صفحه اصلى » مقاله هاى مهدوى » (۱۷۴) جامعه ى آرمانى مهدوى در آينه كلام رضوى
مقاله هاى مهدوى

مقاله ها (۱۷۴) جامعه ى آرمانى مهدوى در آينه كلام رضوى

بخش بخش: مقاله هاى مهدوى الشخص نویسنده: اسماعيل حاجيان تاريخ تاريخ: ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۳۱۵ نظرات نظرات: ۰

جامعه ى آرمانى مهدوى در آينه كلام رضوى

اسماعيل حاجيان

بيا دوباره پاك كن ز جاده ها غبار را * * * به عاشقان نويد ده، رسيدن بهار را
تمام لحظه هاى من، فداى يك نگاه تو * * * بيا وپاك كن ز دل، حديث انتظار را

مدينه فاضله، جامعه آرمانى، حكومت موعود، دهكده ى جهانى، جهان وطنى... واژه هائى است كه با تاريخ تمدن بشرى همرا بوده وآرمان وآرزوى بشر براى تحقّق آن، در طول تاريخ پرفراز ونشيب بوده است.
نظامى جهانى كه بر اساس عدالت، امنيت، برادرى وبرابرى، محبّت، علم وعقلانيت، آزادى واخلاق انسانى، رفاه همگانى وكرامت انسان، فارق از هر مرز جغرافيائى يا نژادى ويا ... پايه ريزى شود.
چنين جامعه اى در بينش تشيع (مانند همه اديان الهى) در آينده با اراده ى خداوند وآمادگى جامعه جهانى تحقّق خواهد يافت. وقرنها است كه انسانهاى مستضعف تاريخ در انتظار امامت ووراثتى هستند كه خداوند به آنها وعده داده است (مضمون آيه۵ سوره قصص)
در معارف والاى رضوى، يكى از مسائل مورد توجّه، آماده سازى مردم وآگاهى دادن به آنها در راستاى جامعه آرمانى مهدوى است.
در اين نوشتار مجمل به مناسبت ميلاد امام على بن موسى الرّضا (ع)  تنها به بخش كوتاهى از سخنان حضرت، كه در متن دعاى آن امام (ع) درباره امام زمان (عج) براى روز جمعه در كتاب مفاتيح الجنان ذكر شده، اشاره مى شود.
محتواى اين دعا به چند مسئله مهم پرداخته است:
۱- خصوصيات وصفات رهبر وامام جامعه آرمانى مهدوى
امام رضا(ع) در اين دعا، به همان شكل دعا ودرخواست از خداوند، مشخصات وصفات ويژه امام مهدى (عج) را به زيبائى ترسيم مى فرمايد:
امام ورهبر جامعه آرمانى:
- ولى خدا -  خليفه از جانب او، وحجّت الهى بر مردم است.
- زبان گوياى از جانب خداوند، سخنگوى بر اساس حكمتهاى الهى وبرمبناى الهامات غيبى.
- چشم بيناى هستى به اذن خدا، وشاهد حاضر وناظر بر وقايع تاريخ انسان به فرمان خداوند
- مجاهد وتلاشگر بزرگ، در پناه خداوند وعبد صالح او
- برگزيده شده از جانب خداوند، خالص شده براى خدا به جهت دريافت امور غيبى از جانب او
- معصوم از گناهان، منزّه از زشتيها وپليديها، سلامت از هر ناپاكى، نه مرتكب گناهى شده، نه گناه كبيره اى انجام داده، ونه به خلاف فرمان الهى عمل نموده است.
- اطاعت خدا را ضايع نكرده، هتك حرمتى ننموده، امر واجبى را تبديل نكرده، وشريعت ودين را تغيير نداده است.
- انسان هدايتگرِ هدايت شده، پاك وبا تقوى، ومورد رضاى حق.
اينها وبسيارى از خصلتهاى نيكوى ديگر خصوصيات ممتاز رهبرى در جامعه آرمانى مهدوى است. وبا اين بيان، شايسته ترين امام وحاكم آن جامعه كسى خواهد بود كه هيچ شائبه ظلم وستم وفساد وجهالت و... در او نباشد، واز آن همه ستم وبيدادى كه حاكمان تاريخ به نام عدالت وحقوق انسان وآزادى و... انجام داده اند مبرّا باشد.
۲- ضمانتهاى الهى ويارى خداوند از امام ورهبر جامعه آرمانى مهدوى
- پناه دادن خداوند به او از شرّ همه مخلوقات وحفظ وحراست از او از بلاهاى گوناگون در طول قرون واعصار.
- قرار گرفتن حضرت تحت صيانت امانت ووديعه الهى ودر جوار قرب خداوند، وقرار او در كنف حمايت حق وعزّت وشرف الهى.
- يارى شدن امام با: قدرت لايزال الهى، با سربازن غيبى وپيروز خداوند، همراهى فرشتگان، با ايجاد رعب در دل دشمنان، تقويت وتأييد ياران خاصّ حضرت. ودر يك كلام، پوشاندن خداوند زره محكم خويش را بر او.
- هلاكت دشمنان جامعه ودشمنان امام(عج)، ونابودى حيلت گران با تأييد الهى
- طول عمر امام براى تحقّق آرمانهاى الهى در جامعه آرمانى
۳- صفات ومختصّات كارگزاران جامعه آرمانى مهدوى:
- اهل وفرزندان وذرّيه وامّت ورعيتى كه محبوب وموجب روشنائى چشم رهبرند.
- انسانهائى كه با اين خصوصيات از تمام نقاط عالم در اطراف او جمع مى شوند:
- در اطاعت از او قوى وثابت قدم، ودر متابعت از او رهين متّتش. در گروه وحزب او بر پايه فرمانش ودر سايه رهبرى او صبور وبردبار.
- كسانى كه با قاطعيت حكم او را اجرا مى كند، وبا قدرتى كه از ارتباط با او دارند بر هر باطلى غلبه پيدا مى كنند.
- خالصانه وبدون شك وشبهه ورياء براى رضاى او ورضاى خداى او عمل مى كنند. وازكسالت وسستى در راه خدمت به امام ورهبرشان بيزارند.
- هم پيمان با او در راه خدمتگزارى، وبه دست او مسير هدايت الهى، وراه اعتدال قرار مى گيرند.
۴- خصوصيات دشمنان جامعه آرمانى مهدوى
- دشمنان امام زمان (عج) ودشمنان آن جامعه زيباى مهدوى عبارتند از:
- مكركنندگان وفريب دهندگان مردم به نامهاى مختلف وايده هاى گوناگون
- جبّاران وستمگران كافر، واركان وپايه هاى كفر جهانى
- نابود كنندگان سنّتهاى الهى وتقويت كنندگان جبهه باطل حتّى در لباس دين
- ملحدان وكافران ضدّ دين، ومستكبران جهانى
- بدعت گزاران وضايع كنندگان دين الهى
۵- امتيازات ومختصات واصول وپايه هاى جامعه آرمانى مهدوى
- نابودى ظلم وستم وبيداد در جهان وبر پا شدن عدالت جهانى.
- از بين رفتن تفرقه وپريشانى ونا امنى ملّتها، وايجاد رفاه وآسايش
- يارى شدن ياران پاك نهاد وخوار شدن دشمنان، وپاك شدن زمين از لوث وجود ظالمان وستمگران.
- عزّت مؤمنان، زنده شدن سنّتهاى رسولان الهى، ونو شدن آنچه از تعليمات ومعارف آنها مندرس وكهنه شده است.
- گسترش علم وعقلانيت، تجديد حيات آنچه از دين محو شده واز احكام الهى تغيير كرده، ورشد مردم در آئينى كه در آن كژى وانحراف وبدعت نباشد.
- نورانى شدن زمين در برابر تاريكيهاى ستم، خاموش شدن آتش كفر ونفاق، گشوده شدن گره هاى ناگشوده حق وروشن شدن حقايقى از عدل كه مغفول مانده، ودر يك كلام جامعه اى بر اساس بندگى خدا، وآزادگى بشر از قيد عبوديت غير خدا.
۶- خصلتهاى جانشينان امام(عج) در جامعه آرمانى مهدوى
- جانشينان حضرت كه مى توانند آن جامعه آرمانى را تا قيامت حفظ وحراست كنند:
- معادن كلمات الهى وخزانه داران علم او (تاييد شده از الهامات الهى)
- اركان توحيد وپايه هاى دين خداوند وواليان از جانب او
- خالصان وبرگزيدگان از بين انسانها وبرگزيدگان اولاد معصومين(عج)
- دوستان خداوند واز عقاب ونسل دوستان خداوند
اَللّهُمَّ إنّا نَرغبُ إليك فى دولَة كريمة، اللّهُمَّ عَجِّل لِوليك الفَرَج

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم