پس منظور از شناخت این است که انسان خودش را بشناسد تا بتواند به مسئولیت خود پی ببرد.
وقتی خود را شناخت خداوند تمام بایدها ونبایدها در رابطه با وظائف فردی واجتماعیش را به او الهام خواهد نمود وآن وقت است که به وظیفه خویش پی می برد ووظیفه هر فردی جهت آمادگی ظهور آن حضرت وتعجیل در فرج مبارکش آن است که اگر در هر جنگی برای مبارزه، ادوات جنگی لازم است در انقلاب سراسری حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) اگر انسان تزکیه نفس وتهذیب روح را در رأس امورات خویش قرار دهد وتمام پرده های درونی وبرونی خویشتن را پاره نموده تا به جایی برسد که امیر المؤمنین می فرماید: (لم أعبد ربّاً لم أرَه)، واقعاً در درون خویش خدا را ببیند واز هر نظر چه از نظر احکام مسلّط بر تمام احکام اسلام باشد چه از نظر اعتقادی حاضر جواب در تمام امورات دینی ومذهبی باشد واز نظر اخلاقی بهترین ونیکوترین اخلاق را داراباشد.
چنانچه گفته شد در هر جنگی به ادوات جنگی نیاز است در انقلاب امام زمان علیه السلام احتیاج به ادوات جنگی اتمی وبلکه هیچ گونه مادّه ای نیست بلکه اوّلاً احتیاج به بمبی دارد که از اتم وعالم اتم نمی باشد. ثانیاً اگر تمام ادوات جنگی عالَم فقط جهت تخریب ساخته شده ولی ادوات جنگی اصحاب امام زمان علیه السلام جهت تبدیل شدن تمام ظلمات به نور می باشد یعنی وقتی فردی می تواند خود را مهیای ظهور آن حضرت بداند که واقعاً در وجودش هرگونه علم وحکمت مملوّ شده باشد که قرآن می فرماید: (یؤْتِی الْحِکمَةَ مَنْ یشاءُ وَمَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أُوتِی خَیراً کثِیراً)، آری چنین فردی با سلاحهای علمی ومعنوی وملکوتی خود اگر آماده شده واقعاً جهت ظهور آن حضرت خود را آماده نموده است.
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی:
در تمام جهات خود را مطابق خواسته آن حضرت قرار دادن وآگاه کردن مردم به مزایای بعد از ظهور:
اگر بخواهیم شخصاً برای ظهور آماده شویم باید روز بروز خودمان را به آنچه مورد نظر حضرت است نزدیک نمائیم یعنی از جهت اعتقادات، صفات روحی وافکار واعمال، خودمان را به آنچه مورد نظر حضرت است نزدیک نمائیم، چون در صورتی می توانیم طالب آن حضرت ومنتظرش باشیم که به مطالبی که پدران آن عزیز فرموده اند عمل نموده وبرای ادامه رشد روحی وحرکت بسوی کمال، احتیاج به بیانات وعلوم آن حضرت داشته باشیم.
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش:
خودسازی فردی وآمادگی کامل روحی وفکری واصلاح دیگران:
در توقیع شریف امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه) به شیخ مفید آمده: (اگر شیعیان ما آماده عمل به دستورات ما شوند ظهور واقع می شود).
این آمادگی با خودسازی فردی وخود یاری های اجتماعی وآماده ساختن زمینه هاست یعنی آمادگی کامل روحی وفکری لازم است وتنگ نظری ها، کج فکری ها و... با موقعیت منتظران واقعی سازگار نیست وهمچنین منتظران واقعی باید مراقب دیگران باشند ودر اصلاح دیگران بکوشند.
استاد محمّد حسین عابدی:
ظهور آفاقی وظهور انفسی وراههای رسیدن به آنها:
ظهور بر دو قسم است: آفاقی وانفسی. مبنا وپایه ظهور آفاقی ظهور در انفس است ومبنا وپایه ظهور در انفس، متابعت وعمل به قوانین الهی است که در اصول دین وفروع دین خلاصه می شود.
ظهور انفسی در قلب انسان است که دارای مراحلی است که عبارتند از: یقین قلبی، رؤیا، الهام، مکاشفه ومشاهده. ممکن است کسی حضرت را در خواب ببیند یا ممکن است حضرت را در بین خواب وبیداری که مکاشفه است درک کند یا اینکه حضرت را ظاهراً مشاهده کند.
وقتی قلوب انسانهایی آمادگی پیدا کرد وقابلیت از لحاظ کیفی (قابلیت قلبها) وکمّی (نفرات) ایجاد شد طبق قاعده لطف، خداوند حجّت خود را آشکار می کند.
اختلاف ما با ادیان ومذاهب الهی هم در اصول دین وهم در فروع دین می باشد با شدّت وضعفی که دارد.
تنازعات بین گروههای مختلف شیعه وفصل مشترک بین آنها:
بالاتر از این در خود مذهب اثنی عشری از حیث آراء وعقاید، اختلافات بسیاری است وعلامت آن، پیدایش فرقه ها وگروههای مختلف هست که هر کدام حرکت ومشی خاصّ مربوط بخودشان را دنبال می کنند، حتی دیده می شود این گروه عمل آن گروه را تکفیر وآن گروه عمل این گروه را تکفیر می نماید. گروهی از کسی پیروی می کنند وگروه دیگری از کسی دیگر، لذا بنده می گویم این تنازعات باید کنار گذاشته شود وفصل مشترکی که اساس آن رضای حضرت صاحب الامر علیه السلام باشد بنا شود.
استاد علیرضا جاویدی:
ایجاد بندگی کامل ومحبّت پاک نسبت به امام زمان علیه السلام:
باید در خودمان بندگی کامل را نسبت به امام زمان علیه السلام ایجاد کنیم که در زیارت جامعه کبیره می خوانیم اطاعت از شما اطاعت از خداست ومحبّت به شما محبّت به خداست. اگر چنین باشیم با دلی پاک از هر پلیدی وزشتی به استقبالش می رویم وجای قدومش را بوسه می زنیم. به اُمید آن روز.
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه):
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَیلِ...) (سوره انفال آیه ۶۰)، یعنی: (وشما در مقام مبارزه با کافران خود را مهیا کنید تا آن حدّ که بتوانید از آذوقه وتسلیحات واسبان سواری برای تهدید دشمنان خدا ودشمنان خودتان کاملاً فراهم سازید..).
پذیرش ساحت قُدسی امام زمان علیه السلام به عنوان یک الگوی مطلق وکامل برای زندگی
آمادگی برای ظهور امام عصر علیه السلام در دو وجه است: وجه اوّل مخصوص کسانی است که خوب وبد را تمییز می دهند وبه خوب وبد عالمند ودر قبال آنان این است که باید خودشان را تحت شرایط مدّ نظر امام عصر علیه السلام آماده سازند یعنی ساحت قُدسی امام زمان علیه السلام را به عنوان یک الگوی مطلق وکامل برای زندگی از منطق وخُلق گرفته تا معیشت وجود مبارک را حتی در رابطه با تدوین خیر وشرّ برای عام وبه عنوان سیره اصلی بپذیرند.
آماده شدن عوام در بُعد اضطرار:
وجه دوّم در قبال عوام ویا کسانی است که خوب وبد را تشخیص نمی دهند، که آنان باید در بُعد اضطرار آماده شوند.
امّا در وجه اوّل لازم است چند نکته را بدانیم:
خواسته ما از امام معصوم چیست؟
اینکه اوّلاً: خواسته ما از امام معصوم چیست؟ آیا بدنبال رفاه مادّی وصوری که در قبال ظهور وحکومت امام عصر علیه السلام پدید می آید هستیم ویا به دنبال زمینه سازی برای رفاه در آخرت هستیم ویا ...
باید صراحتاً عرض کنم آنانکه برای رفع حوائج مادّی به دنبال امام معصوم می گردند در گمراهی سخت بسر می برند وچنانچه اگر همین حوائج نبود هیچگاه بدنبال امام خود وارتباط با وی وبرآوردن خواسته وی نبودند ویا آنانکه در پی سعادت ورسیدن به بهشت وراحتی برزخ هستند چنانچه مطمئن شوند که نعمتهای بهشتی گونه دیگری هم عرضه خواهد شد از مسیر امام عصر علیه السلام بیرون خواهد رفت.
تنها کسانی در مسیر امام عصر علیه السلام باقی می مانند که ...
تنها کسانی در مسیر امام عصر علیه السلام باقی می مانند که بین خود ومولا را با رشته محکمی از عشق بسته باشند وبه تنها چیزی که فکر می کنند آن است که معشوق آنان یعنی امام عصر علیه السلام ناراحتی وغم وغصّه ای نداشته باشد، رفاه آنها در دلِ بی غصّه امام زمان علیه السلام است، شادی وسرور ایشان لبخند خشنودی امام است. برای آنها بهشت وامثال این، بازیچه ای بیش نیست، بودن در کنار امام زمان علیه السلام، برای ایشان بهشت است.

جنّت چو نار باشد، گر بی نگار باشد * * * هر جا که یار باشد، شد جنّت برینم

آنان با کمال میل حاضرند کربلا را با تمامی مشقّات وسختیها با جان ودل بخرند که فقط از بهشت خود یعنی امام، لحظه وآنی جدا نگردند. کسانی که عشق آنها را مصداق بارز (صبرت علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک) نموده است.
این دسته همان منتظرین هستند، کسانی که هر لحظه اُمید دارند تا به وصال معشوقشان برسند، کسانی که آذر بی امام زمانی جانشان را گداخته، منتظر یعنی عاشق مهدی یعنی کسی که از نارضایتی امام خود شدیداً وحشت دارد وتمام همّ وغم را مبتنی بر شادی وسرور امام معصوم علیه السلام نموده است، دوست دارد آنچه مولایش دوست دارد وبیزار شده است از آ نچه مولایش بیزار است. شاید بهتر باشد که عمل اینان را با همان فرمایش معصوم علیه السلام تطبیق کنیم که عشق این جماعت وعاشقیشان را برترین اعمال دانسته: (أفضل الأعمال انتظار الفرج). (بهترین اعمال، انتظار فرج است).
آمادگی برای امام زمان علیه السلام یعنی عشق به امام عصر علیه السلام یعنی قطع همه وابستگیها غیر از امام زمان علیه السلام یعنی تمام وجود، ذکر سجود، بود ونبود، همه وهمه یک کلام وآن این که: (بقیة الله الّتی لا تخلو من العترة الهادیة... بنفسی أنت من مغیب لم یخل منّا... متی ترانا ونراک... یا بن الحسن المهدی روحی فداک).
وفای به عهد بسته شده شیعیان با امام زمان علیه السلام در یوم المیثاق:
نکته دوّم، عمل به سفارش ووصیت امام عصر علیه السلام به شیخ مفید است که اگر شیعیان ما که خدای تبارک وتعالی بر طاعت خود موفّقشان بدارد بر عهدی که با ما بسته بودند همدل وهمراه می شدند سعادت دیدار ما از آنها دریغ نمی شد...
بیان اوّل اینکه عهدی که در یوم المیثاق با امام عصر علیه السلام مبتنی بر جلب رضایت حضرت دوست وپرهیز از گناه وگوش ندادن به حرف غیر خدا ومقابله با شیطان وعدم وقف زندگی خود برای دستیابی به مادّیات و... را عمل می نمودیم ودر این عمل راسخ بودیم ودر بیان دوّم، تفرقه فی مابین خود (جمع شیعیان) را از بین می بردیم، نسبت به یکدیگر مهربان می شدیم، اختلافات را کنار می گذاشتیم، دل تنگی وگله مندی از یکدیگر را فراموش می کردیم، نسبت به هم احساس ذلّت وخضوع می کردیم واحساس کبر ومنائت را کنار می گذاشتیم و... غیبت امام عصر علیه السلام شکسته می شد وآقا حجّت بن الحسن تشریف فرما می شدند لیکن متأسّفانه...؛ حضرت در ادامه نامه (حتماً با اندوه وغصّه دل) فرموده اند که منتها خبرهایی از شما به ما می رسد که ما را آزار می دهد... یعنی خبر عدم عمل به عهد با ما بسته شده ویا خدای ناکرده بیعت شکنی، ... ونیز عدم دوست داشتن ومهربانی با یکدیگر وبرعکس رحم ومروّت با هم، دشمنی وخصومت با یکدیگر و...
دورویی مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام وامام زمان علیه السلام:
بدترین عمل وبزرگترین گناه مذکور در قرآن دورویی است: (کبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) (سوره صف آیه ۳) یعنی: (این که سخن بگوئید ولی خلاف آن عمل کنید خدا را بسیار به خشم وغضب می آورد).
چرا به هنگام ذکر مصیبت غُربت امیر المؤمنین علیه السلام در مدینه وحضرت سید الشّهدا در کربلا، قائل به این هستیم که اگر ما در آن مکان حضور داشتیم از ایشان دفاع می کردیم ولی هنگام عمل ویا هنگام یاری بقیة الله الاعظم (امیر المؤمنین عصر ما) که فرا می رسد، آنچه ادّعا کردیم فراموش می کنیم؟!! آیا این همان دلیل قطع نزول رحمت وتشدید عذاب در عصر معاصر نیست؟!!

بخش سوّم: از لحاظ وضعیت جهان وجهانیان (چه حکومتی و...) جه فرقی ما بین قبل از ظهور امام زمان علیه السلام وبعد از ظهور ایشان وجود دارد؟

آیة الله صافی گلپایگانی:
برقراری عدالت واقعی در سراسر جهان:
طبق احادیث متواتره در زمان ظهور آن بزرگوار عدالت واقعی در سراسر جهان برقرار می شود، در نتیجه وضع مردم هم از نظر مادّی وهم از نظر معنوی با زمان قبل از ظهور آن بزرگوار فرق خواهد داشت. والله العالم.
آیة الله خزعلی:
اتمام وبسامان شدن حقوق وحقائق:
قبل از ظهور، اوضاع نابسامان است وحکومت ها ناتوان وبعد از ظهور حقوق وحقائق اتمام شده وبسامان است.
آیة الله نوری همدانی:
برای ما قابل تصوّر نمی باشد:
روشن است که با ظهور آن حضرت جامعه از نظر اقتصادی، علمی، فرهنگی، صنعتی به آنچنان مرحله ای می رسد که برای ما قابل تصوّر نمی باشد.
آیة الله سید محمّد شیرازی:
بناء قانون عدل:
پر شدن ظلم وجور در زمین، قبل از ظهور است وبناء قانون عدل بعد از ظهور.
آیة الله سید صادق روحانی:
بالا رفتن سطح افکار مردم ورسیدن به کمال از هر لحاظ:
مهدی موعود هنگامی ظهور خواهد کرد که ظلم وفساد عالمگیر شود وجهانیان از اصلاحات عادّی خود خسته ونااُمید گردند واز شدّت فشارها وفسادها جانشان به لب برسد وتشنه اصلاح شوند.
امام باقر علیه السلام فرمودند: وقتی که قائم ما قیام کرد، خدا دست لطفش را بر سر بندگانش می نهد وبدین وسیله عقلهای پراکنده آنان را جمع می کند واندیشه آنان را به حدّ کمال می رساند، در نتیجه سطح افکار مردم به نحو چشمگیری بالا می رود ومردم از هر لحاظ به کمال می رسند.
آیة الله علوی گرگانی:
کامل شدن علوم - گسترش عدل وداد - پیشرفته شدن وسایل اطّلاعاتی:
فرق فاحشی بین زمان قبل از ظهور وبعد از آن وجود دارد چه از نظر علمی که در روایت است علم بیست وهفت جزء است که تا هنگام ظهور دو جزء آن برای مردم کشف می شود وبیست وپنج قسم آن در زمان حضرت رشد پیدا می کند، وچه از نظر اقتصادی که در حد اعتدال در سراسر جهان وبین تمامی طبقات بشر بوجود خواهد آمد بگونه ای که همه نسبت به هم مهربان وزندگانی در بین مردم بدون هیچ اجحاف وزورگویی تحقّق می یابد.
زیرا تمامی حرکات مردم برخواسته از رشد فکری، علمی وتعقّلی می باشد وعدل وداد در سراسر عالم حکمفرما است زیر نظر حاکم مطلق، مجسّمه عدل وداد، حضرت حجّت که نه قلم قدرت نوشتن ونه زبان توان توصیف ونه عقل می تواند آن وضع را درک کند.
انتظار داریم تا حضرتش ظهور ولیاقت درک محضرش را خدا به ما مرحمت فرماید.
آیة الله مکارم شیرازی:
جهش فوق العاده علمی وکامل شدن عقول مردم:
در حدیثی از امام صادق علیه السلام چنین می خوانیم: (علم ودانش بیست وهفت حرف (بیست وهفت شعبه وشاخه) است. تمام آنچه پیامبران الهی برای مردم آورند دو حرف بیش نبود، ومردم تاکنون جز آن دو حرف را نشناخته اند، امّا هنگامی که قائم ما قیام کند بیست وپنج حرف (بیست وپنج شاخه وشعبه) دیگر را آشکار می سازد ودر میان مردم منتشر می سازد؛ ودو حرف دیگر را به آن ضمیمه می کند تا بیست وهفت حرف کامل ومنتشر گردد).
این حدیث به روشنی جهش فوق العاده علمی عصر انقلاب مهدی علیه السلام را مشخّص می سازد که تحوّلی به میزان بیش از ۱۲ برابر! نسبت به تمام علوم ودانشهائی که در عصر همه پیامبران راستین به بشریت اعطاء شد، پیش می آید ودرهای همه رشته ها وهمه شاخه های علوم مفید وسازنده به روی انسانها گشوده می شود، وراهی را که بشرطی هزاران سال پیموده به میزان ۱۲ برابر در دوران کوتاهی می پیماید. چه جهشی از این بالاتر وسریعتر؟!
حدیث دیگری که از امام باقر علیه السلام نقل شده معنی حدیث فوق را تکمیل می کند آنجا که می گوید: (هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند دستش را بر سر بندگان می گذارد وعقول آنها را با آن کامل، وافکارشان را پرورش داده، تکمیل می کند) (بحار الانوار چاپ قدیم ج ۱۳ ص ۸۵۱).
وبه این گونه در پرتو ارشاد وهدایت مهدی علیه السلام ودر زیر دست عنایت او مغزها در مسیر کمال به حرکت در می آیند واندیشه ها شکوفا می گردند وتمام کوته بینی ها وتنگ نظری ها وافکار پست وکوتاه که سرچشمه بسیاری از تضادها وتزاحمها وبرخوردهای خشونت آمیز اجتماعی است برطرف می گردد.
مردمی بلند نظر با افکاری باز وسینه هایی گشاده وهمّتی والا وبینشی وسیع، پرورش می یابند که بسیاری از مشکلات اجتماعی را در روح خود حلّ می کنند وجهانی از صلح وصفا می سازند. وامروز نیز هر گونه اصلاح اجتماعی در هر مقیاسی بستگی به این دگرگونی فکری وانقلاب روحی دارد.
پیشرفت خارق العاده صنایع در آن عصر: این جهش علمی، صنایع وتکنولوژی را نیز در مقیاس وسیعی شامل می گردد.
پیشرفته شدن وسایل اطّلاعاتی:
وسایل اطّلاعاتی آنقدر پیشرفته خواهد بود که دنیا را همچون کف دست آشکار می سازد وبه حکومت مرکزی تسلّط کامل بر اوضاع جهان می بخشد تا به موقع وبدون فوت وقت برای حلّ مشکلات جهانی بکوشد وهرگونه فسادی را (عمدی وغیر عمد) در نطفه، خفه سازد.
حلّ شدن مسأله انرژی ونور:
مسأله انرژی ونور آنچنان حلّ می شود که حتی نیاز به انرژی خورشیدی که بازگشت همه انرژی ها (جز انرژی اتمی) به آن است، نیست. واین شاید در پرتو یک سیستم تکامل یافته انرژی اتمی - با تصفیه کامل از تشعشعات زیان بار کنونی که در حال حاضر بزرگترین مشکل استفاده از این انرژی تشکیل می دهد - خواهدبود.
وسایل سریع السّیر برای مسافرتهای زمینی وفضائی:
وسایل سریع السّیری که با وسایل کنونی قابل مقایسه نیست، نه فقط برای دور زدن کره زمین در یک زمان کوتاه، بلکه برای مسافرتهای دور دست فضائی در اختیار آن حکومت قرار می گیرد. واین نیز کمک به اهداف اصلاحی این حکومت می کند.
پیشرفته شدن وسائل انتقال صدا وتصویر وهمگانی شدن آن:
در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: (هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند آنچنان گوش وچشم شیعیان ما را تقویت می کند که میان آنها وقائم (رهبر وپیشوای ایشان) نامه رسان نخواهد بود. با آنها سخن می گوید وسخنش را می شنوند واو را می بینند در حالی که او در مکان خویش است) (وآنها در نقاط دیگرجهان)! (روضه کافی (مطابق نقل منتخب الأثر ص ۴۸۳)).
یعنی وسائل انتقال (صدا) و(تصویر) بطور همگانی وساده وآسان در اختیار همه پیروان او قرار می گیرد آنچنان که چیزی به نام اداره پُست در عصر حکومت او شیء زائد محسوب می گردد. ومسائل جاری این حکومت، بدون نیاز به کاغذ بازی، آنچنان که راه ورسم دنیای امروز است وشاید نیمی از وقت ونیروی انسانی را تلف کرده وگردش همه کارها را کند می سازد ورسیدن حقّ را به حقّ داران به تأخیر می اندازد، حلّ وفصل می شود.
همه دستورها وبرنامه ها با سیستم (شهود وحضور) ابلاغ واجرا می گردد، وچه عالی است چنین طرحی برای اداره جامعه های انسانی وحذف برنامه های زائد ودست وپاگیر ووقت تلف کن.
حدیث گویای دیگری که در این زمینه از امام صادق علیه السلام نقل شده این موضوع به نحو بارزی تکمیل می کند آنجا که فرمود: (مؤمن در زمان قائم در حالی که در مشرق است برادر خود را در مغرب می بیند. همچنین کسی که در غرب است برادرش را در شرق می بیند) (منتخب الأثر ص ۴۸۳).
ارتباط مستقیم نه تنها در سطح حکومت بلکه در سطح عموم عملی می شود وپیوندهای ظاهری وجسمانی، پیوندهای معنوی دلها را استحکام می بخشد آن گونه که جهان را براستی به شکل یک خانه، ومردمش همچون اهل یک خانواده خواهند بود، وبه این ترتیب علم ودانش وصنعت در اختیار بهسازی وضع جهان وتحکیم پایه های اخوّت وبرادری - ونه در راه ویرانگری - قرار خواهد گرفت.
پیشرفت عظیم اقتصادی وعدالت اجتماعی:
زمینی که در آن زندگی می کنیم امکانات فراوانی برای زندگی ما ونسلهای آینده وجمعیتهایی بسیار زیادتر از جمعیت کنونی ما دارد، امّا عدم آگاهی کافی به منابع موجود ومنابع بالقوّه زمین از یک سو وعدم وجود یک نظام صحیح برای تقسیم ثروت زمین از سوی دیگر، سبب احساس کمبود از جنبه های مختلف شده است تا آنجا که در عصر ما همه روز گروهی از انسانهای مفلوک از گرسنگی می میرند.
نظام حاکم بر اقتصاد جهان امروز که یک نظام استعماری است در کنار خود یک نظام جنگی ظالمانه را پرورش می دهد که قسمت مهمّی از نیروهای فکری وانسانی را که می بایست بطور مداوم وپویا در جستجوی منابع جدید برای بهسازی زندگی انسانها به تلاش برخیزند، می بلعد ونابود می کند.
امّا به هنگامی که این نظام ونظام جنبی آن دگرگون شود، نیروها برای استخراج منابع بی شمار زمین بکار می رود وعلم ودانش پیشرو در اختیار این برنامه قرار می گیرد وبه سرعت منابع تازه ای کشف می گردد وشکوفایی خاصّی به اقتصادِ بشریت می بخشد.
لذا در روایات مربوط به حکومت آن مصلح بزرگ اشارات پُر معنایی به این توسعه اقتصادی دیده می شود که از هر گونه توضیح بی نیاز است. از جمله در حدیثی چنین می خوانیم: (حکومت او، شرق وغرب جهان را فرا خواهد گرفت وگنجینه های زمین برای او ظاهر می گردد ودر سرتاسر جهان جای ویرانی باقی نخواهد ماند مگر اینکه آن را آباد خواهد ساخت) (اسعاف الرّاغبین باب دوّم ص ۱۴۰ و۱۴۱).
وبراستی باید چنین شود زیرا ویرانی های زمین نه بخاطر کمبود نیروی انسانی است ونه کمبود مالی! بلکه مولود ویرانگری انسانها وصرف بیهوده صنایع مالی وانسانی وعدم احساس مسئولیت است، وهنگامی که اینها در پناه یک نظام صحیح اجتماعی برطرف گردد این آبادی حتمی است، بخصوص که از پشتوانه منابع جدید فوق العاده ای نیز برخوردار خواهدبود.
در حدیث جالب دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: (هنگامی که قائم قیام کند حکومت را بر اساس عدالت قرار می دهد وظلم وجور در دوران او برچیده می شود وجادّه ها در پرتو وجودش امن وامان می گردد. زمین برکاتش را خارج می سازد وهر حقّی به صاحبش می رسد. در میان مردم همانند داوود ومحمّد صلی الله علیه وآله داوری می کند. در این هنگامی زمین گنجهای خود را آشکار می سازد وبرکات خود را ظاهر می کند وکسی موردی را برای انفاق وصدقه وکمک مالی نمی یابد زیرا همه مؤمنان بی نیاز وغنی خواهند شد) (بحار الانوار چاپ قدیم ج ۱۳).
ظاهر شدن برکات زمین وخارج شدن گنجها واجرای اصول عدل وداد:
تکیه روی ظاهر شدن برکات زمین وخارج شدن گنجها نشان می دهد که هم مسأله زراعت وکشاورزی به اوج ترقّی خود می رسد وهم تمام منابع زیر زمینی کشف ومورد استفاده قرار می گیرد، ودر آمد سرانه افراد آنقدر بالا می رود که در هیچ جامعه ای فقیری پیدا نمی شود وهمه به سر حدّ بی نیازی وخودکفایی می رسند.
وبی شک اجرای اصول عدل وداد وجذب نیروهای انسانی به مسیرهای سازنده، چنین اثری را خواهد داشت زیرا گرسنگی وفقر ونیازمندی بر اثر کمبودها نیست بلکه نتیجه مستقیم وغیر مستقیم مظالم وتبعیض ها وبیدادگری ها وتلف شدن نیروها وهدر دادن سرمایه هاست.
در حدیث دیگری که در منابع اهل تسنّن آمده است از ابو سعید خدری چنین نقل شده: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: (شما را به ظهور مهدی علیه السلام بشارت می دهم. زمین را پر از عدالت می کند همان گونه که از جور وستم پر شده است. ساکنان آسمانها وساکنان زمین از او راضی می شوند واموال وثروتها را بطور صحیح تقسیم می کند).
کسی پرسید: (معنی تقسیم صحیح ثروت چیست؟).
فرمود: (بطور مساوی در میان مردم).
سپس فرمود: (ودلهای پیروان محمّد صلی الله علیه وآله را پر از بی نیازی می کند وعدالتش همه را فرا می گیرد تا آنجا که دستور می دهد کسی با صدای بلند صدا زند: هر کس نیاز مالی دارد برخیزد. هیچکس جز یک نفر بر نمی خیزد).
سپس در ذیل حدیث می خوانیم که امام دستور می دهد، مال قابل ملاحظه ای به او بدهند، امّا او بزودی باز می گردد وپشیمان می شود که چرا آزمند وحریص بوده است. (نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار ص ۱۵۶ و۱۵۷ چاپ مصر).
وسیع وآباد شدن شهرها - وسیع شدن جادّه ها ومساجد:
اشاراتی در اخبار دیده می شود که نشان می دهد در عصر حکومت او شهرهای بسیار وسیع وآباد، جادّه های وسیع ومساجد بزرگ (امّا ساده وبدون زرق وبرق وزینت) ساخته خواهد شد ونظارت کاملی بر طرز ساختمان خانه ها، بگونه ای که کمترین مزاحمتی برای مردم دیگر نداشته باشد می کند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: (در پشت کوفه مسجدی بنا می کند که یک هزار در دارد، وخانه های کوفه به نهر کربلا وحیره می رسد). (بحار الانوار چاپ قدیم ج ۱۳) می دانیم فاصله میان این دو شهر هم اکنون بیش از ۷۰ کیلومتر است.
از امام باقر علیه السلام می خوانیم: (هنگامیکه قائم قیام کند مساجد در عصر او همگی دارای دیوارهای کوتاه وبدون کنگره خواهد شد همان گونه که در عصر رسول الله صلی الله علیه وآله بود. جادّه های بزرگ واصلی را توسعه می دهد وبه ۶۰ ذراع می رسد. وتمام مساجدی را که در مسیر قرار دارند (ومزاحم مردم هستند به فرمان او) خراب می شود. وتمام دریچه ها وروزنه هایی که به راهها گشوده می شود (ومزاحم عبور ومرور مردم است) ویران می سازد. وبالکنها(ی مزاحم) وفاضل آبها وناودانهایی که در راه (عبور مردم) باز می شود می بندد) (بحار چاپ قدیم ج ۱۳ ص ۱۸۶).
ونیز در حدیثی طولانی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: (او کوفه را پنجاه وچهار میل توسعه می دهد تا آنجا که عمارات آن به کربلا می رسد، وکربلا (کوی شهیدان وقهرمانان وجانبازان راه خدا) مرکز وکانون بسیاری از فعالیتها می گردد...) (همان مدرک صفحه ۲۰۳).
پیشرفت کشاورزی و...:
روایات در زمینه پیشرفت کشاورزی وفزونی فراورده های زراعی وفزونی آبها ودامها وعمران وآبادی در تمام زمینه ها فراوان است. (منتخب الأثر صفحات ۴۷۲ و۴۷۳ و۴۷۴).
آیة الله گرامی:
به حداقل رسیدن کینه ها وبدی دلی ها - خوب شدن اوضاع اقتصادی:
آن قدر تفاوت هست که برای ما اصلاً قابل تبیین نیست. از نظر اجتماعی مثلاً کینه ها وبددلی ها از بین می رود البتّه نمی گویم بطور کلی تمام می شود بالأخره بشر اهل خطاست امّا نزدیک به نهایت شده وبسیار بسیار کم می شود.
اوضاع اقتصادی به حدّی خوب هست که وقتی خراجی یا پولی بدست حکومت می رسد اصلاً فقیری پیدا نمی کنند که به او بدهند. دفائن ارض وگنجهای زمین همه در اختیار آقا قرار می گیرند. برکت بسیار زیاد می شود.
الان بسیاری از فقرها به علّت بی برکتی است. باران می آید ولی یا به دریا می ریزد یا به کویر. در یک جایی که باید باران بیاید نمی آید ودر یک جای دیگر همان باران، سیل می شود وخرابی به بار می آورد. خداوند هم در قرآن می فرماید که اگر مردم با تقوا باشند همه چیز برایشان بابرکت می شود.
پیشرفت علمی:
از نظر علمی: انسان وقتی که در حضور امام معصومی است که کلماتش کلمات وحی است خود بخود علمش هم پیشرفت پیدا می کند. بسیاری از بیماری ها مربوط به فساد اخلاقی وفحشاء است که در آن موقع این مسائل وجود ندارد. لذا ما اصلاً نمی توانیم تصوّر اوضاع بعد از ظهور را بکنیم واجمالاً یک چیزهایی را از طریق نقل روایات می گوییم.
انسان در یک چنین جامعه ای نبوده است که بداند چیست. مردمی که در بعضی مناطق محروم هستند فکر می کنند که مثلاً اروپا چقدر خوب است امّا چقدر فساد در اروپا وممالک پیشرفته دیگر هست وبخاطر همین فساد چقدر بیماری ها وجود دارد که قبلاً نبود. امّا در بعد از ظهور این بیماری ها نیست.
بخاطر تقوی، فقر نیست. بخاطر برکت، عداوت نیست. بخاطر اینکه خود امام زمان علیه السلام رهبری است که مثل پیغمبر صلی الله علیه وآله در میان مردم است. اصلاً یک شرایط دیگری بین مردم ورهبر از نظر محبّت پیش می آید که تصوّرش برای ما ممکن نیست.
دفتر تبلیغات اسلامی:
خلاصی از فتنه ها - تأمین شدن عدالت ومساوات:
آنچه مسلّم است این است که وضعیت جهانیان با ظهور ولی عصر علیه السلام کاملاً دگرگون می شود. (یملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً) او گستره ارض را پس از پر شدن از ظلم وفساد لبریز از عدل وقسط می کند. در بعضی از روایات می خوانیم (مسلمانان در آخر الزّمان بوسیله مهدی از فتنه ها وآشوب ها خلاصی می یابند چنان که در آغاز اسلام بوسیله پیامبر صلی الله علیه وآله از شرک وگمراهی رها شدند) (منتخب الأثر ص ۲۹۰).
از روایات به دست می آید که امام زمان علیه السلام، عدالت ومساوات را تأمین می کند وجامعه بشری را به کمال عقلی وعلمی ورابط انسانی سوق می دهد ومشخّصه دوران پیش از ظهور را که شیوع ظلم وفساد ودشمنی انسانها با یکدیگر است دگرگون می کند وفرمان خدا را اعلان می نماید واسلام را در پهنه زمین نشرمی دهد وبر آن استیلا می یابد ومردم را به هدایت قرآن وسنّت بر می گرداند واز دشمنان دین خدا انتقام می گیرد. (همان مدرک ص ۲۹۲ - ۳۰۰).
فراگیر شدن دانش وحکمت وپیشرفت علمی:
در زمان حکومت آن حضرت به همه مردم، دانش وحکمت می آموزند تا آنجا که زنان در خانه ها، با کتاب خدا وسنّت پیامبر صلی الله علیه وآله قضاوت می کنند وقدرت عقلی توده ها تمرکز می یابد ومهدی علیه السلام به تأیید الهی، خردهای مردمان را به کمال می رساند وفرزانگی را در همگان پدید می آورد و... (خورشید مغرب ص ۳۸/ محمّد رضا حکیمی).
از نظر علمی بقدری بشر ترقّی می کند که مسافرت به آسمان ها معمول خواهد شد. چون در حدیث دارد که علم ودانش ۲۷ فرمول است که ۲۵ حرف را حضرت ولی عصر علیه السلام رایج خواهد کرد وبشر با تمام ترقیات شگفت انگیزش دو حرف را کشف کرده است.
زیاد شدن مال واموال:
از نظر اقتصادی چنان تحوّلی پدید می آید که همه اموال جهان، آن چه در دل زمین وروی زمین است در نزد مهدی گرد می آید، آنگاه مهدی به مردمان می فرماید: (بیایید واین اموال را بگیرید. اینها همان چیزهایی است که برای بدست آوردن آنها قطع رحم کردید! خویشان خود را رنجاندید! خونهایی به ناحقّ ریختید ومرتکب گناهان شدید! بیایید وبگیرید).
آن گاه دست به عطا گشاید چنان که تا آن روز کسی آن چنان بخشش اموال نکرده باشد. هر کس نزد مهدی آید وگوید به من مالی بده، مهدی بی درنگ گوید بگیر. ومهدی اموال را به صورت مساوی میان همگان تقسیم کند وکسی را بر کسی امتیاز ندهد.
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی:
بطور طبیعی اوضاع زندگی بعد از ظهور وقبل از ظهور بسیار فرق می کند:
بخاطر توسعه علم ودانش وبخاطر ایجاد روح صمیمیت وبرادری وبخاطر گسترش عدل وداد وبطور طبیعی اوضاع زندگی جهان بعد از ظهور با وضع زندگی قبل از ظهور بسیار فرق می کند. یعنی وقتی علم ودانش پیشرفت کرد یا امراض بوسیله علم دفع شد ویا بوسیله داروهای کشف شده، مرض ها رفع گردید در نتیجه بطور طبیعی عمرها طولانی می گردد ومردم از نظر قوای بدنی قویتر می شوند یا آنکه بخاطر عدل وداد ویا بوجود آمدن اخوّت وصمیمیت اسلامی به یکدیگر اعتماد می کنند ودر رفاه قرار می گیرند وگرگ سیرتان در کنار مردمان بی آزار بدون اذیت به آنها واقع می شوند وبه آنها آسیبی نمی رسانند. وهمچنین اوضاع اقتصادی بخاطر همان عدل وداد بطور صحیحی برگزارمی شود.
خرافی بودن بعضی از اعتقادات راجع به زندگی بعد از ظهور:
واینکه در زمان ظهور مردم با صلوات فرستادن از مغازه ها هر چه می خواهند می گیرند وگرگ ومیش به یکدیگر آسیبی نمی رسانند واوضاع عالم غیر طبیعی می شود، نادرست وغلط است. بعضی گمان کرده اند که بعد از ظهور همه مسائل غیر طبیعی انجام می شود. ولی این فکر بسیار نادرست وبلکه القاء شده از طرف دشمنان امام زمان علیه السلام است. آنها می خواهند معتقدین بوجود مقدّس حضرت بقیة الله (ارواحنا فداه) را مردمانی خرافی در دنیا معرّفی کنند.
بنابراین دوستان امام زمان علیه السلام باید بدانند که دنیای بعد از ظهور با دنیای قبل از ظهور از نظر گردش ماه وخورشید وشب وروز فرقی با هم ندارد! نه شبها بلندتر می شود ونه روزها ساعتش درازتر می گردد! نه واقعاً گرگ حالت سبعیتش را از دست می دهد نه میش درّنده می شود! نه انسانها مجبور به کارهای خوب ودرستی هستند ونه اوضاع اقتصادی در اصول فرق می کند.
واینکه آمده است مردم با صلوات از مغازه ها جنس برمی دارند شاید منظور این باشد که بر روی سکه هایی که به دست مردم داده می شود صلوات بر محمّد وآل محمّد علیهم السلام نوشته شده باشد.
محو ظلم وستم در مدّت کوتاهی وطلب خون مظلومین:
حضرت مهدی علیه السلام پس از ظهور، در مدّت کوتاهی ظلم وستم را از روی زمین محو می کند ودنیا را از لوث وجود ظالمین وستمگران بخصوص ابرقدرتهای بیدادگر پاک می نماید. حضرت مهدی علیه السلام ولی مقتولین مظلوم است وطلب خون آنها را از ظالمین وستمگران می کند. او قدرتمندان را سرکوب می کند واشرار را از بین می برد تا بتواند عدل وداد برقرار کند.
تسلیم شدن تمام ملّتها:
تمام ملّتهای روی زمین، تسلیم او می گردند واو را به عنوان رهبر وراهنمای جهان بشریت قبول می کنند.
الزام مردم به عدالت وبا عدالت داوری کردن:
حضرت مهدی علیه السلام مردم را به عدالت ملزم خواهد نمود وخودش به عدالت داوری خواهد کرد.
بالا رفتن سطح علوم:
آن حضرت سطح علوم را بالا می برد وزمین را با علم ودانش ونورش ونور خداوند روشن می کند.
حیات مجدّد زمین واستخراج اشیاء قیمتی:
بعد از ظهور، زمین بعد از آنکه در اثر کفر مرده است وبرکتی ندارد حیات مجدّدی پیدا می کند. در زمان آن حضرت، تمام منابع تحت الارضی استخراج می شود وزمین، اشیاء قیمتی خود را از باطن خود خارج می کند.
عزیز شدن حکماء وعلماء:
آن حضرت، حکماء وعلمایی را که در زمان غیبت، ضعیف بوده ومورد توجّه ظالمین وستمگران نبوده اند عزیز می کند وبه آنها امکانات می دهد وکارهای مملکتی را به آنها وامی گذارد.
ازدیاد معرفت ومحبّت خدای تعالی:
حضرت مهدی علیه السلام به قدری مردم جهان را در معرفت خدای تعالی آگاه می سازد که قلب آنها مملوّ از محبّت خدای تعالی گشته وتنها او را عبادت می کنند.
خدای تعالی به حضرت مهدی علیه السلام همه علوم را عنایت فرموده واو مردم را از آنها باخبر خواهد کرد.
تقیه نکردن وحکم به واقعیتها:
حضرت مهدی علیه السلام تقیه نمی کند وبه واقعیتها حکم می فرماید وکسی نمی تواند با او خدعه کند.
حجّة الاسلام فرحزاد:
سامان یافتن وضع مادّی ومعنوی - پیاده شدن عدل وحقّ:
احساس امنیت وراحتی وسعادت:
قبل از ظهور طبق روایات مردم دنیا در شدّت مشکلات اقتصادی وفرهنگی ومعنوی وبی عدالتی وفساد شدید می شوند که خود مردم مستأصل شده وانتظار مصلح جهانی را دارند وبعد از ظهور دقیقاً بعکس، وضع دنیا دگرگون وفراوانی وپربرکتی وسامان یافتن وضع مادّی ومعنوی وعدل وحقّ محض پیاده خواهد شد ومردم از دیدن حقّ وعدالت کامل لذّت برده، کاملاً احساس امنیت وراحتی وسعادت می کنند.
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی:
جهان از مردگی به زندگی واز تاریکی مطلق به روشنایی واز حیوانیت به انسانیت وارد خواهد شد:
با ظهور امام زمان ارواحنا فداه جهان از مردگی به زندگی واز تاریکی مطلق به روشنایی واز حیوانیت به انسانیت وارد خواهد شد وچقدر فرق است بین مردگی وزندگی وتاریکی با روشنایی وحیوانیت با انسانیت.
جهان قبل از ظهور از هر لحاظ (اجتماعی، فرهنگی مادّی، پزشکی وغیره) جهانی است مرده وبیهوش وتاریک که با ظهور آن حضرت این مرده، زنده می شود واین جهان بیهوش به هوش می آید واین جهان تاریک از سیاهی مطلق خارج وبه روز روشن ظهور منتقل می گردد.
قرآن کریم با تفسیر خاندان عصمت علیهم السلام در این باره می فرماید: (وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) (سوره زمر آیه ۶۹) آنگاه که زمین با نور پروردگارش روشن گردد.
ودر زیارت جامعه کبیره که در نهایت اعتبار است تفسیر این آیه چنین آمده است: (وأشرقت الأرض بنورکم) وزمین با نور شما روشن می شود (یعنی بعد از تاریکی ظلم، به شما اهل بیت با ظهور عزیزتان جهان با نور شما روشن می شود).
وکافیست که بدانیم دورنمائی از زمان ظهور حضرت بقیة الله ارواحنا فداه دعای معروفی است که در ماه مبارک رمضان می خوانیم:
(اللهم ادخل علی اهل القبور السّرور...) تا آخر.
در تشرّفی که ما آن را در کتاب (راهی به سوی نور) نقل کرده ایم حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) فرموده اند: این دعا مربوط به زمان ظهور است یعنی جملات این دعا با ظهور ما تحقّق می یابد ودر حقیقت این دعایی است که برای فرج وظهور ما خوانده می شود.
خلاصه این دورنما ومضمون دعا این است که زمان ظهور زمانی است که:
۱ _ آنقدر جهان مادّی سعادتمند می شود که حتی ارواح مردگان در عالم برزخ از خبر ظهور آن حضرت خوشحال می شوند.
۲ _ در تمامی کره زمین هیچ فقیری یافت نمی شود وهمه بی نیاز وثروتمنداند.
۳ _ همه گرسنگان در کره زمین سیر می شوند (با توجّه به آنکه هم اکنون در هر دقیقه پانزده گرسنه در جهان از گرسنگی می میرند). (روزنامه اطّلاعات).
۴ _ هیچ کس بدون پوشاک نمی ماند.
۵ _ هیچ کس قرض دار نیست.
۶ _ هیچ غمدیده ای یافت نمی شود.
۷ _ هیچ اسیری در اسارت باقی نخواهد ماند.
۸ _ هیچ غریبی در غربت نمانده وبه وطنش باز خواهد گشت.
۹ _ هیچ امری از امور مسلمین فاسد نبوده وهمه امور اصلاح خواهد شد.
۱۰ _ در سطح جهان هیچ کس مریض نخواهد بود.
۱۱ _ نیازهای معنوی مردم برطرف ودر پیشگاه پروردگار روسفید خواهند شد.
۱۲ _ اخلاق رذیله حیوانی وشیطانی مردم به اخلاق انسانی مبدّل خواهدگشت. (این مهمترین امتیاز زمان ظهور است که به عبارت دیگر چنین معنی می دهد که انسانهای حیوان سیرت، مبدّل به انسانهای واقعی خواهند شد).
وخلاصه آنکه اگر انسان قبل از ظهور را مرده ای بدانیم این مرده زنده واگر کوری بدانیم این کور به یکباره بینا واگر حیوانی بدانیم مبدّل به انسان خواهد شد. اُمید است خداوند متعال بر جهانیان منّت نهد وظهور آن حضرت را هر چه زودتر برساند.
حجّة الاسلام سید علی رضوی:
حلّ مشکلات اقتصادی - چشیدن طعم حقیقی حیات وعدالت:
مُستفاد از کتاب خدا وکلمات اهل بیت علیهم السلام چنین است که قبل از ظهور آن حضرت فساد در دریا وخشکی غالب می شود واز نظر جوامع، هرج ومرج بوجود می آید واز نظر اقتصادی، نابسامانی عظیم اقتصادی در سرتاسر جهان چه به شکل فردی وچه به شکل دولتی از قبیل ربا - رشوه - گرانی وورشکستگی و... به وقوع می پیوندد امّا بعد از ظهور آن حضرت واستقرار دولت کریمه، مشکلات اقتصادی به کلّ حلّ می شود وحقّ طلبان در سایه حکومتش، طعم حقیقی حیات وعدالت را می چشند وهیچگونه فقر ونیازمندی ونابسامانی اقتصادی وجود نخواهد داشت وعدالت چه در حقوق فردی وچه اجتماعی جلوه گر خواهد شد که در احادیث فراوان آمده: (یملأ الله به الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً).
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی:
توانگر وغنی شدن انسانها واز بین رفتن فقر:
زمان قبل از ظهور وبعد از ظهور قابل مقایسه با هم نیستند، چون سیستم حکومت امام زمان علیه السلام سیستم حکومتی است که در دنیا دیده نشده واز هر نظر با سایر حکومتهای دنیا متفاوت است مثلاً از نظر اقتصادی ومادّی که مورد سؤال است در روایات آمده است که در حکومت حضرتش تمام انسانها، توانگر وغنی می گردند واز نظر اقتصادی کامل، بطوری که فقیر یافت نمی گردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: (تا فرصت دارید صدقه دهید چون روزی بر شما خواهد آمد در حکومت مهدی که هر چه بگردید فقیری پیدا نکنید تا به او صدقه دهید).
مفصّل این بحث را در کتاب شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام ج ۲ نوشته ام، طالبین می توانند مراجعه فرمایند.
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی:
عدل وداد - رفاقت ودوستی - عالی شدن وضعیت اقتصادی وامنیتی:
فرقهای زیادی وجود دارد ولی ما به جهت رعایت اختصار به برخی از فرقهامی پردازیم:
۱ _ قبل از ظهور سراسر جهان پر از بی عدالتی وظلم وفساد است ولی بعد از ظهور تمام گیتی مملوّ از صفا وصمیمیت وعدل وداد است.
۲ _ قبل از ظهور، جهان روی دشمنی وستیزگی وعناد برپاست ولی بعد از ظهور، رفاقت ودوستی وداد در بین همه جهانیان حکمفرماست.
۳ _ قبل از ظهور چنانچه دیده شده ومی شود جنگ وخونریزی بین ملل جهان در پیش است ولی بعد از ظهور خونریزی وجنگ بین ملل ننگ وبین همه سازش است.
امّا از نظر اقتصاد وحکومت بعد از ظهور بقدری عالی است که در خبر آمده یک دختر جوان وجمیل یک طشت طلا پر از جواهر بر سر می نهد واز مملکتی به مملکت دیگر می رود ویک نفر متعرّض او نمی شود. این خبر کمال اقتصاد را می رساند یعنی مردم همه بقدری غنی ومالدارند که اصلاً اعتناء به مال دیگری ندارند ونیز کمال امنیت حکومت بعد از ظهور رامی رساند.
(الله ارزقنا مشاهدة الظهور).
آیة الله خاتم یزدی:
لبریز شدن جهان از عدالت وفضیلت عملی:
قبل از ظهور همانطور که مشاهده می کنیم وروایات هم بیان داشته، جهان با نابسامانیهای اعتقادی واخلاقی، مادّی ومعنوی وبالأخره با بی عدالتی وستم آلوده است وما بعد از ظهور با تشکیل رهبری وحکومت عدل طبق بیان امام باقر علیه السلام: با اعزام استانداران وکارگزاران لایق به سراسر عالم وطبق بیان رسول خدا صلی الله علیه وآله: (یملأ الارض قسطاً وعدلاً) جهان لبریز از عدالت وفضیلت عملی می گردد. (دلایل الامامه ص ۴۷۷؛ الفصول المهمه ص ۲۹۱).
آیة الله شاه آبادی:
تحقّق حکومة عدل الواقعی:
(تحقّق حکومة عدل الواقعی والنفس الأمری بعد ما لم یکن).
(با ظهور حضرت، حکومت عدل واقعی وحقیقی محقّق می شود که قبل از ظهور هیچگونه خبری از آن نبود).
آیة الله یثربی:
برکات مادّی ومعنوی و...:
پاسخ این سؤال به وضوح از برخی از آیات کریمه قرآن وروایات مفسّره وبرخی روایات دیگر استفاده می شود. (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیمَکنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَلَیبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یعْبُدُونَنِی لا یشْرِکونَ بِی شَیئاً وَمَنْ کفَرَ بَعْدَ ذلِک فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ) (سوره نور آیه ۵۵). یعنی: (خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها، خلافت روی زمین را بخشید ودین وآیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا وریشه دار خواهد ساخت وترسشان را به امنیت وآرامش مبدّل می کند آنچنان که تنها مرا می پرستند وچیزی را شریک من نخواهند ساخت وکسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند).
روایات شریفه، چگونگی برکات مادّی ومعنوی زمان قیام وظهور آن حضرت را به تفصیل بیان می کند که بعضی از آنها عبارتند از:
حکم به عدل - مرتفع شدن جور - امنیت راهها - خارج شدن گنجها وبرکات از زمین - برگشتن حقّ هر ذی حقّی به صاحبش - اقرار واعتراف دینداران از هر مذهب به حقّانیت دین مبین اسلام - حکم کردن حضرت بین مردم از راه علم غیبت به مانند حضرت داوود علیه السلام - در این روزگار پربرکت هیچ شخصی محلّی برای صدقه نخواهد یافت زیرا تمام مؤمنین ثروتمند خواهند بود و...
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی:
ورود همه مردم به بهشتی که حضرت آدم وحضرت حوّا در آن بوده اند:
من کراراً در مجالس وسخنرانیهایی که داشتم این مطلب مهمّ را گوشزد کرده ام که زمان ظهور با قبل از ظهور تفاوت بسیار زیاد است واصلاً قابل قیاس نیست وحتی نمی توان با زمان ائمّه معصومین علیهم السلام قیاس کرد چون حضرت بقیة الله علیه السلام بر خلاف اجدادشان، بیعت هیچ کس بر گردنشان نمی باشد لذا آن حکومت واحد جهانی با بهترین وضعیت حکومتی واقتصاد ومادّی ومعنوی تشکیل می شود ودر حقیقت آن بهشتی که حضرت آدم وحضرت حوّا در آن بوده واز هر نعمتی متنعّم بودند با تمام خصوصیاتش برمی گردد وتمام جهانیان به برکت حضرت بقیة الله (ارواحنا لتراب مقدمه الفداه) در آن بهشت متنعّم می شوند لذا مشکلات اقتصادی ومادّی با مشکلات معنوی وروحی از جامعه، رخ برمی بندد وتمام خلق، سیر کمالی ومعنوی خود را طی می کنند.
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی:
نشر معارف - ظاهر کردن حقایق - عالی شدن اوضاع اقتصادی وحکومتی:
از روایات استفاده می شود که وقتی مهدی علیه السلام ظهور می کند به علم خود حکومت می کند. معارف را منتشر می کند. پرده از روی حقایق برمی دارد. دین اسلام تازه گی جدیدی خواهد داشت. آنچه به اسلام نبوده وبه اسلام چسبیده حذف خواهد کرد وخلاصه اصلاحات می کند که طبیعی است وضع مردم از هر جهت بهتر خواهد شد، هم از نظر اقتصادی وهم از نظر معنوی واز نظر حکومتی. چون که امام عادل است در آن زمان به هیچ کس ظلم وتعدّی نخواهد شد والبتّه اینگونه اصلاحات وپخش حقائق آنطور که باید وشاید محتاج است به استعداد وعقلهایی که از عقول واستعداد امروزه یعنی از قبل ظهور کامل ترباشد.
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس:
امنیت، عدالت، معنویت، عزّت، وفور نعمت، پیشرفت سریع علوم، رفاه همگانی، اقبال مردم به تحصیل آخرت، وغیره:
اوّلاً طبیعی است که در سایه حکومت حضرت بقیة الله (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، آن امام معصوم وآن رهبر الهی با آن برنامه آسمانی والهی اش، وضع جهان وجهانیان کاملاً متفاوت خواهد بود. در غیر این صورت این حرکت واین قیام دیگر فلسفه ای نخواهدداشت.
فلسفه قیام حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) اقامه عدل وقسط وفراهم ساختن زمینه سعادت جامعه بشری، ونجات بخشیدن جامعه انسانی از ظلمها وستمها وفشارهای اقتصادی، سیاسی، وناهنجارهای اخلاقی ومعنوی وفکری است.
وثانیاً: روایات وپیش از آن آیات قرآن کریم صراحتاً مشخّصه های کلّی دوران تابناک حکومت حضرت مهدی موعود را بیان فرموده اند که عبارت است از: امنیت، عدالت، معنویت، عزّت. بلکه در روایات موجودِ در منابعِ شیعه وسنّی اشاره به وفور (رجوع شود به آیات: ۵۵ از سوره نور، ۴۱ از سوره حجّ، آیه ۵ از سوره قصص، آیه ۱۰۵ از سوره انبیاء، وآیه ۳۳ از سوره توبه).
نعمت، پیشرفت سریع علوم، رفاه همگانی، اقبال مردم به تحصیل آخرت وغیره در کنار زوال ظلم وستم وتعدّی شده است.
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی:
زندگی آرام ومطمئن - به حدّ والا رسیدن عقول وفرهنگ مردم:
مانند فرق میان سیاهی وسفیدی، ونور وظلمت وامثال این ها. که با ظهور حضرت هیچگونه آثاری از ظلم وستم در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وغیره دیده نمی شود ومردم در سایه حکومت حقّه آن حضرت وگسترش عدالت، یک زندگی آرام ومطمئن خواهند داشت ومهم تر از همه عقول وفرهنگ مردم به حدّ والا می رسد وخود این، زمینه زندگی مسالمت آمیز را برای آحادّ جامعه فراهم می کند.
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد:
آوردن همه علوم مورد نیاز مخلوقات وحذف تمام انحرافات وعملی شدن اسلام واقعی در تمام ابعاد:
همه جهاتی که در سئوال مطرح شده ابعاد مختلفی است که ادیان الهی بخصوص دین کامل اسلام برنامه ای برای اینکه بشر بهترین نوع زندگی را داشته باشد در موردش ارائه داده است ولی متأسّفانه بخاطر اینکه با وجود غیبت، مردم از سرچشمه علومِ اهل بیتعلیه السلام سیراب نشده اند ومجری معصوم وقدرتمندی مثل حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه بر سرنوشت مادّی ومعنوی جوامع حاکم نبوده است، در همه دوره ها مردم برای برآوردن این جهاتِ مهمّ زندگی آنچه در اسلام اصیل است را نتوانسته اند در جامعه وخودشان ایجاد واجرا نمایند لذا آگاهانه یا ناآگاهانه از مسیر اسلام اصیل وحقیقی دور افتاده اند.
روایاتی که همه علوم مورد نیاز مخلوقات را در مثَل ۲۷ حرف معرّفی می کند وعلومی که تا قبل از ظهور به آن دست یافته شده را ۲ حرف از این ۲۷ می داند. (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۳۶ ح ۷۳)
ویا حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را آورنده دینی که به نظر عدّه ای جدید است می داند (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۵۴ ح ۱۱۲ وح ۱۱۳).
دلیل بر همین مدّعاست چرا که همان ۲۵ حرف باقیمانده از علوم حقیقی وجدید بودن مطالب ارائه شده نشان دهنده دست نیافتن انسانها یا عدم پذیرش آنها وخلاصه نقصی است که تا قبل از ظهور، انسانها به آن دچار خواهند بود.
با این مقدّمه وتوضیح در جواب سئوال فوق باید گفت: وضعیت جهان در ابعاد ذکر شده بعد از ظهور تفاوت زیادی با قبل از ظهور دارد، به این صورت که انحرافاتی که اکنون در بسیاری از این ابعاد مردم دارند ویا در مورد آنها ظالمانه اجرا می شود، حذف می شود وآنچه از ابعاد ذکر شده مطابق اسلام در بعضی ممالک ناقص وبصورت کمرنگ عملی می گردد، کامل وبدون نقص خواهد گردید.
آیة الله عادل علوی:
عالمگیر شدن عدالت وپاکی ونورانیت:
طبق روایات شریفه (سیملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً). پس قبل از ظهور، ظلم وستم همه جا را می گیرد وبعد از ظهور عدالت وپاکی ونورانیت عالمگیر خواهد بود.
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی:
قبل ظهور وبعد از ظهور با هم قابل مقایسه نیست:
وضعیت جهان وجهانیان چه از نظر اقتصاد وچه از نظر معنویت، قبل ظهور وبعد از ظهور با هم قابل مقایسه نیست. زمانی را که انسان برای زکوة خود دنبال مستحقّ بگردد ودختر با طَبَق طلا از مشرق تا مغرب راه بیفتد وکسی وانسانی متعرّض او نشود، آیا می شود گفت بین این دو چه فرق است.
حجّة الاسلام صفایی بوشهری:
ارائه اسلام واقعی - رُشد مادّی وعقلی اجتماعی وفردی - کمال تکنولوژی:
انتقام وقصاص ظلمهای تاریخی بر پیامبر وائمّه علیهم السلام:
قبل از ظهور امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)، استعمار واستثمار در اشکال مختلف خود ووجود قحطی وگرسنگی در سطح وسیع مردمی وجهانی وتحریف حقایق توسط ارگانهای ارتباط جمعی بین المللی در ابعاد گسترده وحاکمیت شهوات بر عقل ودین وبرده داری نوین فرهنگی وبه خدمت در آمدن علم وتکنولوژی برای استکبار جهانی ووجود حکومتهای متخاصم ومتعدّد جهانی می باشد ودوری هرچه تمامتر مردمی از دین ومعنویات آن وغرق شدن در دنیا ومظاهر آن، حرف اوّل را در جهان قبل از ظهور می زند، مگر گروه قلیلی که همواره حیات خود را مطابق با موازین دینی قرار داده وخویش را در مسیر خدمت وترویج مبانی دین حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)، قرار می دهند. ولکن وضعیت جهان بعد از ظهور، از آیات واحادیث مربوط به آن اینطور استفاده می شود: حکومت واحد جهانی شیعی - ارائه اسلام واقعی به جهان ومقبولیت وسیع آن - رُشد مادّی وعقلی اجتماعی وفردی انسان وفراغت از نگرانی های مادّی وتوجّه به معنویات دینی - رفع مشکلات مادّی جوامع انسانی - از بین رفتن مشکل قحطی وگرسنگی - رشد وکمال تکنولوژی جهانی وبه خدمت درآمدن در مسیر ترقّی وکمال انسان - احیاء عدل در جهان وحاکمیت قرآنی واحکام دینی - نزول رحمت وبرکات الهی - امداد ملائکه - انتقام وقصاص ظلمهای تاریخی بر پیامبر وائمّه علیهم السلام.
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا:
زیاد شدن نعمت ها وبرکات خداوندی در تمام ابعاد:
از آیات متعدّد وقرآن کریم وروایات متعدّدی که در ذیل بعضی از این آیات در (مائده ۶۶ - اعراف ۹۶ - انفال ۲۹ - هود ۵۲ - شعرا ۱۳۳ و۱۳۴ - طلاق ۲ تا ۵ - وملک ۳۰).
تفاسیر آمده، یک قانون کلّی الهی استفاده می شود وآن این است که عمل صالح وتقوا، سبب نزول باران ورحمت الهی وزیاد شدن انواع برکات مادّی ومعنوی در جامعه خواهد شد وگناه وظلم مانند: بی بند وباری وشیوع موسیقی وبرهنگی زنان وکم فروشی و... باعث کم شدن باران وخشکسالی وقطع شدن نعمتهای خدا می شود در یک کلام، عمل خوب وبد در زمین وآسمان اثر دارد.
در زمان حضرت حجّت علیه السلام چون عدالت برقرار می شود وگناه وآلودگی از بین می رود وتقوا وپاکدامنی بر جامعه حاکم می شود، در نتیجه برکات از زمین وآسمان بر مردم نازل می گردد. بر همین اساس حضرت علی علیه السلام فرمود: (ولو قد قام قائمنا لأنزلت السّماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها) (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۱۶). هنگامی که امام زمان علیه السلام انقلاب نماید، آسمان باران رحمتش را نازل می کند وزمین، خیر وبرکاتش را بیرون می ریزد.
ونیز رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید: خداوند بزرگ در زمان حضرت ولی عصر علیه السلام، گنجها ومعادن را از زمین برای آن حضرت ظاهر می سازد. (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۲۶).
وباز امام باقر علیه السلام می فرماید: (آنقدر نعمت در زمان ظهور امام زمان علیه السلام فراوان می شود که وقتی به مردم فقیر، زکات داده می شود قبول نمی کنند ومی گویند: ما احتیاج نداریم).
(بحارالانوار ج ۵۲ ص ۳۹؛ ومانند این روایت ج ۵۲ ص ۳۲۳، ۳۳۵، ۳۳۸ و۳۳۹).
وقتی در جامعه ای تقوا وعدالت حاکم شد ومردم به کار وتلاش اهمیت دادند واز حرص، طمع، تجمّل گرایی وذخیره کردن اجتناب کردند وزکات اموال خود را پرداخت کردند، در یک کلام هنگامی که مردم، اسلام عزیز وقوانین حیات بخش آن را تحت لوای فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها پیاده کردند، معلوم است که چنین احادیث طیبه وزندگی شیرینی خواهندداشت.
حجّة الاسلام عبدالله صالحی:
شخصیت شناسی وشخصیت گرایی بر اساس معنویت وایمان - آشکار شدن حقایق وواقعیتها - برکت پیدا در انواع نعمتهای الهی و...:
همانطوری که از روایات بسیاری استفاده می شود زمان غیبت با زمان ظهور حضرت تفاوتهای زیادی در جهات مختلف دارد از آن جمله:
ظلم وحقّ کشی در زمان غیبت فراوان است ولی در ظهور حضرت، عدالت جایگزین می گردد.
انواع فساد وتباهی در زمان غیبت رایج وعلنی است که پس از ظهور حضرت چنین نخواهد بود.
در زمان غیبت شخصیت شناسی وشخصیت گرایی بوسیله مقام، ثروت وتجملات مختلف می باشد ولی در ظهور وحکومت حضرت، بوسیله معنویت وایمان خواهد بود.
در زمان غیبت، حقایق وواقعیات پوشیده وگم است ولی در زمان ظهور آن حضرت، ظاهر وآشکار خواهد شد.
بی برکتی در انواع نعمتهای الهی در زمان غیبت وآخر الزّمان ظاهر ومشاهده می گردد، همچنین گرانی واحیاناً قحطی، امّا پس از ظهور امام زمان علیه السلام بالعکس می باشد.
بعد از قیام وظهور حضرت یک حکومت جهانی برپا خواهد شد وتمام حکومتهای فاسد برچیده خواهد شد. و...
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی:
سبک نوین اقتصادی - حاکم شدن فضای سالم معنویت دین بر جوامع بشری - تسهیل امور وانجام امور با حداقل هزینه وزحمت وبهترین کیفیت:
وضعیت جهانیان:
۱ _ تبدیل حکومتها ونظامهای سلطنتی به حکومت واحد جهانی تحت نظارت واشراف حضرت ولی عصر علیه السلام که مصون از خطا وعصیان وبه دور از هوی وهوس است.
۲ _ تبدیل نظامهای اقتصادی متعدّد (سرمایه داری اشتراکی و...) به نظام سرمایه داری مشروط اسلام که ضمن تعدیل ثروت ومحترم شمردن مالکیت وایجاد امنیت در سیستم اقتصاد، سبکی نوین ومشروع که در آن هم حقوق فردی واجتماعی وهم حقوق الهی، عادلانه در نظر گرفته شده است.
۳ _ برداشته شدن اختلافات فرق ومذاهب وپیروان ایشان ومعرّفی یک مذهب حقّه وشیعه اثنی عشری به عنوان مذهب واحد جهانیان وپیوستن همه جهانیان به مکتب اسلام به رغم خود ودر نتیجه حاکم شدن فضای سالم معنویت دین بر جوامع بشری.
۴ _ تسهیل امور وانجام امور با حداقل هزینه وزحمت وبهترین کیفیت. بعبارتی حذف مخارج تحمیل شده بر همه شئون زندگی ودر همه جوامع که ناشی از جهل، عدم اتحّاد، تبعیض ها، عدم تعهّد نسبت به اصول اخلاقی ودینی و...
است که با ظهور موفور السّرور حضرتش تمامی نابسامانیها ونقائص مرتفع می گردد.
وضعیت جهان:
۱ _ نزول برکات آسمانی وعرضه خزائن وبرکات زمین در زمان حضرتش به احسن وجه.
۲ _ تکامل وترقّی وبلکه جهش عالم گیر در خصوص علوم مختلف که به روایتی دو حرف علم تا زمان ظهور از ۲۷ حرف آشکار می گردد و۲۵ حرف دیگر در آن زمان آشکار می گردد که با آن نور علم ونزول برکات، وضعیت جهان چه تحوّلی به خود خواهد دید.
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی:
درایت وعقل کافی وسلیم - برخورداری همه مردم از نعمتهای الهی - قوی شدن ایمان مردم وامنیت وقدرت حکومتی:
۱ _ در زمان آن حضرت اکثر مردم از درایت وعقل کافی وسلیم برخوردار هستند ودر تمامی کره زمین غیر موحّد وجود ندارد.
۲ _ مسئله طبقاتی کنار می رود وهمه در زیر سایه عدل زندگی می کنند ودیگر فقیر وجود ندارد وهمه مردم از نعمتهای الهی برخوردار هستند.
۳ _ امنیت وقدرت حکومتی آن حضرت چنان است که اگر زن وجیهه ای با تمام زیورآلات خود از عراق تا شام پیاده رود، هیچکس متعرّض او نخواهد شد. ایمان قوی مردم وحاکمیت دولت که بسیار قوی است.
حجّة الاسلام سید جواد معلّم:
تکامل یافتن تمام استعدادها در جهت صحیح - پیشرفتهای مادّی ومعنوی:
دوران قبل از ظهور، از لحاظ اقتصادی، مادّی، معنوی وحکومتی، همان است که می بینیم ودر آن هستیم وروز به روز هم بدتر می شود، یعنی کافی است چندروز پشت سر هم به اخبار رسانه های جهان توجّه نمود تا انحطاط، پستی، ظلم، غارت وحقّ کشی ها وهزاران هزار جنایت را درک کرد.
طبعاً در زمان بعد از ظهور هیچکدام از اینها وجود نخواهد داشت وبلکه تمام استعدادها در جهت صحیح تکامل می یابند. مضافاً به اینکه تحت ارشادات امام عصر ارواحنا فداه پیشرفتهای مادّی ومعنوی بسیار زیادی که قابل مقایسه با این زمان نیست حاصل می شود وچون بنا بر اختصار است از ذکر مثالها خودداری می کنم.
برای اطّلاع بیشتر به کتبی از قبیل (مصلح غیبی) و(مصلح آخر الزّمان)، نوشته های استاد بزرگوارم حضرت آیة الله سید حسن ابطحی - دام عزّه - (جهان بعد از ظهور)، نوشته حجّة الاسلام والمسلمین آقای خادمی شیرازی، (عصر ظهور) نوشته آقای علی کورانی مراجعه شود.
آیة الله سید فخر الدّین امامی:
معنویت گرایی - عدالت ودرستی - عملی شدن گسترده اسلام:
مهمترین تفاوت این است که اوضاع جهان وجهانیان قبل از ظهور، چندان بسامان وپسندیده نیست. از نظر ایمانی مردم ضعیف اند. به امور معنوی چندان توجّه ندارند. بیشتر سرگرم دنیای مادّی ومسائل آن هستند.
از نظر اقتصادی گرفتار تبعیض وفاصله فراوان طبقاتی هستند. فقر فراوان در یک سو وثروت ورفاه انبوه در سوی دیگر.
از نظر حکومتی نیز بی عدالتی وظلم چه از سوی حکومت هر کشور به مردم آن وچه از سوی دولتهای قوی به ملّتهای ضعیف.
امّا بعد از ظهور چنانکه در روایات آمده شرایط کاملاً دگرگون می شود. معنویت گرایی جای مادّی گرایی را می گیرد. تبعیض طبقاتی از میان می رود. عدالت ودرستی حاکم می گردد واز همه مهمتر، اسلام که در قبل از ظهور درست اجرا وپیاده نشده بود به صورت بسیار گسترده ای به مرحله عمل واجرا درمی آید.
آیة الله اصولی:
اموال به تمام معنی طلا می شود:
اموال به تمام معنی طلا می شود وتوسعه بسیار وبرکات بیشمار زندگانی به تمام معنی عادلانه وبا سعادت.
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی:
کامل شدن عقول - امنیت راهها - ریشه کنی فقر - از بین رفتن طواغیت - خارج شدن دفائن وذخائر زمین - پدید آمدن اختراعات عجیب:
جواب این سؤال مفصلاً در احادیث آمده است. اجمالاً باید دانست که اوضاع جهان وانسان قبل از ظهور وبعد از آن هیچ قابل مقایسه با یکدیگر نیست. بعد از ظهور عقول مردم کامل می شود. راهها امنیت می یابد. فقر ریشه کن می شود. طواغیت از بین می رود. کره زمین، دفائن وذخائر خود را خارج می گرداند. اختراعات عجیب پدید می آید وصدها چیز دیگر.
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی:
از زمان قبل از ظهور تا زمان بعد از ظهور از جهنّم تا بهشت فاصله است:
اینکه گفته می شود چه فرقی بین وضعیت جهان وجهانیان اعمّ از نظر اقتصادی ومعنوی وحکومتی با زمان بعد از ظهور آن حضرت دارد فکر نمی کنم احدی حتی بتواند به قلم بیاورد، زیرا به عقیده حقیر از زمان قبل از ظهور تا زمان بعد از ظهور از جهنّم تا بهشت فاصله است.
شما تصوّر کنید از روز اوّل خلقت تا به حال، انسانها که مخلوق خداوند هستند هیچ کدام بدون هدف کاری نمی کنند، یعنی برای انجام کارشان یک ابتدا وانتها ویک مقصد ومقصودی در نظر دارند. حالا خداوندی که خالق همه هستی است آیا کاری بدون مقصد وهدف انجام می دهد؟!
خداوند قبل از آنکه وجود فیزیکی حضرت آدم را روی زمین خلق نماید، تمام موجودات مورد نیاز بشر را فقط به خاطر او وفرزندانش آفرید وبعد وجود فیزیکی آدم را روی زمین قرار داد ودر مرحله ثانی حتی خداوند از همان اوّل خلقت، فردی را آفرید هم پدر وهم حجّت خدا وپیامبر وفرستاده خداوند بود که فرزندان خویش را به طرف دین وآیین خداوندی سوق دهد.
بنابراین از همان خلقت اوّلیه، خداوند مقصد ومقصود ومبدأ ومعاد را در نظر گرفته والاّ خلقتش بیهوده می بود. خداوندی که تمام فعل وانفعالش بر مبنای حکمت است.
امّا از زمان آدم ابو البشر که قابیل، هابیل را کشت وهر چقدر فرزندان آدم در روی زمین بیشتر شدند، کشت وکشتار هم بیشتر شد وبا فرستادن هزاران پیامبر وائمّه هُدی (صلوات الله علیهم اجمعین) باز هم خواست خداوند انجام نپذیرفت ولی با ظهور مقدّس امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) خواست خداوند انجام خواهد شد ونور مقدّس تمام انبیاء واوصیاء واولیاء وبلکه تمام ائمّه اطهار علیهم السلام در وجود این بزرگوار ظهور می کند.
آری! از نظر ملکوتی ومعنوی بطور کل همه عالَم ان شاء الله به خواست پروردگار متعال، یکپارچه عاشق خدا می شوند.
همچنین برکات زمینی وسماوی بر دنیا سرازیر می گردد، آن هم تحت لوای حکومتی بر مبنای عدل وعدالت در سراسر گیتی. که اینها را با عالم قبل از ظهور آن حضرت نمی توان قیاس نمود.
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی:
تغییر حرکت مردم وحرکت تدریجی آنها بسوی کمالات:
بعد از ظهور، مسیر حرکت مردم از راهی که می رفتند بسوی خدای تعالی تغییر خواهد کرد ولی این تغییر باعث نخواهد شد اوضاع جهان دفعتاً عوض گردد بلکه بتدریج وقتی مردم بسوی کمالات حرکت نمودند، اوضاع جهان هم عوض می شود. لذا در روایات آمده است که حکومت آن حضرت بعد از هفت سال مستقرّ خواهد شد وبعد از هفت سال هنوز هم افراد معاند وکافر بصورت معدود در جهان وجود دارند، ولی هرچه از ظهور می گذرد، جامعه رشد بیشتری پیدا می کند وبیشتر در راه کمال حرکت می کند.
حلّ مشکلات اقتصادی وباز شدن درهای رحمت الهی:
تفاوت قبل از ظهور وبعد از ظهور در بُعد اقتصادی هم بسیار زیاد است. چون همه مشکلات وسختی ها که ما داریم، بواسطه دوری وبُعد روحی از امام زمان (ارواحنا فداه) است که اگر این فاصله روحی برداشته شود، همه آن مشکلات نه تنها حلّ خواهد شد، بلکه خدای تعالی درهای رحمتش را بر روی بندگانش باز خواهدکرد.
مهیا شدن شرایط فردی واجتماعی برای رسیدن به کمال:
امّا از جهت معنوی تفاوت قبل از ظهور وبعد از ظهور بسیار بیشتر از جنبه های اقتصادی است. چون شرایط فردی واجتماعی برای رسیدن به کمال آنقدر مهیاست که قابل قیاس با قبل از ظهور نمی باشد. بطور مثال قبل از ظهور مثل کلاس درسی است که استاد در کلاس نیست، دانش آموزان هم علاوه بر اذیت همدیگر، سر وصدای فوق العاده زیادی براه انداخته اند ومحیط کلاس را برای درس خواندن بسیار نامناسب کرده اند، ولی بعد از ظهور، کلاس آرام شده، استاد به کلاس آمده ودانش آموزان موذی از کلاس اخراج شده اند وبه تعبیر دیگر محیط کاملاً برای درس خواندن آماده شده است. تفاوت این دو بر هیچ خردمندی پوشیده نمی باشد.
ایجاد حکومتی الهی با کارگزارانی صالح وقوانینی حکیمانه:
امّا از جنبه های حکومتی باید عرض کنم که امام عصر ارواحنا فداه مانند اجداد بزرگوارشان حکومت را برای حکومت کردن نمی خواهند بلکه حکومت را جهت آماده کردن محیط وجامعه برای رُشد وحرکت بسوی کمال می خواهند لذا اوّلین هدف آن حضرت بعد از ظهور ایجاد حکومتی الهی با کارگزارانی صالح وقوانینی حکیمانه است واین هدف را آن حضرت یقیناً تحقّق خواهند فرمود در حالی که قبل از ظهور اکثر قریب به اتّفاق حکومتها نه قوانینی حکیمانه دارند ونه کارگزارانی صالح بلکه مروّج جور وظلم وتباهی هستند.
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش:
کامل شدن شرایط برای رشد وتکامل آزادانه وآگاهانه انسانها:
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: (در تورات وزبور نوشته ایم که صالحان، وارث زمین خواهند بود: (وَلَقَدْ کتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکرِ أَنَّ الأَرْضَ یرِثُها عِبادِی الصَّالِحُونَ). ودر آیه دیگری نظیر این مضمون از حضرت موسیعلیه السلام نقل شده است وبی شک این وعده تحقّق خواهد یافت.
ودر جای دیگر بعد از اشاره به داستان فرعون که مردم را به استضعاف کشانده بود می فرماید: (وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ).
این آیه هر چند در مورد بنی اسرائیل وبقدرت رسیدن آنان بعد از رهائی از چنگال فرعونیان است ولی تعبیر (وَنُرِیدُ...). اشاره به یک اراده مستمرّ الهی دارد واز این روی در بسیاری از روایات بر ظهور حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) تطبیق شده است.
واین مطلب مهمّ ناگفته نماند که هدف اصلی از بعثت انبیاء، کامل کردن شرایط برای رشد وتکامل آزادانه وآگاهانه انسانها بوده وبه همین جهت به رشدعقلانی وتربیت روحی ومعنوی افراد پرداختند ودر نهایت انبیاء در صدد جامعه ایده آل بر اساس خدا پرستی وارزشهای الهی وگسترش عدل وداد در سراسر زمین بوده اند وهر کدام در حدّ امکان، قدمی در این راه برداشته اند وبعضی از ایشان توانسته اند در محدوده جغرافیایی وزمانی خاصّ، حکومت الهی را برقرار سازند ولی برای هیچ کدام از ایشان شرایط تشکیل حکومت جهانی فراهم نشده است. البتّه فراهم نشدن چنین شرایطی به معنای نارسائی تعالیم وبرنامه های انبیاء یا نقص مدیریت ورهبری ایشان نیست زیرا چنان که گفته شد هدف الهی فراهم شدن زمینه وشرایط برای سیر وحرکت اختیاری انسانهاست.
خلاصه خداوند وعده تحقّق حکومت الهی را در پهنه زمین داده ورهبری این حکومت را امام معصوم عهده دار است.
استاد محمّد حسین عابدی:
عبور انسان از علوم ظاهریه به علوم باطنیه:
قبل از ظهور، انسانها از هر جهت (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و..). از حیث هدف، دارای تشطّط وتفرقه اند. ولی بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، در تمام جهات، وحدت ومرکزیت بوجود می آید وانسان از علوم ظاهریه به علوم باطنیه (که همان ماوراء طبیعه است) عبور خواهد کرد که این غایت تکامل انسان است.
استاد علیرضا جاویدی:
وصال برای عاشقان - سلامتی برای مریضان - سود ومنفعت برای مادّیین:
آیا شما تا به حال با یک ولی خدا مدّت کوتاهی زندگی کرده اید ویا ساعاتی را در محضرش بوده اید ویا اینکه با کسی که خیلی دوستش دارید وبه او عشق می ورزید بوده اید؟! چه حالتی دارید؟!
حتماً جواب می دهید این مجالست چقدر خوب وعالی وزیبا بود. همینطور هم زمان ظهور حضرتش حال مردم همینطور می باشد.
البتّه زمان ظهور برای محبّین وعاشقان وسالکین کویش، لحظه وصال است وبرای افراد مریض، صحّت وسلامتی است وبرای مادّیین پُر از سود ومنفعت.
پس بنابراین زمان غیبت نسبت به زمان ظهور مثل تاریکی است نسبت به روشنایی ونور. به اُمید آن روز.
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه):
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیمَکنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَلَیبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یعْبُدُونَنِی لا یشْرِکونَ بِی شَیئاً وَمَنْ کفَرَ بَعْدَ ذلِک فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ) (سوره نور آیه ۵۵)، یعنی: (وخدا به کسانی که از شما بندگان (به خدا وحضرت حجّت عصر علیه السّلام) ایمان آورد ونیکوکار گردد وعده فرمود که در زمین خلافت دهد چنانچه که اُمَم صالح پیغمبران سلف، جانشین پیشینیان خود شدند وعلاوه بر خلافت، دین پسندیده آنان را بر همه ادیان، تمکین وتسلّط عطا کند وبه همه مؤمنان پس از خوف از دشمنان، ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بی هیچ شائبه شرک وریا پرستش کنند وبعد از آن هر کس که کافر شود به حقیقت همان فاسقان تبهکارند).
کسانی از نعمتهای بعد از ظهور لذّت کامل خواهند برد که...:
بنابر آنچه که از آیه شریفه فوق مستفاد می گردد اوّلاً: الطاف کامل بعد از ظهور متعلّق است به مؤمنین عاملی که قبل از ظهور در رابطه با شکستن حصار غیبت، وجود خود را هِبه نموده اند (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ...). ودر یک جمله کسانی از نعمتهای بعد از ظهور لذّت کامل خواهند برد که به درجه ایمان وعمل نائل آمده باشند.
همه جهان وما فیه اعمّ از جاندار وبیجان در خدمت مؤمنین عامل قرار می گیرد:
دوّماً: بر خلاف الآن ووضعیت مؤمنین در حال حاضر، در آن روزگار همه جهان ومافیه اعمّ از جاندار وبیجان، در خدمت مؤمنین عامل قرار می گیرد ومؤمنین عنوان بزرگتری وبرتری وسروری بر دنیا را می یابند.
جمیع امکانات معنوی ومادّی در دسترس مؤمنین قرار می گیرد:
سوّماً: جمیع امکانات معنوی که بتوان حتی نیازهای اوّلیه وثانویه مادّی را نیز بواسطه آنها برطرف کرد در دسترس مؤمنین قرار می گیرد.
جمیع ترسها وخوفها در بعُد معنوی وبُعد مادّی تمام می شود:
چهارماً: جمیع ترسها وخوفها تمام می شود بدین معنا که:
در بُعد معنوی: به علّت از بین رفتن جوّ ظلمانی وشیطانی، ترسی از جهنّم وعذاب قبر و... وجود نخواهد نداشت ویا ترسی از همجواری با اهل گناه وجود نخواهد داشت (زیرا اهل گناهی یافت نمی شود) ویا ترسی ...
در بُعد مادّی: اگر کسی از داشتن قرض می ترسد در آن روزگار چون قرضی ووامی وجود ندارد وکثرت اندوخته وجود دارد لذا خائفی از نداشتن مال وجود ندارد.
اگر کسی از عفّت وحیا خود خوف دارد به علّت آنکه جوّ امن وحیا، سایه گستر گشته است لهذا دیگر هر زنی بدون داشتن هیچ گونه ترسی می تواند در همه جا رفت وآمد کند ...
نهایتاً ترس از فقر، ترس از ناامنی، ترس از خشکسالی، ترس از زلزله، ترس از ... ویا حتی ترس از حیوانات درنده ویا گزنده به هیچ نحو وجود نخواهد داشت. وکلام آخر اینکه هیچ مشکلی نخواهد بود که ذهن مؤمن از آن خائف باشد.
پیشرفت فوق العاده در تمام ابعاد بخاطر در رأس بودن امام معصوم علیه السلام
علّت این خیرات برمی گردد به اینکه وجود معصوم علیه السلام در رأس قدرت تصمیم گیری وجود دارد به عبارت دیگر در رأس هر کاری اگر اهل بیت علیهم السلام نباشند هیچ ارزشی ندارد. همین علمی که به اصطلاح دانشمندان به پایش صدمه خورده اند وبه اصطلاح زحمت کشیده اند وباز به اصطلاح پیشرفت کرده اند، چون بر اساس تحقّق هدف مادّی است لذا با اهل بیت علیه السلام هیچگونه سنخیتی ندارد وچون تقارنی بین این علم واهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام وجود ندارد واهل بیت علیهم السلام در رأس آن نیستند یک علم بی برکت است ونهایتاً خواهی نخواهی به بُن بست کشیده خواهد شد واستفاده کنندگان آن هر چه بیشتر خود را وقف استفاده از آن کنند بیشتر دچار افسردگی روحی وروانی خواهند شد وبیشتر لذّت زندگی در دنیا را از دست خواهندداد.
اگر یک دهم این زحمات در زمان ریاست اهل بیت علیهم السلام کشیده شود بازدهیش صد ویا حتی شاید هزارها برابر خود بود به این معنا که اگر این جماعت مادّی محور در عرض ۱۰۰ سال به اینجا رسیدند ما در عرض ده سال ویا حتی کمتر از سال به صد ویا حتی هزارها برابرمی رسیم.
نهایتاً کاری که معصوم علیه السلام در رأس آن نباشد از قوّه واندیشه گرفته تا فعل وعمل، بی برکت است. ارزش وبرکت کاری که تحت لوای اهل بیت علیهم السلام باشد بگونه ای بالاست که می توان به تحقیق درصدش را فاصله خدا تا غیر خدا تلقّی نمود.

بخش چهارم: چگونه می توان دیگران را نسبت به امام زمان وظهور ایشان آگاه کرد؟

آیة الله صافی گلپایگانی:
ارجاع دیگران به مطالعه:
می توانید دیگران را به مطالعه کتُبی که در حالات آن بزرگوار نوشته شده ارجاع دهید. والله العالم.
آیة الله خزعلی:
جواب سؤال سوّم روشنگر جواب این سؤال است:
جواب سؤال سوّم روشنگر جواب این سؤال است. (یعنی با شرح اوضاع بعد از ظهور وبیان خوبی ها ونعمتهای زمان دولت حقّه امام زمان علیه السلام).
آیة الله نوری همدانی:
با معرّفی خصوصیات وویژگیهای آن حضرت و...:
با معرّفی خصوصیات وویژگیهای آن حضرت واینکه در چه شرایطی ممکن است آن حضرت ظهور نماید می توان دیگران را نسبت به آن سطح جهانی آگاه نمود.
آیة الله سید محمّد شیرازی:
به طور متعارف:
به طور متعارف.
آیة الله سید صادق روحانی:
وقت ظهور آن حضرت بر هیچکس - جز خداوند - معلوم نیست:
وقت ظهور آن حضرت بر هیچکس - جز خداوند - معلوم نیست وما موظّف هستیم کسی که وقت ظهور را تعیین کند تکذیب نماییم. در این باره روایات زیادی وارده شده است ودر روایات از عجله کردن وشتاب نمودن در امر ظهور امام به شدت مذمّت شده است زیرا عجله کردن در این امر سبب می شود انسان صبر وتحمّل خود را از دست بدهد از افراد گمراه وفرصت طلب که ادّعای ظهور می نمایند بدون دلیل وبرهان پیروی نماید.
آیة الله علوی گرگانی:
توجّه دادن به روایات واعمال منتظر واقعی:
بوسیله توجّه دادن به روایات واعمال منتظر واقعی می توان در این خصوص رسالت واقعی را انجام داد.
آیة الله گرامی:
تکثیر کتاب ونوار وچاپ مقاله - بیان حکایات متشرّفین ونقل معجزات و...:
به نظر من تا می توانیم باید سفارش کنیم. کتاب تکثیر کنیم. مقاله چاپ کنیم. نوار تکثیر کنیم. معجزاتی را که مردم بواسطه آقا امام زمان علیه السلام در مسجد جمکران وجاهای دیگر دیده اند وبسیار هم هستند نقل کنیم. مردم را سوق بدهیم به مراکزی که منتسب به آقا امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) است. توضیح شرح حال آن حضرت، بیان تاریخ وحکایت کسانی که به حضور ایشان مشرّف شده اند. ترسیم مکاشفات یا خوابهای صادقه در این مورد که زیاد هم هستند برای دیگران وحتی رؤیت امام زمان علیه السلام با چشم ظاهر وبیرونی که تحت شرایطی ممکن است.
در بعضی متون، مردم سفارش شده اند به خواندن دعاهایی که ایمانشان حفظ بشود مثل: (اللّهمّ عرّفنی نفسک فإنَّک إن لم تعرّفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللّهمّ عرّفنی رسولک فإنَّک إن لم تعرّفنی رسولک لم أعرف حجّتک. اللّهمّ عرّفنی حجّتک فإنَّک إن لم تعرّفنی حجّتک ضللتُ عن دینی) یا دعایی که در آخر نمازها سفارش شده است: (رضیتُ بالله ربّاً...) إلی آخر. اینها موجب تقویت ایمان می شود.
صحبت کردن از حضرت توسّط منبری ها - همه اش نشود روزنامه وسیاست:
اهل سخن ومنبری ها باید در این رابطه سخن بگویند. متأسّفانه در زمان ما بسیاری از منابر فقط در آن ها از سیاست وروزنامه ها صحبت می شود که خیلی به ضرر دین هست. باید صاحبان مجالس که حرف آنها نفوذ دارد با شخص منبری صحبت کنند واز او بخواهند که فقط راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها یا امام زمان علیه السلام صحبت کند، یعنی به سخنران خطّ بدهند که او بداند چه بگوید. همه اش نشود روزنامه وسیاست که چه بسا این مسائل تمام می شود ومردم هم به آن نتیجه ای که می خواهند نمی رسند آن وقت از آن طرف اعتقاداتشان را هم از دست می دهند. باید تا می توانیم باید مسائل مربوط به آقا امام زمان علیه السلام را زنده نگهداریم تا برای مردم تکرار بشود.
گوشزد کردن احادیث منسوب به آقا به دوستان وآشنایان:
سفارش من این است که هر جور که می توانید به دوستانتان، آشنایانتان احادیث منسوب به امام زمان علیه السلام را گوشزد کنید که این خودش کم کم در جامعه موج برمی دارد وباعث تکثیر این احادیث وذکر نام آن حضرت می شود.
خواندن ادعیه ای که در زمان غیبت سفارش شده است:
ادعیه ای که در زمان غیبت سفارش شده است را بخوانید. به دعای ندبه وبه زیارت جامعه کبیره بعنوان توسّل به آقا امام زمان علیه السلام بپردازید. لااقل در هفته یکبار زیارت جامعه یا دعای ندبه خوانده شود.
رفتن به مسجد جمکران - خواندن نماز آقا حتی در خانه:
مردم را به رفت وآمد به مسجد جمکران سفارش کنید. آنهایی که امکانات دارند به مسجد مقدّس جمکران ومکان هایی که منتسب به امام زمان علیه السلام است رفت وآمد کنند ونماز منسوب به آن حضرت را ولو در خانه خودشان بخوانند.
زنده نگه داشتن نام امام زمان علیه السلام وسفارش انتظار فرج:
نام امام زمان علیه السلام را زنده نگهدارید ودائماً هم که به هم می رسید انتظار فرج را سفارش کنید همانطور که در سوره مبارکه والعصر آمده است تواصی به حقّ یعنی اصل مکتب کنیم وتواصی به صبر وانتظار کنیم.
دفتر تبلیغات اسلامی:
ذکر احادیث وآیات - شرح متشرّفین - بیان فواید وجود امام:
از راههای گوناگون می توان مردم را نسبت به امام زمان (عجّل الله فرجه) آگاه کرد مانند ذکر احادیث وآیاتی که درباره حضرت وجود دارد وشرح ماجرای کسانی که حضرت را دیده اند وبیان فواید وجود امام در عصر غیبت.
بگونه ای رفتار کنیم که که عملاً نشان بدهیم منتظر ظهور آقا هستیم:
بهترین راه همان است که روایات به آن اشاره دارد: (کونوا دعاة النّاس بغیر ألسنتکم) بگونه ای رفتار کنیم که عملاً نشان بدهیم منتظر ظهور آقا هستیم. وقتی دیگران اعمال ورفتار درست ما را دیدند متوجّه می شوند که ما با اعتقاد به وجود امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) خود را چنین مسئول می دانیم در نتیجه آنان نیز آگاهانه با ما همراه خواهند شد.
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی:
گسترش یاد ونام حضرت در بین مردم:
با گسترش یاد ونام حضرت در بین مردم وبا صحبت کردن وسخنرانی نمودن راجع به آن حضرت ونقل تشرّفات کسانی که خدمت آن حضرت رسیده اند وبا نوشتن کتاب در موردایشان و...
بوجود آوردن آمادگی کامل تمام مردم جهان:
وجود مصلح جهانی، از اعتقادات چهار دین بزرگ جهان (اسلام، مسیحیت، یهودیت وزردشتیت) است که حدوداً سه میلیارد از جمعیت کره زمین را امروز تشکیل می دهند می باشند ولذا باید آمادگی کاملی در مردم برای استقبال از این حادثه بزرگ تاریخ بوجود آورد واز آن غفلت ننمود، اگر چه خوشبختانه دنیا امروز بیشتر از گذشته به این حقیقت توجّه کرده وخود را برای پذیرفتن حکومت عدل الهی آماده ساخته ولی در مقابل در همین زمان جمعی که به باطل وجود مصلح جهانی را معارض منافع خود می دانند مشغول تبلیغات ضدّ او شده وحتی صراحتاً می گویند: (باید کاری کرد که مانع از آمدن او بشود).
توضیحی کوتاه بر فیلم پیشگویی های (نوستر آداموس):
از باب نمونه در فیلمی که اخیراً به نام پیشگویی های (نوستر آداموس) که به زبانهای مختلف دوبله شده، وقتی (آداموس) از آمدن یک فرد از نسل پیامبران از جزیرة العرب خبر می دهد ومی گوید: (او بر دنیا مسلّط می شود).
سخنگوی آن فیلم، مصلح جهانی را ضدّ مسیح وبر هم زننده عالم وخراب کننده جهان معرّفی می نماید وبه صراحت می گوید: باید کاری کرد که این مسأله پیش نیاید واو نتواند ممالک بزرگ مثل آمریکا وفرانسه را از بین ببرد ومسیحیت را نابود کند!!
ولی طرفداران ادیان بزرگ جهان می دانند که مجری حکومت عدل الهی، ضدّ مسیح نبوده وبلکه او حضرت مسیح را روح الله وکلمة الله می داند وحضرت عیسی با او همراهی می کند واز آسمان به زمین می آید وبه او کمک می نماید ومصلح جهانی برای برقراری عدالت ورفع ظلم می آید ومحال است که خودش برهم زننده عالم وخراب کننده جهان باشد.
حجّة الاسلام فرحزاد:
نوشتن کتاب وجزوه ومقاله - تبلیغ از طریق رسانه های گروهی - سخنرانی:
الف - نوشتن کتاب وجزوه ومقاله برای سطوح مختلف جامعه در ابعاد گوناگون ودر سطح روزنامه ها وهفته نامه ها وماهنامه ها.
ب - تبلیغ از طریق رسانه های گروهی صدا وسیما در شبکه های سرتاسر وجهانی وماهواره.
ت - تبلیغ وسخنرانی وتبیین ومعرّفی شخصیت مهمّ وجهانی حضرت در هر فرصت مناسب برای سطوح مختلف جامعه خصوصاً نسل جوان.
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی:
با تشکیل کنفرانسها، نوشتن مقالات، انتشار نشریات، تشکیل میزگردها، ساختن فیلم وسریال و...:
با تشکیل کنفرانسها، نوشتن مقالات، انتشار نشریات، ساختن فیلم وسریال ومیزگردها وخلاصه مطرح نمودن همه جانبه، مردم را باید با ظهور آن حضرت آشناکرد. اکنون که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور گسترده مردم در مسائل مذهبی وسیاسی بوده ایم وحضور آنان بخاطر توجّه به معنویات وزنده نگهداشتن اسلام بوده است واین کار برای خشنودی امام زمان علیه السلام انجام داده اند پس حضور آنان در صحنه های مختلف جنگ، انتخابات وانقلاب وغیره خصوصاً بخاطر اطاعت از فرمان ولی فقیهی که او را نایب امام زمان علیه السلام خود می دانند تمرینی بوده است تا بدانند می توانند خود امام زمان علیه السلام را بخواهند وبه دنبال آن حضرت باشند.
مطلب فوق خود موضوعی است که بر اساس آن می توان فیلم ساخت، سریال نمایش داد، کنفرانس ترتیب داد، کتاب ومقاله نوشت وفعّالیتهای گسترده تبلیغاتی در سطح جهان ارائه داد ودر این راستا هنرمندان، اندیشمندان وکسانی که می توانند مردم را با روشهای مختلف فیلم، عکس، کتاب، روزنامه، مجله، سریال و... با امام زمان علیه السلام آشنا کنند نقش فعّالی خواهندداشت تا فکر وتوجّه مردم به سمت ظهور آن حضرت جهت گیرد.
حجّة الاسلام سید علی رضوی:
آگاه کردن مردم وبالا بردن معرفت آنها نسبت به اهل بیت علیهم السلام:
از آنجا که بشریت تشنه حقّ وکمال می باشد وبه پوچی دنیا ومظاهر آن ودنیا طلبی ها پی برده است می توان آنان را از چشمه سار ولایت اهل البیت ومعرّفی آخرین ایشان آگاه کرد وبا شناساندن ابعاد عظیم وجودی آن حضرت از نور وعلم وقدرت واحاطه وحضور واراده واحسان واُنس و... آنان را به صراط المستقیم ولایت رهنمون بود.
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی:
نوشتن کتاب - اهداء کتاب - انعقاد جلسات دینی مخصوص امام زمان علیه السلام:
باید وجود مبارک حضرتش را به دیگران شناساند وارزش وجود با برکتش را فهماند وحلاوت وشیرینی حکومت آن بزرگوار وتفاوت حکومت الهی او را با سایر حکومتها بیان کرد تا دیگران را نسبت به وجود اقدسش آگاه شوند واین کار از طریق وراههای زیادی صورت می گیرد:
۱ - نوشتن کتابها در سطوح مختلف وشناساندن آن حضرت.
۲ - اهداء کتابهایی که برای دیگران مثمر ثمرات است وعامل بیداری آنها شود.
۳ - انعقاد جلسات دینی مخصوص امام زمان علیه السلام از قبیل جلسات شبهای جمعه وروزهای جمعه ودعای ندبه وتوسّل وفرج وچراغانی نیمه شعبان که ولادت آن حضرت اتّفاق افتاده وجلسات بحث وگفتگو در زمینه حکومت وظهور آن امام والا مقام که خداوند ما را بیش از بیش به وظایف آشنا گرداند.
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی:
معرّفی حضرت بعنوان یک مصلح کلّ برای دفع نابسامانی های جهان:
جواب سؤال چهارم در حقیقت همان جواب اوّل است که داده شد ولی با این تقریر وبیان وآن اینکه عصر کنونی که تمامی ملل غرق در شهوات وهوی وهوس وظلم وستم وتباهی است باید به دیگران چنین گفت: برای دفع این نابسامانیها نیاز به مصلح کلّ است واین مصلح کلّ محال است عادتاً منتخب از همه ملل باشد چون مصلح کلّ یک فرد بیش نیست او یا باید عرب باشد یا فارس باشد یا تُرک باشد یا آمریکائی باشد یا انگلیسی باشد یا ژاپنی باشد یا از فلان ملّت وفلان ملّت باشد. اگر عرب باشد توافق همه ملل جهان بر اینکه او مصلح کلّ باشد عادتاً محال به نظر می رسد چون سایر ملل علیحّده وجداگانه می گویند چرا از ما نباشد واگر آن مصلح از فارس باشد عرب وسایر ملل صدایشان بلند می شود چرا از ما نباشد.
از این نظر باید آن مصلح کلّ، منتخب از جانب خدای جهانیان وآفریدگار ملل باشد. منتخب خدا یا باید پیغمبر باشد یا وصی وجانشین پیغمبر وچون در جایش ثابت شده که بعد از محمّد بن عبدالله صلی الله علیه وآله، پیغمبری نخواهد آمد پس باید مصلح کلّ، امام وجانشین پیغمبر باشد وآن نیست جز وجود مبارک امام زمان علیه السلام.
آیة الله خاتم یزدی:
آگاهی از مبانی اعتقادی اسلام - مراجعه به کتابهایی در مورد آن حضرت:
در مرحله اوّل، خودِ (آگاه کننده) باید از مبانی اعتقادی اسلام آگاهی وشناخت لازم را داشته باشد. خوشبختانه درباره آن حضرت وظهور او کتابهای فراوانی نوشته شده که به عربی: (عصر الظهور) (موسوعة الامام المهدی) وبه فارسی: (دادگسترجهان) و(نوید امن وامان) را می توان نام برد.
آیة الله شاه آبادی:
بالفطرة الدّالة علی...:
(بالفطرة الدّالة علی وجود کشف التّامّ المعصوم). (به سبب فطرت پاک بشری که رهنمود بر وجود ظهور تامّ وجود مقدّس معصوم علیه السلام است).
آیة الله یثربی:
رجوع به مبحث امامت در علم کلام - مطالعه کتُبی درباره آن حضرت:
اگر مراد از جمله اوّل امام شناسی بطور کلّی وبویژه شناخت شخصی حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا له الفداه) باشد که ظاهراً همین مراد است باید به مبحث امامت در علم کلام مرجوع نمود.
آنقدر روایات در معرّفی ائمّه اهل بیت علیهم السلام وارد شده است که به تواتر می رسد. بهترین راه برای اعتقاد به آن حضرت وظهور موفور السّرورشان مطالعه کتُبی است که درباره آن حضرت نوشته شده است.
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی:
مقاله نویسی، نشر کتُب، تشکیل مجالس متنوّع با برنامه های جذّاب، ساخت فیلم در موضوعات مختلف پیرامون آن حضرت، برگزاری اجلاس:
برای آگاهی دادن دیگران نسبت به امام زمان علیه السلام راههای متعددّی وجود دارد مثلاً مقاله نویسی، نشر کتُب در معرفت آن حضرت وتشکیل مجالس متنوّع با برنامه های جذّاب، ساخت فیلم در موضوعات مختلف پیرامون آن حضرت. از این طُرُق می توان در جهت آگاهی دادن مردم نسبت به آن حضرت استفاده نمود.
وباید اجلاسی برگزار شود واز صاحب نظران دعوت به عمل آید تا با توجّه به امکانات موجود وچگونگی استفاده از آنها وبا ریختن طرح وبرنامه های متعدّد، راههای (آگاهی دادن مردم) بررّسی شود وطرح وبرنامه جامعی اتّخاذ گردد ودر تمام مجامع به اجرا گذاشته شود.
کمک گرفتن از روحانیون وطلّاب حوزه های علمیه:
واز همه مهمتر می توان از روحانیون وطلّاب حوزه های علمیه که هر یک خود می توانند جامعه ای را رهبری کنند استفاده نمود وآنان را در جهت آماده سازی اقشار مردم قرار داد وچگونگی تبلیغ وترویج مکتب انتظار وظهور را به آنان آموخت. گرچه امر تبلیغ از آن حضرت وظیفه تمام دوستداران مکتب اهل بیت علیهم السلام است ولی توقّع تبلیغ وکوشش از این قشر بیشتر می باشد چنانکه حضرت بقیة الله ارواحنا فداه در تشرّفی به جناب مشهدی حسن عمامی یزدی فرمودند. (که ما عین تشرّف را از کتاب ملاقات با امام عصر علیه السلام نقل می کنیم).
گله مندی امام زمان علیه السلام از علماء وروحانیون:
(در جنوب شرقی مشهد مقدّس، کوهی است به نام کوه خلج که از قدیم الایام دوستان حضرت وعشّاق آن امام همام بدان جا می رفتند ومشغول توسّل به آن جناب ودعا برای حضرتش می شدند. از جمله مرحوم مغفور مشهدی حسن یزدی که از صلحاء منتظرین وجود مقدّس حضرت بقیة الله ارواحنا فداه بوده بدان کوه می رفت ومشغول توسّل به آن جناب می شده واکثر متدینین مشهد، مرحوم مشهدی حسن یزدی را بخاطر دارند که چگونه در انتظار وفراق امام زمانش می سوخت. این تشرّف را مشهدی حسن نقل نموده وچون بسیار حائز اهمیت است آن را نقل می کنیم انشاءالله مردم وبالأخصّ جامعه روحانیت بیشتر به یادِ امامشان باشند:
تقریباً در سنه ۱۳۵۰ شمسی یک روز صبح زود به کوه رفتم ودر آنجا مشغول زیارت خواندن وتوسّل به امام زمان علیه السلام شدم. حال خوبی داشتم ودائماً با حضرتش مناجات می کردم ومی گفتم: (ای کاش ظهور می کردید ومن ظهور شما را درک می کردم).
آن روز، روز تعطیلی بود. پس از توسّل، از کوه خلج به منزل رفتم وقدری استراحت کردم. در عالم رؤیا (یا خواب وبیداری) دیدم در همان مکان روی کوه خلج هستم وآقایم ومولایم صاحب الزّمان علیه السلام هم هستند. آقا در حالی که دستهایشان را بر پشت گذاشته بودند به طرف شهر مشهد نگاه می کردند.
گفتم: (آقا! تشریف بیاورید داخل شهر). (منظورم ظهور آن حضرت بود).
فرمودند: (من در این شهر غریبم).
گفتم: (آقا اگر کاری دارید بفرمائید تا برایتان انجام دهم).
فرمودند: (ما کارگران زیادی داریم ولی آنها حقّ ما را می خورند واکثراً یک قدم برای من بر نمی دارند وبیاد من نیستند).
در این هنگام از خواب بیدارم شدم ودر فراغ آن حضرت وبرای غربت آن حضرت بسیار اشک ریختم) (ملاقات با امام عصر علیه السلام ص ۱۰۲).
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی:
مژده دادن به مردم دنیا به آمدن مصلح واقعی:
نظر به اینکه دنیا روز به روز به ظلم وستم ونسل کشی وخونریزی وبی عدالتی پیش می رود وهر گروه وملّتی منتظر اصلاح جامعه هستند می توان آنان را به آمدن مصلح واقعی که آن از نظر ما شیعه، امام زمان علیه السلام خواهد بود مژده داد وآگاه کرد که شخصی مقتدر خواهد آمد وجهان را پر از عدل وداد خواهدنمود. (وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ).
این بشارت قرآن است به مردم روی زمین که روزی جهان را از لوث فتنه گران وخونریزها پاک خواهیم نمود.
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس:
مطرح ساختن مطالب مربوط به حضرت - رفع ابهام ها وحلّ اشکالها - استفاده از ابرازهای درست وصحیح اطّلاع رسانی عمومی:
با مطرح ساختن مطالب مربوط به حضرت مهدی (عجّل الله فرجه)، بطور منظّم وشفّاف وبدور از اجتهادات شخصی بی دلیل یا پیرایه های مَن در آوردی، در سطح عموم، وبا رفع ابهام ها وحلّ اشکالها بطور منطقی ومستدل، با استفاده از متون معتبر وکارشناسان متعهّد ومؤمن وبا استفاده از تمام ابرازهای درست وصحیح اطّلاع رسانی عمومی، می توان دیگران را نسبت به امام زمان علیه السلام آگاه کرد.
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی:
آگاه کردن مردم نسبت به حکومت عدالت گستر حضرت:
باید روایات واحادیثی که درباره حکومت حضرت وعدالت سیاسی واقتصادی وفرهنگی حضرت وارد شده است را برای مردم بازگو کرد ومردم را نسبت به حکومت عدالت گستر حضرت آگاه نمود.
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد:
مقید کردن خود ودیگران به پاک کردن خود از صفات رذیله وگناه:
نقل تشرّفات وذکر مهربانی والطاف ومحبّت امام عصر علیه السلام.
اگر علّت غفلت مردم از امام زمان علیه السلام بررسی وریشه یابی گردد، می توان راه آگاه کردن آنها را نسبت به امام عصر ارواحنا فداه حدس زد چون وقتی آن عامل بازدارنده رفع شود، دلیلی ندارد نقصی که بخاطر آن بوجود آمده، باقی بماند.
انسان فطرتاً خواهان پاکی وقدرت وعدل وصداقت وصفات حسنه است وذاتاً از دغَل وجهل وظلم ورذایل ونقص، متنفّر است. مطابق بسیاری از روایات هر چه خیر وخوبی وعدل وانسانیت وجود دارد مظهرش وجود مقدّس معصومینعلیه السلاماست که در بهترین زیارت ائمّه اطهار علیهم السلام به آنها عرضه می داریم: (إن ذکر الخیر کنتم أوّله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه...) (اگر هر گونه خیری ذکر شود، شما اوّل وآخر واصل وفرع ومعدن وابتدا وانتهایش هستید). (مفاتیح الجنان/ زیارت جامعه کبیره) حتی بنا به فرمایش معصومین از جمله حضرت امام باقر علیه السلام ذکر هر خوبی وپاکی وعلم و... که در قرآن شده، اوّلین مصداق ومنظورش وجود این عزیزان است. (تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۳).
حال باید دید با وجود اینکه انسانها فطرتاً خواهان وطالب چیزهایی هستند که کاملش در وجود مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم است که امروز باقیمانده از معصومین هستند، چطور شده که آنها آن آگاهی که منظور این سؤال است یعنی آن آگاهی که باعث توجّه کامل به ساحت مقدّس امام زمان علیه السلام ودر نهایت منتهی به ظهور شود را ندارند وبه تعبیر دیگر چرا نیاز فطریشان این مصداق را پیدا نکرده است؟!
حال که سؤال این گونه مطرح شد باید گفت: خدای تعالی همه خیرات وخوبیها را در وجود معصومین علیهم السلام نهاد وعطش به آنها را نیز در روح همه انسانها قرار داد تا در دنیا هر کس که بتواند از موانعِ نفس وشیطان عبور کرده ودر این مادّه امتحانی اش قبول شود نجات یافته باشد وهرکس معبودش یعنی عطش به خوبیها را در برآوردن هوای نفسانی تشخیص دهد خسران نصیبش گردد. چون او همانند فرد تشنه ای است که در بیابان دنیا، (سوره جاثیه آیه ۲۳).
سراب لهو ولعب را بجای آب حیات پنداشته است. (سوره مبارکه نور آیه ۳۹).
خدای تعالی راه توجّه کامل به ساحت مقدّس امام که مصدر ومنبع همه خیرات است ومورد نیاز روحمان است را تزکیه نفوس می داند ودر قرآن برای اینکه در این دنیا نجات یافته باشیم واهل خسران نباشیم، برای توصیه مؤکد به آن یازده قسم یاد می کند.
(وَالشَّمْسِ وَضُحاها * وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها * وَاللَّیلِ إِذا یغْشاها * وَالسَّماءِ وَما بَناها * وَالأَرْضِ وَما طَحاها * وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکاها * وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها)
پس در نتیجه گیری می توان چنین گفت که مهمترین عامل غفلت مردم از امام زمان علیه السلام، معاصی ووجود رذایل است ومؤثّرترین راه توجّه دادن همگان به امام زمان علیه السلام دوری از گناه وپاکی از رذایل وفاصله گرفتن از جهالت ونقص است که خدای تعالی در قرآن آن را تزکیه نفس نامیده است. اگر مانع بازدارنده از درک معرفت به امام در انسان از بین برود طبعاً این نیازِفطری، مصداق کاملش را پیدا می کند وآن وقت است که انسان احساس نیاز واقعی به امام عصر ارواحنا فداه که سالهاست مردم ایشان را از یاد برده اند می کند.
در این میان هرچند نقل تشرّفات وذکر مهربانی والطاف ومحبّت امام عصر علیه السلام به بندگان خدا بخصوص شیعیان در توجّه آنها به ساحت مقدّس امام مؤثّر است ولی راه مداوم وماندگار توجّه عموم به امام زمان علیه السلام، مقید کردن آنها به پاک کردن خود از صفات رذیله وگناه است.
آیة الله عادل علوی:
کردار خوب - علم - اخلاق - روایت ودرایت - فکر صحیح وعمل صالح:
با گفتار ورفتار وکردار خوب.
با علم ودانش.
با اخلاق وحُسن سیرت.
با روایت ودرایت.
با فکر صحیح وعمل صالح.
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی:
تبلیغ وگفتن وخواندن روایات واحادیث:
راهی جز تبلیغ وگفتن وخواندن روایات واحادیث ائمّه اطهار (صلوات الله علیهم اجمعین) نیست.
حجّة الاسلام صفایی بوشهری:
تبلیغات وسیع وصحیح مستفاد از آیات وروایات:
تبلیغات وسیع وصحیح مستفاد از آیات وروایات وارده در مورد حضرت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) وظهورش، امّا در مورد اطّلاع عمومی در مورد ظهور امام علیه السلام باید به علائم کاشف از قرب وظهور امام علیه السلام که در احادیث صحیحه آمده است مراجعه وتوجّه شود ودر موارد شبهه ظهور، مراجعه مردم به عالمان متّقی وعارف وآگاه وفقهاء شیعی واجب می باشد.
(برای تحقیق مراجعه شود به: مکیال المکارم ۲: ۲۷۸؛ بحار الأنوار ۲: ۶؛ المحجّة البیضاء ۱: ۳۲؛ الاحتجاج ۲: ۲۶).
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا:
آگاهی کامل خود از اسلام وحضرت - نور شدن عمل وکلام انسان:
لازمه این کار آن است که انسان خود از اسلام عزیز آگاهی کامل داشته باشد ودرباره حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) در ابعاد مختلف بوسیله کتُب معتبر وسؤال از علمای ربّانی بر معرفت خود بیفزاید وخود نیز با علم وعمل، قلب آن حضرت را خشنود سازد. چنین کسی عمل وکلامش نور خواهد بود وسب زدودن ظلمت از دلها می شود ومی تواند مردم را با امام زمان علیه السلام آشنا سازد. امّا کسی که اهل مطالعه نیست ومعرفتی هم نسبت به دین ندارد ونسبت به دستورات اسلام توجّهی ندارد موفّق نخواهد بود.

ذات نایافته از هستی بخش * * * کی تواند که شود هستی بخش

حجّة الاسلام عبدالله صالحی:
بیان حقایق وصداقت ودرستکاری مخصوصاً توسّط اشخاص حزب اللهی:
راههای مختلفی وجود دارد:
در گفتار: یعنی سعی شود حقایق وواقعیات بیان گردد واز هر نوع توجیه گرائی در ابعاد مختلف دور شود.
در عمل: یعنی عمل ورفتار شخصی باید در جوانب مختلف با همه افراد، باصداقت ودرستکاری باشد.
مخصوصاً اشخاص حزب اللهی در هر دو جهت بیشتر باید احساس مسئولیت کنند.
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی:
معرّفی حضرت از نظر مقامات ولایی وولایت، موعود جهانی بودن آن حضرت و...:
۱ - معرّفی حضرت از نظر مقامات ولایی وولایت.
۲ - ضرورت وجود حجّت خدا در زمین واینکه آن حضرت یگانه منجی عالَم است.
۳ - موعود جهانی بودن آن حضرت واذعان همه مذاهب ومکاتب آسمانی وبشری بر ضرورت ظهور ابرمرد پایان بخش بحرانها ونابسامانیهای جوامع ورهایی بخش ازبن بستها.
۴ - فوائد وجود حجّت خدا در زمان غیبت کبری.
۵ - صالحان وارثان زمین.
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی:
آشنا کردن مردم با آیات وروایات وکتُبی که درباره حضرت است:
با آیات وروایاتی که برای ظهور آن حضرت آمده است.
قریب سیصد کتاب درباره آن حضرت نوشته شده است که مردم را باید با آن کتابها آشنا کرده تا به ظهور حضرت گرایش پیدا کنند.
حجّة الاسلام سید جواد معلّم:
معرّفی صحیح آن حضرت - بر حذر داشتن آنان از راهها وافکار انحرافی بیان وضعیت جهان وجهانیان در قبل وبعد از ظهور:
با معرّفی صحیح آن حضرت به مردم وبیان اهمیت وارزش وفوائد دنیوی واخروی ظهور امام زمان علیه السلام، که با تشریح آیات واحادیث مربوط به ایشان میسّر است وبرحذر داشتن آنان از راهها وافکار انحرافی از قبیل گرایش به فلسفه وتصوّف وعرفان خارج از خطّ ومشی اهل بیت علیهم السلام.
همچنین با تبیین وضعیت فعلی جهان وفرق آن با دوران بعد از ظهور وبیان این که در غیبت امام، بشریت در خسران وزیان است می توان مردم را به امام زمان علیه السلام وظهورشان آگاه کرد.
آیة الله سید فخر الدّین امامی:
نقل وپخش سنجیده وحساب شده مسائل مختلف مربوط به امامت.
تبلیغ از طریق اطّلاع رسانی جدید: مطبوعات، صدا وسیما واینترنت.
بهترین راه پیش از ظهور، نقل وپخش سنجیده وحساب شده مسائل مختلف مربوط به امامت با استفاده از روایات فراوانی که در این زمینه وارد شده است وبویژه در دنیای امروز باید برای گسترش این تبلیغات از وسایل اطّلاع رسانی جدید: مطبوعات، صدا وسیما ومخصوصاً اینترنت یاری گرفت وچون اطّلاع رسانی در دنیای امروز یک فنّ مخصوص است باید برای این کار برنامه ریزی های دقیق کرد وافراد متخصّص وآگاه به زبانهای بین المللی وشیوه های ماهواره ای واینترنتی تربیت کرد.
آیة الله اصولی:
با بیان ادلّه امامت وآشنایی مردم با معرفت حجّت خدا:
اوّلاً با ادلّه امامت.
ثانیاً لو لا الحجّة (در صورت نبودن حجّت) زمین با اهل خود فرو می رود.
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی:
استفاده از مباحث اعتقادی ومطالعه کتُبی در مورد امام شناسی:
مقدّمات لازم: باید از توحید شروع کرد وبا بحثهای منظّم واستدلالی نبوّت عامّه وخاصّه - امامت - معاد جسمانی وروحانی - عدل - فروع دین.
در مورد امام شناسی باید کتابها خواند ودوره ها دید.
در این ورقه مجال توضیح متأسّفانه نیست. به کتُب آقای مطهّری مراجعه کنید.
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی:
معرّفی کردن امام زمان علیه السلام بعنوان گمشده جهانیان:
مردم دنیا طالب حقّ وحقیقت بر مبنای عمل وعدالت هستند. ممکن است اینگونه سؤال شود مردمی که بطرف دنیا می روند وهمه چیزشان فقط وفقط دنیاپرستی شده چطور ممکن است طالب حقّ وحقیقت باشند؟!
همین که مردم از هر سو به دنبال اشباع کردن نفس خود هستند واز هر سو که حرکت می کنند بدون آنکه به کوچکترین اهداف از پیش تعیین شده خود برسند به بن بست می رسند باید به مردم ارائه کنیم:
اینکه شما دنبالش می گردید، حقیقتش در وجود مقدّس این بزرگوار یعنی امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) می باشد واگر او بیاید چه می شود واگر او بیاید عدالت در سراسر گیتی برپا می شود ودیگر ظلمی وفسادی در هیچ کجا عالم هستی حاکمیتی ندارد.
باید طوری مردم را نسبت به امام زمان علیه السلام آگاهی دهیم که همه یکپارچه شیفته آمدن وظهور آن بزرگوار شوند.
آری! اگر مردم دنیا را نسبت به امام علیه السلام ونسبت به انقلاب امام علیه السلام، نسبت به فرق میان تمام انبیاء سلف ووجود مقدّس امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)، نسبت به انقلاب جدّش امام حسین علیه السلام وانقلاب ایشان، نسبت به حاکمیت وبرکات سماوی وارضی، نسبت به کمّیت وکیفیت انقلاب حضرتش، نسبت به انقلابهای جهان هستی وانقلاب ایشان، نسبت به حقّ وحقوق دیگران در بیت المال، نسبت به اینکه اگر حتی دنیا را می خواهیم باید او را بخواهیم، نسبت به هزاران سال عمر در زیر لوای حکومتی بر مبنای عدالت خواهی و... آگاهی بدهیم. اگر ما اینگونه مردم دنیا را علم وآگاهی بدهیم یقیناً مردم طالب این حقّ وحقیقت خواهند شد انشاء الله.
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی:
متوجّه کردن مردم به مقام وهدف ورسالت آن بزرگوار:
برای آگاه کردن مردم نسبت به امام عصر ارواحنا فداه باید همه کسانی که به ایشان علاقه دارند مردم را متوجّه مقام وهدف ورسالت آن بزرگوار بکنند همانطور که در قبل از انقلاب، دوستداران امام، مردم وجامعه را متوجّه ایشان وانقلاب نمودند تا کم کم مردم با ایشان واهداف ایشان آشنا شدند وهمین سبب شد انقلاب همگانی شود وبه پیروزی برسد.
همچنین برای آمادگی اجتماعی برای ظهور، باید مردم وجامعه را به مزایای بعد از ظهور آگاه کنیم وآنها را بسوی معنویت که اساس دعوت آن حضرت می باشد راهنمائی نماییم زیرا تنها در صورت گرایش جامعه به معنویات است که مردم، خلاء یک زندگی وجامعه معنوی که همان حکومت بعد از ظهور می باشد را احساس می کنند وبرای بدست آوردن آن تلاش خواهند کرد.
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش:
تفهیم نیاز به مصلح جهانی برای مردم:
باید نیاز به مصلح جهانی را برای مردم تفهیم کرد.
استاد محمّد حسین عابدی:
با متابعت شریعت وظهور صفات خدایی در انسان:
(وَإِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ) به متابعت شریعت در انسان صفات خدایی ظهور می کند که همین موجب می شود که انسان با کردار ورفتار خود مرام خدایی را ثابت کند. مرام خدایی! یعنی شما با این مرام می توانید صفات رهبرتان یعنی حجة الله الاعظم را نشان دهید ودیگران را آگاه کنید.
عاقبت وشکست گروهها وحکومتهای مختلف دنیا:
تمام حکومتها دنیا حاکمیتشان مقطعی بوده است، با کشته شدن هفتاد میلیون نفر، لنین مرام کمونیستی را در جماهیر شوروی پیاده کرد، امّا عواقب آن چگونه بود؟! آیا شاهد از هم پاشیدن این جماهیر نبودید؟! سرمایه داری در اروپا، این قارّه را به لجن کشانده است بطوری که در هر ثانیه ودقیقه، هزاران هزار قربانی این ماجرا می شوند.
عثمانی ها که بر مذهب تسنّن بودند به حکومت رسیدند ولی دیری نپایید حکومتشان تحت سیطره دول اروپایی از جمله انگلیس از هم پاشید.
خیلی از دول کره زمین، قوانین بشری را پیاده کردند امّا همگی با شکست روبرو شدند ومی شوند لذا قبل از ظهور، تمام تئوریها در حال پیاده شدن است وهیچکدام فی الحال نتیجه ای نداده اند.
هشداری شدید به علماء ودانشمندان مذاهب وادیان مختلف دنیا:
حرفم در مرحله اوّل این است که: (ای علماء نصارا! ای علماء یهود! ای علماء مذاهب تسنّن! ای علماء زیدیه واسماعیلیه! ای علماء بودائی وبرهمایی وای علماء ادیان ومذاهب دنیا! اگر شما یقین به جهان ماوراء الطّبیعه دارید چرا واسطه فیض میان خداوند وبشر وخلایق را پیدا نمی کنید وچرا مسیر او را انتخاب نمی کنید؟!
شما باید هویت این شخص را شناخته وبشریت را بسویش هدایت کنید برای سعادت ابدی ورستگاری دنیا وآخرت، والاّ مسئول پیشگاه خداوند خواهید بود ودر روز رستاخیر وقیامت کبری باید جوابگوی میلیونها انسان باشید.
ای علماء ادیان ومذاهب دنیا! وجودی که تمام صفات خداوندی را دارا می باشد ووجودی که هسته وکانون نظام ملک وملکوت است کیست؟! چرا در تمام مسائل ظاهری ودقایق زندگی تأمّل می کنید ودر این امر عظیم وخطیر تأمّل نمی کنید؟! امری که حیات خلایق در تمام عوالم وابسته به اوست.
وحرفم ثانیاً با علماء شیعه اثنا عشری است که چرا در یک مرکزیت نیستند؟! چرا که عدم مرکزیت متشطّط کننده قلوب است وخطّ واحد را به خطوط متفرّقه مبدّل می سازد که این تفرقه، خطری است که بالاتر از آن، خطری را نمی توان تصوّر کرد! اگر به مرکزیت بودید توحید به معنی واقعی در جهان حاکم می شد لذا اوّلین مسئولان پیشگاه حضرت بقیة الله الاعظم، تفرقه اندازان از شما هستند! اگر در اصول دین وفروع دین یکی هستیم چرا در یک مرکزیت واحد نیستیم؟!
حضرت مهدی علیه السلام، خاتم الولایة، خاتم الرّسالة، خاتم الاولیاء وخاتم علوم انبیاء است. او به جهان آمده وزمانی ظهور خواهد کرد وتمام صفات خدایی را در زمین پیاده کرده وشریعت به تکامل نهایی خود خواهد رسید.
لذا ای دانشمندان دنیا! در هر شریعت ومذهبی که هستید اگر می خواهید در تمام جهات علمی قدم بردارید اوّل باید هسته وکانون خلقت را بشناسید وبعد از معرفت، می توانید علوم الهی را قابل باشید نه علومی که پایه های آن از خون هزاران هزار انسان مظلوم بنا شده وفقر عظیمی را در جهان حاکم ساخته وهزاران هزار درمانده وبیچاره را نالان ساخته است.
ظلمت، جهان را فرا گرفته وبازگو کننده حقیقت، مثل برافروختن شعله ای است در شبی تار وسرد که بادهای سرد در حال وزیدن است ولی به مصداق (یرِیدُونَ أَنْ یطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَیأْبَی اللَّهُ إِلاَّ أَنْ یتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ)، (سوره توبه آیه ۳۲)، یعنی: (آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند). خداوند نور خود را در جهان هویدا خواهد کرد.
استاد علیرضا جاویدی:
تربیت خود ودیگران به اخلاق ورفتار امام زمانی - نوشتن کتاب و...:
اوّلین کاری که باید انجام دهیم در رابطه با آگاهی مردم نسبت به امام زمان، خودمان را از نظر اخلاقی وروحی اصلاح کنیم تا بتوانیم مبلّغ خوبی برای حضرتش باشیم. دوّم اینکه با نوشتن کتاب پیرامون وجود مقدّسش، یا نقل قصّه هایی که افراد خدمت حضرتش مشرّف شده اند، ویا سخنرانی پیرامون آن وجود مقدّس، ویا تربیت افراد به اخلاق ورفتار امام زمانی، ویا بیان کردن علائم احتمالی ظهور، ویا پخش نمایشنامه ویا فیلم در رابطه با آنحضرت، ویا بیان مظلومیت حضرتش را برای مردم بازگو کنیم.
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه):
(یا أَیهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ...) (سوره مدثّر آیه ۱ و۲) یعنی: (ای که خود را به لباس پیچیده ای! برخیز وخلق را انذار وهشدار بده).
توضیحی در مورد امر به معروف ونهی از منکر:
جای آن دارد که در این مقطع اشاره ای به بحث امر به معروف ونهی از منکر داشته باشیم. مردم به دو دسته مجزّا تقسیم می گردند: یک دسته کسانی هستند که دقیق خوب وبد را می فهمند ویا می شناسند وچون عالِم به خیر وشرّ هستند به عالِم تعبیر می شوند.
دسته دیگر کسانی هستند که خوب وبد را از یکدیگر تمییز نمی دهند وچون جاهل به خیر وشرّ هستند به جاهل تعبیر می شوند.
علمای عامل وغیر عامل:
دسته علماء به دو دسته عامل وغیرعامل تقسیم می شوند یعنی دسته کسانی که می دانند خوب وبد چیست وعامل به این علمشان هستند که این دسته همان (هم الفائزون) هستند ویا به تعبیر دیگر (الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبی لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) (رعد: ۲۹) (آنان که به خدا ایمان آورده وبه کار نیکو پرداختند خوشا بر احوال آنها ومقام نیکوی آنها).
وحقیقتاً یاوران اهل بیت علیهم السلام محسوب می شوند. دسته کسانی که غیر عامل هستند یا جزء کسانی هستند که از سر بیخودی وعدم بصیرت ویا به تعبیر بهتر، سهواً به علمشان عمل نمی کنند (ساهی) ویا از سر عناد وکینه ودشمنی به علمشان عمل نمی کنند (عامد).
دسته کسانی که سهواً به علمشان عمل نمی کنند به دو دسته تقسیم می گردد: ۱-کسانی که عدم عمل سهوی به علمشان، ضرر نمی رساند مثل عدم شرکت کسی از مردم که می داند باید در جنگ شرکت کند ونمی کند. ۲ - دسته کسانی که عدم عمل سهوی به علمشان به منافع اسلام واهل بیت علیهم السلام ضرر می رساند مثل ضرری که عدم عمل سهوی به علم زید بن ارقم به منافع اهل بیت علیهم السلام زد.
امّا در دسته کسانی که عمداً به علمشان عمل نمی کنند یا جزء کسانی هستند که تنها به علمشان عمل نمی کنند (مثل کسانی که می دانستند علی بن ابیطالب علیه السلام حقّ است امّا سکوت کردند ودم در نیاوردند یا کسانی که می دانند حال امام عصر علیه السلام در غربت چگونه است وباید همه چیز را رها کرد وبه حلّ معضل غربت پرداخت لیکن به خاطر منافع صوری ومادّی خود دم برنمی آورند) یا جزء کسانی هستند که معانداند خلاف علمشان عمل نمی کنند (مثل کسانی که با توجّه به علم به حقّانیت علی بن ابیطالب علیه السلام به جنگ حضرت رفتند یا کسانی که می دانند باید زندان غربت امام زمان علیه السلام هرچه زودتر شکسته شود لیکن بگونه ای برخورد می کنند که مردم از تعجیل در ظهور امام عصر علیه السلام منحرف می شوند).
دسته جُهّالِ قاصر ومقصّر:
امّا دسته جُهّال یا قاصر هستند (کسانی که توانایی تشخیص را ندارند مثل بچه غیر ممیز، مجنون و...) یا مقصّر هستند (کسانی که زمینه تشخیص بر ایشان فراهم بود لیکن قصور از جانب خودشان بوده است).
دسته مقصّرین، دو قسمت است: یا منطقی هستند که می توان از طریق استدلال ومباحثه، آنها را قانع وعالم کرد ویا احساساتی هستند که باید آنها را با شرایط خاصّی به سمت حقّ کشانید.
نهی از منکر مخصوص علماست وامر به معروف مخصوص جهّال است:
نهی از منکر مخصوص علماست وامر به معروف مخصوص جهّال است. منکر آن است که کسی دانسته از خوب پرهیز کند ویا بد را عمل کند. امر به معروف آن است که کسی نمی داند خوب وبد چیست واو را به خوب وبد عالم وآگاه کرد.
مجازات عالم غیرعامل عامد که خلاف علمش عمل می کند:
در میان علمای بی عمل هرچه بالاتر می رویم (عامدین) درجه سختگیری در نهی از منکر بالاتر می رود تا جایی که اثر مجازات را می توان برای عالم غیرعامل عامد که خلاف علمش عمل می کند در نظر گرفت (با توجّه به منافع امام عصر علیه السلام).
اشاعه ادلّه ومباحثات علمی وبحثها ودرسهای عقلی ومنطقی با جُهّال منطقی:
در رابطه با جهّال منطقی، اشاعه ادلّه ومباحثات علمی وبحثها ودرسهای عقلی ومنطقی، لازم وضروری است (انتشار کتُب علمی در این زمینه ویا تبلیغات علمی).
استفاده از وسائل تبلیغی محض در رابطه با جهّال احساسی:
در رابطه با جهّال احساسی، استفاده از وسائل تبلیغی محض (مثل استفاده از سینما، مطبوعات ویا تبلیغات در مورد گستردگی نعمتهای دوران ظهور و...) میسّر است.
آقای راستی (از علماء اهل سنّت شافعی) (قاضی ومدرّس حوزه علمیه سنندج):
چرا در جهت معرّفی حضرت مهدی علیه السلام قدم مؤثّری برداشته نشده است؟!
بی توجّهی علماء - دل مشغولی به امور غیر مهم - تخصیص موضوع به شیعیان:
سؤال: با توجّه به اینکه تمام مسلمین اعمّ از شیعه وسنّی در مورد حضرت مهدی علیه السلام متّفق القول هستند ولی در جهت معرّفی ایشان قدم مؤثّری برداشته نشده است؟ چرا؟
جواب: دلایل متعدّدی در این مورد وجود دارد:
۱ - علماء، نسبت به این مطالب بسیار مهمّ واساسی بی توجّهی کرده اند.
۲ - دشمنان، علماء را به پرداختن به اموری که شاید مهم هم نباشد مشغول کرده اند ولذا از توجّه به این امر مهم غافل شده اند.
۳ - همچنین بزرگان به هر دلیل که بوده است این مطلب را مختصّ به شیعیان کرده اند در حالی که هرگز چنین نیست وعلماء اهل سنّت واجماع، همه بر این مطلب صحّه گذاشته اند.

بخش پنجم: با توجّه به ظلم وستم وفساد وتباهی که هر روز در جهان بیشتر وبیشتر می شود وهمینطور با توجّه به رُشد فکری جهانیان نسبت به اسلام واقعی وبا به وقوع پیوستن اکثر علامات غیرحتمیه که در مورد ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده است، آیا احتمال ظهور ایشان در عصر کنونی می رود یا خیر؟

(لطفاً اگر جریانی در این رابطه می دانید، برایمان ذکر بفرمایید).
آیة الله صافی گلپایگانی:
اُمید است که خداوند فرج آن بزرگوار را نزدیک کند:
اُمید است که خداوند فرج آن بزرگوار را نزدیک کند. انشاء الله.
(عجَّل الله تعالی فرجه وسهَّل فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والسّلام علیکم ورحمة الله).
آیة الله خزعلی:
احتمال، قوی وروشن است ولی تعیین، میسّر نیست:
احتمال، قوی وروشن است ولی تعیین، میسّر نیست چون نصاب فساد را نمی دانیم ولی دلها باید گرم تقرّب ظهور باشد.
آیة الله نوری همدانی:
همانطور که در این زمان محتمل است در زمانهای آینده نیز محتمل است:
احتمال ظهور آن حضرت همانطور که در این زمان محتمل است در زمانهای آینده نیز محتمل است. برای اطّلاع بیشتر به کتاب (دادگستر جهان) از آقای ابراهیم امینی مراجعه فرمائید.
آیة الله سید محمّد شیرازی:
غیر از خدا کسی نمی تواند تعیین کند:
وقت ظهور را غیر از خدا کسی نمی تواند تعیین کند.
آیة الله سید صادق روحانی:
احتمال ظهور آن حضرت همیشه هست:
گاهی شتابزدگی سبب می شود که انسان اخبار رسیده از پیشوایان را طبق خواسته ها وهوسهای خود تأویل وتوجیه نماید. البتّه احتمال ظهور آن حضرت همیشه هست وانسان مؤمن موظّف است تکالیف دوران غیبت را انجام دهد وخود را برای ظهور آن حضرت آماده سازد.
آیة الله علوی گرگانی:
ما موظّفیم در هر عصر وزمان منتظر ظهور حضرت باشیم:
البتّه مستحضرید که بر حسب دستورات ائمّه که برخواسته ونشأت یافته از منبع وحی است ما موظّفیم در هر عصر وزمان منتظر ظهور حضرت باشیم واحتمال واُمید فرج را داشته باشیم زیرا این اُمید وانتظار است که دلها را شاد، واعمال ما را جهت، وجامعه را حیات می بخشد.
آیة الله سید محسن خرّازی:
احتمال ظهور آن حضرت در همه اوقات وجود دارد:
احتمال ظهور آن حضرت در همه اوقات وجود دارد بخصوص آنکه در روایات آمده حضرت صادق علیه السلام فرمود: (ویصلح الله عزَّ وجلَّ أمره فی لیلة) خدا امر فرج آن حضرت را در یک شب اصلاح می نماید.
حضرت امام کاظم علیه السلام فرمود: وقتی صاحب شما از کشور ودیار ظالمین وستمکاران غیبت کرد انتظار فرج داشته باشید.
مسئله انتظار حقیقی، خود گویای آن است که احتمال ظهور آن حضرت در همه اوقات می رود.
فرزندان وبرادران مشتاق لقاء حضرت مهدی ارواحنا فداه!
توفیق شما عزیزان را در مسیر رضایت وخشنودی حضرت حقّ وامام عصر علیه السلام مسئلت دارم.
آیة الله مکارم شیرازی:
امروزه بسیاری از علائم ظهور دیده می شود وانتظار بقیه نیز می رود:
هیچ انقلابی در جامعه انسانی بدون نشانه های قبلی صورت نمی گیرد. در احادیث اسلامی نیز اشاره به یک سلسله علامتها ونشانه ها برای نزدیک شدن آن رستاخیز عظیم آمده است که می توان آنها را بر دو گونه تقسیم کرد:
دسته اوّل، نشانه هایی که کم وبیش در هر انقلابی - به تناسب ابعاد آن - قابل پیش بینی است. دسته دوّم، جزئیاتی است که از طریق اطّلاعات ومعلومات عادّی نمی توان به آنها پی برد وبیشتر شکل یک پیشگوئی اعجاز آمیز را دارد.
نشانه ای که با مشاهده آن می توان نزدیک شدن هر انقلابی - از جمله این انقلاب بزرگ را - پیش بینی کرد گسترش ظلم وجور وفساد وتجاوز به حقوق دیگران وانواع مفاسد اجتماعی وانحرافات اخلاقی است که خود عامل توسعه فساد در جامعه است.
طبیعی است فشار که از حدّ گذشت، انفجار رُخ می دهد. زیرا انفجارهای اجتماعی همانند انفجارهای میکانیکی به دنبال فشارهای شدید وزاید از حد است.
گسترش دامنه های ظلم وفساد، بوسیله ضحّاکان هر زمان، بذرهای انقلاب را آبیاری می کند، وکاوه های آهنگر را در کنار کوره های آتش پرورش می دهد. کم کم بحران اوج می گیرد ولحظه انقلاب نزدیک می گردد.
در مورد نزدیک شدن انقلاب بزرگ جهانی وظهور مصلح بزرگ مهدی نیز مسأله همین گونه است. منتها هیچ لزومی ندارد که مانند افرادی منفی باف به فکر توسعه فساد وظلم بیشتر بیفتیم بلکه با توجّه به وجود مفاسد در مقیاس وسیع وبه حدّ کافی باید در ساختن خود ودیگران ویک گروه نیرومند شایسته وشجاع وآگاه که پرچم دار انقلاب باشد کوشش کنیم.
به هر حال این موضوع در بسیاری از روایات اسلامی تحت عنوان (کما ملئت ظلماً وجوراً) (همانگونه که جهان از ظلم وجور پر شده باشد) آمده است.
عین این تعبیر در بسیاری از احادیث که در منابع شیعه واهل سنّت آمده دیده می شود واز مجموع آنها استفاده می شود که از روشنترین نشانه های این انقلاب همین موضوع است.
در روایات اسلامی چنان انگشت روی جزئیات این علائم ومفاسد گذارده شده که گوئی این پیشگوئیها مربوط به ۱۴ یا ۱۳ قرن پیش نیست بلکه مربوط به همین قرن است ویا چند سال قبل صورت گرفته؛ وامروز که بسیاری از آنها را با چشم خود می بینیم قبول می کنیم که راستی معجزه آساست! از جمله در روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره به دهها نوع از این مفاسد که قسمتی از آن جنبه اجتماعی وسیاسی وقسمتی جنبه اخلاقی دارد، شده است که مطالعه آن انسان را عمیقاً در فکر فرو می برد واگر خوب دقّت کنیم می بینیم بسیاری از این مفاسد بزرگ در مجتمعات کنونی جنبه عینی به خود گرفته است وانتظار بقیه نیز می رود.
آیة الله گرامی:
گر چه از بعضی از بزرگان روحانی نقل شده که بزودی ظهور می شود ولی بسیاری از علائم هنوز ظاهر نشده است:
گر چه از بعضی از بزرگان روحانی نقل شده که به زودی ظهور می شود ولی بسیاری از این علائم هنوز ظاهر نشده است. این دیگر از قطعیات روایات وبا سند محکم است که دنیا پر از ظلم وجور می شود یعنی هیچ جا امنیت نیست نه اینکه امنیت کامل نیست بلکه اصلاً امنیت نیست. انسان نمی تواند به نزدیکان خودش اعتماد کند.
یا روایت دیگری که مردها می دانند که زنهایشان به دنبال فحشاء می روند ولی نه تنها جلوگیری نمی کنند بلکه آنها را تشویق می کنند واز پول آنها برای زندگیشان استفاده می کنند! این مسئله هم هنوز پیش نیامده وعمومی نشده است.
یا در یک روایت آمده است که غیبت امام زمان علیه السلام آنقدر طول می کشد که مردم در شک می افتند ومی گویند: اگر بود آمده بود!
خُب منظور از این مردم، کفّار یا سنّی ها که نیستند چون آنها اصل را قبول ندارند بلکه منظور روایت، شیعیان هستند در حالی که هنوز شیعه آنطور نشده است که بگوید: امام زمان دروغ است. حالا افرادی هستند که آنها نادرند.
دفتر تبلیغات اسلامی:
در این که ما در عصر قرب ظهور بسر می بریم تردیدی نیست:
با توجّه به ظلم وفسادی که جهان با آن روبرو است باید بگویم که همین تباهی ها وجدال، بشر را بیدار کرده وضرورت حاکمیت عدالت را بیشتر ساخته است.
کثرت طرفداران صلح وعدالت وتنفّر از جنگ وخونریزی وتشکیل مجامع نظارت به حقوق بشر وخلع سلاح عمومی، این مسائل نشان می دهد که بشریت بسوی آزادی وعدالت وپذیرش حکومت واحد جهانی حرکت می کند.
امروز دنیا از سیاستهای مزدورانه ووعده های دروغین خسته شده وبه دنبال یک انسان کامل می رود. امروز بشر معتقد است این مرزهای ویرانگر باید از میان برود وانسان هم چون یک خانواده با نظام واحدی اداره شود. بنابراین مظالم ومفاسد، زمینه رشد وشکوفایی ذهن بشر را برای یک انقلاب جهانی آماده می سازد.
در این که ما در عصر قرب ظهور بسر می بریم تردیدی نیست، امّا هر گونه حدس وتخمین برای تعیین وقت ظهور آن حضرت از نظر روایات مردود است.
آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی:
هیچ کس جز خدا از زمان ظهور اطّلاع ندارد:
بدون تردید هیچ کس جز خدا از زمان ظهور اطّلاع ندارد ولی می توان از علائم ونشانه هائی که در کتب وروایات وملاحم ذکر شده وهمچنین از فلسفه ظهور، حدودش را احتمال داد.
ضرر تعیین وقت کردن در مورد ظهور وداستانی بسیار جالب در این مورد
از من سؤال شده است که: با توجّه به اینکه نباید برای ظهور وقتی تعیین کرد، چگونه جمعی با علم حروف ویا از جمع بین روایات، وقت ظهور را تعیین کرده اند؟!
من در عین آنکه احتمال می دهم آنهایی که وقت ظهور را از این طریق تعیین کرده اند منظورشان وقت دقیق آن نباشد بلکه حدود آن را گفته اند ولی در عین حال این تلاشها را کاملاً محکوم می کنم واعمال آنها را خلاف شرع وخلاف خواسته خاندان عصمت علیه السلام می دانم. زیرا چیزی که در دهها حدیث وروایت از آن نهی شده چگونه ممکن است به عدّه ای اجازه آن داده شده باشد؟
علاوه این عمل با توجّه به بی فایده بودنش، ضررهائی هم دارد که مِنجمله اینست: وقتی زمان ظهور تعیین شد وجمعی یا روی نادانی ویا روی علاقه شدید به آن حضرت به آن وعده، دل بستند وعملی نشد، اعتقادشان به اصل موضوع سُست می شود وخدای نکرده شاید هم منکر سایر پیشگوئی های ائمّه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) گردند.
فراموش نمی کنم حدود بیست سال قبل یکی از بازاری های تهران گرایشی به مذهب بهائیت پیدا کرده ومن با او حرف می زدم ومی خواستم علّت این انقلاب فکری را در او پیدا کنم. او برایم قضیه ای نقل کرد وآن این بود که گفت:
(چند سال قبل من مرید یکی از اولیاء خدا شده بودم وجدّاً معتقد بودم وهستم که کسی در معنویات به پایه او نرسیده است. روزی به من گفت: در ده روز آخر جمادی الثّانی امسال، امام زمان علیه السلام ظاهر می شود. ومن حالا خصوصیات مطالب او را فراموش کرده ام. اجمالاً او هم از راه علم حروف وهم از جمع بین روایات وهم می گفت برای خودم مکاشفه ای دست داده یا خوابی دیده ام وقطعی است که در بین این ده روز آن حضرت ظاهر می شود وما هم باور کردیم.
دست از کار وکسب کشیدیم وحتی جمعی هم از مریدان ایشان مثل من نیز دست از کار کشیدند وخود را آماده برای ظهور کردند ولی آن ده روز گذشت وخبری نشد ومن مدّتی در طوفان فکری فوق العاده ای قرار گرفتم ودر همه چیز شک می کردم.
آخر الامر با خود گفتم نکند بقیه مسائل هم از همین قبیل باشد، وکم کم اعتقاداتم متزلزل شد وبه مذهب بهائیت که مذهب بی بند وباری است روی آوردم).
من که تا حدّی ریشه انحراف فکری او را پیدا کرده بودم کوشیدم تا آن مرد را نزد آن مرید، بی اعتبار کنم وکردم. وسپس روایات اینکه کسی از زمان ظهور آن حضرت نمی تواند اطّلاع دقیقی داشته باشد واگر کسی برای ظهور وقت تعیین کند کذّاب ودروغگو است برایش خواندم وخلاصه با بحثهای مفصّل به او فهماندم که عمل آن شخص که وقت تعیین کرده ناصحیح بوده والّا در پیشگوئی های پیشوایان اسلام هیچ نقصی وجود ندارد.
ظهور هم به مانند غیبت دو قسمت صغری وکبری دارد وظهور صغری از سال ۱۳۴۰ قمری شروع شده است و۹ دلیل محکم در این مورد وجود دارد.
همچنین از من می پرسند که آیا از روایات می توان استفاده کرد که ظهور صُغرائی وجود داشته باشد؟
در پاسخ می گوئیم: (آری! زیرا لازمه تشبیه وجود مقدّس حضرت بقیة الله (ارواحنا فداه) به خورشید که در روایات متعدّده ای آمده است این است که چنانکه خورشید بعد از غروب تا یکی دو ساعت نورش باقی می ماند ویک دفعه جهان را تاریک نمی کند ونمی گذارد فسادهایی که ناشی از یک مرتبه تاریک شدن است ایجاد شود ودر موقع طلوع هم یک دفعه روشن نمی شود بلکه با یکی دو ساعت طول کشیدن، کم کم نورش ظاهر می شود ونمی گذارد ضررهایی که ناشی از روشن شدن یکدفعه است بوجود آید.
همچنین حضرت بقیة الله (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه) هم وقتی می خواهد از میان مردم غائب شود باید غیبت صغری داشته باشد که داشته وباید ظهور صغری نیز داشته باشد که مدّعای ما است. حالا اگر شما دوست ندارید این کلمه را بگوئید (یعنی نام ظهور صغری را روی روشنائی قبل از ظهور ویا تجلیات آن حضرت بگذارید) مانعی ندارد اسم دیگری را انتخاب کنید. ما سر اسم دعوائی نداریم. ولی به نظر ما بهترین نامی که گویای مقصود باشد همین است.
به هر حال همانگونه که خدای تعالی برای آماده شدن مردم ومقدّمه غیبت کبری، غیبت صُغرائی قرار داده است همچنین محال است که برای آماده شدن مردم ومقدّمه ظهور کبری، ظهور صُغرائی (یا هر چه شما می خواهید اسمش را بگذارید) قرار نداده باشد. ولی بدون تردید در کیفیت غیبت صغری با ظهور صغری مختصر فرقی بخاطر تفاوت مصالحی که در کار هست وجود دارد، یعنی در آنجا حضرت بقیة الله ارواحنا فداه بوسیله چهار نایب خاصّش نورفشانی می کرده وبه مردم فیض می داده ولی در اینجا به وسایلی که ذیلاً ذکر می شود نور خود را ظاهر فرموده واُفُق را روشن کرده است:
اوّل: از سال ۱۳۴۰ قمری (تعیین شروع ظهور صغری یا هر چه شما می خواهید اسمش را بگذارید بوسیله مرحوم استاد اخلاقمان آقای حاج ملا آقا جان رحمة الله علیه است) استعدادها زیاد شد وصنایع به نتیجه رسیده واکتشافات حیرت انگیز بوسیله بشر ظاهر گردیده است. یعنی در آن سالها برای مسافرتها از اُلاغ استفاده می شده ولی حالا از ماشین وقطار وهواپیماهای سریع السّیر استفاده می شود. آن روز انسان نه تلفن ونه رادیو ونه تلویزیون ونه رادار داشت ولی امروز همه این وسائل رادارد.
آن روز انسان نه نفت (به این صورت) ونه چیزهایی که از نفت ساخته شده است داشت ونه دسترسی به دهها وبلکه صدها معادن دیگر از این قبیل، پیدا کرده بود ولی امروزه به همه اینها موفّق شده است.
وخلاصه آنچنان فکر واستعداد وفرهنگ بشر در این مدّت کوتاه بالا رفته که تمام عمر نسل بشر هر قدر که بوده از نظر پیشرفت فرهنگ واختراعات واکتشافات یک طرف واین سالهایی که اخیراً بر بشر گذشته است طرف دیگر قرارمی گیرد.
حالا خواهید گفت که این موضوع چه ارتباطی با ظهور دارد؟!
باید عرض کنم که قطعاً ویقیناً مردمی که می خواهند دست بیعت با امام زمان علیه السلام که دانا به جمیع اسرار وحقایق عالم است بدهند باید از استعداد وفکر وفرهنگ فوق العاده ای برخوردار باشند تا بتوانند مطالبی را که آن حضرت می فرمایند بفهمند واعمالی را که دستور می دهد درک کنند وعمل نمایند. ولذا می گوئیم یک شفق از مقدّمات ظهور به این وسیله از اُفُق طالع شده ومردم دنیا برای پذیرفتن دستورات وخواسته های حضرت بقیة الله (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه) آماده کرده است.
دوّم: باید معجزات هر یک از انبیاء وائمّه اطهار علیهم السلام را مطابق علوم وهنرِ هنرمندان اهل آن عصر باشد. زیرا مردم هر زمان چشمشان به دانشمندان وهنرمندان وقدرتمندان آن زمان است. وبه اصطلاح علمی (النّاس علی دین ملوکهم) یعنی مردم در راه وروش کسانی قرار می گیرند که آنها افکار مردم را بوسیله کارهای شگفت وعلومشان به خود جلب کرده ومحبوبیتی کسب کرده اند ویا قدرتشان، مردم را اجباراً به آنها متوجّه کرده است.
بنابراین خدای تعالی، ابتدا انبیائش را به سراغ همین دسته از مردم می فرستاد که اگر آنها لجاجت نمی کردند وایمان می آوردند بقیه مردم از آنها تبعیت می کردند واگر ایمان نمی آوردند وسر سختی نشان می دادند تکلیف آنها را یکسره می کردند ونمی گذاشتند آنها سدّ راه مردم مستضعف گردند، لذا می بینیم که حضرت موسی علیه السلام ابتدا به سراغ فرعون وساحران می رود وفرعون را از بین می برد وبا معجزه ای ومعارضه ای ساحران را خاضع می کند وآنها را به خدای خود مؤمن می نماید.
یا آنکه حضرت عیسی علیه السلام، اطبّاء حاذق زمان خود را با نشان دادن معجزه هایی از قبیل مرده زنده کردن وکور شفا دادن به دینش دعوت می کند. چون آنها می بینند که این اعمال مافوق قدرت طبیعت است وقطعاً فعل خدائی است که همه چیز در تحت نفوذ وقدرت اوست به او ایمان می آوردند ویا رسول گرامی اسلام وقتی می خواهد مردم آن زمان که در ادبیات، ومردم آخر الزّمان که در جنبه های علمی وفرهنگی پیشرفته هستند با معجزه ای آنها را خاضع کند قرآن می آورد تا آن دسته از مردم آن زمان وزمانهای بعد که بوسیله ادبیات وشعرشان ویا بوسیله علوم وافکارشان جلب توجّه مردم را کرده اند متوجّه قرآن گردند که طبعاً پشت سر آنها سایر مردم هم پیروی خواهند کرد.
این مقدّمه کوتاه ولی پُرمغز وحقیقی را از این جهت در اینجا آوردیم که بگوئیم تا وقتی هواپیماها وسفینه های فضانورد ورادارها ورادیو وتلویزیون نبود مردم نمی دانستند به چه مناسبت معجزه حضرت بقیه الله (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه) سوار شدن اصحابش بر سحاب وابرها وصیحه آسمانی می باشد که در روایات ذکر شده است. ولی از وقتی این صنایع به بازار آمد مردم زیرک ومؤمن ومنتظر حضرت بقیة الله علیه السلام علاوه بر آنکه مناسبت این معجزات را با هنرهای زمان خود درک کردند ودانستند که وقتی مخترعین ومکتشفین، این معجزات را مشاهده کردند ومتوجّه به غیرطبیعی بودن آنها شدند ایمان می آوردند متوجّه به نشانه دیگر وروشنائی بیشتر به اصطلاح ما ظهور صغری گردیدند ودانستند که ظهور باهر النّور حضرت بقیة الله علیه السلام نزدیک شده که اینگونه اختراعات وصنایع به بازار آمده است.
سوّم: نمی دانم هیچ فکر کرده اید که چرا مردم شیعه، قبلاً کمتر به یاد حضرت ولی عصر ارواحنا فداه نسبت به مردم این زمان بوده اند یا خیر؟!
اگر فکرش را نکرده اید من برای شما توضیح می دهم: ابتدا از شما می پرسم چرا مردم شیعه هفتاد سال قبل تا اوّل غیبت کبری حتی یک مسجد را بنام حضرت ولی عصر علیه السلام نگذاشته بودند ولی مردم زمان ما اکثر مساجدشان را به نام آن حضرت گذاشته اند؟!
آنها یک خیابان، یک میدان، یک مؤسّسه، یک مدرسه، یک انجمن خیریه را به نام آن حضرت نگذاشته بودند ولی اینها اکثر همان مکانها را به نام آن حضرت ثبت داده اند!!
شما شاید باور نکنید که در زمان خود ما حتی یک جلسه دعای ندبه در تمام ایران وجود نداشت وبلکه عموم مردم نمی دانستند که دعای ندبه چیست! ولی الآن کمتر شیعه ای پیدا می شود که روز جمعه به یاد مولا وآقایش، خود را به جلسه ویا گوشه ای نرساند ودعای ندبه را نخواند. کمتر خانه ومغازه ای است که نام مقدّس آن حضرت، زینت بخش در ودیوارش نباشد.
آیا پخش نام آن حضرت به این صورت وتوجّه مردم به آن وجود مقدّس دلیل بر طلوع فجر صادق ویا روشن شدن اُفُق ویا ظهور صغری ویا هر چه شما می خواهید نامش را بگذارید نمی باشد؟!
چهارم: شما می دانید که صدی هشتاد مردم، شصت سال قبل حتی سواد خواندن ونوشتن را نداشتند وحالا قطعاً شنیده اید وهم می دانید که نود درصد مردم دنیا سواد خواندن ونوشتن را دارند ولااقل می توانند کتاب بخوانند.
آیا این خود زمینه خوبی برای قبولی آن همه علومی که کمپانی علم می آورد یعنی کسی که هر چه از علوم انبیاء واولیاء برای مردم آورده اند در مقابل آنچه او می آورده ده درصد است (چنانکه از روایات استفاده می شود) نمی باشد؟!
آیا این هم روشنایی دیگری از طلوع شمسِ حقیقت نیست که از اُفُق ظاهر شده است؟!
پنجم: در زمان خودمان، مردم شیعه بقدری بی توجّه به دادن سهم امام علیه السلام بودند که اکثراً مراجع تقلید برای شهریه تعداد محدودی از طلّاب، زیر بارِ قرض می رفتند وهمیشه بدهکار بودند. ولی امروزه با همه گرفتاریهایی که استعمار برای شیعه بوجود آورده، با همه فقری که شیعه را تهدید می کند بقدری سهم امام، زیاد داده می شود که علاوه بر شهریه کاملی که به طلّاب می دهند بناهای عظیمی هم از این بودجه ساخته وکارهای خیر زیادی هم کرده اند.
آیا باز هم می توانیم بگوییم که این موضوع روشنایی دیگری از جلوات وتشعشعّات خورشید ولایت وامامت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه نمی باشد؟!
ششم: در زمانهای سابق با همه اهتمامی که علماء به نوشتن کتب اصول اعتقادات داشتند وبسیار به فکر موضوعی که بتوانند بوسیله آن وجود مقدّس امام عصر علیه السلام را اثبات کنند بودند وبقول بعضی از آن دانشمندان بهترین دلیل بر اثبات وجود مقدّس حضرت بقیة الله ارواحنا فداه ملاقات با آن حضرت بود. در عین حال مثل مرحوم حاجی نوری با همه کنجکاوی وتحقیقی که از حالات متشرّفین داشته اند تنها توانسته اند صد قضیه در کتاب (نجم الثّاقب) از گذشته نقل کنند وحتی نفرموده که این قضایا مُشتی از خروار است.
ولی در زمان ما علاوه بر آنکه صدها قصّه وهزارها تشرّف قابل نقل وجود دارد می توان با استقراء کامل ودقیق مدّعی شد که کمتر فردی از افراد شیعه یافت می شود که یا خودش ویا کسی که مورد وثوقش باشد ویا لااقل کسانی که مورد وثوقند از دیگران نقل نکرده باشند که افرادی به خدمت حضرت بقیة الله علیه السلام رسیده اند وبا آن حضرت ارتباط برقرار کرده اند. آیا این ارتباطات واین ملاقاتها دلیل بر طلوع صبح صادق ودوران ظهور صغری نمی باشد؟!
هفتم: گر چه همیشه یکی از مسائل مورد اتّفاق همه مسلمانها یعنی سنّی وشیعه اعتقاد به وجود مقدّس حضرت بقیة الله ارواحنا فداه بوده ولی هیچ زمانی مثل زمان ما نبوده است که اهل سنّت آن هم در رابطه عالم اسلامی که در سال یک روز در مکه تشکیل می شود وتمام علماء ممالک اسلامی در آن شرکت می کنند اینگونه اقرار به وجود مقدّس حضرت صاحب الامر (روحی فداه) کنند یعنی عیناً مانند آنچه شیعه معتقد است اعتراف نمایند.
ویا در مسجد النّبی صلی الله علیه وآله ومسجد الحرام اسم مقدّس حضرت حجّة بن الحسن علیه السلام نصب شود وآن مساجد با عظمت را متبرّک کند.
واز همه بالاتر جریانی است که در سال ۱۳۵۹ که به عمره مفرده مشرّف بودم اتّفاق افتاد وآن این بود که آخر شبی در مسجد الحرام نشسته بودم جوان سیاه پوستی را دیدم که به من خیره شده وبا محبّت فوق العاده ای به من نگاه می کند. بالأخره نتوانست خود را کنترل کند نزد من آمد وبه زبان عربی پرسید: (شما ایرانی هستید؟).
گفتم: (بلی).
گفت: (من شماها را خیلی دوست دارم).
گفتم: (برای چه؟).
گفت: (زیرا شما معتقد به حضرت مهدی علیه السلام هستید).
گفتم: (مگر تو هم به حضرت مهدی علیه السلام معتقدی؟).
گفت: (من که به آن حضرت معتقدم بماند، همه مردم سودان معتقد به آن حضرت اند واکثر جوانان سودان عضو جمعیت انصار المهدی هستند وبا حکومت فعلی سودان مخالفند ومنتظر مقدم مبارک حضرت مهدی علیه السلام می باشند).
پس از برخورد با این جوان وبیان مطالب دیگری که شاید مقتضی نباشد نقل شود، من این موضوع را تعقیب کردم ودیدم راست می گوید. این جمعیت، نفوذ ومحبوبیت فوق العاده ای در سودان دارند ورهبر محترمشان هم محبوبیت عجیبی در بین مردم سودان کسب کرده وشاید بیشتر از یک ثلث مردم سودان عضو این جمعیت می باشند.
حالا من به اینکه عقائد آنها راجع به مذهب شیعه وسنّی چیست کاری ندارم ولی از شما سؤال می کنم آیا این گرایش، این توجّه، این جمعیتها آن هم در ممالک اهل سنّت دلیل بر طلوع فجر صادق ویا ظهور صغری ویا هر چه شما می خواهید اسمش را بگذارید نمی باشد؟!
هشتم: آیا شما می دانید که چرا سران ممالک جهان دورهم جمع شدند وسازمان بین المللی را تشکیل دادند؟
آیا شما می دانید که این سازمان در چه زمانی تشکیل شده است؟
اگر نمی دانید به تاریخ مفصّل جنگهای جهانی اوّل ودوّم مراجعه کنید. مطلب را مفصّلاً متوجّه می شوید! ولی برداشتی که منظور من است این است که وقتی دولتها دیدند در جنگ جهانی اوّل ودوّم، میلیونها افراد بشر، بیچاره وبدبخت شده اند وبه همین مقدار، کشته ومعلول گردیده اند به فکر چاره جویی افتادند. آخرین نظرشان این شد که باید نمایندگان ممالک جهان با کمال مسالمت وصفا، دور یکدیگر بنشینند وهر زمان، جنگ ونزاعی بین ممالک جهان در گرفت آنها را اصلاح کنند.
آیا این فکر ویا تشکل این سازمان، نشانگر احساس ونیاز جامعه به یک حکومت واحد جهانی وبرقراری عدل وداد در سراسر عالم نیست؟!
وآیا این احساس ونیاز که در مردم دنیا بوجود آمده معنی حقیقی اینکه می گویید: (یا صاحب الزّمان جهان در انتظار توست) نمی باشد؟!
آیا خود این فکر وعمل، طلوع نور خورشید ولایت در قلوب مردم جهان ویا ظهورصغری نمی باشد؟!
قطعاً جواب مثبت است.
نهم: وبالأخره چون وقتی خورشید می خواهد طلوع کند ابتداء تنها اُفُق را روشن می کند وسپس آن روشنائی، زیاد وزیادتر می شود تا آنکه نزدیک طلوع خورشید، سطح کره زمین را پُر می کند واز محدوده اُفُق تجاوز می نماید وسپس خورشید طالع می شود. خوشبختانه این اواخر مسئله ظهور صغری هم همینطور شده است زیرا ما پس از انقلاب ایران، ناظر همین معنی یعنی گسترش نور وجود مقدّس حضرت بقیة الله علیه السلام در سراسر گیتی بوده ایم.
انقلاب ایران باعث گسترش نام امام زمان علیه السلام در سراسر جهان شده است.
تمام دلائلی را که ما در بالا از ظهور آثار وتجلیات وجود مقدّس حضرت صاحب الامر علیه السلام نقل کردیم مربوط به محدوده اُفُق شیعه ویا نهایت اُفُق ممالک اسلامی بود واگر هم مثل جریان سازمان ملل، مربوط به تمام عالم می شد، بصراحت ووضوح نبود.
امّا من تردید ندارم که انقلاب ایران سبب شده که نام مقدّس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)، به تمام دنیا برسد وخدای تعالی به این وسیله نام آن حضرت را بر سرتاسر گیتی گسترش دهد، زیرا قبل از انقلاب بسیاری از ممالک جهان بودند که اوّلاً اطّلاعی از مملکتی به نام ایران نداشتند وبر فرض که بگوئیم می دانستند مملکتی به این نام در عالم هست، اطّلاعی از مذهب رسمی آن نداشتند واگر جمعی می دانستند که مذهب مردم ایران تشیع است باز عدّه ای از آنها خصوصیات اعتقادات آنها را بخصوص راجع به حضرت ولی عصر علیه السلام نمی دانستند.
من در این زمینه جریانات جالبی دارم که یک یک از فرازها ومطالب فوق را ثابت می کند ولی چون به طول می انجامد واز طرفی موضوع زیاد احتیاج به استدلال ندارد از نقل آنها صرف نظر می کنم.
امّا بعد از انقلاب ملّت ایران که خبر آن در تمام دنیا منتشر گردید آنچنان نام مقدّس آن حضرت به تمام جهان با عظمت عجیبی پخش شد که تعبیری بهتر از این نیست که بگوئیم نور مقدّس حضرت ولی عصر علیه السلام مانند طلوع صبح آن هم نزد بیرون آمدن آفتاب پخش شده است.
اینجا است که ما می گوییم خدا را شکر که ما در زمان ظهور صغری یعنی در زمانی که مسائل نُه گانه فوق، اتّفاق افتاده ونور مقدّس خورشید ولایت حضرت بقیة الله (ارواحنا فداه) به جهان تابیده زندگی می کنیم وبه همین زودی چشممان به جمال مقدّس روشن خواهد شد واُمید است همه مردم دنیا زمان ظهور کبری آن حضرت را درک کنند وخدای تعالی همه را تا انقلاب حضرت مهدی علیه السلام نگه دارد.
ممکن است تحت اراده الهی، ظهور صغری به تاریکی مطلق منتهی شود:
ضمناً ناگفته نماند که اگر از ظهور صغری در اینجا نامی برده می شود منظور همین هایی است که در بالا گفته شده نه آنکه منظور تعیین وقت ظهور (نعوذاً بالله) باشد. ویا حتی من صد در صد معتقد باشم که این تجلیات وظهور نور مقدّس آن حضرت منتهی به ظهور کبرای وجودمقدّس آن حضرت گردد.
شاید این تجلیات واین علائم واین نور که از افق سر زده (خدای نکرده) باز منتهی به تاریکی مطلق شود زیرا اینها تمام تحت اراده الهی است ومی دانیم که خدا دستش باز است وهر چه بخواهد می کند وکسی نمی تواند ایرادی داشته باشد ویا از او سؤالی بکند.
حجّة الاسلام فرحزاد:
ممکن است دفعتاً ظهور شود ولی تعیین کنندگان وقت دروغگویند وحقّ تعالی حتماً وقتِ تعیین کنندگان را بهم می زند:
البتّه پیش بینی مهمترین حادثه جهانی که ظهور دولت حقّه حضرت باشد کار بسیار مهمّ واز حدس ما بیرون وتعیین وقت شدیداً تکذیب شده واین نوع پیشگویی ها هم دروغ از کار در آمده است. ولی انتظار ودعا کردن واحتمال ظهور واُمیدوار بودن مطلوب وخود این حالت موضوعیت دارد وطبق بعضی روایات ممکن است ظهور دفعتاً واقع شود که حقّ تعالی کار حضرت را یک شبه اصلاح فرماید ولی دلیل محکم که ظهور در زمان ما وقریب به زمان ما باشد نداریم وبنده هم دلیلی نیافتم مگر علائم حتمیه واقع شود وپخش خبرها وداستانها که حتماً ظهور به همین زودی می باشد، جایز نیست. چون در روایت آمده که تعیین کنندگان وقت دروغگویند وحقّ تعالی حتماً وقتِ تعیین کنندگان را بهم می زند.
حجّة الاسلام علیرضا نعمتی:
اکثر علامات ظهور انجام شده است:
مردم باید باور کنند که اگر بخواهند می توانند موجب ظهور آن حضرت شوند با توجّه به پیروزی انقلاب اسلامی وارتباط آن با امام عصر ارواحنا فداه بهترین زمینه برای آنکه بتوانیم امام عصر ارواحنا فداه را به جهانیان معرّفی کنیم وجود پیدا کرده است که متأسّفانه بسیار در این جهت کوتاهی کرده ایم وبا ضعف فکری که عموماً در بین ما رایج است وهنوز باور نکرده ایم که می شود امام زمان علیه السلام در زمان ما ظهور بفرماید در نتیجه نیروهای مادّی ومعنوی خود را نیز در این جهت بکار نگرفته ومشغول زندگی خود شده ایم.
در پاسخ به سؤال اوّل ودوّم جواب این سؤال هم داده شده است.
تأکید ما بر این مطلب است که مردم ما باید باور کنند که اگر بخواهند می توانند موجب ظهور آن حضرت شوند خصوصاً با توجّه به آنکه هم علامات (بجز پنج علامت حتمی که مقارن باظهور است) انجام شده واصولاً ظهور امام زمان (ارواحنا فداه) آنطور که ما فکر می کنیم بستگی به علائم ندارد، چرا که طبق آیات وروایات به یکباره ظهور صورت خواهد گرفت وعلایم حتمیه نیز بعضی همزمان با ظهور وبعضی مقداری پس از ظهور است (مثل سفیانی که پس از ظهور امام عصر (ارواحنا فداه) با آن حضرت درگیر می شود).
به هر حال عاشق ودلباخته محبوب حضرت بقیة الله ارواحنا فداه، چندان منتظر علامت نیست بلکه منتظر خود حضرت است که بیش از هزار وصد سال است از ظهورش تأخیر شده است واگر شیعیان چنین سُست نبودند، از هزار سال پیش ظهور آغاز می شد.
حجّة الاسلام سید علی رضوی:
محتمل است که ظهور خیلی نزدیک باشد حتی بدون وقوع علائم حتمیه:
با توجّه به وقوع پیوستن برخی علامات از جمله انقلاب اسلامی ایران وعطش بشریت به مصلح واقعی واز طرفی دیگر طبق روایت امام جواد علیه السلام که به این مضمون آمده است که: ممکن است بدون حدوث هیچ یک از علامات حتی علائم حتمیه، ظهور حضرت واقع شود، پس ظهور حضرت محتمل است که خیلی نزدیک باشد.
حجّة الاسلام احمد قاضی زاهدی:
احتمال ظهور حضرت در عصر کنونی می رود:
روایات اسلامی دالّ بر آنست که ظهور امام عصر ارواحنا فداه ناگهانی است وبرای خداوند کاری ندارد که در یک شب وسائل را جور وتمام علامات حتمیه را بوقوع آورد. از جمله در کتاب بحار الانوار آمده از قول خود حضرت که فرمود: (هر یک از شما باید کاری بکند که وی را به محبّت ودوستی ما نزدیک می کند واز آنچه خوشایند ما نبوده وباعث کراهت وخشم ماست دوری گزیند زیرا فرمان وامر ما ناگهان فرا می رسد) (بحار الانوار ج ۵۳ ص ۱۷۴)، بنابراین احتمال ظهور حضرتش در عصر کنونی هم می رود.
آیة الله سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی:
وقتی نیاز همه به مصلح کلّ ضروری شود ظهور حتمی است:
به نظر قاصر اینجانب هنوز همه جهانیان نیاز به مصلح کلّ پیدا نکردند. ممکن است تا چند سال دیگر نیاز حاصل شود وممکن است چند ماه دیگر، بلکه چند روز دیگر نیاز همه به مصلح کلّ ضروری شود. در اینصورت ظهور حتمی است.
اکثر اصحاب ۳۱۳ نفر تکمیل شده اند وفقط تعداد اندکی باقی مانده است:
به نظر اینجانب، وقتی که تمام اصحاب ۳۱۳ نفر مخصوص آقا امام زمان علیه السلام تکمیل شوند آقا ظهور می نماید. ومن اخبار موثّقی در اختیار دارم که اکثر این ۳۱۳ نفر، در جزیره خضراء آماده هستند وکمتر از تعداد انگشتان دست، باقی مانده است که عدّه آنها کامل شود وطبق آخرین اخبار در حدود چند سال قبل شخصی به نام یزدی به این افراد اضافه شد وبه جزیره خضراء رفت. وبنظرم هر وقت باقی مانده این افراد که کمتر از تعداد انگشتان دست می باشند نیز آماده شوند، ظهور می شود وحال ممکن است در عرض چند روز این افراد تکمیل شوند وممکن است که چندین سال نیز طول بکشد.
آیة الله خاتم یزدی:
در عین حالی که برخی از علائم حتمیه به وقوع پیوسته است برای ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام نمی توان وقت معینی را تعیین نمود:
باید با روش صحیح با ظلم وفساد مبارزه کرد. پیشرفت علم ودانش هم زمینه بهتری را برای ظهور فراهم می کند امّا در عین حالی که برخی از علائم حتمیه به وقوع پیوسته، برای ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام نمی توان وقت معینی را تعیین نمود. اتّفاقاً امام رضا علیه السلام با تعبیر: (یکثر فیه الوقّاتون) (بحار الانوار ج ۵۱ ص ۳۰) از گسترش وقت تعیین کنندگان برای ظهور امام زمان علیه السلام وافرادی که عجله دارند اظهار ناراحتی کرده اند.
امام صادق علیه السلام هم خطاب به راوی در مورد کسانی که برای ظهور امام زمان علیه السلام وقت تعیین می کنند، با ناراحتی سه بار فرمود: (کذب الوقّاتون) (بحار الانوار ج ۵۲ ص ۱۰۳ ح ۵) خداوند همه ما را از منتظران واقعی وزمینه سازان ظهور حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) وحکومت عدل آن حضرت قرار دهد.
آیة الله شاه آبادی:
کلّ ما تحققّ الشّرطین فی الجواب عن السؤال الأوّل:
(کلّ ما تحققّ الشّرطین فی الجواب عن السؤال الأوّل تحقّق الظّهور انشاء الله وإلاَّ فلا).
(هر زمانی که دو شرط یاد شده در جواب سؤال اوّل یعنی رسیدن اصحاب حضرت به تعداد معین شده وفراهم شدن زمینه قبول حکومت عدل حضرت در میان توده مردم محقّق شود، ظهور اگر خدا بخواهد تحقّق می یابد والاّ خیر).
آیة الله یثربی:
بعضی از علائم واقع شده، ولی علائمی هم هست که هنوز واقع نشده:
بر حسب مرور به روایات وارده در علائم ظهور ممکن است استنباط شود بعضی از علائم واقع شده، ولی علائمی هم هست که هنوز واقع نشده است که می توانید به اواخر کتاب منتخب الأثر رجوع نمایید.
در باب هشتم کتاب منتخب الأثر، در عدم جواز وقت قرار دادن برای ظهور آن حضرت احادیثی وارد شده است که در آن احادیث، تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگو وکذّاب معرّفی شده اند. امّا خوشبختانه روایاتی از معصومین علیهم السلام حتی از خود وجود مبارک آن حضرت، جهت دعا برای تعجیل فرج آن حضرت رسیده است. خداوند چشمان ما را به نورجمال مبارکشان منوّر گرداند.
حجّة الاسلام سید جعفر رفیعی:
ظهور حضرت همانند شهاب، ناگهانی می رسد:
با بررسی روایات وارده دراین زمینه چنین بدست می آید که هر فرد مسلمان ومعتقد به آن حضرت در هر لحظه باید احتمال ظهور بدهد وخود وجامعه خود را در راستای ظهور آن حضرت قرار دهد یعنی با اصلاح وتزکیه نفس خود، آماده استقبال آن امام عزیز باشد. چنانکه در روایتی می فرماید: (إنَّه یقبل کالشّهاب الثّاقب) یعنی او (حضرت بقیة الله علیه السلام) روی می آورد مانند شهاب درخشان. کنایه از اینکه همانند شهاب، ظهور آن جناب ناگهانی می رسد.
در روایتی دیگر می فرمایند: (وانتظروا الفرج صباحاً ومساءً) یعنی هر روز وشب، انتظار فرج وظهور را داشته باشید.
در روایت دیگر می فرمایند: (المهدی منّا یصلح الله أمره فی اللیلة) یعنی: (مهدی از ماست وخداوند امر ظهورش را در یک شب اصلاح می فرماید).
بتازگی امام زمان علیه السلام فرموده اند: به مردم بگوئید ظهور خیلی نزدیک است.
همچنین جمعی از آشنایانم (حدود پنج نفر) که نزد من موثّق هستند (بطور اختصار) می گفتند: (در مسجد مقدّس جمکران حضرت بقیة الله (ارواحنا لتراب مقدمه الفداه) را ملاقات کردیم. آن حضرت فرمودند: (به مردم بگوئید ظهور خیلی نزدیک است وتوبه کنند ومنتظر باشند وتبلیغ کنند).
دعای برای تعجیل ظهور مانند خواندن نمازهای یومیه، واجب است:
وبه همین مضمون وامر آن حضرت در عالم رؤیا به جناب میرزا محمّد باقر اصفهانی فرمودند - که ما این رؤیا را به اختصار از کتاب ملاقات با امام عصر علیه السلام نقل می کنیم -: (شبی از شبها در خواب (یا بین خواب وبیداری) مولایم امام همام حضرت حسن المجتبی علیه السلام را دیدم که نزدیک به این مضمون فرمودند: (بر منبرها به مردم بگوئید وبه آنها امر کنید که توبه کنند وبرای فرج وتعجیل ظهور حضرت حجّت دعا نمایند واین دعا مثل نماز میت نیست که واجب کفائی باشد وبا انجام دادن آن از سوی بعضی از مکلّفین از سایرین ساقط گردد بلکه مانند نمازهای یومیه است که بر تمام مکلّفین واجب است آن را انجام دهند) (ملاقات با امام عصر علیه السلام ص ۸۸).
به اُمید اینکه این تلاشهای فراوان وزحماتی که متحمّل شدید که کتابی ارزنده پیرامون ظهور حضرت بقیة الله علیه السلام پدیدار گشته مورد قبول پروردگار متعال قرار گیرد وبهترین پاداشهایش را به شما عنایت نماید واین اثر در توجّه دادن وسوق دادن بشریت بسوی ظهور موفور السّرور حضرت بقیة الله مؤثّر واقع شود وتمام آحاد بشر از نعمت حکومت واحد جهانی زیر سایه حضرت بقیة الله (ارواحنا فداه) بهره مند شوند.
با سپاس وتشکر از زحمات جوانانی که عاشق وشیدای آن امام مهربان هستند ودر صدد بیدار کردن وتوجّه دادن اقشار ملّتها به ساحت مقدّس امام زمان علیه السلام برآمدند. به اُمید آنکه این سعی وتلاش وکوشش شما در زمینه سازی ظهورِ موفور السّرور حضرت بقیة الله ارواحنا فداه مؤثّر واقع شود وشاهد صبحی خجسته روز ومبارک باشیم.
آیة الله سید مرتضی موسوی اصفهانی:
در اینکه ما در آخر الزّمان (مورد اشاره در روایات) واقع شده ایم وعلامتهایی از ظهور بوقوع پیوسته شکی نیست:
البتّه از این نظر که ما در آخر الزّمان (مورد اشاره در روایات) واقع شده ایم شکی نیست وعلامتهائی هم از ظهور بوقوع پیوسته وادیان دیگر مثل دین مسیح علیه السلام هم منتظر آمدن مصلح خواهند بود وامّا ظهور آن حضرت، امریست نامعلوم واگر کسی وقت آن را معلوم کند طبق روایات صادره از معصومین او را باید تکذیب کرد ولی جریاناتی از علماء بزرگ مبنی بر تشرّف آنان خدمت ولی عصر علیه السلام نقل شده که در کتب مفصلّه ذکر شده است.
آیة الله محمّد جعفر خوشنویس:
می شود این احتمال را داد امّا هرگز نمی توان تعیین وقت کرد:
با توجّه ودقّت در پایان پاسخ نخست، می شود این احتمال را داد امّا هرگز نمی توان تعیین وقت کرد، زیرا زمان ظهور آن حضرت یک سرّ الهی است، وتعیین کنندگان زمان ظهور مورد تکذیب وتقبیح أئمّه علیهم السلام قرار گرفته اند. البتّه احتمال اشکالی ندارد، گرچه صرف احتمال دادن خیلی مهمّ نیست. عمده مطلب این است که ما خود را همیشه در حال آمادگی حفظ کنیم. ان شاء الله.
آیة الله سید محمّد حسینی قزوینی:
با توجّه به احادیث علائم ظهور، احتمال آن دور از حقیقت نیست:
البتّه ظلم وستم، بال وپرش را بر روی ساکنان کره زمین آنچنان گسترده که کمتر کسی را می توان دید که از این هیولای ستم در امان باشد ولی حدّ واندازه ونحوه پر شدن ستم در سراسر جهان برای ما معلوم نیست. لذا تعیین وقت طبق روایات، خلاف شرع است وموجب می شود مردم نسبت به مقدّسات بدبین شوند. چون در تاریخ زیاد دیده شده است که افرادی، زمانی را برای ظهور معین کرده اند وعدم تحقّق ظهور در آن وقت معین باعث بدبینی وتزلزل عقاید عدّه ای گردیده است ولذا بنظر می رسد از تعیین وقت باید بشدّت خودداری کرد وفقط باید نسبت به آمادگی مردم از نظر فرهنگی، اعتقادی وتقوی کوشش نمود. البتّه با توجّه به احادیث وارده نسبت به علائم ظهور، احتمال آن دور از حقیقت نیست. این حقیر، با توجّه به صحبتهایی که در حدود ۵ سال قبل با آقای بهلول داشتم ایشان فرمودند که: من در سوریه با فردی ملاقات کردم که با توجّه به شواهد وقرائن، احتمال می دهم که همان سفیانی مورد نظر در روایات باشد واین مجرّد احتمال است. ما باید آنچنان آمادگی داشته باشیم که در هر هفته وهر روز بلکه در هر ساعت احتمال ظهور را بدهیم یعنی خود را آنچنان مهیا وآماده کنیم واحتمال بدهیم که در همین ساعتی که الان در آن هستیم شاید ظهور واقع شود وما باید جزو یاران آن حضرت باشیم.
حجّة الاسلام محمّد حسن گنجی فرد:
امکان واحتمالش همیشه هست وهر چه بگذرد وعلائم ظهور بیشتر آشکار شود احتمال ظهور هم بیشتر وبیشتر می شود:
مطابق بسیاری از روایات موجود، ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مشروط به هیچ شرطی جز آمادگی مردم نیست. اصلاً اگر به غیر از این معتقد باشیم خلاف صراط مستقیم فکر کرده ایم یعنی آنطور که معصومین علیهم السلام خواسته اند که عقیده داشته باشیم، نداشته ایم. ما باید بدانیم که خدای تعالی وهیچکدام از معصومین علیهم السلام یک لحظه غیبت را هم نمی خواسته ونمی خواهند واگر علی رغم خواسته شان، غیبتی طولانی واقع شده، بخاطر عملکرد بد مردم بوده، نه تقدیر خداوند! یعنی بی توجّهی به امام وآماده نبودنشان برای پذیرایی از ایشان، غیبت را ایجاد وطولانی کرده است واز همان آغاز غیبت اگر این مانع برطرف می شد سعادت دیدارشان برای ما به تأخیر نمی افتاد.
حضرت ولی عصر ارواحنا فداه خود در نامه ای به شیخ مفید پس از گذشت کمتر از ۹۰ سال از غیبت کبری همین مطلب را از طریق او به شیعیان پیام دادند وهمان مقدار از غیبت را تأخیر نام نهادند. حتی این جزو اعتقاد شیعیان است که در صورت پُر شدن پیمانه غیبت در صورتی که مردم هم آماده نباشند خداوند ظهور آن حضرت را خواهد رساند ونیازی به انجام علائم وشرایط ندارد.
(درباره این مطلب در کتاب (وقت معلوم) صفحه ۸۲ تا ۸۵ تفصیل بیشتری داده شده است).
در مقابل این ایراد احتمالی که پس ملاحم وفتنی که بعنوان علائم غیرحتمیه درباره زمان غیبت است را چرا فرموده اند؟
می گوئیم آنچه فرموده اند وعیدهایی بوده که برای متوجّه کردن مردم به ساحت مقدّس امام بوده است تا آنها در لحظات حسّاسی که یک حجّت خدا باقی خواهد ماند لااقل از ترس اینکه مبادا آن مشکلات وسختی ها برایشان پیش آید، به امام رو آورند ونگذارند آن وضع ومشکلات در زندگی فردی واجتماعی شان رُخ دهد، نه اینکه اگر از همان آغاز غیبت به طرف امام می رفتند وظهور می شد بازهم این فِتَنْ انجام می شد.
مثلاً اگر به راننده ای گفته شود اگر مواظب نباشی سر این پیچ به درّه سقوط می کنی معلوم است که برای اینکه آنجا لحظه ومکان حسّاسی است وباید بیشتر مواظبت کند به او این چنین می گویند واگر او حواسش را کاملاً جمع کند هیچ مشکلی پیش نمی آید ودر غیر این صورت آنچه پیش آید نتیجه عملکرد خودش است وهمه علائم غیر حتمیه از این قبیل است یعنی ائمّه علیه السلام از چیزهایی خبر داده اند که در صورت انتخاب بد مردم بخاطر نتیجه عمل خودشان برایشان پیش خواهد آمد وهرگاه از این غفلت دست بردارند معلوم است که بعد از آن آنچه بعنوان وعید است عملی نخواهد شد وپیش نخواهد آمد.
درباره علائم حتمیه هم باید گفت بعضی از آنها مقارن ظهور وبعضی بعد از ظهور است وانجام هر یک از آنها در واقع به منزله آغاز ظهور است.
خلاصه ائمّه اطهار علیهم السلام ظهور حضرت را مشروط به هیچ شرطی جز توقّع وانتظار مردم نکرده اند واز ما خواسته اند به این خاطر صبح وعصر (هر لحظه) منتظر ظهور باشیم. ناگهانی بودن امر ظهور که اینجا خیلی خلاصه بیان شد در کتاب (وقت معلوم) (کمال الدّین شیخ صدوق ج ۲ ص ۳۳۹ ح ۱۷) با توجّه به تفسیر بعضی آیات وبسیاری از روایات مفصّلاً اثبات شده است.
پس در جواب این سؤال باید گفت هر لحظه وهر روز باید منتظر این امر مهمّ بود چون امکان واحتمالش بنا بر آنچه گفته شد همیشه هست والبتّه با توجّه به آنچه در سئوال گفته شده هر چه بگذرد واین علائم بیشتر آشکار شود احتمال ظهور هم بیشتر وبیشتر می شود.
اُمیدوارم توفیقات شما در خدمت به مولایمان حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه افزون ومورد قبول قرار گیرد وخدای تعالی ما را جزو منتظران قدوم مبارک حضرتش قراردهد.
آیة الله عادل علوی:
معین کردن وقت برای ظهور صحیح نیست:
وظیفه، دعا برای ظهور حضرت وانتظار فرج داشتن است.
روزی در خدمت استاد بزرگوارم حضرت آیة الله العظمی نجفی مرعشی بودم وسخن از آقا امام زمان علیه السلام شد. عرض کردم: بعضی علائمی نزدیک نقل می کنند مانند قصّه بهلول واینکه در سوریه، عثمان بن عنبسه را دیده است.
ایشان فرمودند: از این مطالب نگوئید زیرا جوانان بعد از سالیان وقتی که ظهور حضرت به تأخیر افتد دست از دین بر می دارند وهمه را دروغ می پندارند. ما در زمان غیبت به دو امر مکلّف هستیم: یکی دعا برای ظهور حضرت ودیگر انتظار فرج. امّا اینکه فلانی خواب دیده ویا اینکه فلان قضیه ویا تشرّف ویا کذا وکذا اینها صحیح نیست وظاهراً این سؤال پنجم شما بنظرم از این قماش است.
(لازم به تذکرّ است که سؤال ما از این قماش نیست).
ضمناً کتابی بنام (الامام المهدی وطول العمر فی نظرة جدیدة) نوشته ام که در آن به صدها کتاب درباره حضرت اشاره کرده ویک نظر جدید درباره طول عمر حضرت دارم.
حجّة الاسلام سید کاظم حسینی میانجی:
از خداوند مسئلت دارم که ظهور آن حضرت را نزدیک ونزدیکتر بفرماید:
بنده هم از خداوند قادر متعال مسئلت دارم که ظهور آن حضرت را نزدیک ونزدیکتر بفرماید. درست است! ظلم وفساد در جهان روز بروز بیشتر می شود. در عین حال با در نظر گرفتن علامات حتمیه از قبیل قتل نفس زکیه در مابین رکن ومقام، وخروج سفیانی وصیحه وندای آسمانی وخروج سید حسینی ودیگر علامات، بنظر بعید می رسد در عصر کنونی ظهور آن حضرت (صلواة الله علیه وعلی آبائه الطّاهرین) بوقوع بپیوندد در عین حال فراموش نباید کرد آیه شریفه را که فرمود: (یمْحُوا اللَّهُ ما یشاءُ وَیثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکتابِ) یعنی: (خداوند می تواند بدون ظهور هیچ کدام از علامات حتمیه، ظهور امام زمان علیه السلام را برساند).
حجّة الاسلام صفایی بوشهری:
خود حضرتش فرموده اند: وقت ظهور محققاً نزدیک است! وقت ظهور محققاً نزدیک است!
خود حضرتش (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) فرموده اند: (الوقت قد دنا، الوقت قد دنا) (بحار الانوار ج ۵۳ ص ۲۱۱) یعنی وقت ظهور محققاً نزدیک است! وقت ظهور محققاً نزدیک است! در آخر، کلام را با حدیث حضرت سجّاد علیه السلام درباره شیعیان واقعی زمان غیبت امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) به پایان می برم:
(طوبی لشیعتنا المتمسّکین بحبلنا فی غیبة قائِمنا الثّابتین علی موالاتنا والبراءة من أعدائنا أولئک منّا ونحن منهم قد رضوا بنا أئمّةً ورضینا بهم شیعةً فطوبی لهم ثمّ طوبی لهم هم والله معنا فی درجتنا یوم القیامة) (نوادر الاخبار: ۲۲۶؛ کمال الدّین ۲: ۳۶۱؛ مکیال المکارم ۱: ۲۶). خداوند متعال همه ما را در خدمت وتبلیغ اسلام ناب محمّدی وزمینه سازی حکومت حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) موفّق بدارد.
حجّة الاسلام اسد الله محمّدی نیا:
احدی جز ذات اقدس ربوبی، وقت ظهور را نمی داند ولی باید آماده شد:
درباره اصل ظهور آن حضرت ما اُمید داریم وانتظارش طبق روایات متعدّد از بهترین اعمال می باشد. همانطوری که انسان خود را برای مهمان از جهت نظافت منزل وتهیه غذا و... آماده می سازد. همچنین برای امام عزیز وبزرگواری مانند آقا امام زمان (سلام الله علیه) باید انسان خود را آماد سازد. انتظار با بی حالی وسُستی وراحت طلبی وگوشه ای نشستن وفقط اشک ریختن جور در نمی آید، همانگونه که عاشق مهمان بودن با تمیز نکردن منزل ودرست نکردن غذا وخود را مهیا برای پذیرایی نکردن نمی سازد.
وامّا در این عصر چه زمانی حضرت بقیة الله ظهور علیه السلام نماید احدی جز ذات اقدس ربوبی نمی داند حتی در بعضی از روایات وقت ظهور برای خود حضرت هم روشن نیست وما وظیفه داریم زمینه را با دعا وعمل صالح وتحت هدایت وراهنمایی علماء ربّانی ومراجع بالأخصّ ولی امر مسلمین فراهم سازیم وبا توجّه به علاقه ومحبّتی که مردم به ساحت مقدّس آقا امام زمان علیه السلام دارند امکان دارد افراد شیادی برای اغراض فاسد خود، مانند کسب مال وشهوت مردم را فریب دهند ووقت ظهور را معین کنند. باید دانست که این گونه افراد دروغ می گویند. لذا خود حضرت مهدی علیه السلام فرمود: (وأمَّا ظهور الفرج فإنَّه إلی الله وکذب الوقّاتون) (بحار الانوار ج ۵۳ ص ۱۸۱؛ جهت اطّلاع بیشتر از روایات به بحار الانوار ج ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۷۸ مراجعه شود).
حجّة الاسلام عبدالله صالحی:
هر لحظه احتمال ظهور خواهد بود:
در هر عصر وموقعیتی ظهور آن حضرت امکان پذیر است وبلکه هر لحظه احتمال ظهور خواهد بود گر چه شرایطی برای آن مطرح گردیده است.
بنابراین باید همیشه ودر تمام حالات وبرنامه ها خود را آماده ظهور وحکومت آن منجی سعادت بخش بدانیم ومواظب اعمال ورفتار خود باشیم.
خداوند همه ما وشما را در انجام وظائف توفیق واز سربازان مخلص وفداکار حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) قرار دهد.
حجّة الاسلام شیخ الرّئیس کرمانی:
ظهور صغری شروع شده است:
آری! گفته اند ظهور هم همانند غیبت، صغری وکبری دارد. ظهور صغری از حدود ۷۰ سال قبل شروع شده دلائل وشواهد آن عبارتند از:
الف - مطرح شدن نام آن حضرت در هر مکان.
ب - کثرت تشّرفات.
ج - اوج گرفتن نام آن حضرت در کتُب، اشعار، جلسات وغیره.
حجّة الاسلام سید وهّاب ضیائی:
احتمال قوی دارد وآمدن آن حضرت دل باور می خواهد:
احتمال قوی دارد. از صد وپنجاه وچند علامت که برای حضرت گفته اند قریب صد وبیست تای آنها محقّق شده وکمتر آن باقی مانده وآمدن آن حضرت دل باور می خواهد. ظاهر شدن ستاره دنبال دار ما را نوید می دهد.
تشکیل حکومت اسلامی از نشانه های ظهور است:
تشکیل حکومت اسلامی از نشانه های ظهور آن حضرت است زیرا بعد از این حکومت، آمدن سید حسنی خواهد بود که قریب چهل سال طول می کشد.
ای برادر یک اربعین بگذرد آید سیدی از آل حسن
از الطاف بی شائبه شما جوانان عزیز، تقدیر وتشکر دارم واز خدای سبحان مسئلت دارم که اوقات شب وروز شما با یادش معمور، عبادات وخدمات شما مقبول، سینه شما را شرح صدر، فکرتان را عالی، زبانتان را به حکمت گویا، قلبتان را به نور قرآن وولایت منوّر وقدمهای شما را از هر لغزش مصون بدارد.
حجّة الاسلام سید جواد معلّم:
در عصر کنونی، بیش از زمانهای گذشته احتمال ظهور حضرت وجود دارد:
در عصر کنونی - بیش از زمانهای گذشته - احتمال ظهور حضرت وجود دارد بخصوص باتوجّه به این که هر گونه کاری که در جهان فعلی انجام می شود با این هدف است که انسان را به آسایش روحی وجسمی برساند ودر عمل چون بشر کمتر به این هدف رسیده است روزی از این کار خسته خواهد شد ودر انتظار مصلح واقعی وحقیقی خواهد نشست وآنجاست که اگر شخصیت حضرت بعنوان مصلح غیبی وحقیقی وواقعی معرّفی شود تمام مردم دنیا به استقبال ایشان خواهند رفت.
ومن با اعتقاد وایمان کامل، عرض می کنم که صحیح است که آن زمان را الآن بدانیم وهمگی دست بکار شویم واین وظیفه حسّاس را انجام دهیم چون آثار نومیدی وخستگی بر چهره بشریت نمایان شده وشدیداً به دنبال مصلح واقعی وحقیقی خویش است. با اُمید چهره مهربان آن محبوب مقتدر که (وجه الله الّذی الیه یتوجّه الأولیاء) است.
جریانات در تأیید این ادّعا بسیار زیاد است. برای نمونه قضیه زیر را که یکی از موثّقین طبق خواهش بنده برایم نوشته واز اواسط آن خودم هم در جریان قضیه بوده ام نقل می کنم:
(همکاری دارم که جوان است واهل کمک ویاری به دوستانش. بخاطر تشکر از ایشان به دلائلی شبی به خانه اش رفتم. پوستر زیبایی که رویش نوشته بود: (السّلام علیک یا صاحب الزّمان عجل الله تعالی فرجه الشریف) به همراه کادویی برایش هدیه بردم. نگاهی به پوستر انداخت وتشکرکرد.
به ایشان گفتم: (جای مناسبی آن را نصب کن وهمیشه به یادش باش).
بعد از مدّت کوتاهی دوباره به ایشان گفتم: (سعی کن همیشه هر مشکلی داشتی به آقا امام زمان علیه السلام متوسّل شوی که انشاء الله مشکلات به لطف آقا حل خواهد شد).
یکی دو روز بعد ایشان گفت که: (گاهی به پوستر آقا نگاه می کنم ومی گویم چطور این همه مدّت هیچ به یاد امام زمان نبودم).
من از فرصت استفاده کردم وسفارش نمودم که به یاد آقا باش وهمیشه به ایشان متوسّل شو.
همان شب خواب دیدم. در مجلس روضه ای از جلسه های همیشگی خودمان نشسته ام وانگار چراغها خاموش است. کسی که نفهمیدم که بود کاغذ مربّعی، حدوداً به ابعاد ۱۰*۱۰ به دستم داد نگاه کردم نوشته شده بود: (به آقای ... بگو به یاد ما باشد تا ما هم به یاد او باشیم. وبعد از خواندن متن بدون تردید فهمیدم که پیام از طرف آقا امام زمان علیه السلام است.
صبح که بیدار شدم در این فکر بودم که آیا به ایشان بگویم؟! آیا می تواند درک کند که این پیام چه معنی می دهد یا نمی تواند؟! با آقای معلّم تلفنی مشورت کردم ایشان مرا راهنمایی کردند ومن به دستور ایشان از دوستم در یک موقعیت مناسب پرسیدم: (آیا مشکلی داری؟ وآیا به ائمّه علیهم السلام متوسّل شده ای؟).
ایشان گفت: (بله! متوسّل شده ام).
گفتم: (به کدام یک؟)
گفت: (دیشب به آقا امام زمان علیه السلام متوسّل شده ام واز ایشان کمک خواستم).
به حدّی این حرف در من تأثیر گذاشت که نتوانستم خود را کنترل کنم. دوستم مات ومبهوت مانده بود. جریان خواب را برایش تعریف کردم. بسیار تعجّب کرده بود وچند بار گفت: (عجیب است! عجیب است!)
به ایشان سفارش کردم که قدر خودش را بداند که آقا چنین پیامی برایش فرستاده است. بحمد الله مشکلش در حال گشایش است وحال که این را می نویسم (۷۷/۱۱/۱۲) تقریباً مشکل رفع شده به حول وقوّه الهی وبه لطف آقا امام زمان علیه السلام که جانم به فدایش باد).
همان طور که واضح است از وسط قضیه من در جریان قرار گرفتم ونظرم هم این بود که به طور غیر مستقیم از ایشان سؤال کنند وادامه اش را هم مطالعه فرمودید. این جریان را به خاطر آن عرض کردم که شاهدی باشد بر اعتقاد وادّعای ما که در این زمان اگر مختصری مردم را متوجّه حضرت ولی عصر علیه السلام بنماییم، احتمال ظهور بسیار قوی خواهد بود.
آیة الله سید فخر الدّین امامی:
بی گمان هر چه زمان پیش تر می رود عصر ظهور نزدیک تر می شود:
از آنجا که از یک طرف در روایات دینی تأکید شده که زمان ظهور را هیچکس نمی داند واز طرف دیگر برای ظهور علائم خاصّی به جز علائم عامّ یاد شده است نمی توان عصر حاضر را عصر ظهور دانست. البتّه احتمال عیبی ندارد. هر زمانی را می توان به صورت احتمال زمان ظهور دانست امّا این گونه احتمالها کار ساز نیست. تاریخ نشان می دهد که در بیشتر ادوار گذشته کسانی آن روزگار را آخر الزّمان دانسته وبه دلیل برخی از علائم عامّ مانند گسترش ظلم وستم، ظهورامام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) را احتمال داده اند.
امروز نیز شرایط چندان تفاوت نکرده، البتّه بی گمان هر چه زمان پیش تر می رود عصر ظهور نزدیک تر می شود ولی هنوز هیچ علامت مطمئنی از علائم خاصّ ظهور، رُخ نداده که بتوان بر اساس آن این زمان را عصر ظهور شمرد واین که هر از گاهی اخباری از این گونه که فلان خواب دیده وپیام خواب به صورت نوشته ای به خانه مردم افکنده می شود یا لابلای کتابهای دعا وزیارت نامه ها در حرم های مطهّر نهاده می شود، هیچکدام اساس استواری ندارد ونباید آنها را جدّی گرفت.
امّا ذکر جریانی در این رابطه: از قول کسی شنیدم که او از قول آقای بهلول نقل می کرد وبهلول از روحانیون زاهد وعابد باسابقه است که دو سه سال پیش ایشان در یک سخنرانی گفت که: عصر ظهور نزدیک شده ودلیل او این بود که سفیانی که در روایات آمده پیش از ظهور قیام می کند متولّد شده است. او ادّعا کرده بود که در سوریه در یک مجلس دولتی کسی را دیده بود که همه خصوصیاتش با سفیانی مذکور در روایات تطبیق کرده است. وناقل این مطلب گر چه خود آدم زاهد ومتعبّدی است با این حال به این نقل نیز هیچ اعتمادی نیست. والله العالم.
آیة الله اصولی:
امکان ظهور موجود است:
اصل ظهور حتمی واز تعیین آن نهی شده است. با توجّه به مسئله بداء، امکان ظهور موجود است.
حجّة الاسلام شیخ مرتضی قاسمی:
بعضی از علائم در روایات ذکر شده که بعضی بوقوع پیوسته وبعضی خیر:
احدی جز خداوند از ساعت معین ظهور اطّلاعی ندارد. علائم حتمیه وغیر حتمیه در روایات ذکر شده بعضی بوقوع پیوسته وبعضی خیر! بحث مفصّل است. به آخر کتاب منتهی الآمال ومهدی موعود علیه السلام مراجعه کنید.
حجّة الاسلام شیخ عبّاس استاد آقایی:
حتماً احتمال ظهور باهر النّور آن حضرت در همین عصر کنونی می رود وحتی شکی در دل راه داده نمی شود:
همانگونه که در روایات ذکر شده، دنیا را باید ظلم وجور پُر نماید تا وجود مقدّس آن امام عزیز بیاید وپُر از عدل داد نماید. اگر خوب بیندیشیم می بینیم که در هیچ کجای عالم هستی نیست که پُر از ظلم وجور نشده باشد وهمه اش بی عدالتی نبوده باشد. هر چقدر دنیای امروز به طرف علم وصنعت ومسائل پیشرفته گام برمی دارد، متأسّفانه از ملکوت ومعنویات دور می شود وعمل ما باعث می شود که بلاهای ارضی وسمائی مانند: زلزله وسیل وهزاران بلاهای دیگر گریبان گیر مردم عالَم شود که خیلی از آنها از علامات حتمیه محسوب می شوند.
با بررسی نمودن دنیای پر از ظلم وجور وستم وفساد که پدر به پسر وپسر به پدر ترحّم نمی کند وبا وسائل های مخرّب روحی فکری، دیگر در قلوب مردم رحمی وجود ندارد وبا بی عدالتی ها وخونریزی های سراسر جهان آن هم زیر چکمه های خوناشام ترین افراد عالم، آیا احتمال نمی رود که ان شاء الله کسی به همین زودی زود بیاید وبه فریاد مظلومان عالم برسد؟!
حتماً احتمال ظهور باهر النّور آن حضرت در همین عصر کنونی می رود وحتی شکی در دل راه داده نمی شود.
اینکه گفته اید اگر جریاناتی در این رابطه دارید ذکر نمائید، از بارزترین جریان ها خود قرآن وروایات است که وقتی انسان مراجعه می کند می بیند تمام علائم ظهور که ذکر شده خیلی از آنها واقع شده وخیلی دیگر در حین وقوع می باشد. پس بنابراین بهترین وظاهرترین آن، روایات ظهور آن حضرت است که برایمان بهترین علم رامی رساند.
حجّة الاسلام محمّد کاظم کاشانی:
بارقه های اُمید زیادی در دل منتظران امام زمان علیه السلام ایجاد شده است:
اگر به آمادگی وبلوغ فکری که برای اکثریت مردم اتّفاق افتاده است وبه بُن بست رسیدن تلاشهای بشری برای ایجاد جامعه ای بدون فساد وخونریزی توجّه داشته باشیم متوجّه می شویم پذیرش وآمادگی مردم برای حکومتی الهی وفوق بشری بسیار زیاد شده است وبارقه های اُمید زیادی در دل منتظرانش ایجاد نموده است.
اُمیدواریم خدای تعالی هر چه زودتر ظهور موفور السّرور آن امام همام را مقدّر فرماید.
حجّة الاسلام علیرضا فلاحت منش:
روزی که زمینه آماده شد، این وعده خداوندی تحقّق پیدا خواهد کرد:
وظیفه ما این است جهت تعجیل در فرج آقا امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه)، دعای خالصانه کنیم وروزی که زمینه آماده شد، این وعده خداوندی به امر الهی اش تحقّق پیدا خواهد کرد.
استاد محمّد حسین عابدی:
آری! در این زمان احتمال ظهور می رود:
آری! در این زمان احتمال ظهور می رود ودلایل متعدّدی در این مورد وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از:
خارج شدن هر چیزی از اصل ومرکزیت خود:
* کلّیه معادلات زندگی بشری در معرض تحوّلات وتغییرات شدیدی قرار گرفته بطوری که هر چیزی از اصل ومرکزیت خود خارج شده است مثلاً شما ملاحظه کنید که چه تشطّط عظیمی بین آراء وعقاید وادیان ومذاهب دنیا وجود دارد که ضرورتاً ناعدالتی را بدنبال خواهد داشت وهم اکنون این ناعدالتی مشهود است.
اتمام حجّت بر علماء بزرگ ادیان ومذاهب دنیا:
* اتمام حجّت بر علماء بزرگ ادیان ومذاهب دنیا، اینان در عین اینکه مبانی وپایه های عقیده حقّه بر ایشان آشکار وبه مرحله اثبات رسیده است باز راه خود را می گیرند وبه این امر مهمّ توجّه نمی کنند.
عدم مرکزیت در مراجع وعلماء بزرگ جهان تشیع:
* عدم مرکزیت در مراجع وعلماء بزرگ جهان تشیع، با وجود اختلاف در آراء وعقاید با شدّت وضعفی که دارد.
ایجاد خلائی بزرگ در رحلت علماء تشیع:
* ایجاد خلائی بزرگ در رحلت علماء تشیع اثنا عشری که نتیجتاً تحیر شدیدی را بدنبال خواهد داشت.
افزایش تضادّ طبقاتی:
* افزایش تضادّ طبقاتی، که هر چقدر نسبت به زمان آینده حرکت می کنیم تضادّ طبقاتی رو بفزونی است. همین مسئله شدّت ظلم ونابرابری وفساد را نشان می دهد.
سخت شدن بدست آوردن لقمه های حلال ولطمه وارد شدن به عبادتهای اصلی:
* از هفتاد جزء عبادت، ۶۹ جزء آن مربوط به کار است که انسان بتواند به لقمه های حلال دست پیدا کند تا بتواند در صراط مستقیم حرکت کند وثابت قدم باشد، با قرائن موجود، این ۶۹ جزء عبادت بطور شدید در معرض تهاجمات ظلم ظالمین قرار گرفته که نتیجتاً به عبادتهای اصلی همچون صلوة که قبول کلّیه اعمال انسان به آن است لطمه وارد می کند وهمین امر گسترش ناعدالتی وفساد وظلم را دنبال خواهد داشت.
اوج شدّت عدم توجّه قدرتمندان دنیا بر ضعیفان:
* عدم توجّه قدرتمندان دنیا بر ضعیفان که این مسئله در اوج شدّت یافتن است لذا طبق قاعده لطف، همین قریب الوقوع بودن ظهور منجی بشریت را می رساند.
پیاده شدن تمام تئوریها در جهان وناموفّق ماندن آنها:
* پیاده شدن تمام تئوریها در جهان، همه ناموفّق مانده است وکاری را نتوانسته اند به پیش ببرند. لذا قبل از ظهور مهدی علیه السلام تمام تئوریها در جهان پیاده می شود الاّ برنامه وقوانین اسلام در مذهب تشیع که دارای پایه ها واصولی محکمی است که می تواند قابلیتها را برای پیاده شدن نور خداوند از تمام شئونات آماده کند، البتّه ایجاد قابلیت باید مجوّز الهی داشته باشد وآن با قرائن کاملاً مشخّص می شود.
گرایش درونی شدید انسانها بسوی منجی وگرایش شدید بسوی مسجد جمکران:
* یک نوع گرایش درونی شدیدی در عصر جدید در قلوب انسانها بسوی منجی بشریت ایجاد شده است مثلاً کسی شاید باور نکند که گرایش مردم در ایران وحتی از سایر نقاط جهان بسوی جمکران نسبت به گذشته اصلاً قابل قیاس نیست.
توجّه راهبان مسیحی برای هبوط حضرت عیسی علیه السلام:
* توجّه راهبان مسیحی به مکه که سرزمین فاران نامیده می شود برای هبوط عیسی بن مریم علیه السلام.
قرار دادن دوربینهای مخفی در بیت المقدّس وپایگاههای مخفی یهودیان:
* قرار دادن دوربینهای مخفی در بیت المقدّس، برای تصویر برداری از مسائل آسمانی مثل آمدن حضرت مسیح علیه السلام؛ البتّه یهودیها پایگاههای مخفی را بنا کرده اند از جمله بنای عبادتگاه در زیر بیت المقدّس.
اخبار منابع مسیحیها بر حکومت آسمانی بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی:
* اخباری از منابع مسیحیها که دلالت می کند بر حکومت آسمانی بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی وهمین امر باعث جنب وجوشهای عجیبی در بین مسیحیت گشته است.
اخبار منابع یهودیان بر قریب الوقوع بودن ظهور بعضی از انبیاء:
* اخباری از منابع یهودیان دلالت بر قریب الوقوع بودن ظهور بعضی از انبیاء بنی اسرائیل همچون حضرت عیسی علیه السلام وخضر علیه السلام والیاس علیه السلام می کند.
اخبار ادیان ومذاهب دنیا به ظهور منجی بشریت:
* اخبارهایی از ادیان ومذاهب دنیا به ظهور منجی بشریت که از قرائن به همین ایام مطابقت می کند.
اخباری از قدرتمندان روحی:
* اخباری از قدرتمندان روحی، قریب الوقوع بودن ظهور را نشان می دهد.
* اخباری از اولیاء ومؤمنین از راه مکاشفه ورؤیای صادقانه:
* اخباری که از اولیاء ومؤمنین از راه مکاشفه ورؤیای صادقانه صورت گرفته حاکی از آن است که فتنه های این زمان عمیق ترین ودقیق ترین فتنه هاست وهمین ظهور ظلم وجور است در کره زمین که نشانه ظهور خلیفه پروردگار است.
متوقّف شدن علم انسان تا مرز الکترون ووسایل الکترونی وانرژی های هسته ای:
* افق حرکت انسان در علم تا مرز الکترون ووسایل الکترونی وانرژی های هسته ای با شعبی که دارد رسیده است وبشر نمی تواند پا فراتر از این مرز بگذارد مثل وسایل حرکتی فوتونی که بتوانند معادل ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه حرکت کنند وعلوم ماوراء فیزیک. لذا قبل از ظهور دو علم از هفتاد ظاهر می شود و۷۰ علم آن بعداز ظهور است.
سپری کردن نهایت رشد علمی ونظامی قدرتهای جهان:
* اینکه صد وبیست وچهار هزار پیامبر واوصیاء واولیاء خداوند منتظر مهدی موعود علیه السلام بودند مسلّماً باید این امر عظیمی باشد، عصری که ما در آن هستیم تمام تئوریهای علمی در جهان پیاده شده، روز بروز از حیث کمّی وکیفی در حال رشد هستند، می توان گفت نهایت رشد را سپری می کنند واکنون تمام ابرقدرتهای جهان تا دندان مسلّح شده اند وهیچ دوره ای از ادوار بشری چنین نبوده است، وهمین امر امکان قریب الوقوع بودن ظهور قدرت خداوندی را که در تمام ادوار بشری چنین قدرتی نبوده را خبر می دهد که با قدرت خود تمام قدرتهای دنیا را واله خواهد کرد.
حاکمیت جهان تشیع:
* حاکمیت جهان تشیع، که این امر از صدر اسلام تا به حال به این نحو نبوده است واین خود نشانه ای است بر ظهور آیات بزرگ الهی.
آخرین درجه اتمام حجّت بواسطه جمع آوری شدن مدارک تشیع در کامپیوترها:
* بر اساس حکومت تشیع اثنا عشری که حضرت مهدی علیه السلام را امام دوازدهم می دانند وبر این امر یقین دارند مدارک تشیع با سیستم های جدید از جمله کامپیوتر در حال جمع آوری شدن هستند، همین امر اتمام حجّت را بر خلایق می تواند به آخرین درجه خود برساند واین امر قریب الوقوع بودن قیامت صغری که همان ظهور منجی بشریت است را می رساند چون خداوند آیه خود را نازل نمی کند مگر اتمام حجّت بر قوم یا اقوامی شده باشد.
منتظر بودن دول کره زمین برای رسیدن یک نیروی فوق بشری:
* معادلات تمام دول کره زمین، رو به بن بست عجیبی است که منتظر یک نیروی فوق بشری هستند که اینان را از گردابی که خود بنا کرده اند نجات بدهد.
گرایش وانقلاب درونی در بین انسانها در مورد شناخت حضرت مهدی علیه السلام:
* گرایش درونی وانقلاب درونی در بین انسانها، علی الخصوص در بین اهل کتاب (نصارا، یهود، اسلام) به سؤال کردن به اینکه مهدی علیه السلام کیست واو کجاست؟!
گمراه شدن بندگان صالح توسّط کافران:
* در اواخر سوره نوح، حضرت نوح علیه السلام بعد از مدّتها دعوت، کافران را نفرین می کند: (رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیاراً) (سوره نوح آیه ۲۶) یعنی: (پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار * اگر تو ای پروردگارا! به این کافران مهلت دهی، بندگان صالح تو را گمراه می کنند)، یکی از دلایل مهمّ این نفرین این است که نتیجتاً اینکه در عصر کنونی خیلی از انسانها، ذاتاً بطرف خوبی گرایش دارند ولی بقدری مسائل را پیچانده اند که بسیاری از افراد گمراه می شوند واین خود قریب الوقوع بودن آیات بزرگ الهی را در پی دارد علی الخصوص ظهور منتقم حقیقی کافران حضرت حجّة بن الحسن العسکری علیه السلام.
متوجّه شدن عذاب خداوند به ظالمین بر اساس فلسفه چرخه عذاب:
* بر اساس فلسفه چرخه عذاب به اینکه اکثر حدود الهی در زمین نادیده گرفته شده، زندانهای دنیا مملوّ از انسانهای در حال شکنجه روحی وجسمی است، پاسخ درستی به انسانها داده نمی شود، تحیر فراگیر شده، مظلومین وضعیفان همیشه تحت فشار هستند، بر اساس فلسفه چرخه عذاب، خداوند این بی توجّهی ها را بصورت عذاب، متوجّه ظالمین می کند طوری که می توان گفت مقدّمات این عذاب در حال فراهم شدن است که همان مقدّمات ظهور حضرت مهدی علیه السلام می باشد.
وارد شدن انسانها به هزاره هفتم از ایام وجود بشر در کره خاکی:
* خداوند در روز جمعه تجلّی کرد، در ایام ششگانه، خلایق را به عرصه وجود آورد وروز جمعه که از ایام خداوند است خلایق را بسوی خود جمع خواهد کرد. امکان ظهور حضرت مهدی علیه السلام که خلیفه پروردگار عالم است در روز هفتم از ایام وجود بشر در کره خاکی بسیار خواهد بود چرا که از آدم تا خاتم شش هزار سال واز خاتم تا حال، ما وارد هزاره هفتم شده ایم.
به نهایت شدّت خود رسیدن بت پرستی ودوئیت پرستی در زمین:
* حضرت محمّد صلی الله علیه وآله خاتم الانبیاء زمانی ظهور کرد که کعبه محلّ خدایان ساختگی بود لذا با ظهور خود سیصد وشصت بت را از کعبه مبرّا ساخت وآنها را نابود نمود وامروزه، به معنی دیگری زمین را بت پرستی ودوئیت پرستی فرا گرفته است واین مسئله در نهایت شدّت خود می باشد لذا همین امر امکان قریب الوقوع بودن ظهور خاتم اوصیاء را می رساند که از کعبه ظاهر می شود تا جهان را از شرک وبت پرستی برهاند.
تلاش سازمانهای اطّلاعاتی دنیا در مورد شناخت حضرت مهدی علیه السلام ومحمّدیون:
* بعد از جنگ جهانی دوّم، سازمانهای اطّلاعاتی دنیا علی الخصوص انگلیس وآمریکا در پی مدارک واسنادی در مورد حضرت مهدی علیه السلام ویاران آنها که بنام محمدیون معروف هستند می باشند.
پیشگوئیهایی در مورد ظهور پادشاهی از مرکز اسلام:
* پیشگوئیهایی در مورد ظهور پادشاهی از مرکز اسلام موجود است که اکثر طرفدارانش، پارسیان هستند. وجود قرائن در این پیشگوئیها حادثه ای عظیمی را در دنیا خبر می هد که می تواند مطابق با همین عصر حاضر باشد.
دلالت آیه قرآن در مورد نزدیک بودن قیامت که همان ظهور مهدی علیه السلام است:
* (إِنَّهُمْ یرَوْنَهُ بَعِیداً * وَنَراهُ قَرِیباً) (سوره معارج آیه ۶ و۷) یعنی: (کافران قیامت را دور می بینند وما آن را نزدیک می بینیم)، وما به تبعیت از آیه خداوند، ظهور خاتم اوصیاء را قریب می بینیم ومحجوبین آن را دور می بینند چون یکی از مصادیق قیامت، ظهور حضرت مهدی علیه السلام می باشد.
وعده خداوند در مورد نزدیک بودن ظهور امام زمان علیه السلام:
* (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ)، (سوره صف آیه ۱۳)، یعنی: (آن یاری خداوند وپیروزی نزدیک است). که یکی از مصادیق والای فتح قریب، ظهور حضرت صاحب الامر علیه السلام است.
منطبق بودن علائم عامّ ظهور بر عصر حاضر:
* علائم عامّ ظهور: خبرهایی هست کلّی که از عصری خبر می دهد وخصوصیاتی را برای آن عصر بازگو می کند. با قرائن ونگرش دقیق می توان آنها را بر همین عصرحاضر منطبق کرد مثل تشبیه شدن مردان به زنان وزنان به مردان، فراگیر شدن فساد وظلم وهزاران هزار خبر دیگر.
ظاهر شدن بعضی از شهرها وافراد پیش بینی شده در روایات، مثل تهران و...، وقریب الوقوع بودن خروج سفیانی از سوریه:
* علائم خاصّ ظهور: بیان صراحت بعضی از اسماء واشخاص ومکانها، مثلاً روایتی از امام صادق علیه السلام هست که اسم شهر تهران با خصلتهای آن شهر بیان شده ومفضّل بن عمر که از راویان ثقه می باشد آن را نقل نموده است ویا مثل اسمی از سران سوریه غیر از عثمان بن عنبسه (سفیانی) (بیان الائمّه جلد دوّم ) که هم اکنون آن شخص موجود است وجزء یکی از رؤسای بزرگ سوریه بشمار می رود. البتّه این خبر قریب الوقوع بودن خروج سفیانی را نشان می دهد.
تحوّلات بزرگ در دول مختلف دنیا وتقویت شدید مشرقی ها در تمام جهات:
* علائم خاصّ الخاص: که در کلّ می توان دو چیز باشد وآن صیحه آسمانی وخروج سفیانی می باشد که هنوز واقع نشده است.
علائم خاصّ الخاص با تحوّلات بزرگی همراه است از جمله تحوّلاتی در ایران، سوریه، عراق، عربستان، فلسطین، دول عربی، همچنین اسرائیل، ترکیه وکشورهای اروپایی.
از اخبار وروایات ظاهر است که طرفداران منجی بشریت از مشرق زمین هستند که همان ایرانیان می باشند. قرائن موجود در ایران هم اکنون نشان می دهد که مشرقی ها در تمام جهات رو به تقویت شدیدی هستند. همین امر قابلیت وموقعیت وزمینه را می تواند برای ظهور صاحب الامر علیه السلام آماده کند.
در سوره بنی اسرائیل اشاره ای دقیق در آیه (بَعَثْنا عَلَیکمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ). (سوره اسراء آیه ۵)، یعنی: (گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضدّ شما می انگیزیم).
می باشد که این سوره برای بنی اسرائیل دو فساد را ثابت می کند که در فساد اوّلی، خداوند، حضرت علی علیه السلام را بر اینان مسلّط کرد وحضرت، فاتحانه وارد سرزمینهای یهودیان شد.
در فساد دوّمی (که توبه نمی کنند) خداوند بندگانی را باز بر آنها مسلّط خواهد کرد که وارد مسجد الاقصی می شوند وسرزمینهای یهودی را تسخیر می کنند که حضرت امام صادق علیه السلام سه بار قسم یاد کردند که اینها از اهل قم هستند.
جالب توجّه است که در این سوره به فساد بنی اسرائیل در مرحله دوّم اشاره می کند وقرائن موجود هم آن را نشان می دهد، البتّه در این سوره دقایق ولطایفی هست که اهل فنّ می توانند آنها را استخراج کنند.
در سوره روم اشاره لطیفی هست که دلالت می کند بر درگیری مسیحیها با ایران که در زمان صدر اسلام این اتّفاق افتاد ولی هنور معنی بطن این آیه نیامده است. در این سوره اشاره ای است که این درگیری وغلبه، مؤمنین را خوشحال می کند. مسلّماً آن مسئله ای که باعث خوشحالی مؤمنین می شود با توجّه به قرائن ومدارک، جز ظهور حضرت مهدی موعود علیه السلام چیز دیگری نمی تواند بر آن منطبق باشد.
استاد علیرضا جاویدی:
تمام علائم برای استقبال ظهور انجام شده، فقط باید منتظر ظهور بود:
تمام علائم برای استقبال ظهور انجام شده، فقط باید منتظر ظهور بود. مثل وقتی که صبح می خواهد خورشید از پشت کوه طلوع کند. وامام فرموده اند که هر وقت امام زمانتان غایب شد صبح وشام منتظرش باشید.
حجّة الاسلام سید محمّد مهدی آل مجتبی (میهن خواه):
امکان ظهور امام عصر علیه السلام در هر لحظه می رود:
(فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِیلاً * إِنَّهُمْ یرَوْنَهُ بَعِیداً * وَنَراهُ قَرِیباً) (سوره معارج آیه ۵ تا ۷)، یعنی: (پس شکیبایی پیشه ساز! شکیبایی وصبری زیبا ونیکو؛ بی گمان آنان وعده خدا را دور می بینند، امّا ما نزدیکش می نگریم).
اوّلاً: باید به این نکته توجّه کرد که امکان ظهور بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه در هر لحظه می رود لیکن ذکر این نکته نیز ضروری است که انس با این مطلب بنابر محبّتی که فی مابین فرد وامام، وجود دارد ترسیم می شود یعنی هر چقدر کسی مولا وآقای خود یعنی بقیة الله الاعظم را (متأسّفانه) کمتر دوست داشته باشد ظهور را دورتر می بیند.
(اللّهمّ اکشف هذه الغمّة عن هذه الأمّة بحضوره وعجّل لنا ظهوره إنَّهم یرونه بعیداً ونراه قریباً) (خدایا از این امّت، غم واندوه غیبت را با حضور امام زمان علیه السلام برطرف کن ودر ظهور آن حضرت تعجیل نما! بدرستی که آنان وعده خدا را دور می بینند، ولی ما نزدیکش می نگریم).
نزدیک دانستن ظهور، نشانه حُبّ به آقاست:
نزدیک دانستن ظهور، نشانه حُبّ به آقاست نظیر فرزندی که در خانه، منتظر بازگشت پدر عزیز خود است که هر گاه کوبه دربِ خانه به صدا در آید فرزند به شوق دیدار پدر، خود را به پُشت درب می رساند. نمونه این موضوع فرزندان شهدای جنگ تحمیلی هستند که مصداق بارزی برای منتظر بودن ومقوله انتظار می باشند.
دوّماً: علائم ظهور امام عصر علیه السلام در سه بخش خلاصه می شوند: علائم نزدیک به ظهور - علائم قبل از ظهور - علائم حتمیه.
علائم نزدیک به ظهور:
۱ - علائم نزدیک به ظهور مثل نشانه هایی که در رابطه با وضعیت جهان وجهانیان داده شده است نظیر روایاتی که در آن به ظلم وجور دنیا وفسق وفساد آن اشارات مستقیم شده است که طالبین می تواننند به مراجع آن روایات رجوع کنند.
علائم قبل از ظهور نشانه هایی هستند که نوید پیش آمد علائم حتمیه را می دهند:
۲ - علائم قبل از ظهور نشانه هایی هستند که نوید پیش آمد علائم حتمیه را می دهند مثل روایتی که در آن امیر المؤمنین علیه السلام اشاره به غربال شدن مؤمن از منافق وکافر از طیب، نموده است. بطور مثال عاشورا حسینی زمانی باید اتّفاق بیفتد که تمامی فاسقین در یک دسته وتمامی مؤمنین در دسته دیگر قرار بگیرند یعنی حتی یک نفر (مثل حرّ بن یزید ریاحی) در لشکر کفر قرار نگیرند ودر لشکر مؤمنین نیز یک نفر کافر ومنافق (مثل کسانی که شب عاشورا از کاروان ابی عبدالله علیه السلام جدا شدند) وجود نداشته باشد. ویا نشانه هایی که در قبال انقلاب ایران به رهبری زعیم انقلاب وبنیانگزار جمهوری اسلامی امام خمینی وجوّ حاکم در آن و... آمده است اشاره کرد.
در قبال علائم قبل از ظهور می توان اشاره به رهبری مقام معظّم رهبری نمود:
نکته جالب وقابل توجّه در قبال علائم قبل از ظهور می توان اشاره به رهبری مقام معظّم رهبری نمود وجای آن دارد که اشاره به سخن بزرگی از بزرگان حقّ وحقیقت کنیم که در ماه مبارک رمضان طی تماسی که با ایشان داشتم فرمودند، ایشان (مقام معظّم رهبری) را فردی صالح ومنتظر واقعی امام عصر علیه السلام دانستند ودر یک بیان (که عین آن کلام را نمی توان عنوان کرد) به مظلومیت ایشان اشاره مستقیم نمودند، نکته قابل توجّه دیگر اینکه این سید جلیل القدر خراسانی، وظیفه بسیار مهمّ وحسّاسی در قبال ظهور بر عهده دارند که این وظیفه از اسرار است وقابل ذکر نیست وجمیع کسانی که مخلصانه به امام عصر علیه السلام عشق می ورزند نسبت به ایشان ارادت خاصّ دارند.
تجدید حکومت بنی العبّاس:
امّا از علائم دیگر قبل از ظهور، حکومتی است که در روایات تأکید بر آن شده است وآن حکومت را متّصل به ظهور سید حسنی وسفیانی می دانند وآن طبق روایت تجدید حکومت بنی العبّاس است (حال کی قرار است این اتّفاق بیفتد ودر کدام کشور الله اعلم) جای آن دارد که آن دسته از روایاتی که اشاره به حکومت بنی العبّاس می کنند را عیناً نقل کنیم: امام باقر علیه السلام می فرمایند: بنی عبّاس بایستی به حکومت برسند وهنگامی که به حکومت برسند وبه اختلاف افتادند ورشته کارشان از هم گسیخت، خراسانی وسفیانی بر آنان خروج کنند، این از خاور وآن از باختر وهمچون دو اسب مسابقه بسوی کوفه از یکدیگر پیشی می گیرند، این از اینجا وآن از آنجا تا آنکه نابودیشان (یعنی نابودی بنی عبّاس) بدست آن دو انجام می پذیرد. هان که آن دو یک نفر از آنان را هرگز بجای نخواهد گذاشت. (غیبت نعمانی).
حکومت بنی عبّاس یک حکومت تجدیدی است وبا حکومت بنی عبّاس اولی فرق می کند چرا که حکومت بنی عبّاس تجدیدی، در روایت بگونه ای ترسیم شده است که با قیام سید حسنی وسفیانی (که از علائم حتمیه هستند) مقارن گشته است.
علی بن حمزه گفت در فاصله مکه ومدینه رفیق موسی بن جعفر علیه السلام بود. روزی مرا فرمود: ای علی! اگر همه اهل آسمانها وزمین بر بنی عبّاس خروج کنند زمین از خون همه شان سیراب می شود تا آنکه سفیانی خروج کند. به حضرتش عرض کردم: آقای من! کار سفیانی از حتمیات است؟ فرمود: آری. سپس اندکی سر به زیر افکند وسر برداشت وفرمود: حکومت بنی عبّاس، حیله ونیرنگ است از میان می رود تا آنجا که گویند دیگر چیزی از آن باقی نمانده است سپس نوسازی می شود تا آنجا که گفته می شود چیزی بر آن نگذشته است. (غیبت نعمانی).
در روایت دیگر امام باقر علیه السلام، فرج را محکوم به اختلاف در حکومت بنی عباس می کنند که امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که فلان طائفه (بنی عبّاس) در میان خودشان به اختلاف افتادند در چنین وقت به انتظار فرج باشید وفرج شما نیست مگر در اختلاف فلان طائفه (بنی عبّاس) همینکه اختلاف نمودند به انتظار صیحه ای که در ماه رمضان می شود باشید ومنتظر خروج قائم علیه السلام باشید... (غیبت نعمانی).
در روایت دیگر امام صادق علیه السلام همه فرج را در نابودی عبّاسی از حکومت بنی عبّاس می داند. از قرائن وشواهد برمی آید که عبّاسی شخص ملعونی است که در حکومت بنی عبّاس سمت محوریت دارد وجای آن دارد به کلام آن شخصیت عظیم الشّأن اشاره کنم که می فرمود: عبّاسی فردی کوتاه قد وسیاه چرده وخبیثی است که دست نشانده کفّار دربین مؤمنین است واز خاندان غیر اهل بیت علیهم السلام است لیکن خود را در زمره دوستداران اهل بیت علیهم السلام جا می زند واز آنچه از قرائن بنی عبّاس اولی مستفاد می گردد عبّاسی کسی است که خود را اسماً ورسماً منسوب به بنی هاشم می داند.
تشکیل شورای پلید صغری در تهران برای تبدیل احکام وسنّت پیامبر صلی الله علیه وآله
نشانه دیگر ظهور، شورایی پلید است که در تهران ایجاد می شود. روایتی از رسول مکرّم اسلام به این شرح است که: وای بر امّتم از شورای کبری وشورای صغری. از ایشان سؤال شد: منظور از شورای کبری وشورای صغری چیست؟ فرمودند: شورای کبری در شهر من بعد از وفات من جهت غصب حقّ برادرم ودخترم برپا می شود وشورای صغری در شهر زورا برای تبدیل احکام وسنّت من برپا می شود.
زورا کجاست؟ امام صادق علیه السلام در روایتی می فرمایند که: (زوراء شهری است که در پای کوه سیاه بنا نهاده می شود ونام آن تهران است).
خصوصیات حکومت تجدیدی بنی عبّاس:
بنی عبّاس خصوصیات منحصر به فردی دارند که با توجّه به حکومت بنی عبّاس اولی می توان آنها را دریافت. عمده خصوصیات آنها به این شرح است:
۱ - آنها مدّعی دفاع از ولایت اهل بیت علیهم السلام وگرفتن حقّ آنها ونیز برپائی اسلام هستند. ۲ - مردم در ابتدا طرفدار آنها هستند ولی کم کم از گرد آنها پراکنده می شوند. ۳ - در ظاهر خود را دوستان اهل بیت علیهم السلام معرّفی می کنند ودر باطن دشمن آنها هستند. ۴ - زندگی ومعیشت را برای خود سهل وآسان می گیرند (بیت المال را صرف عیش وراحتی خود می کنند) ومردم را در تنگنا قرار می دهند. ۵ - به گونه ای خود را به اسلام مرتبط می دانند که هر کس عَلَم مخالفت با آنها را که بردارد گویی با اسلام مخالفت نموده است. ۶ - در بین آنها اختلافات عمیق ودامنه داری است که سرانجام هم منجر به شکست آنها می شود ... (حال این حکومت کی وکجا برپا می شود باید منتظر بود ودید. والله اعلم).
علائم حتمیه:
۳ - علائم حتمیه: که عبارت است که خروج سید حسنی از خراسان علیه حکومت عبّاسی از بنی عبّاس، خروج سفیانی در شامات به پشتیبانی یهود صهیونیست وخروج سید عبد الله یمانی در یمن وبعد از آن صیحه آسمانی در ماه مبارک رمضان وبعد از آن خسف بیداء (فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین) وبعد از آن قتل نفس زکیه فی مابین رکن ومقام در خانه خدا وبعد از آن ظهور کبرای امام عصر علیه السلام اتّفاق خواهد افتاد.
ظهور صغری وظهور کبری:
بطور کلّی ظهور امام عصر علیه السلام بر دو بخش است: ظهور صغری وظهور کبری. برخلاف نظراتی که در مورد ظهور صغری وجود دارد ظهور صغری با ظهورِ سید حسنی اتّفاق می افتد یعنی پرده حجابی که در اطراف امام عصر علیه السلام وجود دارد ومانع از رؤیت امام عصر علیه السلام توسّط هر کسی است کنار می رود ودیگر امام قابل رؤیت برای همه هستند.
با ظهور سید حسنی شمارش معکوس ظهور کبری شروع می شود:
با ظهور سید حسنی شمارش معکوس ظهور کبری شروع می شود ودیگر خواهی نخواهی بعد از مدّتی (قریب به چند ماه) ظهور صورت می گیرد وفروغ عالمتاب، چشم مؤمنین ومؤمنات را روشن می سازد. (کعبه شد از تاب تو بی تاب بتاب ای ماهتاب).
خصوصیات سید حسنی وشعیب بن صالح (فرمانده سپاه سید حسنی):
در واقع باید منتظر ظهور سید حسنی بود ومقدم او را انتظار کشید. سید حسنی علائم خارجی دارد: اوّلین علامت خاصّه اش این است که فرماندهی سپاهش را شخصی بنام شعیب بن صالح (که شاید این یک اسم خاصّی برایش باشد شبیه به اسمهای مستعار) برعهده دارد. نکته جالب دیگر این که سید حسنی قابل شکست نیست یعنی هیچ نوع قدرتی نمی تواند با او مقابله کند، حتی در تأکید روایی هم داریم که اگر کسی ادّعا کند که سید حسنی است پس باید از تمامی ضربات ولطمات در امان باشد. نام سید حسنی، سید محمّد علی بوده وسید طباطبائی است. دارای قدّی رشید وصورتی جذّاب می باشد. سنّش در حدود سی سال است ودر کف دست وی، خال بسیار درشتی است.
شعیب بن صالح فردی جلیل المنزلتی است که صورتی کم مو دارد وموهای سر وصورتش قهوه ای رنگ مایل به زرد است وانزع البطین است. وی آدم لطیفی است ودر عین لطافت جذبه واقتدار بالائی دارد.
فرستادن گروههای تروریستی برای ترور سید حسنی توسّط یهود:
طبق آخرین اخبار، یهودیان صهیونیست گروههای تروریستی را ملزم به ترور سید حسنی (با داشتن علائمی که در اختیار آنهاست) تشکیل داده وبه ایران فرستاده اند وقرارشان این است که با ترور سید حسنی جلوی ظهور صغری را بگیرند واعلام کردند که ظهور مهدی در اطراف سال ۲۰۰۰ میلادی اجتناب ناپذیر است وما باید جلویش را بگیریم.
طرّاحی یک سیستم ویروسی مخرّب در کامپیوترها به منظور جلوگیری از ظهور:
حتی یک سیستم ویروسی بسیار مخرّب را در کامپیوترها طرّاحی کردند که در شب اوّل سال ۲۰۰۰ میلادی با درهم ریختن معادلات کامپیوتری وجنگ افزارهای هسته ای، بسیاری از کشورها را با نابودی روبرو می کرد ولی جالب این است که روز تاسوعا، ویروس دیگری در تمام کامپیوترهای دنیا شروع به فعالیت کرد که آن سیستم را از کار انداخت وهنوز هم که هنوز است آنها مشغول کار کردن هستند ولی نتوانسته اند آن سیستم ویروسی را دوباره فعّال کنند.
ظهور سفیانی (عثمان بن عنبسه) در رأس ستاد فرماندهی ارتش سوریه:
نکته آخر اینکه با توجّه واستناد به کلام حضرت آیة الله بهلول، عثمان بن عنبسه که همان سفیانی است در رأس ستاد فرماندهی ارتش سوریه است که با توجه به این قرینه، امید است زمان ظهور، نزدیک وقریب باشد. (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ).
دکتر سید محمّد حسین طباطبائی (خردسالترین حافظ ومفسّر قرآن):
بی گمان آنان وعده خدا را دور می بینند امّا ما نزدیکش می نگریم:
آیة الله خزعلی در دیداری با خردسالترین حافظ قرآن (دکتر سید محمّد حسین طباطبائی) در مؤسّسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر علیه السلام که گروهی از روحانیون نیز حضور داشتند، در مورد ظهور جان جانان واُمید اُمیدوارانِ با معرفت وبا ایمان، قلب تپنده جهان بشریت، حضرت مهدی علیه السلام پرسیدند وگفتند: (محمّد حسین! بنظر شما ظهور حضرت مهدی علیه السلام نزدیک است یا نه؟).
(علم الهُدی) این آیت روشنگر قرآن را خواند: (فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِیلاً * إِنَّهُمْ یرَوْنَهُ بَعِیداً * وَنَراهُ قَرِیباً) (سوره معارج آیه ۵ تا ۷) (پس شکیبایی پیشه ساز! شکیبایی وصبری زیبا ونیکو؛ بی گمان آنان وعده خدا را دور می بینند، امّا ما نزدیکش می نگریم).
مصاحبه ای با عالم فاضل ومتعبّد شیخ بهلول:
سؤال: آقای بهلول! لطفاً جریان سفر شما به سوریه ودیدن عثمان بن عنبسه سفیانی (لعنة الله علیه) که در روایات آمده است وجزو علامات حتمیه ظهور امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) است را بیان بفرمایید.
جواب: بسم الله الرّحمن الرّحیم. من برای زیارت حضرت زینب سلام الله علیها وحضرت رقیه سلام الله علیها، به سوریه رفته بودم ودر حدود ۲۰ روز در آنجا بودم.
دعوت حافظ اسد (رئیس جمهور سوریه) از بهلول وسخنرانی برای ارتش:
حافظ اسد (رئیس جمهور سوریه) مرا دعوت نمود وبه خانه خود برد واز من پذیرایی نمود. از آنجا مرا به ارتش سوریه برد وگفت که برای ارتش سوریه صحبت کنم. من هم به منبر رفته وبرای آنان سخنرانی کردم.
دیدار وصحبت کردن بهلول با سفیانی:
وقتی که از منبر پائین آمدم. یک منصب داری داخل شد. در آن وقت عدّه ای گفتند: (جاء سفیانی) یعنی سفیانی آمد. دیدم او یک سرتیپ ارتش سوریه است. من با او شروع به صحبت کردن کردم واسم کوچک او را پرسیدم.
گفت: اسمم عثمان بن عنبسه است. دیدم خودش است واو از لحاظ قیافه ای همان خصوصیاتی را داشت که در روایات از سفیانی آمده است.
تمایل سفیانی برای تکیه کردن بر جایگاه حافظ اسد:
در صحبتهای خود با او متوجّه شدم که وی به فکر این است که رئیس جمهور سوریه بشود. واین موضوع را از اینجا فهمیدم که وقتی من پیش او از حافظ اسد تعریف کردم وگفتم که حافظ اسد خیلی نسبت به من مهربانی کرد، او گفت: حافظ اسد به شما هیچ لطفی نکرده است. اگر من جای حافظ اسد بودم شما را نخست وزیر خود می کردم. ومن از این حرفش فهیدم که او میل دارد جای حافظ اسد بنشیند.
(لازم به تذکر است که این حرف، یقیناً به شوخی یا از روی حیله گری ونیرنگ بازی بوده است).
فرار بهلول از مسجد گوهر شاد با طی الارض یا بطور طبیعی؟!
سؤال: آقای بهلول! لطفاً نحوه فرار خود را بعد از فاجعه مسجد گوهرشاد در زمان رضاخان را بیان بفرمایید. زیرا شایع است که شما بصورت غیر طبیعی وبا طی الارض از آنجا گریختید وبه هیچ عنوان بطور طبیعی نمی توانستید از آنجا نجات پیدا کنید. آیا این درست است؟
جواب: خیر! من با عنایت خدا وبطور طبیعی از آنجا فرار کردم. بدین صورت که بعد از بوجود آمدن جنگ ودرگیری، بوسیله افرادی که ما داشتیم شروع به جنگ شدیدی با سربازان رضاخان نمودیم وزد وخورد بسیار شدید بوجود آمد که کشته می شدیم ومی کشتیم. با جنگ از مسجد بیرون رفتیم ووارد یکی از کوچه ها شدیم.
آنجا مردم مرا به خانه ای بردند وما از پیش دشمن گم شدیم. تا ظهر همان روز در آن خانه بودم. با راهنمایی یکی از افراد آن خانه، از یکی شکافهای خندق مشهد که محافظ نداشت به بیابان گریختم وبه ده سیس آباد (که آن موقع نیم فرسخ با مشهد فاصله داشت) واز آنجا به افغانستان رفتم.
دستگیری بهلول در افغانستان وزندانی شدن در آنجا به مدّت ۳۱ سال:
در آنجا دستگیر شدم وبه مدّت ۳۱ سال در زندان بودم وبعد از تغییر حکومتها، آزاد شدم وبه ایران آمدم. در آن وقت افغانستان وایران مانند دو استان انگلستان بود که رضاخان استاندار ایران بود. ما که از ایران فرار کردیم وبه افغانستان رفتیم عیناً مانند این بود که انسان از اصفهان فرار کند وبه شیراز برود وبه استاندار شیراز بگوید: من به تو پناه آورده ام. استاندار شیراز چکاره است؟ استاندار اصفهان چکاره است؟ هر چه حکومت مرکزی یعنی تهران به آنها بگوید، آن را انجام می دهند. موقعیت ایران وافغانستان در آن وقت نسبت به لندن عیناً مثل اصفهان وشیراز بود نسبت به تهران.
سؤالی در مورد سید حسنی:
سؤال: آقای بهلول! نظر شما نسبت به سید حسنی چیست؟
جواب: چیزی در این مورد نمی دانم.
عاقبت حکومت ایران:
سؤال: آقای بهلول! نظر شما راجع به عاقبت حکومت ایران چیست؟
جواب: خدا می داند! ولی (الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ) عاقبت از آنِ متّقین است.
پیش بینی بهلول از درگیری جهانی وموقعیت ایران در آن وقت:
سؤال: آقای بهلول! نظر شما راجع به درگیری جهانی چیست وایران در آن وقت چه موقعیتی خواهد داشت؟
جواب: بنظر من بزودی درگیری جهانی پیش می آید وتمام دنیا حتی ایران نیز داخل در این درگیری خواهد بود.

بخش ششم: مسئله ظهورِ مصلح آخر الزّمان وبازگشت حضرت مسیح در کشورهای خارجی

آقای پدوسکا (مبلّغ مذهب مسیحیت از آمریکا):
روز ظهور بسیار نزدیک است:
آقای پدوسکا در جواب این سؤال که آیا ممکن است در این زمان ظهور مصلح جهانی اتّفاق بیفتد گفت:
(در انجیل برای ظهور مصلح جهانی علائمی ذکر شده است، از جمله وقوع زلزله ها، سیلها، جنگها، قحطی، خشکسالی و... که تمام این علائم محقّق شده اند.
با توجّه به جواب ایشان، سؤال شد که: بنابراین روز ظهور نزدیک است؟
ایشان در جواب گفت: (the day is very soon).
(یعنی: آنروز بسیار نزدیک است).
استاد تاریخ یکی از دانشگاههای هند:
بشر قابلیت پذیرش یک رهبر آسمانی را دارد:
استاد تاریخ یکی از دانشگاههای هند می گوید: (اگر به گذشته تاریخ نگاه کنیم می بینیم که پیوسته بشر به سمت دین متمایل بوده است ودر این زمان، بشر به حدّی از گرایش به طرف دین وبازگشت به مذهب رسیده است که قابلیت پذیرش یک رهبر آسمانی را دارد).
آقای ایچیرو اوزاوا (یکی از مقامات ژاپن):
صحبت از لزوم انقلاب ودگرگونی در ژاپن:
آقای ایچیرو اوزاوا که یکی از مقامات ژاپن می باشد می گوید: حلّ مسائل ومعضلات ژاپن تنها با اصلاحات امکان پذیر نیست. چیزی که ما نیاز داریم یک انقلاب است.
با چنین اوضاع ناگواری بسیاری از مردم ژاپن اینک از لزوم تحوّل ودگرگونی در این کشور صحبت می کنند. (مجلّه نیوزویک مورّخ ۲۲ آوریل ۱۹۹۶).
(اسناد مطالب فوق نزد آقای محمّد رضا ذاکر که این چند مطلب را در اختیار ما گذاشتند موجود است).
خاخام ویسروئل دیوید وایس:
صحبتهای خاخام یهودی آمریکا در مورد منجی آخر الزّمان:
نیویورک - خبرگزاری جمهوری اسلامی: (خاخام ویسروئل دیوید وایس) سخنگوی گروه نتوریا کارتا (گرفته شده از زبان آرامی، به منای ناظرین شهر) که یهودیان ضدّ صهیونیسم آمریکا هستند گفت: کسانی که به کتاب تورات معتقدند می دانند که وجود اسرائیل کاملاً غیر مذهب یهود است وتورات تصریح می کند یهودیان تا ظهور ناجی خود نمی توانند از دولت برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: بر همین اساس ما معتقدیم تا زمانی که دولت اسرائیل به حیات خود ادامه می دهد صلح به خاور میانه پای نخواهد گذاشت وصلح واقعی پایدار تنها در صورت ظهور ناجی ومحو دولت اسرائیل امکان پذیر می باشد.
خاخام وایس ضمن ارائه شرحی در باره نهضت ضدّ صهیونیستی (ناتوریا کارتا) گفت: به علّت قدرت بیش از حدّ حامیان صهیونیستم در بین رسانه های همگانی آمریکا، یهودیان ضدّ صهیونیسم جهان که شمار آنها بالغ بر صدها هزار نفر می باشد قادر به بیان نظرات خود در رسانه های همگانی این کشور نیستند.
(تاریخ: یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۷۹ برابر با ۱۱ محرّم ۱۴۲۱).
دکتر عبد الکریم زبیدی:
واقعه آرماگدون غرب وآمادگیهای قبل از ظهور در غرب:
آقای امین میرزایی (مترجم) می نویسد:
کلمه (آرماگدون) (armageddon) یا آنگونه که در اصل مقاله ای که خواهید خواند آمده است (هَرْمَجِدّون) واژه ای است اصلاً یونانی که بنا بر تعریف واژه نامه های آمریکایی همچون فرهنگ (وبستر) به معنی نبرد نهایی حقّ وباطل در آخرالزّمان است. همچنین این واژه نام شهری است در منطقه عمومی شام که بنا به آنچه در باب شانزدهم مکاشفات یوحنّا در عهدجدید آمده است جنگی عظیم در آنجا رخ می دهد ومرحله حاضر از زندگی بشر در آن زمان پایان می یابد. به عبارتی نبرد مذکور مقدّمه تحوّلی بزرگ است که سرنوشت نهایی آدمی بر روی کره زمین به آن بستگی دارد.
رابطه حادثه آرماگدون با حادثه عظیم ظهور حضرت مهدی علیه السلام:
دکتر عبد الکریم زبیدی نویسنده مقاله ای که ترجمه آن خواهد آمد، در نوشته کوتاه خود به بررّسی اعتقاد غربیان به این حادثه پرداخته وبطور خلاصه از رابطه این واقعه با حادثه عظیم ظهور مهدی آل محمّد (صلوات الله علیهم اجمعین) پرده برداشته است. این مقاله گرچه در برخی موارد حاوی تحلیلی سطحی است امّا در عین حال نکات مهمّی را در خود دارد که در شرایط سیاسی کنونی منطقه قابل اهمال نیست. (وامّا مقاله آقای عبد الکریم زبیدی):
جهت دادن سیاست ونقشه های نظامی قدرتهای بزرگ جهان بر مبنای حوادث پیش از ظهور:
حادثه شریف ظهور، حادثه ای بزرگ است وقدرتهای بزرگ جهان، سیاست خارجی خود را بر مبنای حوادثی که پیش از آن رخ می دهد جهت داده ونقشه های نظامی خود را به شکلی سامان داده اند که آمادگیهای لازم برای این حادثه در آن ملحوظ باشند.
تبلیغ مؤسّسات دینی ورسانه های دولتهای غربی بوقوع حادثه ای بزرگ:
این در حالی است که مؤسّسات دینی ورسانه های این دولتها نیز، مردم خود را برای پیشباز این حادثه آماده می سازند.
این مؤسّسات دینی به همراه رسانه های دیداری وشنیداری این دولتها از سالهای دهه هشتاد میلادی مردم خود را به ایمان جمعی به وقوع حادثه ای بزرگ در سرزمین شام که به نبردی هسته ای خواهد انجامید توجّه داده اند.
این مؤسّسات، پیوسته مردم خود را به این نکته فرا می خوانند که در آینده ای نزدیک، لشکری از دشمنان مسیح که بدنه اصلی آن از میلیونها نظامی تشکیل یافته از (اینجا ممکن است منظور سفیانی ملعون باشد ویا اینکه این مطلب از القائات شیاطین واستعمارگران باشد برای ضدّ مسیح جلوه دادن مصلح آخر الزّمان).
عراق حرکت می کند وپس از گذشتن از رود فرات که در آن زمان به خشکی گراییده است بسوی قُدس رهسپار می شود، امّا نیروهای مؤمن مسیح راه این لشکر را سدّ کرده وهمگی در (آرماگدون) با یکدیگر برخورد خواهند کرد ودر این مکان است که درگیری اتّفاق خواهد افتاد.
اعتقاد غربیان به فرود آمدن حضرت مسیح وبرقراری صلح جهانی:
سپس مسیح برای بار دوّم از جایگاه بلند خود بر زمین فرود می آید وپس از چندی زمام رهبری جهان را در دست گرفته وصلح جهانی را برقرار می کند. او دولت صلح را بر زمینِ نو وزیر آسمانی تازه بنا می کند واین مهمّ را از مرکز فرماندهی خود در قُدس عملی می سازد.
۶۱ میلیون آمریکایی در انتظار واقعه بزرگ ظهور وبازگشت مسیح:
یک بررسی انجام گرفته از سوی مؤسّسه (تلسن) که در اکتبر سال ۱۹۸۵ میلادی نشر یافته است نشان می دهد که در حال حاضر ۶۱ میلیون آمریکایی در انتظار واقعه (آرماگدون) گوش خوابانده اند واین در حالی است که ذکر نام تمامی مؤسسّات دینی وایستگاههای رادیو تلویزیونی که به این مهمّ پرداخته اند در این مجال کوتاه میسّرنیست.
مؤسسّات دینی آمریکایی، این نکته را روشن ساخته اند که سپاهی که از عراق بسوی قدس رهسپار خواهد شد بنا به پیشگویی حزقیال (فصل ۳۸ و۳۹) از نظامیانی از عراق، ایران، لیبی، سودان وقفقاز در جنوب روسیه تشکیل می شوند.
(شاید منظور وهّابیان باشند که دشمنان امام زمان علیه السلام محسوب می شوند ودر این کشورها مخصوصاً در قفقاز در جنوب روسیه وسیستان بلوچستان ایران در حال گسترش می باشند).
تبلیغ مدارس انجیلی در آمریکا درباره ظهور وواقعه آرماگدون:
مدارس انجیلی در آمریکا بر پایه این تحلیل که واقعه آرماگدون تنها حادثه ای است که بازگشت دوباره مسیح را به زمین ممکن می سازد واین واقعه ای بسیار نزدیک است به تبلیغ این دیدگاه پرداخته اند.
اطلاق کردن قرقیسیا به واقعه آرماگدون در احادیث اسلامی:
آرماگدونی که این عدّه از آن سخن می گویند، همان حادثه عظمیمی است که پیش از ظهورمهدی (عجّل الله تعالی فرجه)، رُخ خواهد داد. همان حادثه بزرگی که ائمّه ما علیهم السلام نام (قرقیسیا) را بر آن اطلاق کرده اند.
ائمّه ما علیهم السلام از این نکته خبر داده اند که میلیونها نظامی از آمریکا، اروپا، روسیه، ترکیه، مصر ودول مغرب عربی به اضافه سربازانی از سرزمین شام شامل کشورهای (گفتنی است که در روایات، از کشورهای درگیر واقعه (قرقیسیا) با عنوان (تُرک) و(روم) تعبیر شده است که ظاهراً نویسنده با تطبیق روم در کشورهای غربی، از آن با عنوان (آمریکا) و(اروپا) یاد کرده است).
سوریه، اردن، لبنان، فلسطین واسرائیل همگی در ناحیه ای در این محدوده تحت عنوان (قرقیسیا) با یکدیگر برخورد کرده وپس از حصول درگیری، این سفیانی است که در پسِ آنکه همگی را چونان کشتزاری درو شده، درهم می کوبد از صحنه نبرد بیرون می آید.
در صحیحه میسّر از امام باقر علیه السلام نقل است که فرمود: (ای میسّر! از اینجا تا قرقیسیا چقدر راه است؟).
عرض کردم: (همین نزدیکی ها در ساحل فرات قرار دارد).
پس فرمود: (امّا در این ناحیه واقعه ای اتّفاق خواهد افتاد که از زمانی که خداوند متعال آسمانها وزمین را آفریده بی سابقه بوده، چنانچه تا وقتی آسمانها وزمین بر پا هستند هم واقعه ای همچون آن اتّفاق نخواهد افتاد ... سفره ای است که درندگان زمین وپرندگان آسمان از آن سیر می شوند). (کافی ج ۸ ص ۲۹۵؛ الغیبة باب ۱۴ ص ۲۶۷ ح ۳۶) وامثال این روایات از امام صادق علیه السلام وسایر ائمّه نقل شده است. (الغیبة ص ۲۷۸ ح ۶۳).
حادثه (قرقیسیا) همان حادثه بزرگی است که پیش از ظهور حضرت حجّة بن الحسن العسکری علیه السلام رُخ می دهد واز آنجا که این حادثه به سفیانی ارتباط دارد وسفیانی از علائم حتمی ظهور امام زمان علیه السلام است وقوع این حادثه حتمی است، چرا که امام مهدی علیه السلام پس از حادثه قرقیسیا با سفیانی برخورد خواهد کرد (وپس از شکست سفیانی وفرو رفتن سپاه او در ما بین مکه ومدینه) برای دیدار با مسیح رهسپار قدس خواهد شد.
اِشعار تمام حوادث ونشانه ها به نزدیک بودن حادثه عظیم ظهور:
به هر تقدیر زمان به سرعت می گذرد وحوادث سیاسی اقتصادی واجتماعی به همراه نشانه های طبیعی، همگی به نزدیک بودن این حادثه عظیم اِشعار دارند واین در حالی است که ما نه خود ونه فرزندانمان را برای آن آماده نکرده ایم.
لزوم آماده ساختن جوانان ومردم به منظور پیشباز از حادثه شریف ظهور:
آماده ساختن نسل آینده از جوانان ومردان در سطوح مختلف روانی، عقلی وبدنی به منظور پیشباز از حادثه شریف ظهور قائم آل محمّد علیه السلام امری بی نهایت مهمّ است.
آقای گریس هال سِل:
تدارک جنگ بزرگ (براساس پیشگوییهای بنی اسرائیل):
اعتقاد به ظهور موعود مصلح آنچنانکه اهل تحقیق نوشته اند در میان ادیان ونحله های بسیاری به عنوان اعتقاد اصیل جریان دارد. در این میان ادیان ابراهیمی نیز بگونه ای بارزتر بر این مسئله تکیه وتأکید کرده اند. از جمله در انجیل فارقلیط ودر قرآن، وعده وراثت زمین به دست صالحان ذکر شده است.
بشارت بازگشت دوباره مسیح در آینده ای نزدیک:
چندی است در جهان غرب میان نحله هایی از یهود ومسیحیان، تفکری واحد در افتاده است که بنا به ظهور علائمی چند، بازگشت دوباره مسیح را در آینده ای نزدیک بشارت می دهد.
تدارک جنگ بزرگ بر اساس پیشگوییهای انبیای بنی اسرائیل:
آنها البتّه مقدّمه ای برای این ظهور در نظر دارند وآن اینکه در آخر الزّمان نبردی بسیار سخت میان طرفداران مسیح ودشمنان او روی خواهد داد ودست آخر این معتقدان به مسیح هستند که مردان پیروز این میدان تلقّی می شوند.
(مسلّم است که حضرت مسیح علیه السلام، یکی از افسران ویاوران امام زمان علیه السلام است وحضرت مسیح علیه السلام وپیروانش، با دشمنان امام زمان علیه السلام جنگ کرده وپیروز خواهند شد ودر خدمت آقا امام زمان علیه السلام خواهند بود).
این تئوری با برخی از روایات دینی ما مسلمانان چون (قرقیسیا) نیز موافقت دارد. ما نیز معتقد به نبر حقّ وباطل هستیم. میدان مبارزه، هارمجدّون (یا آرماگدون) نام دارد. صهیونیستها، آن منطقه را در مرز اردن، سوریه وفلسطین اشغالی نشان داده اند در (۵۵ مایلی شمال تل آویو و۲۰ مایلی جنوب شرقی حیفا و۱۵ مایلی دریای مدیترانه.
آنها خود را نیروهای بر حقّ این نبرد بزرگ می نامند وطبعاً برای تحقّق این شعار بزرگ از هیچ تبلیغی دریغ نمی کنند.
اتّحاد پنهانی میان اسرائیل ومسیحیان دستِ راستی ایالات متّحده:
(گریس هال سل) نویسنده کتاب (تدارک جنگ بزرگ بر اساس پیشگوییهای انبیای بنی اسرائیل) ترویج نبرد آخر الزمّان (هارمجدون armageddon) را - بر این اساس که صهیونیستها خود را نیروهای حقّ مدار این جبهه می پندارند - اتّحاد پنهانی میان اسرائیل ومسیحیان دستِ راستی ایالات متّحده می داند که آنها به منظور حمله به مسلمانان این توطئه را زمینه چینی کرده اند.
او خود با گروه (فال ول) به دیدار درّه مجدو در فلسطین اشغالی رفته است وبارها سخنان این گروه را شنیده است. امّا ادّعای صهیونیستها در حقّ جلوه دادن خود را خالی از نقصان نمی داند.
(بر اساس پیشگوییهای انبیای بنی اسرائیل نوشته (گریس هال سل) ترجمه خسرو احمدی. ((نور) ویژه نامه پنجمین نمایشگاه سراسری نرم افزار علوم اسلامی شماره ۶ - ۷ آذر ۱۳۷۸، شعبان ۱۴۲۰)).
آقای علی کورانی:
گسترش اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام در میان ملل جهان:
آقای کورانی در کتاب (عصر ظهور) می نویسد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نشانه های اعتقاد به حضرت مهدی منتظر در میان ملل جهان اسلام وحتی غیر اسلام (یعنی پرسش از او وسخن گفتن پیرامون او ومطالعه وتألیف درباره او) به اوج خود رسید. تا جایی که این لطیفه شایع شده که وزارت اطّلاعات آمریکا پرونده ای از تمام اطّلاعات لازم درباره امام مهدی علیه السلام تهیه وتنظیم نموده، که تنها نقص آن، تصویر آن حضرت است.
حادثه اشغال حرم مکه مکرّمه توسط فرد مدّعی مهدویت:
شاید بزرگترین رویداد سیاسی مربوط به اعتقاد به آن حضرت در این دوره، انقلابی باشد که در آغاز سال ۱۴۰۰ هجری به رهبری (محمد عبد الله قرشی) در حرم مکه مکرّمه اتّفاق افتاد بگونه ای که یاران او به حرم مسلّط شدند ومعاون وی (جُهیمان) از داخل حرم اعلامیه ای پخش نموده ومسلمانان را به بیعت با قرشی دعوت کرد به اعتبار اینکه او همان مهدی منتظر است که پیامبر ظهورش را بشارت داده است. اشغال حرم توسّط آنها ومقاومت آنان، چندین روز به طول انجامید که حکومت سعودی به پیروزی بر آنان دست نیافت مگر بعد از در خواست گروه ویژه کماندویی از فرانسه!
نمایش فیلم (پیشگویی های نوسترا داموس) به مدّت سه ماه متوالی در شبکه های تلویزیونی آمریکا وپخش آن در سراسر جهان:
همچنین بزرگترین فعّالیت تبلیغاتی که مستقیماً مربوط به اعتقاد به ظهور حضرت مهدی علیه السلام توسّط دشمنان ما در این فاصله انجام گرفته، فیلم (نوسترا داموس) است که به مدّت سه ماه متوالی در شبکه های تلویزیونی آمریکا به نمایش گذاشته شد.
این فیلم سرگذشت زندگی ستاره شناس وپزشک فرانسوی بنام (میشل نوسترا داموس) (Nostra damus) است که نزدیک به ۵۰۰ سال قبل می زیست. وی پیشگویی های خود را درباره آینده به رشته تحریر درآورده که مهمترین آنها پیشگویی او درباره ظهور نواده پیامبر صلی الله علیه وآله در مکه مکرّمه ووحدت بخشیدن به مسلمانان وبه زیر پرچم خود در آوردن آنها وپیروزی بر اروپائیان وویران کردن شهر ویا شهرهای بزرگ سرزمین جدید (آمریکا) است.
بسیج صهیونیست ها وسازمان اطّلاعات آمریکا برای جلوگیری از ظهور:
به نظر می رسد (لوبی) صهیونیست وسازمان اطّلاعات آمریکا در ساختن این فیلم دست داشته باشند وهدف آنان از تهیه این فیلم، بسیج نمودن ملّتهای آمریکا واروپا علیه ایران ومسلمانان است زیرا آن را خطری می پندارند که غرب وتمدّن آن را تهدید می کند. بویژه وقتی که آنچه را بر پیشگوئی نوسترا داموس اضافه نموده اند مورد توجّه قرار دهیم وآن اینکه آمریکا بعد از شکست اروپا به دست حضرت مهدی علیه السلام ونابودی موشکهای غول پیکر واشنگتن ودیگر شهرهای آن، جهت رویارویی با آن حضرت به بستن یک پیمان همکاری با شوروی اقدام نموده وسرانجام بر وی پیروز می گردند. (زهی خیال باطل!).
ابهام آمیز بودن کتاب (پیشگویی های نوسترا داموس):
علاوه بر اینکه در زمینه ارزش علمی کتاب ونویسنده آن جای بحث وگفتگو است، آن کتاب مجموعه ای از پیشگوئی هایی است که نویسنده به زبان قدیم فرانسه (لاتین) وبا شیوه رمزی وابهام آمیز نوشته است که قابل تفسیر به صورتهای گوناگون می باشد.
بنظر اینجانب، نویسنده آن کتاب بر پاره ای از منابع اسلامی در مورد حضرت مهدی علیه السلام آگاهی یافته ویا با بعضی از علمای ما ملاقات نموده است، بویژه اینکه وی مدّتی از عمر خویش را در ایتالیا وجنوب فرانسه وچه بسا در اندلس گذرانده است. اما کتاب او با سرعت، پس از پیروزی انقلاب منتشر وچاپهای آن با شرح ها وتفسیرهای متعدّد به صدها هزار وحتی گفته اند به میلیونها نسخه رسید وآنگاه تبدیل به فیلم سینمایی شد ودر شبکه های تلویزیونی در معرض دید میلیونها تماشاگر آمریکائی واروپائی قرار گرفت.
نقشه صهیونیست ها با ساخت وگسترش فیلم (نوسترا داموس):
مسئله این نیست که غربی ها اعتقاد به ظهور مسیح یا مهدی علیه السلام ویا اعتقاد به صحّت پیشگوئیهای (نوسترا داموس) ویا دیگر ستاره شناسان دارند، بلکه بر این باورند که خطر خیزش اسلامی وتمدّن الهی آن، تمدّن مادّی آنان را تهدید نموده وسلطه ظالمانه آنها بر ملّتهای جهان را از میان برمی دارد واز این رو می بینید که آنها از هر عنصر اطّلاعاتی استفاده می کنند تا زنگهای خطر را در گوش ملّتها به صدا درآورند وبه حرکت جدید انقلاب وروند آینده آن در مکه ومصر وسرزمینهای اسلامی چشم دوخته اند، تا اینکه موافقت وپشتیبانی ملّتهای خود را جهت اجرای تمام نقشه های استعماری خود در حال وآینده جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی در این کشور ویا در سایر کشورها جذب نمایند.
امّا مسئله از نظر یهودیان، بالا بردن ترس وهراس غربیها از خطر جنبش اسلامی تا حدّ توانشان می باشد تا بدین وسیله این خطر را از خود دور سازند وبدین جهت به غربیها چنین وانمود می سازند که تمدّن غرب مورد هدف انقلاب اسلامی بوده واسرائیل اوّلین خطّ دفاعی غرب بشمار می رود. بنابراین دشمنان ما به حساب باور وعقیده خود ناچارند در مورد امام مهدی علیه السلام تبلیغاتی آنچنانی نموده ودست به تهیه فیلم بزنند واز آنجایی که با موج آگاهی بخش اسلام که نسبت به رهبر موعود افزایش خواهد یافت روبرو می شوند، ناگزیر شده در صورت صحّت امر ظهور وآشکار شدن آن بزرگوار، با او رویاروئی نمایند.
برانگیخته شدن شوق مسلمانان با دیدن فیلم (نوسترا داموس):
جالب اینکه آنان به دلیل ترس ووحشتی که در درون خود از آن حضرت دارند زمینه را برای او مهیا می نمایند، بگونه ای که شوق ما را به دیدار نواده پیامبر که در کنار کعبه ظهور می کند بر می انگیزند.
زمانی یک مسلمان، امام مهدی علیه السلام را در فیلم (نوسترا داموس) می بیند که چگونه از اتاق عملیات به کمک ژنرالهای بزرگ خود (به تعبیر فیلم) صحنه جنگ را اداره کرده وبا سردمداران کفر مبارزه می نماید وبا پرتاب موشکهای غول پیکر از قلب صحرای حجاز به پایگاههای کفر واستعمار در آمریکا واروپا که آنها را در هم می کوبد، چقدر سرشار از اُمید واشتیاق می گردد.
(کتاب (عصر ظهور) نوشته آقای کورانی).
یکی از مسئولین حوزه علمیه:
آمدن بعضی از محقّقین ودانشمندان خارجی به قم برای جمع آوری احادیث ومطالب مربوط به مصلح آخر الزّمان:
چند سال پیش عدّه ای از محقّقین ودانشمندان خارجی به قم آمدند وتمام کتابها ومطالب روایی که در مورد آقا امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) وخصوصیات وظهور ایشان می باشد را جمع آوری کرده وبا خود به کشورهایشان بردند تا بر روی آنها تحقیقات وبررّسی های مفصّلی انجام دهند. واین نشان دهنده اهمیت این موضوع برای آنها می باشد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی:
هزاران عضو یک فرقه مسیحیت ارتباط خود را با دنیای خارج قطع می کنند:
واشنگتن - خبرگزاری جمهوری اسلامی: هزاران عضو از اعضای فرقه مورون مستقرّ در ایالت آریزونا ویوتا، کودکان خود را از مدارس دولتی بیرون کشیده وارتباط خود را با دنیای خارج قطع می کنند.
شبکه تلویزیونی (ای. بی. سی) روز جمعه اعلام کرد که به دنبال فتوای خرداد ماه (رولان جفس) رهبر سالخورده کلیسای بنیادگرای مرون، مبنی بر اینکه: (کودکان خود را در خانه آموزش دهید ورابطه خود به کلّ با اعضای غیرمورمون واعضای سابق این فرقه قطع نمایید) اعضای این فرقه از ارسال فرزندان خود به مدارس خودداری کرده اند.
به گفته (مایک فاین) مسئول مدارس کلرادوسیتی، گروه بزرگی از دانش آموزان در کلاسها حضور ندارند. امسال فقط ۳۵۰ نفر از اول شهریور که مدارس باز شده اند به مدرسه رفته اند در حالی که در سال گذشته شمار دانش آموزان شهر، ۱۴۰۰ نفر بود. به گفته وی نیمی از معلمین کلرادوسیتی نیز که متعلّق به فرقه مورمون هستند امسال سرکار خود حاضر نشدند.
پیش بینی ظهور دوباره حضرت مسیح در آینده نزدیک:
به گفته اعضای سابق این فرقه، مورمونها خود را برای یک واقعه مهمّ الهی آماده می کنند. به گفته آنها (جفس) ظهور دوباره حضرت مسیح را در آینده نزدیک پیش بینی کرده واعضای فرقه بر این باورند که شهر کلرادوسیتی با ظهور دوباره مسیح به سمت بهشت پرواز خواهد کرد.
(جفس) تاکنون چندین بار پیش بینی های مشابهی را کرده است منجمله در سال ۱۳۷۲ به پیروان خود توصیه کرد که از رفته به کالج خودداری کنند زیرا آخر زمان به زودی فرا می رسد وآنها فرصت پایان دوره خود را نخواهند داشت.
رهبر گروه مورمون طی اعلامیه ای از طریق وکیل گروه اعلام کرده است که کلیسای مورمون هیچ پیش بینی در مورد تاریخ دقیق ظهور مسیح نکرده وهیچ کس زمان وساعت این ظهور را نمی داند. به گفته وکیل گروه، کلیسای مورمون بر این باور است که اعضای سابق گروه، خائنینی هستند که حقیقت را تحریف می کنند.
گروه مورمون بین هشت تا ۱۲ هزار عضو دارد وحدود شش هزار عضو از اعضای آن در کلرادوسیتی وشهر هیل دل مستقرّ می باشند وباقی در سراسر آمریکا وکانادا پراکنده هستند.
(رولان جفس) رهبر گروه وپسرش در خانه های محصور شده ای در هیل دل زندگی می کنند وگفته می شود که دارای همسران بیشماری می باشند. فرقه مزبور تعدّد زوجات را ترویج می کند. (تاریخ: شهریور سال ۱۳۷۹).

پایان.

رتبه رتبه:
  ۲ / ۴.۵
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم