منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » [اشخاص] » استاد محمد شجاعی
اشخاص

اشخاص استاد محمد شجاعی

نمایش ها نمایش ها: ۱۱۹۷
استاد محمد شجاعی
کتاب ها آشتی با امام زمان (علیه السلام)
بخش بخش: كتابخانه مهدوى الشخص نویسنده: استاد محمد شجاعی تاريخ تاريخ: ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۶ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۴۹۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى وظایف دوران پیش از ظهور
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 00:52:14 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۸۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى همراه با منتقم
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:09:21 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۲۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى نقش ایرانیان در اسلام ودوران ظهور
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 00:53:58 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۹۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى منتظر واقعی
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:05:00 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۱۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى ظهور حضرت يك امتحان الهی
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:05:10 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۹۱۶ نظرات نظرات: ۱

صوتى انتظار ظهور
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:20:14 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۷۷۷ نظرات نظرات: ۰

صوتى آشتى با امام زمان عليه السلام
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:04:46 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۸۴۸ نظرات نظرات: ۰

صوتى غم نامه امام زمان عليه السلام
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:13:49 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۰۸۰ نظرات نظرات: ۰

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم