صفحه اصلى » شعر مهدوى » اميد زمين
شعر مهدوى

الأشعار اميد زمين

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: حميد رضا شکارسرى تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۲۳۶ نظرات نظرات: ۰
بـيا  وخـتم کن بـه چشم هايت انتظار  را          بـه بـى صـدا تـبسمى، صدا بزن بهار  را
نـبودن تو کوه را پر از سکوت کرده  است          ودشـت هـاى خـسته از قرون بى شمار  را
به  گوشه چشمى از تو دردها به باد مى روند          بـزن  بـه زخـم عشق آن نگاه شاهکار را
بـيا  که  مـدتى ست از ميانه، نو رسيده ها          بـه  گوشـه رانده اند عاشقانِ کهنه کار  را
تـمام جـمعه هـا، زمـين اميدوار مى شود          که پرکنــى از آفـتاب، آسـمان تـار را
بـريز خـون تـازه عـبور زيـر گام  خود          رگان خـشک جـاده هاى خفته در غبار  را
نشسته در غروب، روى زين اسب خسته اش          نـظاره  مـى کنـد گذشت تند روزگار  را
(رکاب در رکاب تـو، به سمت شعله  تاختن)          بـرآور  آرزوى واپسـين ايـن سـوار را!
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم