صفحه اصلى » مهدی در قرآن » ﴿حم * عسق﴾ (الشوری: ۱ - ۲)
مهدی در قرآن

مقاله ها ﴿حم * عسق﴾ (الشوری: ۱ - ۲)

بخش بخش: مهدی در قرآن تاريخ تاريخ: ۹ / ۷ / ۱۳۹۷ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۶۰۹ نظرات نظرات: ۰

قوله تعالی:

﴿حم * عسق﴾ (الشوری: ۱ - ۲)

متن روایت (۱):
علی بن إبراهیم: قال: حدثنا أحمد بن علی وأحمد بن إدریس قالا: حدثنا محمد بن أحمد العلوی، عن العمرکی، عن محمد بن جمهور قال: حدثنا سلیمان بن سماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن یحیی بن میسرة (مسیرة) الخثعمی، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول: (حم عسق) عدد سنی القائم (علیه السلام)، وق (قاف) جبل محیط بالدنیا من زمردٍ اخضر فخضرة السماء من ذلک الجبل، وعلم کل شیء فی عسق(۱).
ترجمه روایت (۱):
علیّ بن ابراهیم گوید: حدیثمان دادند احمد بن علی واحمد بن ادریس، گفتند: حدیثمان داد محمّد بن احمد علوی، از عمرکی، از محمّد بن جمهور، گفت: حدیثمان آورد سلیمان بن سماعه، از عبد الله بن القاسم، از یحیی بن میسره ی خثعمی، از حضرت ابو جعفر امام باقر (علیه السلام). راوی گوید: شنیدم آن حضرت میفرمود:
(حا میم عین سین قاف) شمار سالیان حضرت قائم (علیه السلام) است وقاف کوهی است از زمرّد سبز که بر دنیا احاطه دارد وسبزی آسمان از آن کوه است وعلم همه چیز در (عین سین قاف) است.
متن روایت (۲):
محمد بن العباس: بحذف الإسناد: یرفعه الی محمد بن جمهور عن السکونی عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال (حم) حتم، و(عین) عذاب و(سین) سنون کسنین یوسف، و(قاف) قذف (وخسف) ومسخ یکون فی آخر الزمان بالسفیانی واصحابه وناس من کلب ثلاثون ألف یخرجون معه وذلک حین یخرج القائم (علیه السلام) بمکة وهو مهدی هذه الأمة(۲).
ترجمه روایت (۲):
محمّد بن العبّاس: به حذف سند به طور مرفوع از محمّد بن جمهور از سکونی از حضرت ابو جعفر امام باقر (علیه السلام) روایت آورده است که فرمود:
(حا میم) حتم و(عین) عذاب و(سین) قحطسالی است همچون قحطسالی زمان یوسف (علیه السلام)، و(قاف) سنگباران [وفرو رفتنی در زمین] ومسخ شدنی است که در آخر الزّمان برای سفیانی ویاران او ومردمانی از قبیله ی کلب- سی هزار [هزار] تن که با وی خروج میکنند- خواهد بود وآن هنگامی است که حضرت قائم (علیه السلام) در مکّه قیام میکند واوست مهدی این امت).

پاورقی:

-----------------

(۱) تفسیر قمی: ج۳ ص ۲۶۷.
(۲) تأویل آیات ظاهرة فی عترة طاهرة - مخطوط.

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم