صفحه اصلى » شعر مهدوى » كيمياى نظر
شعر مهدوى

الأشعار كيمياى نظر

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: استاد محمد علی مجاهدی (پروانه) تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۱۸۵ نظرات نظرات: ۰
ز  سـوز عـشق تو چون گرم التهاب  شوم          چو شـمع شـعله كشم آنقدر كه آب شوم
هـزار  چشـمه  نور از تو در دلم جاريست          بـه  كـهكشان روم ورشـك آفتاب  شوم
تـو  اى سـلاله خـورشيد، ذرّه پرور باش          مـباد آن كـه چو زلفت به پيچ وتاب  شوم
مـشام  مـن  ز گل روى خـود معطّر  كن          كـه بـا نـسيم سبك سير هم ركاب  شوم
بـه  شـوق  چشمه وصل تو آمدم،  مپسند          كـه در كـوير غمت خسته از سراب  شوم
كـنون كـه دامنم از اشك شوق  لبريزست          بـيا كـه مـن ز وصـال تو كامياب  شوم
هـزار  شـكوه نـا گفـته در دلم  باقيست          ولـى  چو لـب به سخن آورى مجاب  شوم
مــن  وغـلامى درگاه مـهدى  مـوعود          كـه  بـا شـنيدن نـامش در انقلاب شوم
در آن حـريم كـه نـامحرم سـت مهر منير          كـيم  كـه ذرّه نـاچيز آن جـناب  شوم؟
به گرد شعله چو (پروانه) سوختم اى دوست          بـدين امـيد كـه از عاشقان حساب  شوم
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم