صفحه اصلى » شعر مهدوى » قبول ندارم
شعر مهدوى

الأشعار قبول ندارم

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد مرادى تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۲۵۳ نظرات نظرات: ۰
دارد  هـنوز  يک سـرخون آلـود بـالاى نيزه مرثيه مى  خواند          اى کاش مـردهاى خـدايى را، ايـن نـوحه غـريب  بـترساند
ايکاش  بـاز بـارش دسـتى سـبز، از آسمان ستاره درو مى  کرد          شـايـد دل کپک زده مــا را لـبخند يک سـتاره  بـلرزاند
مـن،  مـومنم  ووارث داغـى سرخ اما چرا من اشک نمى  ريزم          حـتما  خـدا پلچ شـده که مـن را در لابـلاى روضه بخنداند
مـن شـيعه ام ومـنتظر آقـا بـا ايـن هـمه قـبول ندارم که          شـيعه: فـقط هـميشه بگويـد چشم، شيعه : هميشه کله بجنباند
آن روز که شـهيد شـد اسـماعيل از يک کنـار زل زدم آقايان          دسـت شـما وآيـنه خـونى بـود از بخت بد خدا که نمى  داند
دست شما مگر به کجا بند است، به يک خدا ويک سر ويک قرآن          يکروز  مـرد خـاطره مـى آيـد خـورشيد پشت ابر نمى  ماند
يکروز جـمعه پيـش نگاه مـا شـايد درسـت وقـت نماز ظهر          او مــى رسـد که گوش شـماها را حـداقل دو پيچ بپيچانـد
او  مـى  رسـد وديگراز آقـايان يکى نـدارد عرضه اين را  که          از آن طـرف قـيافه بگيـرد يـا، از آن طـرف سبيل  بچرخاند
تـيکو تـيکوى اسـب سفيدى باز از دور هم صدا شده با باران          امـا  هـنوز يکى يک سـرخون آلود بالاى نيزه مرثيه مى  خواند
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم