صفحه اصلى » شعر مهدوى » كوكبه عدل
شعر مهدوى

الأشعار كوكبه عدل

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: صادق سرو تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۳۴۹ نظرات نظرات: ۰
گرچه از اهـل جهان روى نهان ساخته  اى          روشن  از پرتو خود روى جهان ساخته  أى
ديـدن  طلعت تو چشم جهان بين  خواهد          كـه  جهانى بسوى خود نگران ساخته  اى
آنچه پيـداست بـه چشم تو نهانست زما          وآنچه پنـهان بود از ما توعيان ساخته  اى
تو  چو خورشيد پديدى ولى از فرط  ظهور          رخ نـهان از نـظر پير وجوان ساخته  اى
عـالم جم اگر از جنگ تبه گشت چه  باك          كز پى صلح تو جا در دل وجان ساخته اى
هـر  كجا  كوكبه عدل تو پرچم افراشت          عـرصه  مـظلمه  را مهد امان ساخته  اى
هـادى  خلقى ومهدى حق وحجت  عصر          وز  رخ  اهـل جهان روى نهان ساخته اى
بـه ولاى تـو كه فرمان ولايت با  توست          بـنده  درگه خـود پادشـهان ساخته  اى
هـر  كه شد پيرو تو پيروى از ظلم  نكرد          كـه زبـيداد گرش دادسـتان ساخته  اى
صـاحب امـرى واز حكم تو بيرون نبود          آنچه در دايـره كـون ومكان ساخته  اى
تـو بـخود قـائم وقائم بتو عالم كه جهان          قـائم از عـدل كران تا بكران ساخته اى
حـجت بـالغه عـقلى ودر روى  زمـين          پيـرو حكم خود اعصار وزمان ساخته  اى
دولـت حق طلب ار دولت (سرمد)  طلبى          گربـدين  سودا بى سود وزيان ساخته  اى
رتبه رتبه:
  ۱ / ۱.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم