صفحه اصلى » مقاله هاى مهدوى » (۹۴) امام مهدى عليه السلام در خطبه غدير
مقاله هاى مهدوى

مقاله ها (۹۴) امام مهدى عليه السلام در خطبه غدير

بخش بخش: مقاله هاى مهدوى الشخص نویسنده: محمد باقر انصاريان تاريخ تاريخ: ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۵۸ نظرات نظرات: ۰

امام مهدى عليه السلام در خطبه غدير

در خطبه ى غدير (سخنرانى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم در معرفى امام على عليه السلام) به حضرت بقية الله الأعظم، توجه خاصى شده است.
خبر دادن از مهدى موعود براى آن مردمى كه قبول ولايت امير المؤمنين عليه السلام برايشان سنگين بود، بيانگر آينده نگرى اسلام وبرنامة بلندمدت دين الهى براى...
مسلمين است. اگرچه برخى با آنكه آن روز با على بن ابى طالب عليه السلام بيعت كردند؛ پيمان شكسنتد . ولى حقايق در طول زمان براى نسل ها روشن گشت، واز  آنجا كه كارها به دست خداوند است، روزى امر اهل بيت عليهم السلام ظاهر خواهد شد. آن روز، جهان به دست جانشينان واقعى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم سپرده مى شود وانتقام آنچه در طول قرنها بر ايشان رفته است، گرفته خواهد شد.
لازم به ذكر است كه اعلام اين مطالب در غدير، يك پيشگويى واِخبار از غيب نيز به شمار مى آيد.
در خطبه ى غدير، ۲۵ جمله دربارة حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف آمده است كه آنها را تحت ۶ عنوان مى توان خلاصه كرد:
الف: بشارت به آمدن او: پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در اين باره مى فرمايد: (او كسى است كه همة پيشينيان به آمدن وبشارت داده اند).
ب: خاتميت او: يعنى امامت در امامان تعيين شده، اتصال دارد ومنقطع نمي­گردد تا زمانى كه به دست خاتم وآخرين آنان كه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف است، برسد.
ج: مقام ومنزلت او: در اين باره دو جهت ذكر شده است:
۱. فضائل ومناقب او:
- و(انتخاب شدة خداوند) و(هدايت يافته) و(كمك شده) است.
- نور از جانب خداوند در وقرار داده شده ونورى نيست مگر با او، وحقى نيست جز با او.
۲. مقام وشأن اجتماعى او:
- وولى خدا در زمين وحكم كننده ى خدا در ميان خلق است.
- كارها به وسپرده شده واو امين خداوند بر سِرّ وآشكار الهى است.
- ويارى كننده ى دين خدا است.
- وهر صاحب فضلى را به قدر فضلش وهر صاحب جهلى را به قدر جهلش نشانه مى دهد.
د: علم او: اين مسأله را نيز از دو بعد مى توان در خطبه ى غدير به دست آورد:
۱. ووارث هر علمى است وعلمش به همه چيز احاطه دارد.
۲. علم وبه درياى عميق علم الهى اتصال دارد.
هـ : قيام او: در دو مورد از خطبة غدير، كلمة (القائم المهدى) بكار رفته وبعد از آن به قدرت مطلقه وتمام عيار حضرت بقية الله الأعظم ـ ارواحنا فداه ـ اشاره شده كه از جانب الهى به وعطا گرديده است وهيچ قدرتى طاقت برابرى با ورا ندارد.
اين موضوع از سه جنبه مطرح شده است:
۱. كسى بر وغالب يا عليه وكمك نمى شود واو همه ى قلعه هاى محكم را فتح مى كند.
۲. وبر همه ى اديان وبر همه ى گروه هاى شرك غالب مى شود وآنان را هدايت مى كند ويا (متعصبان را) نابود مي­كند.
۳. خداوند همة آبادى ها وشهرهاى جهان را تحت تصرف حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف در مى آورد.
و: انتقام او: در قسمتى از خطبة غدير به اين مسأله تصريح شده است كه اگر چه حق اهل بيت عليهم السلام وشيعيانشان در طول تاريخ توسط ظالمين پايمال شده است، ولى منتقمى خواهد آمد وگذشته از عذاب اُخروى، در همين جهان دل دوستان را با گرفتن انتقام از دشمنان، مسرور خواهد كرد. اين نكته در قالب سه جمله آمده است:
۱. وحق خداوند وهر حق را كه به اهل بيت عليهم السلام مرتبط شود، خواهد گرفت.
۲. وانتقام هر خون به ناحق ريخته ى اولياء خدا را خواهد گرفت.
۳. واز تمام ظالمان عالم، انتقام خواهد گرفت.
در بخش ششم خطبه نيز سه موضوع ذكر شده است:
۱. نورانيت ونسل نورانى حضرت: آنجا كه مى فرمايد: (نور از طرف خداوند در من، وسپس در على عليه السلام ونسل وتا مهدى قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف قرار داده شده است).
۲. گرفتن حقوق اهل بيت به دست حضرت، آنجا كه مى فرمايد: (مهدى، حق خداوند وهر حقّى را كه براى ماست خواهد گرفت).
۳. اختيار مطلق زمين به دست حضرت، آنجا كه مى فرمايد: (هيچ سرزمين آبادى نيست مگر آنكه خداوند تا روز قيامت اهل آن را به خاطر تكذيبشان هلاك مى كند، وآن را در اختيار حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف قرار مى دهد).
در بخش هشتم خطبه سه موضوع ديگر ذكر شده است:
۱. خاتميت آن حضرت، آنجا كه مى فرمايد: (خاتم امامان مهدى قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ، از ما است).
۲. غلبة وبر همة اديان، آنجا كه مى فرمايد: (اوست غالب بر أديان، منتقم از ظالمين فاتح قلعه ها، غالب بر مشركين، منتقم خونهاى به ناحق ريخته، كمك كنندة دين خدا، سرچشمه گرفته از دريايى عميق، نشانه دهنده به افراد در حد خودشان، وارث علوم محكم كنندة آيات الهى).
۳. بشارت به او، آنجا كه مى فرمايد: (اوست كه كارها به دست وسپرده شده وگذشتگان به وبشارت داده اند، واو ست حجت باقى خداوند، ووليِّ ودر زمين وامانتدار وبر سرّ وآشكار).

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم