صفحه اصلى » شعر مهدوى » انتظار
شعر مهدوى

الأشعار انتظار

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: نرگس ايمانيان تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۳۲۱ نظرات نظرات: ۰
مـسير  مسيح  بهاران  کجاست          صفاگستر  لاله  زاران  کجاست
رگ وريشه لاله از هم گسست          گل  انديشه سربداران  کجاست
ز سـرگشتى، جان سرگشته  ام          قـرار دل بـى قراران کجاست
سرم  را شده ابر خون سايه  بان          نـشانى  ز الماس باران  کجاست
در  اين دشت دلگير يأس  آفرين          نواى  خوش  آبشاران  کجاست
خـمارى سـيه کرده روى  مرا          فلق ساغر مى گساران  کجاست
زمـين گشـته بـتخانه  بتگران          تـبردار ايـمان تباران کجاست
مـن  وانـتظار وشب بى کسى          خـدايا  دگريار ياران  کجاست
گل نــرگس آفـتابى  جـبين          اميد دل شب شکاران  کجاست
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم