صفحه اصلى » شعر مهدوى » يوسف زهرا
شعر مهدوى

الأشعار يوسف زهرا

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد خسرو نژاد تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۳۷۳ نظرات نظرات: ۰
اى  آنکه بـود مـنزل وما واى تو  چشمم          بـاز  آ  که نـباشد بجز از جاى تو  چشمم
در  راه  تـو بـا ديـده حـسرت  نگرانم          دارد هـمه دم شـوق تـماشاى تو چشمم
اى يـوسف زهرا که سپيدست چو  يعقوب          از  حـسرت ديـدار دلاراى تـو  چشمم
گر قـابـل ديـدار جـمال تـو نـباشد          اى  کاش که افـتد به کف پاى تو  چشمم
نـا  چنـد دهـى وعـده ديدار به  فردا؟          شـد  تـار در انـديشه فرداى تو  چشمم
تـا  کور شـود ديـده بدخواه تو  بگذار          يک لـحظه فـتد بـر قدرعناى تو چشمم
تـا عکس تـو در آيـنه ديـده ام  افـتد          بـازست هـما ره بـه تـمنّاى تو چشمم
هـر  سـو نگران مردمک ديده از  آنست          شـايد که فـتد بـر قد وبالاى تو چشمم
بـاز آ وقـدم نـه سـر ديـده که  شايد          روشـن  شـود از پرتو سيماى تو  چشمم
آنـقدر  کنم گريه به يادت که رود  خواب          هـر  شـب  ز پى ديدن روياى تو  چشمم
چون ديده نرگس که شد از روى تو روشن          دارد هـوس نـرگس شـهلاى تو  چشمم
بگشــوده سـر راه تـو دکّان مـحبّت          وا  مـى  شود وبسته به سوداى تو  چشمم
مـن  (خـسرو) مدّاحم وبا کثرت عصيان          بـاشد بـه جـزاء بر تو وآباى تو  چشمم
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم