صفحه اصلى » مقاله هاى مهدوى » (۱۴۳) پيام هاى مهدوى به زن مسلمان
مقاله هاى مهدوى

مقاله ها (۱۴۳) پيام هاى مهدوى به زن مسلمان

بخش بخش: مقاله هاى مهدوى الشخص نویسنده: علی اصغر رضوانی کاشانی تاريخ تاريخ: ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۷۹۸۳ نظرات نظرات: ۰

پيام هاى مهدوى به زن مسلمان

چكيده
امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف آن گونه كه از قرآن وروايات نبوى واهل بيت عليهم السلام استفاده مى شود داراى اهداف وآرمان هاى بسيار بلندى است كه قرار است در عصر ظهور آنها را در سطح جهان پياده نمايد،آرمان هايى كه فقط با امدادهاى غيبى وبه توسط مردى الهى هم چون او قابل پياده شدن است. ولى اين به آن معنا نيست كه در عصر غيبت هيچ مرتبة از آن آرمان ها قابل پياده شدن نيست، ما مى توانيم در سطوح مختلف جامعه ودر قشرهاى مختلف جلوه هايى از آنها را با الگو گرفتن از حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف ويارانش پياده كنيم تا زمينه ساز ظهور او گرديم. يك قشر مهم از اقشار جامعه بانوان هستند كه مى توانند با الگو گرفتن از آرمان هاى بلند مهدوى، جامعه اى مهدوى در حد خود ودر عصر غيبت پياده كنند، واين با برداشت پيام هايى است كه از فرهنگ مهدويت به دست مى آيد، موضوعى كه ما در اين مقاله در حدّ وسع وتوان مان به آن مى پردازيم.

مقدمه

گاهى اين سؤال در ذهن انسان، تداعى مى شود كه آيا بحث از مهدويت وفرهنگ مهدوى، صرفاً جنبة تاريخى دارد؛ يا مى توان مباحث مهدويت را به روز كرده، وجنبة كاربردى به آن داد. بايد اشاره كرد كه مى توان، در عصر پيش از ظهور، پرتويى از جامعة مهدوى را با اجراى درصدى از اهداف ظهور ايجاد كرد؛ چرا كه رسيدن به اهداف عالى ظهور، تنها در هنگام ظهور حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف ممكن است. اين مطلب را با چند مقدمه مى توان اثبات نمود:
۱. زمينه سازى براى ظهور
از آن جا كه غيبت حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از ناحية ما بوده(۱)؛ ما نيز در ظهور او مؤثر خواهيم بود، واين امر تنها با به كار بردن اهداف حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف - گرچه در سطح محدود - تحقق خواهد يافت. بنابراين در روايتى از پيامبر صل الله عليه وآله وسلم آمده است: (قومى از مشرق زمين، خروج مى كنند كه زمينه ساز سلطنت وحكومت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف خواهند بود)(۲). اين آماده سازى مى تواند در زمينة فرهنگ وعقلانيت مردم باشد، كه در صورت بالا رفتن سطح آن، زمينه براى ظهور حضرت، فراهم خواهد شد. از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرمود: (چون قائم ما، قيام كند؛ دستش را بر سر بندگان مى گذارد وعقول آنها را متمركز ساخته واخلاق را به كمال مى رساند)(۳). از اين حديث استفاده مى شود كه كار حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، تكميل نقص عقول واخلاق مردم است تا از معارف الهى بهره مند شوند. در نتيجه اين مردم هستند كه با تلاش خود وبالا بردن سطح علم، اخلاق وفرهنگ جامعه مى توانند زمينه ساز ظهور كلى حضرت شوند تا به واسطة آن به كمال عقلانى نهايى برسند.
۲. الگوگيرى از حكومت مهدوى
امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، رهبر والگوى كامل براى شيعيان است ولذا مردو زن وظيفه دارند تا در حد امكان، از اهداف بلند آن حضرت بهره برده وخود را به او نزديك نمايند. بنابراين ما مى توانيم با سرمشق قرار دادن اهداف عالى آن بزرگوار، جامعه اى مهدوى ـ هر چند محدود ـ ايجاد نماييم.
۳. منتظران مصلح، خود صالح اند.
كسانى كه در انتظار مصلح جهانى به سر مى برند، خود بايد صالح باشند واين با پياده كردن اهداف قيام حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف در جامعه ـ هر چند در سطح محدود ـ ميسر مى شود.
وجود زنان در ميان اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف
در رابطه با اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كه راجع به زنان است، دو روايت وجود دارد كه در يكى از آنها اشاره به وجود سيزده زن در بين اصحاب حضرت دارد ودر ديگرى پنجاه زن. ممكن است كه جمع بين دو دسته، اين گونه باشد كه مجموع اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از زنان، پنجاه نفر است كه سيزده نفر آنها، كسانى هستند كه رجعت كرده واز قبر، سر بر مى آورند ودر حكومت حضرت، سهيم خواهند بود.
۱. مفضل بن عمر مى گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: (همراه قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف سيزده زن وجود دارد. عرض كردم، از آنها در چه كارى بهره مى گيرد؟ فرمود: آنان مجروحان را مداوا كرده واز آنها پرستارى مى كنند؛ همان گونه كه زنان همراه رسول خدا صل الله عليه وآله وسلم، چنين مى كردند. عرض كردم: نام آنها را براى من بگو! حضرت فرمود: قنواء دختر رُشَيد، ام ايمن، حبابه والبيه، سميه مادر عمار بن ياسر، زبيده، ام خالد احمسيه، ام سعيد حنفيه، وصبانه ما شطه وام خالد جهنيه)(۴).
۲. جابر بن يزيد جعفى از امام باقر عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: (به خدا سوگند! سيصد وبيشتر از ده نفر مى آيند كه در ميان آنها، پنجاه نفر زن وجود دارد. آنان در مكه بدون وقت مقرر، اجتماع مى كنند؛ دسته هايى همانند ابرهاى پاييز، بعضى پشت سر بعضى ديگر. واين همان آيه اى است كه خداوند فرمود: هر كجا باشيد خداوند تمام شما را خواهد آورد؛ زيرا او بر هر چيزى قادر است).(۵)
اگر چه اين روايت را عياشى، مرسلا نقل كرده است، ولى نعمانى وديگران، آن را با چند طريق كه برخى از آنها صحيح است نقل كرده اند(۶).
پيام هاى مهدوى
از آن جا كه امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، امام، رهبر وولى هر زن ومرد مسلمان شيعى است؛ لذا عصر ظهور حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف ورفتار آن حضرت عجل الله تعالى فرجه الشريف مى تواند، الگودهى براى زنان نيز باشد وآنان نيز مى توانند با اجراى آن اهداف، جامعه اى مهدوى را در اين عصر ـ كه عصر غيبت است ـ پياده نمايند. اينك به برخى از اين پيام ها كه از روايات استفاده مى شود اشاره مى كنيم:
۱. شركت در مسائل اجتماعى
هر گاه جامعه به حدى رسيد كه زنان ومردان به تكامل عقلانى واخلاقى رسيدند؛ زنان نيز مى توانند در مسائل سياسى واجتماعى جامعه با حفظ شئونات اسلامى شركت كنند وهمانند مردها سهمى را ايفا نمايند. اين معنا با جمع بين دو دسته روايات، به دست مى آيد:
الف: رواياتى كه دلالت بر تكامل عقلانى واخلاقى انسان ها در عصر ظهور دارد(۷).
ب: رواياتى كه دلالت بر وجود زنان در بين ۳۱۳ نفر اصحاب حضرت دارد(۸).
۲. مشاركت در انسجام اسلامى
يكى از اهداف حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف ايجاد وفاق وانسجام اسلامى است. لذا در دعاى ندبه مى خوانيم: (كجاست آن كسى كه گفتار را بر تقوا جمع مى كند).(۹) زنان جامعة اسلامى نيز با الگو گرفتن از امام خود در حدّ توان خود مى توانند در اين هدف مهم در عصر غيبت سهيم باشند.
۳. احياى سنت هاى فراموش شده
زنان نيز مى توانند، سنت هاى فراموش شده را احيا كنند؛ همان گونه كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف مى خوانيم: (... او دستورات فراموش شدة قرآن وسنت را احيا مى كند).(۱۰)
۴. تعليم قرآن
زنان نيز مى توانند همانند حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف معلم قرآن باشند؛ همان كه دربارة حضرت آمده است: (... آن گونه كه قرآن نازل شده، به مردم مى آموزد...).(۱۱)
۵. تربيت افراد
يكى از كارهايى كه امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد از ظهور، انجام مى دهد، تكميل اخلاقيات مردم است. بنابراين در روايتى كه از امام باقر عليه السلام نقل شده است مى خوانيم: (خداوند متعال، به واسطة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف اخلاق مردم را كامل مى كند).(۱۲)
زنان نيز مى توانند فرزندان خود ونيز خود را، با تعليمات اخلاقى تربيت كرده وآنان را به كمال برسانند.
۶. تلاش در جهت رفع گرفتارى هاى مردم
يكى از اسامى حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف (غوث) است. در حديثى مى خوانيم: (مهدى در ميان امت من، خروج مى كند وخداوند او را به فرياد مردم مى رساند).(۱۳) زنان نيز مى توانند با اقتدا به الگوى خود، حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف فرياد رس گرفتاران، در حد امكان باشند.
۷. اصلاح جامعه
زنان نيز مى توانند با الگوگيرى از حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف در حد وسع خود، در اصلاح جامعه كوشا باشند؛ همان طور كه درباره حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف آمده است: (خداوند متعال، به واسطة او هر آن چه قبل از او فساد بوده، اصلاح خواهد كرد).(۱۴)
۸. اهل عمل بودن
زنان براى تربيت اولاد وافراد جامعه بايد خود اهل عمل باشند، وتنها به خير وتقوا اشاره نمايند؛ همان گونه كه سيرة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف در دعوت به حق، اين گونه است. لذا از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: (... او به تقوا اشاره كرده وخود عمل به هدايت مى كند...).(۱۵)
۹. ايجاد عشق، در عبادت افراد
زنان بايد همانند حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف اولاد وافراد جامعه را عاشق عبادت كرده وكارى كنند كه افراد تحت تربيت آنها عبادت را دوست دارند. از پيامبر صل الله عليه وآله وسلم نقل شده است كه فرموند: (... حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف دل هاى بندگان را، عاشق عبادت مى كند...).(۱۶)
۱۰. آزادى مردم از بندگى هواى نفس
زنان بايد سعى كنند تا افراد تحت تربيت خود را از بندگى هواى نفس برهانند؛ همان گونه كه در مورد حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف مى خوانيم: (... خداوند به واسطة او، ذلت بردگى (هواى نفس) را از گردن هاى شما، بر مى دارد).(۱۷)
۱۱. گسترش عدل
زنان نيز با الگوگيرى از حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف مى توانند در گسترش عدل كوشا باشند؛ چنان كه در روايات آمده است: (آگاه باشيد! به خدا سوگند، به طور حتم، حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف عدالتش را داخل خانه هاى شما خواهد كرد؛ همان گونه كه گرما وسرما داخل خانه هاى شما خواهد شد).(۱۸)
۱۲. برپايى نماز
زنان بايد در حد توانايى خود، در برپايى نماز كوشا باشند؛ همان طور كه از اهداف حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، برپايى نماز است. از زيدبن على، نقل شده است: (هنگامى كه قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، قيام كند، مى فرمايد: اى مردم! ما كسانى هستيم كه خداوند در قرآن وعدة آنان را به شما داده است؛ آن جا كه فرمود: كسانى كه اگر ما در روى زمين به آنان امكانات دهيم نماز را به پا، مى دارند...).(۱۹)
۱۳. امر به معروف ونهى از منكر
در روايتى دربارة اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از زنان ومردان آمده است: (آنان، امر به معروف ونهى از منكر مى كنند).(۲۰) بنابراين اگر زنان جامعة اسلامى مى خواهند در راه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف واصحاب او باشند، بايد اين دو فريضه را احيا نمايند.
۱۴. اهل تلاش بودن
زنان بايد از اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف الگو گرفته واهل كوشش وتلاش باشند؛ همان گونه كه از رسول خدا صل الله عليه وآله وسلم نقل شده است كه دربارة اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمود: (خداوند براى او از دورترين كشورها به تعداد اهل بدر (۳۱۳ نفر) جمع مى كند، كه همگى اهل كوشش وتلاش در راه اطاعت خدا هستند).(۲۱)
۱۵. سعى در گسترش علم
زنان نيز مى توانند در گسترش علم در سطح جامعه در حد امكان، كوشا باشند، همان طور كه از رسول خدا صل الله عليه وآله وسلم نقل شده كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمود: (... خداوند عزوجل، به واسطة او زمين را بعد از تاريكى، پر از نور كرده وپس از ظلم، پر از عدل نموده وپس از جهل، پر از علم خواهد كرد).(۲۲)
۱۶. تواضع وفروتنى نسبت به ديگران
بانوان بايد نسبت به هم نوعان دينى خود، متواضع باشند. همان طور كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: (در برابر مومنان، ذليل ودر مقابل كافران، عزيزند).(۲۳)
۱۷. از تنهايى نهراسيدن
هر گاه انسان، حق را يافت؛ گرچه پيروان آن كم است، نبايد از تنهايى يا كمى افراد، به خود ترس راه دهد. دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف مى خوانيم: (حق با ماست، هر كس از ما كناره گيرد ما را به وحشت نمى اندازد).(۲۴)
۱۸. همكارى با مصلحان
امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف گرچه به تنهايى مى تواند جهان را اداره كند، ولى اهداف عالى خود را با همكارى با مصلح بزرگ، حضرت مسيح، دنبال مى كند. بنابراين در حديثى از رسول خدا صل الله عليه وآله وسلم آمده است: (... عيسى بن مريم، فرود مى آيد وپشت سر او نماز مى گذارد...).(۲۵) واين عملكرد بسيار آموزنده اى است كه بانوان ما نيز مى توانند از آن درس گرفته ودر اين جهت به حضرت، اقتدا كنند.
۱۹. صله رحم
دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از امام على عليه السلام نقل شده كه از همه بيشتر صله رحم مى كند؛ آن جا كه فرمود: (او از همه بيشتر صله رحم خواهد كرد).(۲۶) زن مسلمان نيز با الگوگيرى از حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف بايد اين سنت مهدوى، بلكه سنت همة امامان وانبيا را احيا كند.
۲۰. اهل شب زنده دارى
دربارة اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از امام صادق عليه السلام نقل شده كه اهل شب زنده دارى هستند: (آنان مردانى هستند كه شب را نمى خوابند، در نمازشان زمزمه اى چون زنبور دارند، شب ها در حال قيام بر روى پاهاى خود مى ايستند...).(۲۷) از آن جا كه در ميان اصحاب امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف زن نيز وجود دارد، اين صفت شامل آنها نيز مى شود وپيام آن به زن مسلمان آن است كه اگر مى خواهيم در عصر غيبت از ياوران مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف باشيم شب زنده دارى را هرگز فراموش نكنيم.
۲۱. امانت دارى
بانوان شيعه بايد با الگوگيرى از امام خود، امانت دار باشند؛ همان گونه كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف آمده است: (او نگه دار هر چيزى است كه نزد او به امانت گذاشته شده است).(۲۸) زن مسلمان نيز بايد با الگو قرار دادن امامان سعى خود را در شناخت خداوند به كار بسته وخداشناس حقيقى گردد.
۲۲. خداشناس حقيقى
اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كه از آن جمله ۵۰ زن هستند ـ همگى خداشناس واهل توحيدند ـ دربارة آنها از امام على عليه السلام نقل شده است: (... وآنان كسانى هستند كه خداشناس حقيقى بوده واهل توحيد مى باشند).(۲۹)
۲۳. استفاده از روزهاى مهم
بانوان با الگوگيرى از حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كارهاى مهم را در روزهاى مهم انجام دهند؛ همان طور كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف مى خوانيم كه امام باقر عليه السلام فرمود: (گويا قائم را در روز عاشورا، روز شنبه، مشاهده مى كنم كه بين ركن ومقام ايستاده ودر مقابل او كسى ندا مى دهد: براى خدا بيعت كنيد. در آن هنگام است كه خداوند زمين را پر از عدل مى كند؛ همان گونه كه پر از ظلم وجور شده باشد).(۳۰)
۲۴. اخلاص در عمل
بانوان شيعى وپيروان حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف بايد اهل اخلاص در عمل باشند؛ همان گونه كه در بارة اصحاب حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از امام جواد عليه السلام نقل شده كه فرمودند: (... چون براى حضرت، اين تعداد از مخلصين فراهم شود؛ خداوند امر او را ظاهر خواهد نمود...).(۳۱)
۲۵. نترسيدن از ملامت افراد
بانوان شيعى نبايد از ملامت افراد ملامت گر، بهراسند. آنها بايد در راه حقى كه تشخيص داده اند، ثابت قدم باشند؛ همان گونه كه دربارة امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف آمده است كه فرمود: (... در راه خدا از ملامت هيچ ملامت كننده اى نمى هراسد).(۳۲)
۲۶. توجيه قبل از اقدام عملى
از امام باقر عليه السلام نقل شده كه فرمود: (يقول القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف لأصحابه: يا قوم! انّ اهل مكة لايريدوننى، ولكنّى مُرْسل اليهم لأحتجّ عليهم بما ينبغى لمثلى ان يحتجّ عليهم. فيدعو رجلاً من اصحابه فيقول له: امض الى اهل مكة فقل: يا اهل مكة! انا رسول فلان اليكم...)؛(۳۳) (قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف به اصحاب خود مى گويد: اى قوم! همانا اهل مكه مرا نمى خواهند، ولى من كسى را به سوى آنان مى فرستم تا بر آنها آن گونه كه سزاوار من است احتجاج نمايد. لذا يكى از اصحابش را مى خواهد وبه او مى گويد: به سوى اهل مكه برو وبگو: اى اهل مكه! من فرستادة فلان (حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف) به سوى شمايم...).
وظيفة زنان جامعه ى اسلامى نيز آن است كه هنگام تربيت فرزندان خود يا ديگران، ابتدا آنها را توجيه كنند ودر صورتى كه توجيه آنان جواب نداد با ملاحظة مراحل دست به اقدام عملى بزنند.
۲۷. مقابله با انحرافات
از امام على عليه السلام نقل شده كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمود: (در آخر زمان او خروج مى كند وانحرافاتى كه در حق پديد آمده اصلاح خواهد كرد...)(۳۴).
زنان نيز در جامعة اسلامى بايد به مولاى خود اقتدا كرده ودر حدّ توان خود در راستاى اين هدف گرچه در سطحى محدود كوشا باشند تا زمينه ساز ظهور گردند.
۲۸. هتك حرمت افراد ممنوع
از امام على عليه السلام نقل شده كه از جمله امورى كه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف بر آن با اصحاب خود كه از آن جمله بانوان هستند پيمان مى بندد هتك حرمت نكردن افراد است، آن جا كه مى فرمايد: (آنان بر اصولى با حضرت بيعت مى كنند كه از آن جمله اين است كه هتك حرمت فرد آبرومندى را نكنند وكسى را سبّ ودشنام ندهند وبه منزلى هجوم نياورند وكسى را به جز به حقّ نزنند...).(۳۵)
بانوان نيز بايد مواظب رفتار وگفتار خود بوده وهتك حرمت شخص آبرومندى را ننمايند وبى جهت به كسى ناسزا نگويند و....
۲۹. نخوردن مال يتيم
از امام على عليه السلام نقل شده كه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از جمله پيمان هايى را كه با كارگزارانش از جمله بانوان براى بيعت مى بندد نخوردن مال يتيم است، آن جا كه مى فرمايد: (... من با شما هستم در صورتى كه مال يتيم را (بى جهت) نخوريد...).(۳۶)
اين وظيفه نيز مى تواند براى ياوران حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف وپيروان او آموزندگى داشته وبا پيروى از آن از اصحاب آن حضرت عجل الله تعالى فرجه الشريف در عصر غيبت باشند.
۳۰. گواهى با علم
از امام على عليه السلام نقل شده كه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از جمله پيمان هايى را كه با كارگزارانش از جمله بانوان براى بيعت مى بندد گواهى ندادن بدون علم است، آن جا كه مى فرمايد: (من با شما هستم در صورتى كه ... بر چيزهايى كه به آن علم نداريد گواهى ندهيد...).(۳۷)
همه از آن جمله بانوان اسلامى وظيفه دارند تا چيزى را كه ندانسته واز آن اطلاعى ندارند گواهى ندهند.
۳۱. دشنام دادن ممنوع
از امام على عليه السلام نقل شده كه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف از جمله پيمان هايى را كه با كارگزارانش از جمله بانوان براى بيعت مى بندد دشمنان ندادن به مردم است، آن جا كه مى فرمايد: (من با شما هستم در صورتى كه... كسى را دشنام ندهيد...).(۳۸)
بانوان مهدوى بايد با الگو گرفتن از حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف مواظب زبان خود بوده وبى جهت كسى را دشنام نداده وناسزا نگويند.
۳۲. اطعام به مساكين
از پيامبر صل الله عليه وآله وسلم نقل شده كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمود: (گويا مهدى با دستان خود به مساكين كره مى دهد).(۳۹)
ونيز نقل شده كه فرمود: (نشانة مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، آن است كه او بر كارگزاران خود سخت گرفته وبا مال خود جود خواهد كرد وبه مساكين رحم خواهد نمود).(۴۰)
بانوان اسلامى نيز مى توانند با الگو گرفتن از سيرة مهدوى در حدّ توان خود به مساكين اطعام داده وحتى به مستمندان با دستان خود غذا دهند تا به جامعة خود رنگ وبوى مهدوى دهند.
۳۳. آبادى معنوى جامعه
از پيامبر صل الله عليه وآله وسلم نقل شده كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمود: (... به قائم از شما زمين خود را به تسبيح وتحليل وتقديس وتكبير وتمجيدم آباد خواهم كرد...).(۴۱)
از دامن زن است كه مرد به معراج مى رود. زنان جامعه مى توانند با تربيت معنوى فرزندان واعضاى خانوادة خود در تشكيل جامعه اى معنوى در حدّ ومحدوديت خود سهيم باشند، گرچه حدّ كامل آن اختصاص به عصر ظهور دارد.
۳۴. شركت نهضت سوادآموزى
از پيامبر صل الله عليه وآله وسلم نقل شده كه دربارة عصر غيبت فرمود: (زود است كه فتنه هايى پيدا شود به حدّى كه انسان صبح هنگام مؤمن است ولى عصر هنگام كافر مى شود مگر كسى كه خداوند او را با علم زنده كرده است).(۴۲)
زنان جامعه نيز مى توانند در راستاى زنده كردن جامعه از راه سوادآموزى وفراگيرى دانش ومعرفت، سهم بسزايى داشته باشند.
۳۵. خلف وعده ممنوع
از پيامبر اكرم صل الله عليه وآله وسلم نقل شده كه دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمود: (... اگر از دنيا تنها يك روز باقى مانده باشد خداوند آن روز را طولانى مى كند تا مردى از اهل بيتم مالك زمين گشته وكارهاى مهم به دست او انجام گردد. او اسلام را ظاهر كرده وخلف وعده نمى كند...).(۴۳)
بانوان جامعة اسلامى بايد با الگو گرفتن از حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف وآرمان هاى بلند او ودر راستاى زمينه سازى ظهور اهل وفاى به عهد باشند تا از ياران حضرت در عصر ظهور باشند.
۳۶. رفع اختلاف از بين شيعيان
از امام حسين عليه السلام نقل شده كه فرمود: (آن امرى كه انتظارش را مى كشيد تحقق نمى يابد تا اين كه شما از يكديگر بيزارى جسته ودر صورت يك ديگر آب دهان بيندازيد وبر ضد هم ديگر گواهى داده ويك ديگر را لعن كنيد). به حضرت عرض كردم: آيا در آن زمان خيرى نيست؟ امام حسين عليه السلام فرمود: (تمام خير در آن زمان است؛ چرا كه قائم ما قيام كرده وتمام اين امور را دفع خواهد كرد).(۴۴)

نتيجه

انسان ها در سطوح مختلف جامعه مى توانند با الگو گرفتن از سيرة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف وكارگزاران او وعمل كردن به آرمان هاى بلند مهدوى جامعه اى با رنگ وبوى عصر ظهور در حدّ وتوان خود ايجاد نماييم واز آن جا كه زنان وبانوان يكى از اركان مهم واساسى جامعه اند، لذا مى توانند در تحقق اين جامعة مهدوى در عصر غيبت سهم بسزايى داشته باشند.
 

 

 

 

 

پى نوشت ها:

ــــــــــــــــــــــ

(۱) خواجه نصير الدين طوسى رحمه الله عليه مى فرمايد: (وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا)؛ وجود او لطف وتصرف او لطفى ديگر ونبود تصرف از ناحية ماست. (كشف المراد، ص۴۹۰- ۴۹۱)
(۲) (يخرج قوم من المشرق يوطئون للمهدى سلطانه) سنن ابن ماجه، ج۲، ح ۴۰۸۸ و...
(۳) (اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم واكمل به اخلاقهم) بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۳۶، ح۷۱.
(۴) (سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: يكون مع القائم ثلاث عشر إمرأة. قلت: وما يصنع بهن؟ قال: يداوين الجرحى ويقمن على المرضى، كما كنّ مع رسول الله (ص). قلت: فسمهن لى! قال: القنواء بنت رشيد، وام ايمن، وحبابة الوالبية، وسمية ام عمار بن ياسر، وزبيدة، وام خالد الأحمسية، وام سعيد الحنفية، وصبانة الماشطة وام خالد الجهنية) دلائل الامامة، ص۲۵۹ واثبات الهداة، ج۳، ص۵۷۵.
(۵) (يا جابر!... ويجئ والله ثلاثمائةو بضعة عشر رجلا فيهم خمسون امراة، يجتمعون بمكة على غير ميعاد، قَزَعا كقزع الخريف يتبع بعضهم بعضا، وهى الآية التى قال الله: اين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير) تفسير عياشى، ج۱، ص۶۵.
(۶) الاختصاص، ص ۲۵۵؛ الارشاد، ص ۳۵۹؛ غيبت طوسى، ص ۲۶۹؛ اعلام الورى، ص ۴۲۷؛ الخرائج، ج۳، ص۱۱۵۶؛ عقد الدرر، ص۴۹؛ اثبات الهداة، ج۳، ص۵۴۸ وبحار الانوار، ج۵۱، ص۵۶ وج۵۲، ص۲۱۲.
(۷) بحار الانوار، ج۵۲، ص ۳۳۶، ح۷۱.
(۸) تفسير عياشى، ج۱، ص۶۵.
(۹) (اين جامع الكلمة على التقوى) مفاتيح الجنان، دعاى ندبه.
(۱۰) (... ويحيى ميت الكتاب والسنة) نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸.
(۱۱) (... يعلمون الناس القرآن كما انزل...) بحار الانوار، ج۵۲، ص ۳۶۲، ح۱۳۹.
(۱۲) (... واكمل به اخلاقهم) بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۳۶، ح۷۱.
(۱۳) (يخرج المهدى (عج) فى امتى، يبعثه الله غياثا للناس) كشف الغمه، ج۲، ص۴۷۰.
(۱۴) (يصلح الله تعالى به كل ما افسد قبله) البرهان، متقى هندى، ص۱۳۲.
(۱۵) (... يشير بالتقى ويعمل بالهدى...) بحار الانوار، ج۵۲، ص۲۶۹، ح۱۵۸.
(۱۶) (... يملأ قلوب العباد عبادة...) بحار الانوار، ج۵۱، ص۷۴، ح۲۴.
(۱۷) (... به يخرج ذل الرق من اعناقكم) بحار الانوار، ج۵۱، ص۷۵، ح۲۹.
(۱۸) (أما والله! ليدخلن عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والبرد) بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۶۲، ح۱۳۱.
(۱۹) (اذا قام القائم من آل محمد يقول: ايها الناس! نحن الذين وعدكم الله فى كتابه : الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة...) بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۷۳، ح۱۶۶.
(۲۰) (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) منتخب الأثر، ص۵۸۱، ح۴
(۲۱) (يجمع الله له من اقاصى البلاد على عدة اهل بدر، كدّادون، مجدون فى طاعته) بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۱۰
(۲۲) (... يملأ الله عزوجل به الارض نورا بعد ظلمتها وعدلا بعد جورها وعلما بعد جهلها) اكمال الدين، ص۲۶۰.
(۲۳) (اذلة على المومنين، اعزة على الكافرين) نعمانى، غيبت، ص۳۱۶، باب ۲۱، ح۱۲.
(۲۴) (الحق معنا، فلن يوحشنا من قعد عنا) بحار الانوار، ج۵۳، ص۱۷۸، ح۹.
(۲۵) (... فينزل عيسى بن مريم فيصلى خلفه...) فرائد السمطين، ج۲، ص۳۱۲.
(۲۶) (... واوصلكم رحما) نعمانى، غيبت، ص۲۱۲، باب ۱۳، ح۱.
(۲۷) (... رجال لا ينامون الليل، لهم دوى فى صلاتهم كدوى النحل يبيتون قياما على اطرافهم...) بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۰۸.
(۲۸) (الحافظ لما استودع) بحار الانوار، ج۵۲، ص ۲۶۹، ۱۵۸.
(۲۹) (... وهم الذين وحدوا الله حق توحيده...) بشارة الاسلام، ص۲۵۹.
(۳۰) (كانى بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن والمقام ينادى البيعة لله، فيملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا) طوسى، غيبت، ص۴۵۳، ح۴۵۹.
(۳۱) (... فاذا اجتمعت له هذه العدة من اهل الاخلاص اظهر الله امره...) كمال الدين، ج۲، ص۳۷۷.
(۳۲) (... ولايأخذه فى الله لومة لائم) بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۵۴، ح۱۱۴.
(۳۳) بحارالانوار، ج۵۲، ص۳۰۷، باب۲۶، ح۸۱.
(۳۴) (يخرج فى آخرالزمان، يقيم اعوجاج الحق...) بحار الانوار، ج۴۲، ص۲۱۵، ح۱۶.
(۳۵) (يبايعون على الاّ... يهتكوا حريماً محرماً ولايسبّوا مسلماً ولايهجموا منزلاً ولايضربوا احداً الاّ بالحق...) منتخب الأثر، ص۱۸۳، باب۳، ح۵.
(۳۶) (... انا معكم على ان ... لاتأكلوا مال اليتيم...) منتخب الأثر، ص۱۵۴.
(۳۷) (... انا معكم على ان ... لاتشهدوا بغير ماتعلمون...) منتخب الأثر، ص۱۵۴.
(۳۸) (... انا معكم على ان ... لاتشتمون...) منتخب الأثر، ص۱۵۴.
(۳۹) (المهدى كانّما يُلْعِق المساكين الزُّبْد) منتخب الأثر، ص۳۶، عقد الدرر، ص۳۶.
(۴۰) (علامة المهدى: ان يكون شديداً على العمّال، جواداً بالمال، رحيماً بالمساكين) مصنف ابن ابى شيبة، ج۱۵، ص۱۹۹، ح۱۹۴۹۸.
(۴۱) (... وبالقائم منكم أعمر أرض بتسبيحى وتهليلى وتقديسى وتكبيرى وتمجيدى...) بحارالانوار، ج۱۸، ص۳۴۱، ح۴۹، امالى صدوق، ص۵۰۴، مجلس۹۲، ح۴.
(۴۲) ستكون فِتَن؛ صبح الرجل فيها مؤمناً ويمسى كافراً، الاّ من احياه الله بالعلم) المعجم الكبير، طبرانى، ج۸، ص۲۷۸، ح۷۹۱۰.
(۴۳) (... لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من اهل بيتى تجرى الملاحم على يديه، ويظهر الاسلام، لايخلف وعده...) بحارالانوار، ج۵۱، ص۸۳، ح۲۸، عقدالدرر، ص۶۲.
(۴۴) (لايكون الأمر الذى تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم فى وجوه بعض، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضاً.فقلت له: ما فى ذلك الزمان من خير؟ فقال الحسين عليه السلام: الخير كلّه فى ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله) غيبت، نعمانى، ص۲۰۶.

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم