صفحه اصلى » مقاله هاى مهدوى » (۲۵۸) ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، پژوهشی، علمی، فناوری وآبادانی زمینه سازی شرایط ظهور وانقلاب جهانی مهدوی
مقاله هاى مهدوى

مقاله ها (۲۵۸) ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، پژوهشی، علمی، فناوری وآبادانی زمینه سازی شرایط ظهور وانقلاب جهانی مهدوی

بخش بخش: مقاله هاى مهدوى الشخص نویسنده: مرتضی صادق عمل نیک تاريخ تاريخ: ۲ / ۷ / ۱۳۹۶ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۰۱۳ نظرات نظرات: ۰

ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، پژوهشی، علمی، فناوری وآبادانی زمینه سازی شرایط ظهور وانقلاب جهانی مهدوی

مرتضی صادق عمل نیک

چکیده:
نظام مقدس جمهوری اسلامی برای شکل گیری وحرکت نیاز به الگو ونمونه دارد. الگوی نظام وجامعه ما، الگوی جامعه پیامبر(ص) وچند سال حکومت حضرت علی(ع) والگوی جامعه عادلانه مهدوی است. بنابر این درک وشناخت شاخص ها، اهداف، راهبرد ها، وسیاستگذاریها وبرنامه ریزی ها ونحوه اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف جامعه توحیدی وعدالت اجتماعی جامعه مهدوی مهمترین مسئله ما است.
برای رسیدن به جامعه وانسان آرمانی بایستی زمینه سازی کنیم. وبرای زمینه سازی بایستی برنامه ای مدون در ابعاد وزمینه های مختلف داشته باشیم. جهت برنامه ریزی راهبردی ضروریست تا ابعاد مختلف زمینه سازی ظهور تبیین شود. مهدویت را می توان در دو محدوده طرح نمود. اول در محدوده ایران اسلامی که بر استبداد داخلی پیروز شده ودست ابرقدرتها را از نظام اسلامی قطع نموده است.
دوم در محدوده کل جهان می توان طرح نمود ودر باره آن بررسی نمود. اصولا بحث مهدویت در اسلام از تفکر ونگرش وجهان بینی توحیدی نشئت گرفته است. حضرت مهدی(ع) بعنوان انسان کامل وخلیفه اللهی است که تجلی همه زیبایی ها، خوبی ها، محبت ها، جاذبه ها ودافعه هاست.
در این مقاله ابعاد مختلف دکترین مهدویت، زمینه سازی شرایط ظهور، وانقلاب جهانی مهدوی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. این انقلاب دارای ابعاد مختلفی می باشد، که مهمترین آنها را می توان در شانزده بعد تقسیم نمود، که هر بعد خود انقلاب بزرگی در انسان، جامعه وطبیعت است. ابعاد مختلف انقلاب جهانی مهدوی شامل: ابعاد، اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، پژوهشی، علمی، فناوری، عمرانی، قضایی، قانونگذاری، امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی وزیست محیطی می باشد. محور اساسی حرکت عدالت در ابعاد مختلف آن می باشد.
در این مقاله، ابعاد مختلف ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، پژوهشی، علمی، فناوری وآبادانی در راستای انقلاب جهانی مهدوی با تکیه بر آیات قرآن، احادیث، سنت وسیره پیامبر اکرم(ص) وامامان معصوم (ع) مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.
منتظران، چشم انتظار لیلای وجودند، آنها که عظمت درونی خویش را با تمام وجود، دریافته اند. آنهایی که برای پیمودن راه حق، در نبرد همیشگی حق وباطل، ظهوری موثر داشته وبی تفاوتی را محکوم، وحسین وار ثار داده اند وخون می دهند، وراه سرخ شهادت را برای نابودی ظلم وفساد، باز گذاشته اند.
آنهایی که با صبر وشکیبایی، ابراهیم وار بر علیه بت های زمانه می شورند واز هدایت پیوسته حق بهره می جویند، آنهایی که در لحظه لحظه زندگی خویش، با قطره قطره خون خویش، وبا تکه تکه پوست وگوشت واستخوان خویش، به نگرش ونظام عدالت محور توحیدی شهادت می دهند ودر جهت تحقق توحید وعدالت ونابودی ظلم وستم فریاد می زنند. آنهایی که برای پیروزی جبهه توحید وعدالت اجتماعی با شرک وتبعیض وظلم وفساد می جنگند ودر این راه از همه چیز خود گذشته اند. آنهایی که به پیروزی قطعی راهشان با تمام وجودبه یقین رسیده اند.
مقدمه:
خداوند در نگرش توحیدی
امروزه هیچ ایده وتفکر واندیشه ای به اندازه اندیشه مهدویت ومنجی گرایی در عرصه های مختلف، فردی واجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، علمی وفناوری، فرهنگی، سیاسی، هنری در جوامع مختلف به ویژه در جهان تشیع کارساز وتاثیر گذار نمی باشد.
مهدویت راه رسیدن به جامعه وانسان ایده آل وکامل است، راه بسیج محرومین ومستضعفین جهان واستراتژی راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران است. مهدویت زمینه سازی ونزدیک کردن ادیان وبه حرکت درآوردن مستضعفین جهان علیه ظلم واستکبار، استثمار است، مهدویت برای حرکت به سمت حکومت جهانی عادلانه است. مهدویت، طراحی وبرنامه ریزی مهندسی فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی، علمی، اجتماعی، سیاسی، قضایی، قانونی ونظامی خود، جامعه وجهان بر اساس جهان بینی، اعتقادات، اهداف، راهبرد ها وسیاستگذاریها وآموزه های مهدویت است.
در روایتی از قول پیامبر اکرم(ص) آمده است که "یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه؛ جماعتی از مشرق زمین به پامی خیزند وزمینه ظهور آن حضرت را فراهم می سازند". این حدیث شاید به انقلاب اسلامی ایران اشاره می کند. بنابراین انقلاب ما انقلاب زمینه ساز می باشد.
نظام ودولت زمینه ساز، کلیه قوای سه گانه اش، ارتش وسپاهش، کلیه وزارتخانه ها وسازمانهایش بویژه آموزش وپرورشش، آموزش وعالی اش، در حوزه های علمیه اش، در صداوسیمایش بایستی در جهت زمینه سازی ظهور حرکت نمایند ودارای ویژگیها وشاخص هایی باشند، که نشان می دهد نظام ودولت اسلامی در جهت زمینه سازی حرکت می کند.در اینجا لازم است از خود بپرسیم آیا نظام ودولت ما در مسیر زمینه سازی برای تحقق اهداف وراهبردهای مهدویت حرکت می کند یا در جهت مخالف آن، ویا در این مسیر سردرگم هستیم ونمی دانیم چه کاری بایستی انجام دهیم ویا خدایی نکرده بی تفاوت می باشیم.
انشاء الله انقلاب ما ونظام ودولت ما دولت زمینه ساز است وبه فرموده رهبر انقلاب امام خمینی باید این حکومت را به دست صاحب اصلی اش تحویل دهیم. جهان بینی ما جهان بینی توحیدی است ولازم است در ابعاد وزمینه های مختلف در جهت عدالت اجتماعی حرکت نمائیم. وبرای زمینه سازی طرح وبرنامه ای مدون داشته باشیم. بنظر می رسد خداوند متعال مانند طراح یا معمار وبرنامه ریز وپرورش دهنده ماهر وسناریو نویس بسیار دقیق در فرایند تکوین وتشریع ودر کل نظام جهان کارش را به نحو احسن انجام داده است.
همه حوزه ها وزمینه های تاریخی از قبل از آفرینش انسان تا ابتدای خلقت انسان، واز آن هنگام تا کنون وتا آینده، زنجیره ای به هم پیوسته است. انسان هایی که می خواهند درک وبینش خود را نسبت به خود وجامعه وتاریخ وطبیعت وخدای خود بالاببرند در این اقیانوس شنا می کنند وبا کنکاش ومهارت وغواسی مطالبی را بدست می آورند وچیز هایی را از این اقیانوس با غواسی در می آورند واسراری را کشف می کنند.
قصع آدم وحوا، هابیل وقابیل، حرکت ونهضت حضرت نوح، قیام ابراهیم بر علیه نمرود، قیام موسی در برابر فرعون، وحضرت موسی در مقابل قیصر، انقلاب پیامبر اسلام در مقابل نظام جاهلیت، ازدوج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه (ع) وتولد یازده امام معصوم بعنوان جانشینان پیامبر(ص) وعلی (ع)، غیبت امام زمان (عج) ومسئله انتظار وزمینه سازی شرایط ظهور، انقلاب جهانی عادلانه مهدوی وتحقق نگرش توحیدی وعدالت اجتماعی در جامعه جهانی وهزاران اسرار دیگر وجود دارد.
امروزه انتظار سازنده ومثبت به مفهوم ابزاری برای رسیدن به جامعه عادلانه مهدوی ودر تداوم حرکت بسوی انسان ایده آل که به جز خدا نبیند وانسان را به مقام خلیفه الهی برساند. توجه پژوهشگران ودانشمندان را به خود جلب نموده است. ازطرف دیگر استکبار جهانی ومحافظه کاران زر وزور وتزویر تداوم سلطه خود را مغایر با رشد وگسترش مهدویت می داند، ودر نتیجه با تمام امکانات تلاش می کند انتظار مثبت وزمینه سازی شرایط ظهور را از بین ببرد.
انتظار مثبت یعنی اعتراض نسبت به وضع نا عادلانه موجود، انظار یعنی تغییر وتحول اساسی در فرد وجامعه، یعنی حرکت وتعالی جویی وزندگی موثر وبا کیفیت، یعنی حرکت بر اساس مکتب اعتقادی مهدویت، یعنی مسئولیت وشهادت، یعنی ایثار وشهادت وحضور همیشگی وجاودانه در جامعه، زمان وتاریخ است. انتظار عاری از هر گونه نژاد، قومیت، مذهب، دین وآیین است.
انتظار در اعماق سرشت انسان وفطرت پاک او وجود دارد. اعتقاد به مهدویت وانتظارمثبت، وزمینه سازی حکومت عادلانه که ظلم وفسادی در آن نباشد رمز نجات هر مکتب ومذهبی است. بخش انتظار ومنجی گرایی در ادیان ومذاهب مختلف بخصوص در دین اسلام ومذهب شیعه از ظرفیت بالایی برخوردار است. ودارای ظرفیت بالایی در زمینه ها وابعاد مختلف می باشد، که ضروریست ابعاد مختلف آن به صورت شفافی تبیین شود.
امروز نظام استکبار جهانی به درستی درک کرده است که اعتقاد به مهدویت چه اعتقادی در افراد ایجاد می کند وچه انگیزه ای برای اجرای امربه معروف ونهی از منکر در آنها ایجاد می کند. به همین خاطر دشمن با تمام وجود وبا تمام امکانات ومنابع خود در جهت مقابله ومبارزه با ایده مهدویت، که ریشه استکبار وظلم وفساد را خواهد سوزاند، سرمایه گذاری نموده است.
امروز بزرگترین معروف حرکت در جهت عدالت فردی، اجتماعی وجهانی است واینکار بدون بسیج وبه حرکت دادن مستضعفین جهان ومبارزه خستگی ناپذیر با استکبار جهانی میسر نیست. امروز بزرگترین منکر نظام استکبار جهانی است که منافعش در مقابل منافع محرومین مستضعفین جهان است.
کافی است اهداف وراهبرد ها وسیاستگذاریهای مهدویت را برای مردم جهان از طریق ادیان خودشان روشن کنیم ومنافع فردی، اجتماعی وجهانی آنها را به این باور واعتقاد روشن کنیم. وخوراک فکری برای تمام ادیان در زمینه مهدویت فراهم نمائیم.
به عقیده آیت الله مصباح یزدی در حرکت به سوی حکومت عادلانه جهانی مهدوی در زمین، در ابتدا لازم است هدف به روشنی تعریف شود. مقصد اصلی حرکت نیز خداوند است وبقیه چیز ها وسیله ای است برای رسیدن به هدف نهایی است. هدف از آفرینش انسان در آیه "وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون" مشخص شده است.
در این حرکت ضروریست تا در هر قدم که بر می داریم، یک قدم ما را به عدالت اجتماعی، بالارفتن علم ودانش واستاندارد های زندگی ورفاه وامنیت وآماده کردن شرایط ظهور نزدیک نماید، وما را به اهداف عالی یعنی آفرینش انسان ورسیدن به مقام خلیفه الهی نزدیک نمایدخداوند به انسانی که کار شایسته وعمل صالح انجام دهد وبه خدا ایمان آورد وتنها او را پرستش نماید، تا به مقام خلیفه الهی برسند.
وعده داده است که "لیستخلفنهم فی الارض و...". همچنین فرموده است که جانشین ووارث گذشتگان شوند. "ان الارض یرثها عبادی الصالحون". افراد صالح وقتی قدرت را دردست بگیرند، بر گردنکشان وسلطه طلبان تسلط پیدا می کنند ونا امنی ها را که توسط سلطه طلبان ایجاد شده بود امن می کنند "و لیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا". تشکیل حکومت وسیله ای است جهت رسیدن به جامعه ایده آل ورسیدن به اهداف نهائیش یعنی انسان ایده آل وبنده خدا بودن وپرستش خالص الهی وجانشینی خدواوند در روی زمین است.
وخداوند را مالک همه چیز ودارای همه کمالات، فضیلت ها وارزشها بداند. انسان در مکتب قرآن وسنت وعترت پیامبر (ص)، خود را همچنين خمیری در اختیار آنها قرار دهد تا به هر شکل وروشی که آنها می خواهن شکل بگیرد وطوریتربیت شود که در هر لحظه ودر هر مکان وزمانی احساس کند سر وکارش با خداوند است. در گفتار، کردار واعمال خود ودر زندگی فردی، خانوادگی واجتماعی به جز خدا نبیند وخواسته ای جزخواسته خداوند نداشته باشد.
خداوند وعده می فرمایدکسانی که ایمان آورده اند وعمل صالح انجام دهند خداوند بر آنها منت می گذارد وبه ایشان توفیقی می دهد که جامعه ای تشکیل دهند که فقط خدا را پرستش کنند وبرای او شریکی قائل نشوند. وخود را بنده خدا ببینند وخداوند را مالک همه چیز ببینند. این جامعه نیاز به قوه قهریه دارد که قوانین ودستورات الهی ضامن اجرای عملی داشته باشد. منساء این قدرت وحکومت خداوند است وحرکت بر اساس خدا محوری است.
هیج کسی از ناحیه خودش هیچ قدرت واعتباری ندارد، نه قدرت تکوینی ونه قدرت اعتباری وقانونی "له الخلق والامر" هم افرینش وهم حکمرانی از آن خداوند است. مالک قدرت قهریه خداوند است واگر کسی بخواهد اعمال قدرت در جامعه بکند بایستی از طرف مالک قدرت یعنی خداوند اجازه داشته باشد. انسان ها هر آنچه دارند از خداوند عاریه گرفته اند وکسی چیزی از خود ندارد که به دیگری ببخشد. هر آنچه مردم در دست دارند خداوند به آنها داده است. نه تنها همه چیز از آن خداوند است بلکه ایمان بخ خداوند ومرگ انسان ها هم منوط به اذن خداوند است "و ما کان لنفس ان تموت الا باذنه" وما کان لنفس ان تومن الا باذن الله" این اذن اذن تکوینی است نه تشریعی.
قرآن می خواهد انسان ها طوری تربیت شوند تا سر منشع همه قدرتها واسباب ومسببات را قدرت الهی بدانند وبدون آن، برای هیچ چیز قائل نباشند. همه چیز در پرتو الهی معنی دارد واگر قدرت واذن واراده ای نباشد، هیچ چیز نیست. بر اساساین نگرش، کسی که در راس حکومت وقوای قهریه قرار می گیرد بایستی به اذن خداوند باشد. ودستورات الهی را اجرا نماید. او در ملک خداوند بی اذن خداوند نمی تواند تصرفی داشته باشد.
فرمان وقدرت اوبایستی از طرف خداوند است. انسانی نمی تواند بدون اجازه خداوند به انسان دیگری دستور دهد وامر ونهی نماید. حتی اگر خداوند به پیامبر نفرموده بود که"اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم"، اگر امر خداوند به اطاعت از پیامبر نبود، پیامبر حق نداشت که به مردم دستور دهد بلکه حق داشت که بعنوان رسول پیام الهی را ابلاغ نماید "و ما علی الرسول الا البلاغ" پیامبر به عنوان رسول فقط باید ابلاغ رسالت کند.
اگر پیامبر دستور دهد که شما بایستی چنین وچنان کنید این نیاز به اذن دیگری دارد. لازم است تا خداوند مطاعیت را به پیامبر مطا کند وبه او منصب فرمان روایی واولی الامری را به او عطا کند تا اطاعتش واجب شود. در نگرش الهی وتوحیدی، انسان بنده خداست واز خود هیچ چیزی ندارد. هر آنچه انسان دارد تکوینا از خداست وهر مقامی که انسان اعتباری داشته باشد بایستی به اذن خدا باشد.
پیامبران واولیای الهی در طول تاریخ آمدن موعود را برای امت خود نوید داده وبهروزی وعدالت جهانی مهدوی را ترسیم نموده اند. حضرت داود(ع) در فصل های مختلف زبور، از شادی آسمانیان، مسرت خاکیان، غرش دریا ها، به وجد آمدن صحرا ها، ترنم درختان جنگل، آبادانی جهان، آسایش انسانها وآرامش همه گان اشاره نموده است۱. حضرت حیقوق نبی(ع) نوید ظهور او را داده، از طول غیبتش سخن گفته وبه امت خود فرموده است: اگر چه تاخیر نماید، برای ظهورش منتظر باش، که البته خواهد آمد۲.
اشعیای نبی(ع) از گسترش عدل وبر چیده شدن ظلم وستم بدست آن یگانه دوران خبر داده است واز رجعت مردگان سخن گفته ومنتظران ظهور را ستوده است۳. حضرت دانیال نبی(ع) از وقایع آخر زمان به تفصیل سخن گفته ودر انتها فرموده است: خوشا به حال آنها یی که انتظار کشند۴. حضرت عیسی(ع) در بیش از ۵۰ مورد در باره منجی عالم سخن گفته وبه انتظار سازنده فرمانداده۵ واز غفلت وبی توجهی بر حذر داشته است۶.
رسول اکرم(ص) پس از دیدن نوردرخشان حجت قائم(عج)، چون ستاره ای فروزان در شب معراج۷، به خیل منتظران پیوسته وبا منطق وحی از این سوز وگداز، پرده برداشته۸، ومی فرماید: ظوبی لمن لقیه، وطوبی لمن احبه وطوبی لمن قال به۹؛ خوشا به حال کسی که او را دیدار نماید؛ خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد؛ خوشا به حال کسی که به امامت او معتقد باشد.
امام علی(ع) بر منبر کوفه از حضرت مهدی (عج) سخن می گوید ومی فرماید: برترین قله شرف، دریای بی کران فضیلت، شیر بیشه شجاعت، ویرانگر کاخ های ستم، جهاد گر همیشه پیرور، قهرمان دشمن شکن و...درپایان آهی می کشد ومی گوید چقدر مشتاق دیدار اویم( هاه، شوقا الی رویته۱۰).هر یک از امامان معصوم (ع) در باره ویژگیهای حضرت مهدی(ع) وزمان دوران او سخن گفته اند که برخی از این سخنان در منبع۱۱ آمده است.
امام کار خود را زمینه سازی ظهور امام عصر می داند. انتظار ظهور به مفهوم امر به معروف ونهی از منکر ومبارزه با ظلم وفساد واستکبار وتلاش جهت تحقق توحید وعدالت اجتماعی در ابعاد فردی، اجتماعی وچهانی است.
عدالت در ابعاد وزمینه های مختلف صدای بلند فطرت پاک انسان است که در طول تاریخ، ودر همه مکانها ودر تمامی زمان ها شنیده می شود. عدالت شعار زیبایی است که ملاک همه زیبایی ها ورمز وراز پیدایش خلقت واستمرار هستی است وجهان طبیعت، وخلقت انسان بر آن اساس استوار است. تحقق عدالت در جامعه مهدوی مایه شکوفایی استعداد های نهفته در عمق وجود انسانها، جامعه، وطبیعت است ومایه بقا وصفای آن خواهد بود.
عدالت خواهان در طول تاریخ، به انتظار ظهور فردی نشسته اند که می تواند عدالت را در ابعاد مختلف آن در تمامی جوامع بشری ودر کل جهان مستقر نماید. او دارای خصوصیات وویژگیهایی است که در دل عاشقان وشیفتگانش تاثیر می گذارد وهمچون آهن ربایی، آنها را به سوی خود جذب می کند. در طول تاریخ هر انسان فطری وکمال جویی در هر شرایط مکانی وزمانی به سوی او جذب می شود. تمامی کمالات انسانی در او حمع شده است. او امام، الگو، شاهد وناظر است ودر هر لحظه ممکن است به امر خداوند ظهور کند.
از ادیان الهی گرفته تا مکاتب بشری، همه به آینده ای ایده آل برای زندگی بشر معتقدند ومژده آن را داده اند. اکنون محتوای مهدویت بر تاریخ وبر افکار بیشتر انسانها حکومت می کند. همه معتقدین بر این نکته اتفاق دارند که روزی ظلم وستم نابود وبشریت به آرامش وسعادت خواهد رسید.
از ویژگیهای انقلاب جهانی مهدوی عبارتند از: الف- معصوم بودن رهبر انقلاب ومنزه از خطا واشتباه وظلم وفساد؛ ب- رشد وتکامل بینش وعقلا نی مردم (اعتقادات، اخلاق، علم وفناوری) ؛ ج- همراهی کردن عصاره تاریخ با حضرت (۳۱۳ نفر)؛ د- آماده بودن زمینه ظهور؛ ه- داشتن برنامه ای مدون؛ و- قدرت مستحکمی که به تواند چندین میلیارد انسان را در جهان مدیریت نماید.
برنامه حضرت مهدی در قرآن وجود دارد وهمان برنامه ای است که درنهضت های انبیا وجود داشته است(ولی یا ما در اختیار نداریم ویا اگرهم در اختیار داریم نمی توانیم آنها را خوب درک کنیم). به همین خاطر تعبیر شده که او دین جدیدی می آورد.
در اکثر احادیت پیامبران واوصیای الهی در باره ظهور حضرت مهدی(ع) وعدالت اجتماعی وابعاد مختلف آن صحبت شده است.
پیامبر اکرم (ص) درپایان عمر با حضرت فاطمه(ع) به تفصیل در باره حضرت مهدی(عج) صحبت می کند وبه او می گوید که"المهدی من ولدک" دخترم این مهدی از تبار توست۱۲. امام رضا(ع) وقتی نام"قائم آل محمد" را می شنود، بر می خیزد، دست به سر می گذارد وبرای تعجیل فرج آن بزرگوار دعا می کند۱۳.
حضرت علی(ع) می فرماید: الحادی عشر من ولدی، هو المهدی یملا ها عدلا کما ملئت جورا وظلما، تکون له حیره وغیبته، یضل فیها اقوام ویهتدی فیها آخرون۱۴؛ او یازدهمین فرزند منست، او همان مهدی است که جهان را پر از عدل کند؛ آنگونه که پر از جور وستم شده است. برای او دوران حیرت وغیبتی خواهد بود، که گروه هایی در آن گم گشته وگروه های دیگری در آن هدایت خواهند یافت. امام حسن عسگری(ع) فرزندش (حضرت مهدی (عج)) را در شب بدر، به شیفتگانشان نشان داده وخطاب به احمد بن اسحاق فرمود: اگر نبود که تو در نزد خدا واولیای خدا منزلت خاصی داری، فرزندم را به تو ارائه نمی دادم۱۵. امام هادی(ع) از اختصاص روز های جمعه به آن حضرت سخن می گوید۱۶.
امام حسن عسگری(ع) به احمدبن اسحاق فرمود: سپاس خداوند را که مرا ازدنیا بیرون نبرد، تا امام بعد از خود را دیدم. او شبیه ترین مردمان است به رسول خدا، در خلقت وسیرت. خداوند او را در عالم غیبت نگه می دارد. سپس ظاهر می سازد تا جهان را پر از عدل وداد کند؛ چنان که از ظلم وستم پر شده باشد۱۷. امام صادق(ع) می فرماید: چون قائم ما قیام کند، جامه علی(ع) را می پوشد وسیره او را می پوید۱۸.
در احادیث زیادی روایت شده: اگر یک لحظه حجت خدا در روی زمین نباشد، زمین ساکنان خود را در کام خود فرو می برد۱۹. در احادیث بسیاری از آشکار شدن گنج ها، فراوانی باران وکشاورزی، توسعه امنیت وآبادانی وعمرانی، رفتن کینه وبخل از دل بندگان خدا، رفتن بدی ها وبد ها وباقی ماندن خوبی ها وخوبها، عدالت بالسویه اجتماعی، جوشش چشمه ها، جمع شدن گرگ ومیش با هم اشاره شده است.
در فرازی از زیارت حضرت مهدی(عج) در روز های جمعه می خوانیم: "عجل الله لک ما وعدک من النصر وظهورالامر ... وانتظر ظهورک وظهور الحق علی یدیک۲۰"؛ ای مهدی حجت خدا در زمین او ونور خدا در میان خلق او، خداوند عملی شدن ووعده هایی از پیروزی وقدرت که به تو داده، هر چه زودتر تحقق بخش .... ومن در انتظار ظهور تو وظهور حق بر دستان تو به سر می برم.
طرف داران عدالت اجتماعی وعدالت خواهان در طول تاریخ به انتظار ظهور هرچه سریعترش، تلاش می کنند تا زمینه ظهور آن امام عدالت گستر را فراهم نمایند ودر این زمینه به بررسی راهکار های مختلف زمینه سازی شرایط ظهور وتحقق آن می پردازند. برای بررسی وتحقیق دکترین مهدویت وزمینه سازی شرایط ظهور ودرک زمان ظهور حضرت مهدی(عج) ضروریست از قرآن کریم، سنت وسیره پیامبر واحادیث وسیره امامان معصوم(ع) به ویژه دوران حکومت پیامبر اسلام(ص) وعلی(ع) وعقل واندیشه ا ستفاده شود.
بطور کلی عدالت مهدوی ناشی از عدالت الهی است وعدل مانند توحید امری فطری است. اما چون تمدن موجود بشری افسار گسیخته وبه دور از شاخص های عدالت فطری است. حضرت مهدی(عج) عدالت فطری والهی را پیاده خواهد کرد. بنا براین نظام عادلانه مهدوی با نظام ناعادلانه تمدن موجود نا سازگاری دارد. در اینجا لازم است عدالت را بعنوان محور حرکت انقلاب جهانی مهدوی تعریف شود وابعاد مختلف حکومت عادلانه مهدوی مورد بحث وبررسی قرار گیرد.
عدالت چیست؟
تعاریف مختلفی از عدالت شده است مانند: قرار دادن هر چیز در جای خود؛ دادن حق هر ذی حقی؛ اعتدال ومیانه روی ودوری از افراط وتفریط؛ موزون ومتعادل ومتناسب بودن؛ تساوی ونفی هر گونه تبعیض؛ برابری اجتماعی در ابعاد مختلف (عدالت اجتماعی، سیاسی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و...) وتعاریف دیگر که منظومه ای از عدالت اخلاقی واعتقادی، فردی واجتماعی، سیاسی واقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، عدالت آفاقی وانفسی، تکوینی وتشریعی، می باشد.
بطور کلی عدالت یعنی پذیرش حاکمیت الهی وقرآنی در سه عرصه رندگی است. در عرصه اول پذیرش حاکمیت الهی در درون وجود انسان، عرصه دوم پذیرش حاکمیت الهی در عرصه بیرونی انسان (جامعه) است، عرصه سوم پذیرش حاکمیت الهی در طبیعت ودر کل نظام هستی است.
انسان ها، وجوامع زمانی به تعادل وعدالت می رسند که الله ومعیار ها وارزش های الهی در فکر ودل وذهن آنها ودر جامعه حاکم شود. زمینه سازان شرایط ظهور بایستی دارای چنین ویژگیهایی باشند. عدالت ریشه در فطرت پاک انسان دارد. هر انسانی بطور فطری تشنه عدالت است وبا تمام وجود آرزوی استقرار عدالت اجتماعی را در جامعه دارد. این شیفتگی وارزو از اعماق وجود او ناشی می شود.
از آن جا که محور حرکت انقلاب جهانی مهدوی بر پایی حکومت عدل الهی ونابودی ظلم وستم در سراسر جهان است، بطور طبیعی با چالشها، وموانع بسیاری روبرو خواهد بود. ضروریست تا با استفاده از قرآن وسنت پیامبر وسیره امامان معصوم(ع) از سد آن موانع عبور کرده تا بتوانیم عدالت را در همه ابعاد آن در جهان مستقر ونهادینه نمود.
شهید مطهری راجع به عدالت می فرماید:" در قرآن از توحید گرفته تا معاد واز نبوت گرفته تا امامت وزعامت واز آرمان های فردی گرفته تا هدف های اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت وفلسفه زعامت وامامت، معیار کمال فرد ومقیاس سلامت اجتماع است۲۱."
علی(ع) به دولت مردان چنین توصیه می کند اجعل العدل سیفک۲۲؛ عدالت را شمشیر کار خود قرار دهید.
علی(ع) حکیم سخن می فرماید العدل اساس به قوام العالم۲۳؛ عدل پایه وستونی است که هستی بدان پا برجا واستوار است.
حکیمه خاتون از نخستین سخنی که حضرت مهدی(عج) در آغاز تولد به زبان آورده، چنین روایت می کند: "آن امام بزرگ در لحظات نخستین پس از تولد، لب به سخن گشود وبه یکتایی خداوند ورسالت حضرت محمد(ص) وامامت همه امامان (ع) گواهی داد. سپس چنین فرمود: پروردگارا، وعده هایت را در مورد من جامعه عمل بپوشان وکار مرا به پایان رسان، گام هایم را استوار بدار وبه وسیله من، زمین را از عدل وداد پر کن۲۴.
در فرهنگ قرآنی مترادف عدالت، قسط است ومتضاد کلمه عدل، جور است۲۵.
قسط حق وحقوق دیگران را رعایت کردن وتجاوز نکردن است. بیشتر به روابط انسانی واجتماعی وطبیعی توجه دارد. در صورتی که عدل، علاوه بر آن، به رابطه انسان با خود، وخدا هم توجه دارد، همچنین رعایت اعتدال وتعادل وبرابری در تمامی امور فردی، اجتماعی وزیست محیطی است. این امور کلیه امور اعتقادی، اخلاقی، امور تفکری وپژوهشی، امور علمی وفناوری، امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وتوزیع عادلانه ثروت، وهمچنین امور امنیتی، عمرانی وزیست محیطی را شامل می شود.
حضرت مهدی (عج) در هنگام نماز عشا ظهور می کند، پس از بجا آوردن نماز عشا، با صدای رسا وبلند خود می فرماید: ای مردم! خدا وروز واپسین را که درپیشگاه او می ایستید، به یاد شما می آورم، او حجت خود را برگزید... من شما را به خدا ورسولش وعمل به کتاب خدا وترک باطل واحیای سنت او دعوت می کنم.....۲۶
یکی از ضروریات هر نهضت انقلابی، برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف، تربیت مهره های کارآمد ومجریان وکارگزاران حق جو، عادل وظلم ستیز است. عدم وجود چنین افرادی که در کنار رهبر، موجب شکست بسیاری از حرکت های آزادیخواهی وعدالت خواهانه شده است. امام مهدی(عج) که قرار است ارمانی ترین نظام عادلانه را در جهان ایجاد نماید، به مهره هایی محکم واستوار نیاز دارد. زیرا هر قدر معیار ها وارزش ها وآرمانهای یک مکتب بالاتر باشد، نیاز به مهره های آگاه تر، خود ساخته تر ونیرومندتر است. بنابر این دوران غیبت امام، بهترین فرصت برای خود سازی ورسیدن به درجه ای است که افتخار عضویت در صفوف یاران امام کسب شود.
حمران از امام باقر(ع) می پرسد: ای کاش می فرمودید قیام حضرت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد تا دل ما شاد گردد! امام(ع) در قالب یک حکایت پر معنا، زمان را به سه دوره تقسیم می کند: زمان گرگ، زمان میش، وزمان ترازو. به این صورت حمران را متوجه این نکته می کند که، تا زمان ترازو فرا نرسد، زمان ظهور وحاکمیت امام عدالت گستر نیز فرا نخواهد رسید۲۷.
منضور این است که اگر مردم گرگ صفت باشند، پدیده غصب خلافت رخ خواهد داد.و اگر میش صفت باشند، هر چند که تمایل دارند که خلافت را باز گردانند، اما عملا چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ولی اگر مردم ترازو صفت وعدالتمدار باشند، حق غصب شده امامت را به صاحبان اصلی آن باز می گردانند.
برای تربیت وهدایت محرومین ومستضعفین وبرای از میان برداشتن موانع وسد راه انسانها که نظام سلطه ونیرو های استکباری ومفسدین در مقابل نیروهای حق طلب ایجاد نموده اند، راهی جز جنگ وکاربرد نیروی نظامی به عنوان یک ضرورت برای دستیابی به عدالت اجتماعی واستقرار نظام توحیدی حکومت جهانی عادلانه مهدوی بر ویرانه های نظام استکباری نمی باشد.
قرآن می فرماید"قاتلو هم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین لله...۲۸. تعبیر های کوبنده احادیث در ترسیم حرکت حضرت مهدی(عج) بسیار در خور توجه است. علی(ع) می فرماید: "....بابی ابن خیره الاماء....یسومهم خسفا ویسقیهم بکاس مصبره، ولا یعطیهم الا السیف هرجا....۲۸". پدرم فدای پسر بهترین زنان! (یعنی حضرت صاحب الزمان)... ظالمان را خوار وذلیل می کند وجام زهرآگین به کامشان خواهد ریخت وبا شمشیر وکشتاری فراگیر با آنان برخورد خواهد کرد.
همه پیغمبران واولیای الهی برای این آمدند که پرچم توحید را در عالم گسترش دهند؛ پرچم توحید را به اهتراز درآورند وروح توحید را در زندگی انسان ها زنده کنند. بدون عدالت، بدوت استقرار عدل وانصاف، توحید معنایی ندارد. یکی از نشانه ها یا ارکان توحید، نبودن ظلم ونبودن بی عدالتی است.
لذا شما می بینید که پیام استقرار عدالت، پیام پیغمبران است۲۹. حرکت وفلسفه تارخ، حرکت همه جوامع بشری وحرکت جوامع اسلامی به سوی خیر وصلاح است؛ به سوی حکومت حق وعدالت است؛ به سوی نابودی خواسته های ظالمانه، خودخواه هانه واستبدادی است؛ به سوی روی کار آمدن مستضعفان بیدارشده است که در شکل عادل ترینش در دوران ظهور ولی عصر(عج) تامین می شود۳۰.
با بررسی موارد فوق می توان نتیجه گرفت که عدالت، حد وسط وحد اعتدال است، رعایت تساوی ونفی هرگونه تبعیض، رعایت حقوق الهی، اجتماعی، فردی وطبیعی است. دادن حق به حق دار وقرار گرفتن هرچیز در جای خود می باشد.
نزدیک کردن پیروان ادیان ومذاهب مختلف از طریق دکترین مهدویت
انسانها درمعتقد به هر دین وآیینی که باشند دارای مسائلی می باشند وبه امید ظهور منجی می باشند تا مسائلشان را حل کند. آنها با مسائلی مانند ظلم وفساد وتبعیض ونابرابر یهای ودور شدن از عدالت اجتماعی روبرو هستند وبه امید ظهور منجی عدالت گستری هستند تا آنها را از ستم کشی وبدبختی وظلم وفساد واستضعاف نجات دهد ومسائل روحی روانی ومادی آنها را حل نماید وبه آنها امید ونشاط دهد وحکومت عادلانه ای ایجاد نماید.
رسالت جمهوری اسلامی وکه از این فرصت خدادادی استفاده نماید وبا ایجاد انگیزه، کنجکاو کردن آنها وادارشان کنیم که در باره منجی گرایی، ایجاد جامعه عادلانه ونابودی ظلم وفساد ومبارزه با استبداد ونظام سلطه فکر کنند وعمیق تر بیندیشند. بنابر این ضروریست در مرحله اول همه ادیان ومذاهب مختلف جهان ودر مرحله دوم ادیان ابراهیمی را در زمینه منجی گرایی ومهدویت بسیج نمائیم.
تا موعود گرایی از زبان علمای ادیان ومذاهب جهان به روزنامه ها، رادیو ها وتلویزیون های جهان وارد شود وبسیجی در سطح جهان در زمینه منجی گرایی ایجاد شود. این مصلح عدالت گستر را که در همه ادیان ومذاهب است را بایستی توسعه وگسترش دهیم تا یک حرکت ونهضت جهانی از طریق نزدیک کردن ادیان ودلهای معتقدین به دیان ایجاد کنیم.
اعتقاد به منجی عدالت گستر در جهت منافع مادی ومعنوی مردم است. محبت مردم را نسبت به یکدیگر ونسبت به منجی وخدایشان بیشتر می کند. ملت ها وادیان ومذاهب را بهم نزدیکتر می کند. ساختار چنین منجی ومصلح جهانی بر اساس ظلم ستیزی وعدالت اجتماعی است وبه نفع تمام مستضعفین عالم است. برای اینکار ضروریست تا اقدامات زیر انجام شود:
ایجاد بانک اطلاعاتی از ادیان ومذاهب جهان ودرک دقیقی از منجی گرایی در آنها.
شناسایی سران، علما ودانشمندان ادیان ومذاهب مختلف جهان وایجاد ارتباط با آنها.
برپایی میز گرد ها، سمینارها وهمایش های بین المللی بین مسلمانها (شیعه وسنی)، بین ادیان ابراهیمی (یهودی، مسیحی، اسلام) وتمامی ادیان با منشاء الهی وبشری (مانند هندوئیزم، بودایی، شنتویی، زرتشتی، ادیان آفریقایی وادیان ابراهیمی واسلام).
چاپ نشریات، مجموعه مقالات کنفرانس های منجی گرایی، مهدویت، وکتابها.
نوشتن داستان ها، ورمان ها در زمینه مهدویت.
بسیج هنرمندان، شاعران، خطاط ها، نقاشان در حوزه مهدویت.
تهیه فیلم هابرای سنین مختلف در زمینه منجی گرایی ومهدویت.
تهیه نرم افزار های مشترک در حوزه ادیان الهی وتمامی ادیان ومذاهب جهان.
ایجاد خبرگزاری های مختلف در حوزه منجی گرایی ومهدویت وموعود گرایی به زبان های زنده دنیا.
تاکید بر موعود گرایی بعنوان محور مشترک ادیان مختلف ونزدیک کردن ادیان، ملت ها ومردم جهان بهم.
بسیج بخش فرهنگی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت وارتباط موثر با صاحب نظران، رهبران ادیان ومذاهب در ترویج فرهنگ انتظار وانتظار به منجی وزمینه سازی شرایط ظهور.
هماهنگی با وزارت امورخارجه برای تسهیل در رفت وآمد وصدور ویزا ودعوت از اندیشمندان ورهبران ادیان ومذاهب مختلف برای زمینه سازی، توسعه وگسترش فرهنگ انتظار.
ابعاد مختلف نظام ودولت زمینه ساز شرایط ظهور.
ابعاد مختلف نظام ودولت زمینه سازی شرایط ظهور دارای همان ابعاد وزمینه هایی است که در انقلاب جهانی مهدوی وجود دارد.
ابعاد مختلف نظام ودولت زمینه سازشرایط ظهور را می توان در ۱۵ بعد زیر خلاصه نمود. هر بعد خود یک انقلابی است که در یکی از ابعاد ونیاز های چنین انقلاب عظیمی را تامین می کند. هر بعد از انقلاب با ابعاد دیگر بصورت یکپارچه مرتبط است وتمام زوایای اعتقادی، اخلاقی، علمی وفناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی، زیست محیطی، انسان، جامعه وطبیعت را شامل می شود.
محور انقلاب جهانی مهدوی، عدالت اجتماعی وظلم ستیزی، کتاب خدا قرآن، سنت پیامبر وسیره وروش امامان معصوم وعترت، وعقلانیت است. برای زمینه سازی شرایط ظهور وانقلاب جهانی عادلانه مهدوی لازم است در ابعاد مختلف ودر زمینه های فردی، اجتماعی وزیست محیطی در جامعه تغییر وتحول وانقلاب اساسی ایجاد شود. ابعاد مختلف انقلاب جهانی مهدوی عبارتند از:
۱. بعد اعتقادی یا انقلاب اعتقادی
۲. بعد اخلاقی یا انقلاب اخلاقی
۳. بعد پژوهشی یا انقلاب پژوهشی
۴. بعد علمی یا انقلاب علمی
۵. بعد فناوری یا انقلاب فناوری
۶. بعد عمرانی یا انقلاب عمرانی
۷. بعد فرهنگی یا انقلاب فرهنگی
۸. بعد اجتماعی یا انقلاب اجتماعی
۹. بعد سیاسی یا انقلاب سیاسی
۱۰. بعد اقتصادی یا انقلاب اقتصادی وتوزیع عادلانه ثروت
۱۱. بعد امنیتی یا انقلاب امنیتی
۱۲. بعد قضایی وحقوقی یا انقلاب قضایی وحقوقی
۱۳. بعد نظامی یا انقلاب نظامی
۱۴. بعد زیست محیطی یا انقلاب زیست محیطی
ابعاد مختلف نظام ودولت زمینه ساز ظهور در شکل(۱) نشان داده شده است.
۱- بعداعتقادی ومعرفتی یا انقلاب اعتقادی
یکی از ویژگیهای حکومت جهانی مهدوی، افزایش معرفت ودانش وشناخت انسان از خود، خداوند، جامعه، طبیعت وجهان است. با چنین شناختی انسان به قدرت الهی پی برده وبرای نقش آفرینی مثبت در مسیر قرب الهی افکارش متمرکز شده وقدرت بیشتری برای پیمودن راه رشد وکمال پیدا می کند. بنابراین بالاترین معرفت ها معرفت نفس است، که در زمان ظهور ودر سایه عدالت او قابل دسترسی همه انسانها می باشد. در آن روز زمینه آگاهی بخشی به صورتی است که همه انسانها به این معرفت وآگاهی خواهند رسید وکلید گنج سعادت را بدست خواهند گرفت.
دوران ظهور، دورانی سراسر آگاهی، روشنایی وعصر شناخت کامل انسان از خود، خداوند، جامعه وهستی است. عصری است که همه زوایای زندگی انسان در ابعاد مختلف روشن می شود.
عدالت ریشه ای فطری واعتقادی دارد. هر انسانی به طور فطری واعتقادی تشنه عدالت است. این تشنگی وشیفتگی از اعماق وجود انسان سرچشمه می گیرد. بنابراین هر چقدر انسان از نظر اعتقادی بتواند خود را به فطرت پاک خویش نزدیک کند، نیازش به عدالت در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وغیره بیشتر می شود.
امام علی(ع) در باره حضرت مهدی(ع) می فرماید: "... فیریکم کیف عدل السیره ویحیی میت الکتاب والسنه۳۱"، او به هنگام قیام، عدالت اسلامی ودادگری وروش پیامبر در عدالت را در چشم انداز جهانیان قرار خواهد داد وکتاب وسنت را که پیش از او مرده اند، زنده خواهد کرد.
در زمان حضرت مهدی(عج) با توجه به رشد عقلانیت انسان، آنها که از این موهبت الهی محروم بودند در آن زمان به چنان بلوغ ورشد فکری میرسند که زنها می توانند در منزل بنشینند وقضاوت نمایند.
در حدیثی در باره زمان حضرت مهدی(ع) آمده است:" وتوتون الحکمته فی زمانه حتی ان المراه لتقضی فی بیتها بکتاب الله وسنه رسول الله۳۲ "؛ در دوران او، شما از حکمت برخوردار می شوید؛ تا آن جا که زن در خانه خود، برابر کتاب خدا وروش پیامبر (ص) قضاوت می کند.
گسترش وارتقاء معرفت انسان نه تنها به استقرار عدالت فردی واجتماعی کمک می کند بلکه ضامن تداوم جریان عدالت خواهی وتحقق آن می شود. عدالت در دکترین مهدویت بر اساس سه مولفه زیر می باشد: الف- عدالت در پناه وحدانیت وتوحید (عدالت در جهان بینی توحیدی، مقصود نهایی الهی است) ؛ ب- بنیاد عدالت بر معرفت وتوسه وگسترش مبانی معرفتی در جامعه مهدوی است؛ ج- اصل عزت وکرامت انسانی در جامعه مهدوی است۳۳.
از جمله اهداف تربیتی انسان در دکترین مهدویت، وظایف انسان نسبت به خود می باشد. انسان معتقد ومنتظر لازم است تلاش کند روز به روز به نگرش واعتقادات خود عمق دهد وایمان واعتقاد واخلاق خود را کامل تر نماید، وبا تهذیب نفس وخودسازی، خود را به صفات الهی آراسته سازد وحق خلیفه الهی را به خوبی به جا آورد۳۴.
انسان به گونه ای خلق شده است که می تواند خود را با صفات وویژگیهای انسانی که در فطرت الهی او ریشه دارد بیاراید وبا کسب فضایلی مانند حقیقت جویی، کمال جویی وتقوی واحسان به مردم، وحرکت در مسیر الهی، خود را به مرز انسان کامل نزدیک نماید.
در نظام دکترین مهدویت، انسان ها بایستی بدنبال به دست آوردن معارف وعلوم برای سعادت دنیا وآخرت خود باشند؛ وروز به روز به ذخایر معرفتی وعقلی خود بیفزایند.
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:"و قل رب زدنی علما۳۵"، وبگو: پروردگارا، بر دانشم بیفزا.
در زمان ظهور انسان خفته بیدار وقلب ودل انسان از خواب غفلت بیدار ودین وسنت پیامبر زنده می شود
"احیی به مناهج سبیله وفرائضه وحدوده ۳۶"، خداوند به وسیله اوراه های هدایت وفرایض وحدود خویش را زنده می سازد.
در زمان ظهور، استعداد های نهفته در عمق وجود انسانها شکوفا می شود.
"ویثیروالهم دفائن العقول ۳۷"، تا برایشان گنج های اندیشه وعقل را استخراج نموده نمایان سازند.
در زمان ظهور، خداوند دل های مسلمین را تسکین می دهد.
"یشفی الله قلوب اهل الاسلام ۳۸"، خداوند به دست او دل های مسلمین را تسکین می بخشد.
در آنزمان اندیشه ومعرفت انسان متمرکز می شود ودر مسیر الهی شکوفا می شود.
"فجمع به عقولهم وکملت به احلا مهم ثم مدالله فی ابصارهم واسماعهم ۳۹"، خرد های آنان را گرد آورد، رشد های آنان را کامل گرداند وخداوند بر وسعت بینایی وشنوایی آنان می افزاید.
جای عقل وفطرت انسانی حاکمیت است تا بتواند عدالت را در جامعه مستقر کند. خود شناسی وخدا شناسی لازمه تحقق عدالت اجتماعی است. انسان منتظر بایستی تلاش کند به فطرت پاک خویش برگردد وعقلانیت خود را ارتقاء دهد.
بنابر این در دکترین مهدویت لازم است اول به سراغ انسان شناسی برویم. تا بینش ونگرشمان را نسبت به خود وخدا ومردم بر اساس معیار ها وارزشهای قرآنی تغییر ندهیم محال است بتوانیم عدالت اجتماعی را در جامعه مستقر نمائیم. به گفته آیت الله حائری شیرازی ما یک مبارزه بین عقل وجهل داریم ویک جهانی شدن عقل ویک جهانی شدن جهل. مردم جهان(نه حاکمان ظالم ومفسد) رو به جهانی شدن عقل وحاکمیت عقل می روند.
عقل نور است وحضرت مهدی(ع) هم نور وهمدیگر را جذب می کنند. بایستی مردم زمینه را برای ظهورش فراهم نمایند تا او قدرت را از دست حاکمان ظالم وستمگر وسرکشان بگیرد ۴۰. حقایق حیات بخش وتابناک قرآن، که در طول اعصار وقرون توسط اولیای امور دستخوش تغییرات وتفسیر ات نادرست شده است، زمانی که آن حضرت ظهور می کنند، حقایق قرآن را با تفسیر درست ودقیق عرضه می کنند به صورتی که مردم تصور می کنند آن حضرت کتاب وشیوه تازه ای آورده است.
پس از ظهور حضرت مهدی(عج) اینطور نیست که مردم یکباره به او به پیوندند وانسان ها فرشته شوند ودیگر نتوانند گناه کنند. در آن زمان هم مانند شرایط کنونی هر کس طلب هر چه که هست (پست ومقام، مال وثروت، برتری جویی وغیره) در آن جهت تلاش می کند. حضرت مهدی(عج) سعی می کند آنها را هدایت وحجت را برای آنها تمام کند. آنها یا حق را می پذیرند ویا با آن مبارزه می کنند. در این صورت حضرت مهدی(ع) با آنها یی که عناد می ورزند می جنگد.
حضرت مهدی(عج) که می خواهد حکومت عادلانه جهانی را تشکیل دهد، لازم است از تیم وکادر بسیار مجهزی برخوردار باشد. کادر مرکزی امام از ۳۱۳ نفر از انسانهای کاملی، که دارای تقوی، مدیریت علم ودانش واخلاس وایثار تشکیل می شود.حضرت مهدی(عج) پس از اتمام حجت با مردم، نسبت به آنهایی که فقط از روی عناد ودشمنی با حق مبارزه می کنند، با آنها می جنگد.
زمینه سازان ظهور تلاش می کنند تا با تغییر وتحول درونی خود وجامعه زمینه را برای ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم نمایند وخود را در جبهه یاران حضرت مهدی(عج) قرار دهند وخود را با عبودیت خداوند وبا تقوا وجهاد وشهادت وایثار ومبارزه با استکبار وظلم وفساد برای استقرار عدالت اجتماعی در جامعه به کادر مرکزی حکومت جهانی مهدوی نزدیک نمایند.
۲- بعد اخلاقی یا انقلاب اخلاقی
یکی از اهداف انقلاب جهانی مهدوی، تغییر وتحول انسان ووظایف انسان نسبت به خود است. بنابر این لازم است انسان تلاش کند تا از طریق انقلاب اعتقادی، روز به روز نگرش ودیدگاهش را نسبت به خود وخدا، وجامعه وهستی، عمیق تر نماید؛ وایمان، اعتقاد واخلاقش را بطور مستمر کامل تر نماید وبا تهذیب وخودسازی، خود را به صفات الهی آراسته نموده، تلاش کند تا در جمع یاران حضرت مهدی(عج) قرار گیرد وتلاش کند تا حق خلیفه اللهی را به جا آورده وبا تبعیت از حضرت مهدی(عج) خود را به انسان کامل نزدیک نماید.
همچنین تلاش کند تا با انقلابی فرهنگی، زمینه رشد اعتقادی واخلاقی را در جامعه بوجود آورد. انسان به گونه ای خلق شده که دارای فطرتی پاک است ودارای صفات الهی است. بنابراین انسان لازم است تلاش کند تا خود را به صفات الهی که در فطرت پاک او ریشه دارد بیاراید؛ وبا تزکیه، خودسازی وحقیقت جویی وکمک به انسان ها وزمینه سازی ظهور حضرت مهدی(عج) وانقلاب جهانی مهدوی خود را به مرز انسان کامل نزدیک نماید. در این صورت است که بهترین نوع زندگی را برای خود وجامعه فراهم نموده است.
حضرت مهدی در زمان ظهور چنان مردم را با قرآن وسنت پیامبر آشنا می کند وآنرا در طی یک انقلاب فرهنگی نشر می دهد که انسان ها به معرفت وتزکیه الهی دست می یابند وآن هدفی که در آیات قرآن برای رسالت انبیا مطره شده"یعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم" تحقق می یابد.
اخلاق، رفتار وعمل امام زمان(عج) به عنوان انسان کامل، به همراه یاران خالص وبا وفا واز خود گذشته وکامل خود در عرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، عمرانی و...موجب می شود تا مردم متحول شوند وساختار ونهاد های غیر الهی بتدریج اصلاح وساختار های ونهاد های جدیدی منطبق با نظام عادلانه مهدوی بوجود آید. ساختارهای جدید به تدریج اعتقادات انسانها را عمیق وخلق وخوی آنها را اصلاح می کند وبا ارتقاء عقلانیت وعدالت فردی واجتماعی روز به روز آنها را بسمت انسان کامل ونخبه هدایت می کند.
از علی(ع) روایت شده، وقتی مهدی(عج) ظهور کند در هیچ سینه ای کینه ای باقی نخواهد ماند.
در دوران حضرت مهدی(عج) حیوانات به سازگاری می رسند
روایت شده است، فردی نزد امام صادق(ع) می آید، می گوید ما با دوستان سازماندهی کرده ایم برای سرنگون کردن بنی عباس. امام صادق(ع) از آنها می پرسد بین شما این مقدار گذشت هست که اگر کسی نیاز داشت، دست در جیب دیگری بکند، واو هیچ ناراحت نشود. آیا با هم اینطوری هستید؟ آن فرد گفت خیر. امام گفت شما که در دادن مال بخیل هستید نسبت به نثار خون برای جامعه بخیل تر هستید.
در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) هر کسی نیاز دارد به اندازه نیازش دست می کند در جیب برادرش وبه اندازه نیازش پول برمی دارد، بدون آنکه او ناراحت شود. در زمان جنگ در جبهه که نهار می آوردند، گاهی دیده می شد که فرمانده تیپ یا لشکر غذا را تقسیم می کرد، بعد خودش در انتها اگر غذا می ماند، بعد از اینکه همه میل کردند غذا را میل می کرد. همچنین در زمان جنگ در بعضی مناطق صندوقی می گذاشتند، هر کسی هرجه پول داشت در آن می گذاشت، هر کسی هم هر چقدر لازم داشت از آن صندوق برمی داشت. این کار ها جرقه هایی از جامعه مهدوی وبخشی از زیبایی های جبهه بود.
امام باقر(ص) می فرماید: "گاذا قام القائم جائت المزامله ویاتی الرجل الی کیس اخیه فیاخذ حاجته لا یمنعه۴۱"،هنگامیکه قائم(ع) قیام کند، رفاقت ودوستی خالصانه (در میان مردم) رایج می گردد واگر مردی دست در جیب برادرش فرو برد وبه اندازه نیازش بردارد برادرش او را منع نمی کند.
در حدیث دیگری امام باقر(ع) می فرماید: "اذا قام قائمنا وضع یده علی روس العباد، فجمع به عقولهم واکمل به اخلاقهم۴۲"، هنگامی که قائم(ع) ظهور کند شعاع نورانیت وهدایتش همه بندگان خدا را فرا می گیرد وعقول مردم متمرکز واخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می شود. از جمله خصوصیات یاران مهدی دوری از بخل، اسراف وافراط وتفریط است. پیروان ویاران مهدی انسانهایی متعادل وحد وسط می باشند.
امام صادق(ع) در یک تمثیل فرق بین بخل، اسراف وقوام را مشخص می کند. امام یک مشت سنگریزه را گرفته وآن را با دست می فشرند، به گونه ای که هیچ دانه ای از آن فرو نیفتاد، سپس فرمودند: " این رفتاری است که خداوند در کتاب خود، از آن به بخل یاد کرده است". آن گاه امام دست خود را به طور کامل باز کرد، به گو.نه ای که هیچ ریگی در آن باقی نماند. بعد امام فرمود: "این نیز اسراف است". سپس امام مشتی دیگر از ریگ برداشت ودست را به گونه ای گشود که مقداری از ریگها ریخت ومقداری در آن باقی ماند وفرمود"این است قوام وحد وسط۴۳".
از نظر احمدبن محمد مهدی النراقی: ملاک تشخیص اعتدال وحد وسط عرف است، زیرا مرجع در شناخت حقایق معانی لغوی مصادیق عرفی است واز نظر عرف حدوسط عبارت است از هزینه کردن مال به اندازه نیاز ویا به مقداری که با موقعیت شخص تناسب دارد. بنابر این هر گونه هزینه وانفاق مال خارج از این دو ملاک- رعایت نیاز وتناسب با موقعیت- اسراف است؛ چه این که اتلاف وتضییع مال باشد، خارج از موقعیت فرد باشد ویا مورد نیاز نباشد۴۴.
در آن زمان با رشد وشکوفایی فکری کینه ها به محبت ودوستی تبدیل می شود، وروابط اجتماعی بر اساس قرآن وسنت رسول(ص) وانسان دوستی شکل می گیرد.
امیر مومنان علی(ع) می فرماید:"ولو قد قائم قائمنا...لذهبت الشحناء من قلوب العباد۴۵"؛ چون قائم ما قیام کند کینه از دل ها بیرون رود.
در سایه انقلاب عادلانه مهدوی خداوند بی نیازی را در دل انسان ها قرار می دهد وحرص وآزمندی از قلب انسان خارج می شود.
پیامبراکرم (ص) در وصف دوران حضرت مهدی(عج) میفرماید:"و یجعل الله الغنی فی قلوب هذه الامه۴۶"؛ خداوند بی نیازی وغنا را در دل های این امت پدید آورد.
در نظام تربیتی مهدوی، به واسطه عنایات خاص خداوند به انسانها، روحیه کمال طلبی واخلاق پسندیده در میان مردم رونق می گیرد، ظلم وفساد وکدورت ودشمنی ودیگر صفات شیطانی از زندگی مردم رخت می بندد. گسترش اتحاد وبرادری وارتباط سالم در بین مردم موج می زند.
امام صادق(ع) می فرماید: ویحسن حال عامه العباد ویجمع الله الکلمه ویولف بین قلوب مختلفه.۴۷"، و(در زمان حضرت) حال مردم سامان می یابد ویک دستی ووحدت کلمه میان مردم به وجود می آید وافکار وعقاید ناسازگار با هم الفت ودوستی پیدا می کنند.
رسول اکرم (ص) می فرماید:"به یمحق الله الکذب ویذهب الزمان الکلب ویخرج ذل الرق من اعناقکم ۴۸"، خداوند به وسیله او، دروغ ودروغگویی را نابود می سازد، روح در زندگی وستیزه جویی را از بین می برد وذلت بردگی را از گردن آن ها بر می دارد.
از ویژگیهای اخلاقی وحکومت حضرت مهدی(ع)، سخت گیری بر مسئولین کشور ودولتمردان وبا رئوفت ومهربانی با محرومین ومستضعفین برخورد می کند
"المهدی سمح بالمال، شدید علی العمال رحیم بالمسکین ۴۹"، حضرت مهدی(ع)، بخشنده ای است که مال را به وفور می بخشد، بر مسئولین کشور بسیار سخت می گیرد وبر بی نوایان بسیار رئوف ومهربان است.
در آن زمان تلاش برای شناخت حقیقت وکسب ایمان وفضائل اخلاقی وتقوی واحسان به مردم موجب می شود انسان در مسیری قرار گیرد که با تبعیت از امام زمان خویش در نهایت به انسان کامل وخلیفه الهی برسد. این چنین است که پیامبراکرم (ص هدف از بعثتش را گسترش اخلاق وصفات الهی در میان مردم معرفی می نماید ومی فرماید:" انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۵۰"، همانا من به خاطر این مبعوث شدم که مکارم وخوبی های اخلاقی را کامل گردانم.
۳- بعد تحقیقات یا انقلاب پژوهشی
تحقیق یا پژوهش چیست؟ تحقیق یا پژوهش در واقع بررسی موشکافانه وهمه جانبه بر روی یک موضوع یا مسئله است تا همه ابعاد مبهم وناشناخته آن شناسایی شود. امروزه تحقیق وپژوهش در کشور های توسعه یافته وصنعتی از جایگاه بالائی برخوردار است. در اثبات با جایگاه اهمیت تحقیق وارزش آن رابرت فراش۵۱ از جنرال موتورز معتقد است "هر ساله نتیجه چندین تحقیق موفق خرج کلیه تحقیقات را می‌پردازد". جان آرمسترانگ۵۲ از شرکت آی‌بی‌ام بر این باور است که "اعتبار مالیاتی تحقیق وتوسعه باید برای همیشه برقرار باشد واین اعتبار باید بر اساس درصد بودجه تحقیق وتوسعه سال‌های گذشته هر کمپانی باشد".
آقای میکی یوکی‌یوناها از کمپانی ان ای‌سی ژاپن معتقد است که "بخش تحقیق وتوسعه شرکت‌های بزرگ باید همیشه فعال بماند در غیر این صورت اقتصاد جهانی در حالت رکود باقی خواهد ماند". آقای توشیاکی‌ای‌کوما از دانشگاه توکیو در رابطه با مسیر وجهت تحقیقات می‌گوید "اساس تحقیقات پایه‌ای در دانشگاه‌های ژاپن خیلی ضعیف است وبه زودی توسعه نخواهد یافت".
به عبارت دیگر اکثر تحقیقاتی که در ژاپن انجام می‌شود تحقیقات کاربردی است وکمتر به تحقیقات پایه‌ای می‌پردازد. آقای فومیوکوداما۵۳ از موسسه ملی مقررات علم وفن‌آوری ژاپن در یک تحقیق از موسسه‌های مختلف ژاپن می‌گوید: "استخوان‌بندی کمپانی‌ها از یک موسسه تولید به یک سازمان فکری در حال تغییر است". در کشور ژاپن سرمایه‌گذاری در تحقیقات بیشتر از تولید است. موارد فوق در حقیقت ارزش تحقیقات را در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت مشخص می‌کند.
نبایستی توقع داشت که فعالیت‌های تحقیقاتی در کوتاه مدت به نتیجه رسد ومنجر به محصول جدید ویا اختراع وصنعت جدید شود. بطور کلی از هر ۱۰۰۰۰ کار پژوهشی ۱۰۰۰ مقاله بیرون می‌آید وحدود ۱۰۰ اختراع ایجاد می‌شود و۱۰ محصول جدید به بازار عرضه می‌شود و۱ صنعت جدید ایجاد می‌شود. ضروریست همواره اهداف تحقیقاتی بطور شفاف مشخص شود واولویت ‌های آن تعریف شود.
از طرف دیگر تحقیق وتوسعه یک فرآیند دو طرفه است وهر دو لازم وملزوم همدیگراند. در یک جامعه هدفمندّ که در آن انقلاب اسلامی ایجاد شده، هدف از تحقیق، تلاش مستمر وکنکاش برای حل مسائل مختلف، اعتقادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فناوری، عمرانی، وزیست محیطی است. نتیجه تحقیقات ضروریست در جهت حل مسائل فوق الذکر وتوسعه متوازن ومتعادل انسان وجامعه، وارتقاء سطح علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وتوزیع عادلانه منابع وثروت های اجتماعی وبالا بردن استانداردهای زندگی ورشد فضائل اخلاقی واعتقادیست.
دستاورد های علمی وفناوری بشر در طول پنجاه سال گذشته، از دستاورد های علمی انسان در طول تاریخ بیشتر است. امروزه رشد تحقیقات علمی وفناوری به گونه ای است که علم بشر در هر هفت سال دوبرابر می شود. از طرف دیگر، تمام علمی که بشر تا قبل از ظهور حضرت مهدی(عج) کسب خواهد کرد به اندازه ۲ حرف است واین در حالی است که سرمایه گذاریها ومنابع پژوهشی از جمله منابع انسانی روز به روز از نظر کیفی وکمی در حال شتاب گرفتن وگسترش است.
ولی رشد علمی ومعارف الهی در دوران امام مهدی(عج) از دو حرف به ۲۷ حرف خواهد رسید. اینکار بدون یک تغییر وتحول اساسی ویک انقلاب پژوهشی امکان پذیر نیست، زیرا در زمان حضرت مهدی(عج) قرار است ۲۵ حرف را آن حضرت به بشریت بیاموزد. در آن عصر طبیعت کاملا مسخر انسان می شود ودر نتیجه سرمایه های عظیمی در اختیار انسان قرار می گیرد. در آن زمان پژوهشها ی علمی به حد کمال خود می رسد؛ وبعلت رشد وشکوفایی استعداد های انسان پژوهش وتحقیقات بسیاری در زمینه های مختلف از جمله بر روی زمین وآب وهوا انجام می شود که در نتیجه این تحقیقات، علم وفناوری رشد می کند وموجب می شود تا مناطق بیابانی وکویری سر سبز واز زمین چندین بار محصول برداشت می شود.
"وتعمر الارض وتصفو وتزهو بمهدیها وتجریها وتجری به انهارها ۵۴"، زمین به وسیله امام مهدی(عج) آباد، خرم وسرسبز می شود وبه وسیله آن چشمه سارها روان می گردد.
در زمان آن حضرت، مردم از چنان ظرفیت علمی ومعنوی برخوردار خواهند شد که با شناخت قوانین حاکم بر طبیعت از آن در جهت عمران وآبادی استفاده عادلانه خواهند نمود.
حضرت علی(ع) در باره شناخت گسترده انسان از طبیعت وبهره برداری از آن می فرماید: "...وتخرج له الارض افالیذ کبدها وتلقی الیه سلما مقالیدها "، وبرای او (حضرت قائم عج) آن چه در اعماق زمین است، خارج می شود وهمه امکانات خود را برای او (بواسطه تحقیقات علمی وشناخت طبیعت) ظاهر می سازد.
خداوند از کسانی که اهل معرفت وتحقیقات علمی هستند تمجید می کند:
"یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتواالعلم درجات ۵۵"، خداوند (رتبه) کسانی از شما را که گرویده وکسانی را که دانشمندند(بر حسب) درجات (آنها) بلند گرداند، وخدا به آن چه می کنید آگاه است.
امیر مومنان علی(ع) می فرماید: "ان الدنیا لمتمثل للامام مثل فلقه الجوز فلا یعزب عنه منها شی وانه لیتناولها من اطرافها کما یتناول احدکم من فوق ماءدته ما یشاء ۵۶"، همه دنیا مثل حبه گردو در برابر امام نمایان می شود، چیزی از آن برای او پوشیده نمی باشد. از هر طرف بخواهد در آنتصرف می کند. آن چنان که یکی از شما در سفره ای که در برابرتان گسترده است از هرطرف بخواهد دست می برد واز آن بهره می گیرد.
در زمان ظهور رشد اجتهاد یا رشد وشکوفایی مسائل اعتقادی، اخلاقی وتحقیقات علمی به حد کمال خود می رسد وتمام حقایق اسلام از طریق رشد وتکامل اجتهاد در ظرف زمان ریخته واسلام در ابعاد مختلف خود احیا خواهد شد.
امام صادق (ع) می فرماید: "چون قائم قیام می کند، امر تازه واحکامی تازه می آورد، همچنانکه رسول خدا(ص) در اول اسلام همینگونه عمل نمود وخلایق را به امر جدید دعوت نمود ۵۷"......" آن حضرت کار های مشابه رسول خدا انجام می دهد؛ وی همانگونه که رسول خدا امور جاهلیت را بر هم زد، امور قبل از خود را بر هم می زند وقائم، دین اسلام را تازه می کند ۵۸".
در آن زمان با توسعه تحقیقات علمی وفناوری، مردم در هر نقطه ای از کره زمین همدیگر را می بینند وبا همدیگر تعامل وارتباط دارند.
امام صادق (ع) می فرماید: " ان المومن فی زمان القائم وهو فی المشرق لیری اخاه الذی فی المغرب وکذا الذی فی المغرب یری اخاه الذی بالمشرق ۵۹"، مومن در عصر قائم در حالیکه در مشرق است، برادر خویش را که در مغرب است می بیند وهمانگونه آنکه در مغرب است برادر مومن خویش را در مشرق می بیند.
امام صادق (ع) در فرازی دیگر می فرماید: " ان قائمنا اذا قام مد الله لشیعتنا فی اسماعهم وابصارهم، حتی لا یکون بینهم وبین القائم برید یکلمهم فیسمعون وینظرون وهو فی مکانه ۶۰"، هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند در دستگاه شنوایی وبینایی شیعیان ما، گستردگی وکشش ویژه ای می بخشد تا میان آنان ومهدی ما واسطه ونامه رسان یا فاصله ای نباشد.
۴- بعد علمی یا انقلاب علمی
بینش توحیدی وحدت نگر، تناقض واختلافات فکری متفکرین، فلاسفه، نیروهای عقلی ودماغی، نیرو های اشراقی واستدلالی را که در طول تاریخ در دو جبهه مختلف با هم می جنگند را حل می کند. بنابراین انسان در مکتب اسلام به دو قطب اشراقی واستدلالی ویا عشقی وعقلی، دنیوی واخروی تقسیم نمی شود. زیرا بینش توحیدی هیچگونه دو گانگی در روح ودر جسم را تحمل نمی کند.
بسیاری از مکاتب غربی یا شرقی تکامل روح را درنابودکردن جسم وتکامل جسم انسان را در نابودی روح آموزش می دهند. این مسئله در جوامع اسلامی نیز نفوذ کرده است. مولوی، به استدلالیون وفلاسفه حمله می کند، وفلاسفه نیز به عارفان واشراقیون حمله وآنها را به جهل متهم می کنند. عارفان می گویند خدا را فقط از راه دل باید شناخت، زیرا عقل فقط جزئیات را می فهمد، وفلاسفه می گویند که دل فقط یک تلمبه یا پمپی است که به بدن خون می رساند، این عقل است که می تواند مجهول را معلوم کند.
نگرش توحیدی وحدت گرای اسلامی وقرآنی وسنت پیامبر اکرم وامامان معصوم(ص) نشان می دهد که جدایی بین این دو نیرو وجود ندارد. به معنی دیگر اسلام معتقد است که در انسان دو نیرو به اسم عقل ودل یا عقل واشراق وجود ندارد. بلکه وحدت میان عشق وعقل یا وحدت میان اشراقی واستدلالی، وحدت میان دنیا وآخرت، وحدت میان زندگی مادی وزندگی معنوی انسان است.
بنابراین در اسلام با نگرش توحیدی، اسلام به دنیا وآخرت، طبیعت وماوراءالطبیعه، ماده ومعنی وروح وجسم تقسیم نمی شود، بلکه همه هستی بطور یکپارچه یک وحدت ویک آهنگ هماهنگ دارند ویک پیکر واحد را تشکیل می دهند. در بینش توحیدی، در ارتباط با انسان، همه پدیده های جهان، به پدیده های غیب (از نظر ما) وپدیده های شهادت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی اعتباری است ونه ذاتی. بنابراین غیب می تواند از جنس شهادت هم باشد.
بنابراین چیزی که الان از نظر ما غیب است، در اثر رشد وتوسعه علمی (و یا در گذشته بوسیله وحی ودر آینده با ظهور حضرت مهدی(عج) برای انسان ها محسوس شود) وتکامل شعور انسان فردا برای انسان محسوس شود. پس انسان می تواند با رشدو توسعه پژوهشهای علمی، پدیده هایی که امروزه غیب است فردا برای انسان محسوس شود.
آیات (پدیده ها) وسنت ها (قوانین علمی): بطور کلی همه هستی از دو حقیقت آیات وسنت ها ساخته شده اند. آیات چیست؟ آیه هر پدیده مادی، انسانی واجتماعی است. مانند، انسان، نور، برف، هوا، شب، زنبور، کوه، خورشید آیه هستند؛ ویا هر جامعه ای وقتی به ظلم وفساد برسد سقوط می کند.
سنت چیست؟ سنت روابط بین پدیده ها می باشد. هر جا درآیات قرآن به سنت می رسیم. آمدن شب وروز پدیده های مادی وقوانین علمی هستند. مسائلی که بر خلاف قوانین علمی وطبیعت مادی اتفاق می افتد مانند، زنده کردن مرده از طریق وحی توسط عیسی(ع) ویا تبدیل شدن عصای موسی به مار را ما معجزه می نامیم، زیرا بنظر ما بر خلاف قوانین علمی وطبیعت مادی است چون ما از پایین به مسئله نگاه می کنیم.
اما قرآن معجزات حضرت موسی(ع) یا عیسی(ع) را آیه می نامد. البته بعضی از مسائل غیبی توسط انسان قابل دانستن است وبعضی از مسائل غیبی قابل درک انسان نیست وجز خدا کسی نمی داند.
قرآن بیش از هر کتاب دیگر بر طبیعت وپدیده های طبیعی تکیه می کند وپیرو خودش را دعوت می کند که با بیرون آمدن از ذهنیت درونیش وبا اگاهی ونگرش توحیدی، بطور دقیق پدیده های مادی وطبیعی الهی را درک کند، عمق پدیده های طبیعی را بشکافد واز طریق ماده در متن طبیعت، به خالق آن وخدا برسد.
انسان با شناخت ودرک طبیعت وتعمق در سنت ها وپدیده های هستی وتفکر بر پدیده هایی که خداوند به آنها قسم خورده است، به ماوراءالطبیعه ومحسوسات می رسد، اما لازم است، در های پنهانی را که از طبیعت به غیب باز می شود، باز کند ونور خدا را با تمام وجود، در اعماق وجود خویش ببیند.
وغبار را از چشم ودیدگان خود بشوید، وتاریکی بودن خویش را با پرتو های نور خدایی روشنی بخشد، ونشانه های ذات حقیقی الهی را که همان آیات خداوند است درک کند. هر آیه اشاره ای است به یک ذات غیر محسوس غیبی که خداوند خلق نموده است. بنابراین تمام پدیده های جهان اعم از جانداران، نباتات، حیوانها وانسانها و... ایات الهی هستند. بنابراین هر آیه نشانه ای است از ذات حقیقی غیر محسوس غیبی است، که همان خالق وپروردگار جهان است.
برای درک بهتر آیات وسنت ها به آیات زیر توجه فرمائید:خداوند متعال در قرآن در سوره روم می فرماید: "ومن ءایاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذالک لایات لقوم یعقلون ۶۱"، واز نشانه های او (این که) برق را برای بیم وامید نشانتان می دهد، واز آسمان باران می فرستد وزمین را پس از مرگش بدان زنده می کند. همانا در این (آیات)، برای مردمی که تعقل می کنند نشانه هاست (از آفریدگار). قرآن مجید در آیه دیگر ی در همان سوره می فرماید: " ومن ءایاته خلق السموات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذالک لایات للعالمین ۶۲ "، واز نشانه های(قدرت) او آفرینش آسمان ها وزمین واختلاف زبان ها ورنگ های شماست. قطعا در این (امور) برای دانشوران نشانه هاست (از آفریدگار).. در سوره بلد خداوند متعال می فرماید: "و الذین کفروا بایاتنا عم اصحاب المشئمه۶۳ "، وآنها که به آیات ما کافر شدند، اهل شومی وشقاوتند.
خداوند متعال در قرآن در سوره زخرف می فرماید: " ولقد ارسلنا موسی بایاتنا الی فرعون وملائه فقال انی رسول رب العالمین ۶۴"، "فلما جائهم بایاتنا اذا هم منها یضحکون ۶۵"، وبه راستی موسی را با آیات خویش به سوی فرعون وبزرگانش فرستادیم، پس گفت: من فرستاده ی پروردگار جهانیانم؛ پس چون آیات ما را برای آنها آورد، به ناگاه آنها به آن (از روی تمسخر) می خندیدند.
ودر سوره روم می فرماید: "اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون ۶۶"، آیا پیش خود نیندیشیده اند که خدا آسمان ها وزمین وآنچه میان آن دو است، جز به حق وتا سرآمدی معین، نیافریده است؟ و(با این همه) بسیاری از مردم ملاقات پروردگارشان را سخت منکرند. قرآن کریم در آیه ای دیگر از سوره روم می فرماید: "اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانو اشد منهم قوه وآثارواالارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاء تهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانو انفسهم یظلمون ۶۷"، آیا در زمین نگردیدند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند، چگونه شد؟ آنها بسی نیرومندتر از ایشان بودند، وزمین را زیرو رو کردند وبیش از آنچه آنها آبادش کردند آنرا آباد ساختند، وپیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند. بنابراین خدا بر آن نبود که به ایشان ستم کند، ولیکن آنها خود بر خویشتن ستم می کردند.
در رابطه با سنت وقوانین الهی حاکم بر هستی، وجوامع وانسان ها آیات زیادی در قرآن وجود دارد. همواره این سنت ها وقوانین الهی ثابت است، وهیچگونه تغییر وتبدیل ودگرگونی در آن وجود ندارد.
در اینجا به تعدادی از سنت های الهی اشاره می شود:خداوند متعال در قرآن در سوره فاطر می فرماید: " استکبارا فی الارض ومکرالسیی ولا یحیق المکر السیی الا باهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا ۶۸"، از سر گردن کشی در زمین ونیرنگ زشت، ونیرنگ زشت چز دامن صاحبش را نگیرد. پس آیا جز سنت ( وسر نوشت شوم) پیشینیان را انتظار می برند؟ وهر گز برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت، وهر گز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت.
قرآن کریم در سوره احزاب می فرماید: " ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له، سنه الله فی الذین خلوا من قبل وکان امرالله قدرا مقدورا ۶۹". بر پیامبر در آنچه خدا برای او مقرر کرده محذوری نیست. (این) سنت خدا است که از دیر باز در میان گذشتگان نیز بوده وفرمان خدا همواره سنجیده وحساب شده است. قرآن مجید در آیه دیگری از همان سوره می فرماید: "سنه الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبدیلا ۷۰"، این قانون جاری خدا در باره کسانی است که پیش تر بوده اند، ودر سنت خدا هر گز تغییری نخواهی یافت.
بنابراین ضروریست تا هرچه بیشتر به آیات وسنت های الهی در طول تاربخ، در طبیعت، انسان، ودر جوامعه بشری بیاندیشیم وآنها کشف کنیم، وقوانین حاکم بین پدیده ها (آیات) را درک نمائیم.
از طریق رشد وتوسعه علمی درک کنیم که برای مثال برای بدست آوردن آب از اکسیژن وهیدروژن، از چه قانونی لازم است تبعیت نمائیم. هیدروژن واکسیژن هر یک آیه ای از آیات الهی است. قوانین لازم برای ترکیب اکسیژن وهیدروژن سنت وقوانین الهی است. ما لازم است این سنت ها را بشناسیم تا بتوانیم از گاز هیدروژن وگاز اکسیژن آب بدست آوریم.
قانون دیگر الهی در جامعه ودر طول تاریخ این است که، قدرتهای استعماری، استثماری استحماری، زوال ونابودی خودشان را در دامن خودشان پرورش می دهند؛ همانطور که در نظام فرعونی، طاغوت، ملاء ومترفین، زوال خود را در دامن خود پرورش دادند. در طول تاریخ قدرتهای ظالم ومفسدی که از طریق زر وزور تزویر بر مردم حاکم مرگ وزوال خودشان را در درون خودشان با دستان خودشان پروراندند. اگر انسانها از این قانون مندی ها را بخوبی درک نمایند، صریعتر می توانند زمینه زوال نظام های استعماری واستبدادی واستحماری را فراهم نمایند، وسرعت وشتاب بیشتری را در جهت زوال ونابودی این رژیم ها فراهم نمایند.
بنابر این رشد وتوسعه علمی بستگی به این دارد که چقدر ما آیات وسنت های الهی را درک کنیم. هرپدیده یا ایه ای را به دقت بشناسیم. ارتباط آنرا با پدیده ها یا ایات دیگر درک کنیم؛ وزمینه را برای رشد علمی وتولید علم فراهم نمائیم. بنابراین از جمله برنامه های مهمی که، در راستای فرمایش های مقام معظم رهبری است، فراهم کردن زمینه تولید علم وجنبش نرم افزاری وآزاد اندیشی است.
نگرش وحدت گرای توحیدی نشان می دهد به میزانی که ما پیشرفت های علمی را درک پدیده ها وسنت های الهی بدانیم وآنرا با تمام همت وتوان خود انجام دهیم، وان را جدای از کار عبادی ندانیم، در این صورت به میزانی که در علم وفناوری پیشرفت می کنیم به خدا نزدیک می شویم. ودر این حرکت از خدا عالم مطلق یاری طلبیم. در زمینه رشد علمی به احادیث زیر توجه نمائید:علی(ع) می فرماید دانش او از همه گسترده تر وکرامتش از همه افراشته تر است...۷۱.
امام صادق(ع) می فرماید:"العلم سبعه وعشرون حرفا فجمیع ما جائت به الرسل حرفان ....فاذا قام قائمنا اخرج والعشرین حرفا فبثها فی الناس وضم الیها الحرفین حتی یبثها سبعه وعشرین حرفا۷۲"؛ دانش ۲۷ حرف یا شعبه وشاخه است. تمام آن چه پیامبران برای بشریت آوردند، دو حرف بیش نبود ومردم نیز بیش از آن دو حرف را نشناختند؛ اما هنگامی که قائم قیام کند، ۲۵ حرف دیگر را آشکار ساخته ودر پرتو خورشید وجودش، در میان مردم منتشر می سازد وآن دو حرف را نیز بدان ضمیمه ساخته تا همه علوم کامل ومنتشر گردد. پیامبر(ص) می فرماید: "یتنعم امتی فی زمن المهدی(ع) نعمه لم یتنغموا قبلها قط..۷۳؛ امت من در زمان مهدی(ع) به رفاه ونعمت هایی دست می یابند که پیش از آن در هیچ دوره ای دست نیافته بودند. این احادث به رشد وتوسعه علمی وفناوری اشاره می کند که موجب می شود مردم در بالاترین سطح رفاه ونعمت نسبت به گذشته قرار بگیرند. این حقیقت به نقش واهمیت توسعه وگسترش پژوهشهای علمی وفناوری وعمرانی را نشان می دهد.
امام باقر(ع) می فرماید:"اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رووس العباد فجمع بها عقولهم وکملت به احلامهم۷۴"؛ زمانی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان قرار می دهد، پس عقل های آن ها جمع می شود وخواسته های آنان با این کار کامل می شود..
علی(ع) در وصف علم ودانش وعطوفت امام مهدی(ع) می فرماید: "از نظر پناه دادن از همه وسیع تر، از نظر علم ودانش از همه برتر واز نظر دل رحم بودن از همه بیشتر ۷۵".
امام باقر(ع) در باره علم وحکمت می فرماید: "در زمان آن حضرت، به شما حکمت عطا می شود، تا جایی که زن ها در خانه های خود بر اساس قرآن وسنت پیامبر خدا داوری می کنند ۷۶".
امیر مومنان علی(ع) در رابطه با علم وبصیرت حضرت مهدی(ع) می فرماید: "السماوات والارض عند الامام کیده من راحته، یعرف ظاهر ها من باطنها ویعلم برها من فاجرها ۷۷"، آسمان وزمین در نزد امام(ع) هم چون کف دست اوست، ظاهر وباطن آن ها را می فهمد. نیک وبد آنان را می شناسد.
در آن زمان بعلت رشد وشکوفایی علمی وفناوری، با استخراج از منابع زمین، وتبدیل آن به محصولات مورد نیاز انسان، برکات خداوندی آشکار می شود. "فحینئذ تظهر الارض کنوزها وتبدی برکاتها ۷۸"، آن هنگام، زمین گنج های خود را نمایان وبرکات خویش را آشکار می کند.
"تنعم امتی فی زمانه نعیما لم ینعموا مثله قط البر منهم والفاجر، یرسل السماء علیهم مدرارا ولا تحبس الارض شیئا من نباتها والمال کدوس یاتیه الرجل فیساله فیحثوله ۷۹"، در دولت او مردم آن چنان در رفاه وآسایش به سر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده، مال به قدری فراوان می شود که هر کس نزد او بیاید، درخواست کند، اموال فراوانی زیر پایش می ریزد.
در آن زمان چنان علم وتکنولوژی رشد می کند، منابع زمین که به صورت محصولات مختلف در اختیار مردم قرار می گیرد که دیگر نیازمندی پیدا نمی شود.
فحینئذ تظهر الارض کنوزها وتبدی برکاتها فلا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته ولالبره لشمول الغنی جمیع المومنین ۸۰"، در آن هنگام، زمین گنجینه های خود را برای او آشکار می سازد وبرکت هایش را بیرون می فرستد، دیگر انسان برای صدقه وبخشش محلی پیدا نمی کند، زیرا بی نیازی همه مومنان را زیر پر می گیرد.
۵- بعد فناوری یا انقلاب فناوری
باساخت ماشین بخار وانقلاب صنعتی در اروپا وکشف الکتریسیته، حرکت توسعه علم وفناوری سرعت یافت وروز به روز به شتاب خود افزود؛ وموجب شد تا فناوری در کلیه رشته های صنعتی رشد وتوسعه پیدا نماید. امروزه با استفاده از سیستم های ارتباطی، اطلاعاتی ورایانه، رشد علمی، فناوری وتولیدات صنعتی در زمینه های مختلف به صورت حیرت انگیزی رشد نماید.
بظور کلی توسعه علمی وفناوری تاکنون پنج انقلاب مختلف را به خوددیده است که عبارتند از:
۱. انقلاب اول انقلاب اسلامی پیامبر اکرم(ص) که موجب رشد وشکوفایی علمی در چند قرن بعد از هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه شد. مهد آن در سرتاسر جهان اسلام بود.
۲. انقلاب علمی که بین سالهای ۱۵۲۰ تا ۱۷۵۰ میلادی اتفاق افتاد ومهد آن در فرانسه بود. بر اساس آن انشان درک بهتری از اطرافش پیدا نمود وپایه های علوم گسترش یافت. در این دوران توسعه صنعتی چندانی بوقوع نپیوست اما اشتیاق زیادی به درک وشناخت طبیعت بوجود آمد.
۳. انقلاب فناوری وصنعتی اول که بین سالهای ۱۷۶۰ تا ۱۸۵۰ میلادی اتفاق افتاد. مهد این انقلاب در کشور انگلستان بود. در این انقلاب علوم زیر بنای ابداعات واختراعات قرار گرفت. ابداعات واختراعات زیادی ایجاد شد. در این زمان ۱۰۵۰ انجمن علمی در انگلستان ایجاد شد ورقابت بین شرکت ها وموسسات افزایش یافت. در این مرحله ابداعات واختراعات بر اساس تلاش وکوشش شخصی دانشمندان ومبتنی بر یک اتفاق بوقوع می پیوست. در انقلاب صنعتی اول هر اختراعی منجر به ایجاد کارخانه برای تولید آن نبود.
۴. انقلاب دوم فناوری وصنعتی در کشور آمریکا بوقوع پیوست. هنر این انقلاب این بود که به انسان روش ابداع واختراع را به صورت سیستماتیک یاد داد وتولید اختراع را پایه ریزی نمود. در این مرحله اگر ایده ای به ذهن فردی خطور می کرد، این ایده به یک گروه محقق داده می شد. ایده در آن گروه پرورش می یافت وبه نمونه سازی می رسید. سپس کار تولید آن انجام می شد.
در این انقلاب، فرایند تبدیل یک ایده به محصول وتولید نهایی وارائه تولید به بازار مورد توجه قرار گرفت. ادیسون مخترع برق وبنیانگذار شرکت چنرال الکتریک به این صورت توانست اختراعات بسیاری به صورت سیستماتیک در دل گروهها وکارخانجاتش ایجاد نماید. این انقلاب، با ایجاد سیستمی در درون خودش موجب ابداعات، اختراعات واکتشافات زیادی در امریکا شد، وموجب شد تا سالیانه بیش از ۲۰۰۰۰ اختراع واکتشاف در آمریکا به ثبت رسد. در این انقلاب، به نیاز مردم وبازار توجه خاصی می شود.
در این انقلاب به همراه هر اختراع، نوعاوری وایجاد کارخانه وتولید وتامین نیاز مشری وجامعه بود. در این انقلاب، یک سیستمی بوجود آمد که، پرورش ایده را تسهیل وآنرا تبدیل به محصول وسپس موجب ایجاد کارخانه ای می شود. به این صورت جهشی در فناوری وصنایع آمریکا ایجاد شد وتوانست گوی سبقت را از کشور های اروپایی بدست آورد. برای حمایت از مخترعین، با ایجاد سیستم مالکیت معنوی، کلیه حق وحقوق مخترعین برای ۱۰ سال حفظ شد وبه این صورت اختراعات واکتشافات سرعت وشتاب بیشتری به خود گرفت.
۵. انقلاب سوم انقلاب فناوری وصنعتی کشور های جنوب شرقی آسیا است، که در آن ارزش افزوده، نیاز بازار وتولید اقتصادی وتنوع تولید مورد توجه قرار گرفت. این انقلاب موجب رشد وشکوفایی صنعتی واقتصادی در کشور های مختلفی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی وغیره شد. در بعضی از این کشور ها مانند کره جنوبی که در پنجاه سال پیش به سختی خوراک مردم کشورشان را تهیه می کرد، ومردم کشورش در فقر وبدبختی به سر می بردند، امروزه با رشد وتوسعه علمی وفناوری توانسته استاندارد های زندگی مردم را چنان بالا ببرد که امروزه بعنوان دهمین کشور اقتصادی وصنعتی جهان شناخته شود.
برای درک وشناخت سمت وسوی فناوری سه نوع روش در طول دوره زمانی از ۱۹۳۰ تا کنون وجود دارد که عبارتند از:
• دوره پیش بینی وحدس فناوری یا Forecasting : این دوره مانند پیش بینی هواشناسی است که هوا را پیش بینی می کند ونمی تواند در آن تاثیری بگذارد. در حقیقت نقش انفعالی دارد
• دوره دوراندیشی وبصیرت فناوری یا Foresight : این دوره از ۱۹۸۰ به بعد شروع شده است. در این روش با تکیه به توانمندیها ومنابع وامکانات موجود، تلاش می کنند تا مسیر آینده پیش بینی وبر آن تاثیر بگذارند ودر واقع آینده نگاری می کنند.
• دوره تجزیه وتحلیل موشکافانه فناوری یا Analysis : در این روش از راه تجزیه وتحلیل وفعل وانفعالات وتاثیرات متقابل مسائل وعلل وعوامل موجود ودرک ملزومات تلاش می شود به فناوری اینده جهت داده شود وجهت آن منطبق با اهداف، راهبرد ها، سیاستگذاریها وبرنامه ریزیها باشد. در واقع در این روش انسان، معمار فناوری های اینده می باشد ومی تواند برای رسیدن به هر فناوری برنامه ریزی وحرکت نماید.
رشد وتوسعه علمی وفناوری در ایران
امروزه توسعه علمی وفناوری با سرعت زیادی در ایران در حال وقوع است. رشد وتوسعه در زمینه های مختلفی در حال انجام است. در زمینه های انرژی اتمی صلح آمیز، پزشکی (مانند سلولهای بنیادی)، هوا فضا مانند ساخت وپرتاب موشک و... با سرعت زیادی انجام می شود وسرمایه گذاریهای زیادی انجام شده است.
در ساخت یک موشک که بیش از ده هزار قطعه دارد، با ساخت آن عرصه های دیگری برای ساخت وتولید محصولات دیگر باز می شود. امروز ایرانی ها نشان داده اند که چه در داخل کشور وچه در خارج از کشور توانمندند ودر همه عرصه ها رقابت پذیر هستند ومی توانند هر کار بزرگی را انجام دهند. حتی در خارج از کشور، امروزه ثروتمند ترین اقلیت قومی، بالاترین تحصیل کرده قومی، کارآفرین تحصیل کرده قومی در آمریکا، ایرانی ها هستند.
در رده های مدیریت تعدادی زیادی از شرکت های آمریکایی ایرانی هستند. بعنوان مثال در زمینه فناوری اطلاعات قائم مقام یا معاونت بسیاری از شرکت های بزرگ مانند یاهو، گوگل، اپل وماکروسافت، ایرانی هستند.
در ایران، نظام فن آوری با سرمایه دولتی برای فناوری های مختلف شکل گرفته، وعلی رغم تحریم ها وبه نتایج مثبتی تا کنون رسیده است. امروزه آنچه در ایران نیاز داریم داشتن یک سیستم گسترده فناوری است. خوشبختانه با تهیه برنامه چهارم، وچشم انداز بیست ساله، وتهیه نقشه علمی کشور، نیاز به یک سیستم فناوری گسترده هر چهبیشتر احساس می شود.
سیستمی که قادر باشد پروژه های بزرگی مانند انرژی اتمی را به بخش های مختلفی تقسیم کند وهر بخش را نیز به قیمت های کوچکتر تقسیم نماید وهر جزء ان را به یکی از مراکز توسعه فناوری واگزار نماید. در حال حاضر نیاز مند چنین سیستم ومدیریت هدایت چنین سیستم گسترده ای می باشیم، تا بتوانیم اختراعات، اکتشافات ونواوری های زیادی تولید نمائیم وبا سرعت وشتاب بیشتری حرکت نمائیم تا جبران عقب افتادگی ما در طول چهار قرن اخیر بشود. البته در این زمینه مسائل مختلفی در مقابل ما قرار دارد که لازم است با درایت آنها را حل نمائیم.
در ایران، از روش تجزیه وتحلیل وبررسی نیاز ها ودرک عوامل موثر بر توسعه به سمت وسوی فناوری در کشور جهت داده می شود وجهت آن منطبق با اهداف، راهبرد ها، سیاستگذاریها وبرنامه ریزیهایی است که شده است. وایران می رود که در آینده به فناوری های مورد نیاز خود برسد. البته در این حرکت با موانع ومسائل زیادی روبرو می باشد که لازم است با درایت آن موانع را از میان بردارد ومسائلش را حل نماید..
مردم کشور عزیز ما همگی برای حضور حضرت مهدی(عج) منتظرند. لازمه این انتظار آن است که خود را در زمینه های مختلف، از جمله در زمینه های علمی وفناوری وبهره برداری در سطح مناسبی آماده نمائیم. زیرا در زمان ظهور، سطح علمی وفناوری در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
به احادیث زیر توجه نمائید:امیر مومنان علی(ع) در باره بهره برداری از معادن ومنابع زیر زمینی وبکار گیری علم وفناوری می فرماید: " وتخرج له الارض افالیذ کبدها، وتلقی الیه سلما مقالید ها...۸۱"؛ زمین آن چه را که در اعماق خویش دارد، برای وی بیرون دهد وهمه امکانات وبرکات خویش را در اختیار او گذارد.
امام صادق(ع) می فرماید: هنگامی که قائم ما قیام کند... زمین گنج ها وذخایر گران بهای خود را آشکار می سازد( از طریق رشد پژوهشهای علمی وفناوری)؛ آن چنان که مردم آن را با چشم خود می بینند (غنای مادی ومعنوی مردم را فرا می گیرد) که نمی توانید کسی را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد ویا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن چه خدا از فضلش به آن ها روزی داده برخوردار وبی نیاز می شوند۸۲ .
در روایات از قول امام علی(ع) آمده است ۸۳: "چون قائم آل محمد قیام کند به هر اقلیمی مردی می فرستد وبه او می گوید: فرمان تو در کف توست، چون با موضوعی مواجه شوی که از آن سردر نیاوری ونفهمی، به کف دست خود نظر کن وبه هر چه در او بینی عمل نما، قشونی به قسطنطنیه می فرستد، چون به خلیج برسند چیزی بر پا های خود می نویسند وروی آن راه می روند، اهل روم آنها رامی بینند ومی گویند اینها اصحاب او هستند که روی آب راه می روند، پس خود او چگونه است؟ آن گاه دروازه شهر را به روی آنان باز خواهند کرد، آنها وارد می شوند وهر چه بخواهن حکم می نمایند۸۴".
در روایت دیگری امام علی(ع) می فرماید:"هر گاه قائم ما قیام کند، خداوند به گوش ها وچشم های شیعیان ما قوه ونیرو بخشد در حالی که بین آنها وقائم(ع) واسطه ای نباشد، با شیعیان ما تکلم فرماید وآنها می شنوند وبه آن حضرت می نگرند در حالیکه آن حضرت در مکان خود می باشد۸۴". امروزه از طریق اینترنت وویدئو کنفرانس این مسئله قابل اجرا است.
همه روزه این مسئله را دربحث های سیاسی در صدا وسیمای جمهوری اسلامی می بینیم که چگونه همزمان مسئول اخبار با فردی در آمریکا، اروپا، آسیا یا آفریقا صحبت می کند وما هم صحبت وهم تصویر هر دو طرف را می بینیم. امروزه خرید وفروش وطراحی وساخت وتولید وفروش اینترنتی یک مسله عادی شده است.
امیر مومنان علی(ع) می فرماید:"گویا قائم را می بینم که درپشت نجف بر اسبی سیاه همراه با نقاطی سفید وخطی سفید در پیشانی آن سوار شده است، آن گاه آن را به حرکت می آورد ودر این هنگاه اهل همه سرزمین ها او را در پشت سرزمینشان مشاهده می کنند۸۵.
امام صادق(ع) می فرماید:" در زمان قائم مومنی در شرق برادرش را در مغرب مشاهده می کند وآنکه در مغرب است برادرش را در مشرق می بیند۸۶.
در آن زمان با توجه به علم ودانش حضرت مهدی(ع) ویاران او، همه چیز از درون وبیرون زمین استخراج ودر اختیار او قرار خواهند گرفت: در روایت آمده که: "تجمع الیه اموال الدنیا کلها من بطن الارض وظهرها ۸۷ "، تمام اموال دنیا، از برون ودرون زمین، در اختیار او گرد می آیند.
"تظهر له کنوز الارض ۸۸"، گنج های زمین، برای او نمایان می گردد.
"یستخرج الکنوز ۸۹"، گنج ها را استخراج می کند.
در آن زمان فناوری چنان پیشرفت می کند که تمام منابع زمین استخراج می شود. در این زمینه علی(ع) می فرماید: "تفی الارض افلاذ کبدها امثال الا سطوان من الذهب والفضه ۹۰"، زمین جگر پاره های خود را چون طلا ونقره بیرون می ریزد.
۶- بعد عمران وآبادانی یا انقلاب عمران وآبادانی
بعلت ارتباط انسان با طبیعت، ومحیط اطراف خود مانند زمین، کوه، دشت، بیابان، باران، گرما، سرما، اسمان، دریا، درختان، جنگلها، بیابانها، کویر ها، باد ها وغیره، ضروریست تا انسان شناخت کافی نسبت به آنها وقوانین حاکم بر انها پیدا نماید. تا انسان نتواند این پدیده ها وقوانین بین انها را نشناسد، نمی تواند بطور موثری با این پدیده ها وایاتی که خداوند برای راحتی وتکامل انسان افریده است تعامل برقرار نموده واز آنها در جهت رشد وشکوفایی استعداد های نهفته در درون انسان استفاده نماید وبدون تخریب محیط زیست استاندارد های زندگی خود وجامعه را بالابرد.
امروزه علوم برای استفاده بهتر از طبیعت، توجه خاصی به محیط طبیعی واین پدیده ها وقوانین حاکم بر آنها نموده است. هدف اسلام ودکترین مهدویت از شناخت طبیعت، از یک طرف شناخت خالق این پدیده ها، آیات وقوانین الهی حاکم بر طبیعت است، واز طرف دیگر بهره برداری موثر از طبیعت وتوزیع عادلانه این ثروت خدا داری در جامعه، وبالا بردن سطح رفاه عمومی نه تنها برای جامعه کنونی، بلکه برای انسان های آینده وبدون تخریب طبیعت است. با این ترتیب اگر نیاز به بریدن یک درخت می باشد، بجای آن لازم است چند نهال از همان درخت کاشته شود.
خداوند متعال انسانها را برای شناخت ایات، وپدیده ها وطبیعت وقوانین حاکم بر آنها دعوت می کند، ودر سوره بقره می فرماید: "ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار ولفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابه وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لایات لقوم یعقلون ۹۱"، بی گمان در آفرینش آسمان ها وزمین وآمد وشد شب وروز وکشتی ها که بر کسب منافع مردم به دریا روانند وآبی که خدا از آسمان فرو فرستاد پس زمین مرده را به آن زنده نمود وهمه گونه جنبنده در آن منتشر ساخت وگردش باد ها وابر های مهار شده ی میان آسمان وزمین، (در همه اینها) مسلما برای قومی که بیندیشند نشانه هایی است.
در آنزمان دیگر بیابان وکویری باقی نمی ماند به هرجا که مسافرت کنی زمین شاداب، وگیاهان با طراوت می بینی، وبوی طراوت وتازگی به مشام می رسد وهمه جا سرسبزی موج می زند.
در روایت دیگر آمده است:"و لو قد قائمنا لا نزلت السمائ قطرها ولا خرجت الارض نباتها و.... حتی تمشی المراه بین العراق الی شام لا تضع قدمیها الا علی النبات ۹۲"، قائم ما که قیام کند، آسمان باران خویش را فرو می فرستد وزمین گیاهان خویش بیرون می فرستد و... تا جایی که زن از عراق تا شام (که اکنون کویری وبیابان است) برود وپای خود را جز بر روی گیاه نگذارد".
در آن زمان گیاهان از دل زمین بیرون می آیند ودرختان میوه های خود را آشکار وزمین خود را برای ساکنانش زیبا می سازد.
گتعطی السماء قطر ها والشجر ثمر ها والارض نباتها وتزین لاهلها ۹۳، آسمان بارانش را فرو ریزد، درختان میوه های خود را آشکار می سازد. زمین گیاهان خود را بیرون می فرستد وبرای ساکنان خود آرایش می کند.
حضرت مهدی(ع) حیات بخشی است که اهداف وآرزوی تمامی انبیاء واوصیا را محقق خواهد کرد.
امام صادق(ع) در تفسیر آیه شریفه "اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها ۹۴"، بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می سازد؛ می فرماید: "گفر اهلها فیحیها الله بالقائم ۹۵"، پس از مرگ زمین به وسیله کافر شدن مردم، خداوند آن را به وسیله قائم(عج) زنده می کند.
روایت شده است: " انه یبلغ سلطانه المشرق والمغرب وتظهر له الکنوز ولا یبقی فی الارض خراب الا یعمر ۹۶"ف حکومت مهدی موعود(عج) شرق وغرب عالم را فرا می گیرد، وگنج های نهفته در زمین برای او آشکار می شود، وهیچ جای ویرانی در زمین باقی نمی ماند وهمه آنها آباد می گردد.
در روایت دیگر آمده است: " وتعمر الارض وتصفو وتزهو بمهدیها وتجری به انهارها ۹۷"، زمین به وسیله مهدی(عج) آباد، خرم وسرسبز می شود وبه وسیله آن چشمه سارها روان می گردد.
از رسول اکرم(ص) روایت شده که خداوند در شب معراج به من فرمودند: " به واسطه قائم از خاندان تو زمین خود را با تسبیح وتهلیل وتقدیس وتکبیر وتمجید خود آباد می سازم، وزمین را از دشمنان پاک می سازم ودوستان خود را وارث آن می گردانم ۹۸"
در روایتی آمده است:" یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ویظهر الله عز وجل به دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون، فلا یبقی فی الارض خراب الا قد عمر ۹۹"، فرمان روایی مهدی موعود(ع) شرق وغرب عالم را در بر می گیرد، خداوند به واسطه او دین خود را بر همه ادیان غالب می گرداند ودر زمین خرابه ای باقی نمی ماند وهمگی آباد می شود.
در انقلاب جهانی مهدوی فقر وبیچارگی وتهی دستی ریشه کن می شود ورفاه عمومی محقق می شود.
از رسول اکرم(ص) روایت شده که فرمودند: "در دوران حکومت مهدوی، مردم به گونه ای از نعمت های الهی بهره مند می شوند که در تاریخ بشر بی سابقه بوده است، در آن دوران زمین همه خوردنی های خود را در اختیار بشر قرار می دهد واموال روی هم انباشته نخواهد بود، به گونه ای که افراد به سهولت از آن بهره مند می گردند ۱۰۰".
نتیجه گیری:
در این مقاله به اختصار در باره عدالت وابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، علمی، فناوری وآبادانی زمینه سازی شرایط ظهور وانقلاب جهانی مهدوی بحث وبررسی شد. برای آماده سازی شرایت ظهور ضروریست تا با انقلابی اعتقادی واخلاقی درونمان ومحیط اطرافمان را پالایش کنیم.
وبا انقلاب تحقیقات علمی، روابط بین پدیده ها (قوانین علمی) را درک کنیم ومسائلمان را کنکاش وراه حل های اعتقادی و. علمی برایش پیدا کنیم وبرای مردم جهان از نظر اعتقادی، اخلاقی وعلمی الگو باشیم همانطور که پیامبر اکرم (ص) برای ما اسوه ونمونه والگو بود. آنگاه با انقلاب فناوری وعمرانی در جهت تحقق اهداف مهدویت ونیاز های مادی ومعنوی در ابعاد سخت افزاری ونرم افزاری آنرا تامین کنیم وزمینه را برای آماده سازی شرایط ظهور وانقلاب جهانی مهدوی آماده کنیم.

پى نوشت ها:

ــــــــــــــــــــــ

۱- عهد اتیق، مزامیر، مرمور، ۳۷، بند های ۹-۱۸ و۹۶، بند های ۱۰-۱۳.
۲- همان، حیقوق نبی، فصل ۲، بند های ۳-۵.
۳- همان، اشعیای نبی، فصل ۶۵ بند های ۹-۱۳ و۱۸-۲۰.
۴- همان، دانیال نبی، فصل ۱۲، بند های ۱-۵ و۱۰-۱۳.
۵- در اناجیل چهار گانه وملحقات آنها ۸۰ بار واژه "پسرانسان" تکرار شده، که تنها ۳۰ مورد آن با حضرت عیسی(ع) تطبیق می کند و۵۰ مورد دیگر از منجی دیگری در آخر الزمان خبر می دهد ( مستر هاکس آمریکایی، قاموس کتاب مقدس، ص ۲۱۹).
۶- عهد جدید، انجیل لوقا، فصل ۱۲، بند های ۳۵ و۳۶.
۷- عیون الاخبار، ج ۱، ص ۴۷.
۸- یونس، ۲۰.
۹- کمال الدین، ج ۱ف ص ۲۶۸.
۱۰- بحار الانوار، ح ۵۱، ص ۱۱۵.
۱۱- حیدری نیک، مجید، عدالت، قرآن، مهدویت، فصلنامه علمی تخصصی انتظار موعود، شماره ۱۴، ۱۳۸۳
۱۲- ذخائر العقبی، ص ۱۳۶.
۱۳- قاموس الرجال، ج ۴، ص ۲۹.
۱۴- کمتل الدین، ج ۱، ص ۲۸۸.
۱۵- اعلامالوری، ج ۲، ص ۲۴۸.
۱۶- کمال الدین، ج ۲، ص ۳۸۳.
۱۷- کمتل الدین، ج ۲، ص ۴۰۹.
۱۸- کافی، ج ۶، ص ۴۴۴.
۱۹- علل الشرایع، ص ۱۹۸؛ نعمانی، الغیبه، ص ۱۴۱
۲۰- فرازی اززیارت روز جمعه ویژه امام مهدی(عج)، مفاتیح الجنان باب اول فصل چهارم
۲۱- مطهری مرتضی، عدل الهی، ص ۳۸
۲۲- غرر الحکم، ص ۴۰۷
۲۳- بحار، ج ۷۸، ص ۸۳
۲۴- کمال الدین، ج ۲، ص ۴۲۸.
۲۵- کاظمی، عدالت در اندیشه سیاسی اسلام، ص ۲۷.
۲۶- معجم، احادیث الامام المهدی، ج ۳، ص ۲۹۵.
۲۷- ماهنامه موعود، ش ۳۵، ص ۳۰، به نقل از کافی، ج۸، ص ۳۶۲
۲۸- نعمانی، الغیبه، ص ۲۲۹.
۲۹- مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی، ۴/۹/۷۸
۳۰- مقام معظم رهبری، نیمه شعبان مشهد ۷/۳/۶۲
۳۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸
۳۲- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۲.
۳۳- دکتر حسن بلخاری، اقتراح اجتماعی، فصل نامه علمی تخصصی انتظار موعود، ش ۱۴، ص۲۹۱
۳۴- غلام رضا صالحی، مهدویت واهداف نظام تربیتی اسلام،فصل نامه علمی-تخصصی موعود شرق، ش ۴، ص ۱۵۰
۳۵- سوره طلاق، آیه ۱۲.
۳۶- غیبت نعمانی، ۲۳۳.
۳۷- شرح نهج البلاغه /۱/۱۱۳
۳۸- الزام الناصبه، ۲۸۸؛ روزگار رهایی،۴۷۵.
۳۹- اعلام الوری، ۴۳۵، روزگار رهایی، ۴۶۲.
۴۰- آیت الله حائری شیرازی، عدالت مهدوی در قرآن، فصل نامه علمی تخصصی انتظار موعود، ش ۱۴، ص۳۰.
۴۱- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۷۲.
۴۲- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶، ج ۷۱.
۴۳- السید هاشم الحسینی البحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران، بی تا، ج ۴، ص ۱۷۳؛
۴۴- احمد بن محمد مهدی النراقی، عوائد الایام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵، ص ۶۳۲.
۴۵- منتخب الاثر، ص ۴۷۴.
۴۶- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۸۴.
۴۷- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۷۳.
۴۸- غیبت طوسی، ۱۸۷.
۴۹- بنابیع الموده، ص ۹۲، روزگار رهایی، ص ۵۰۰.
۵۰- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۹.
۵۱- Robert A. frosch General Motors Crop.
۵۲- Jhon A. Armstrong, IBM Corp.
۵۳- Fomio kodma, National Institute of Science and Technology Pohcy, Japan
۵۴- ینابیع الموده، ج ۳، ص ۷۸ .
۵۵- سوره مجادله، آیه ۱۱.
۵۶- اختصاص مفید، ص ۲۱۷.
۵۷- مهدی موعود، پیشین، ج ۲، ص ۲۴۴ ۰به نقل از ارشاد شیخ مفید، ص ۳۶۴).
۵۸- همان، ص ۲۴۶.
۵۹- امام مهدی از ولادت تا ظهور، پیشین، ص ۷۷۳ (به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۹۱.
۶۰- همان، (به نقل از کافی، جلد ۸، ص ۲۴۰.
۶۱- سوره روم، ۲۴.
۶۲- سوره روم، ۲۲.
۶۳- سوره بلد، ۱۹.
۶۴- سوره زخرف، ۴۶.
۶۵- سوره زخرف، ۴۷.
۶۶- روم،۸
۶۷- روم، ۹
۶۸- سوره فاطر، ۴۳.
۶۹- سوره احزاب، ۳۸.
۷۰- همان، ۶۲
۷۱- روزگار رهایی، ج ۱، ص ۸۴.
۷۲- بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶، ج ۷۳.
۷۳- بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۸۳.
۷۴- منتخب الاثر، ص ۶۰۷
۷۵- اثبات الهداه، ج ۳، ص ۵۳۸.
۷۶- نعمانی، الغیبه، ص ۲۳۹.
۷۷- الزام الناصب، ص ۱۱.
۷۸- ارشاد /۲/۳۸۴
۷۹- روضه الواعظین، ۲، ۴۸۵.
۸۰- ارشاد، ۲، ۳۸۴.
۸۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸
۸۲- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۷..
۸۳- نعمانی، الغیبته، ص ۳۱۹، بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۲۶۵..
۸۴- الکافی، ج ۸، ص ۲۴۱.
۸۵- بیان الائمه، ج ۳، ص ۱۶۹.
۸۶- منتخب الاثر، ص ۵۹۷، ج ۲.
۸۷- علل الشرایع، ۱، ۱۶۱ باب ۱۲۹.
۸۸- خرائج، ۳، ۱۱۶۵.
۸۹- کشف الغمه، ج ۲، ۴۷۰.
۹۰- یناییع الموده، ج ۳، ص ۸۶؛ روزگار رهایی، ۶۰۱.
۹۱- سوره بقره، آیه ۱۶۴.
۹۲- خصال /۲/۶۲۶
۹۳- بشاره الاسلام، ص ۷۱، روزگار رهایی، ص ۶۳۹.
۹۴- حدید، ۱۷.
۹۵- الزام الناصبه، ص ۲۴۴؛ روزگار رهایی ص ۶۳۶.
۹۶- بنابیع الموده، ج ۲، ص ۵۲۹.
۹۷- ینابیع الموده، ج ۳، ص ۷۸ و۱۳۲.
۹۸- منتخب الاثر، ص ۱۶۸.
۹۹- شیخ صدوق، امالی، ص ۲۳۱.
۱۰۰- منتخب الاثر، ص ۴۷۳،؛ المستدرک علی الصحیحین، ج ۴، ص ۵۵۸.

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم