صفحه اصلى » شعر مهدوى » پيك دعا
شعر مهدوى

الأشعار پيك دعا

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد آزادگان تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۱۵۸ نظرات نظرات: ۰
اى  بـرتر از عـروج مـلك اعـتلاى  تو          بـاشد كـمال نـعمت رحـمان ولاى  تو
آنكس كه ديد روى تو، از غير ديده دوخت          بـيگانه مـى شـود زجـهان آشـناى  تو
عـزم رمـيم را ز سـخن روح مـى  دمد          سـحر بـيان لـعل لـب جـانفزاى  تـو
مـلك  ومـنال  وجـاه چه آيد به كار ما؟          بـى اعـتنا بـه جـاه سـليمان گداى  تو
يـابن الـحسن، ولـى خداوند ذو الجلال!          تـا كـى نـهان بـه پرده غيبت لقاى  تو؟
هـر  روز وهـر شبم دعاخوان، مگر  شود          پيـك دعـاى سـوختگان ره گشـاى  تو
حـزب  خـدا وجُـند خـدايت  ركابدار          فـتح  وظـفر كـتيبه نـقش لـواى  تـو
كـى  مژده  مـى برند به عيسى كه  العجل          سـوى نـماز شـد بـه زمـين مقتداى تو
بـازآ بـبين كـه خـاك وطن لاله زار  شد          ز  خــون گلـرُخان ذبـيح مـناى  تـو
بـنگر حـسينيان زمـان را كـه مى  كنند          ايـثار  جـان  چگونـه به كرب وبلاى  تو
بـازآ  كـه جـان مـا به لب آمد  زانتظار          اى جـان فـداى جـلوه احـمد نـماى تو
بـا  خـون نوشته اند شهيدان به راه  عشق          جان را چه ارزشى است كه گردد فداى  تو؟
(واصـل)  چو  سر برآورد از خاك، باز هم          دارد  سـر سـرودن مـدح وثـناى  تـو
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم