منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » [اشخاص] » استاد محمد شجاعی
اشخاص

اشخاص استاد محمد شجاعی

نمایش ها نمایش ها: ۲۴۹۹
استاد محمد شجاعی
کتاب ها حضرت بقیت الله (عجّل الله فرجه)
بخش بخش: كتابخانه مهدوى الشخص نویسنده: استاد محمد شجاعی تاريخ تاريخ: ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۱ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۲۱ نظرات نظرات: ۰

کتاب ها آشتی با امام زمان (علیه السلام)
بخش بخش: كتابخانه مهدوى الشخص نویسنده: استاد محمد شجاعی تاريخ تاريخ: ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۶ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۶۵۰۱ نظرات نظرات: ۰

صوتى وظایف دوران پیش از ظهور
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 00:52:14 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۰۱۹ نظرات نظرات: ۰

صوتى همراه با منتقم
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:09:21 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۸۰۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى نقش ایرانیان در اسلام ودوران ظهور
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 00:53:58 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۹۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى منتظر واقعی
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:05:00 تاريخ تاريخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۸۳۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى ظهور حضرت يك امتحان الهی
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:05:10 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۶۳۰ نظرات نظرات: ۱

صوتى انتظار ظهور
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:20:14 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۵۱۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى آشتى با امام زمان عليه السلام
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:04:46 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۶۵۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى غم نامه امام زمان عليه السلام
بخش بخش: استاد محمد شجاعی الشخص با صداى: استاد محمد شجاعی زمان زمان: 01:13:49 تاريخ تاريخ: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۹۲۶ نظرات نظرات: ۰

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم