شعر مهدوى

الأشعار تهى

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: فريد خروش تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۲۸۶ نظرات نظرات: ۰
تـنها  نـه حجم سفره بى نان مان تهى  است          حـتى غـرور وهـمت وايمان مان تهى است
ديگر  بـراى  بـودن فردا چه مانده  است؟          وقتى  که تخت وبخت وسليمان مان تهى  است
اى  بـيشه!  از چه بـار دگر سبز ميشوى؟          اين  جا که مغز تيشه به دستان مان تهى  است
ايـن  خشت را کجاى زمان کج نهاده  اند؟          آغـازمان  چه بوده که پايان مان تهى  است؟
بـرگرد  اى لـطافت شـرقى! به خانه  مان          هر چند سال هاست که دستان مان تهى است
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم