صفحه اصلى » مهدی در قرآن » ﴿ولَقَدْ آتَیناک سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ﴾ (الحجر: ۸۷)
مهدی در قرآن

مقاله ها ﴿ولَقَدْ آتَیناک سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ﴾ (الحجر: ۸۷)

بخش بخش: مهدی در قرآن تاريخ تاريخ: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۴۳۷ نظرات نظرات: ۰

قوله تعالی:

﴿ولَقَدْ آتَیناک سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ﴾ (الحجر: ۸۷)

ترجمه آیه:

([ای پیامبر] وما هفت آیت مثانی وقرآن عظیم را بر تو فرستادیم).

متن روایت (۱):
العیاشی: بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن، عن من رفعه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله: ﴿ولَقَدْ آتَیناک سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ﴾، قال: إن ظاهرها الحمد، وباطنها ولد الولد، والسابع منها القائم (علیه السلام)(۱).
ترجمه روایت (۱):
عیّاشی به سند خود: از یونس بن عبد الرّحمان، از کسی که یاد میکند بهطور مرفوع آورده است که گفت: از حضرت ابو عبد الله امام صادق (علیه السلام) درباره ی قول خداوند: ([ای پیامبر] وما هفت آیت مثانی وقرآن عظیم را بر تو فرستادهایم) پرسیدم.
فرمود: «ظاهر آن سوره ی حمد است وباطن آن فرزند فرزند وهفتمین آنها حضرت قائم (علیه السلام) است».
متن روایت (۲):
عنه: بإسناده عن القاسم بن عروة، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول الله (عزَّ وجلَّ): ﴿ولَقَدْ آتَیناک سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ﴾ قال: سبعة من الأئمة (أئمة) والقائم (علیه السلام)(۲).
ترجمه روایت (۲):
واز اوست: به سند خود از قاسم بن عروة، از حضرت ابو جعفر باقر (علیه السلام) که درباره ی قول خدای (عزَّ وجلَّ): (ای پیامبر) وما هفت آیت مثانی وقرآن عظیم را بر تو فرستادیم) فرمود: هفت تن از امامان و(امام) قائم (علیه السلام).
متن روایت (۳):
وعنه: بإسناده قال حسّان العابد (العامری): سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله: ﴿ولَقَدْ آتَیناک سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ﴾ قال: لیس هکذا تنزیلها، إنما هی: ﴿ولَقَدْ آتَیناک سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی﴾ نحن هم: ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ﴾ ولد الولد(۳).
ترجمه روایت (۳):
هم از اوست که به سند خود آورده گوید: حسّان عابد گفت: از حضرت ابو جعفر امام باقر (علیه السلام) راجع به قول خداوند: (ای پیامبر) وما هفت آیت مثانی وقرآن عظیم را بر تو فرستادیم) پرسیدم. فرمود: همانا تنزیل آیه چنین نیست؛ چنین است: (وما هفت آیت مثانی بر تو فرستادیم) ماییم آن مثانی، (وقرآن عظیم) فرزند فرزند است.

پاورقی:

-----------------

(۱) تفسیر عیاشی: ۲، ۲۵۰.
(۲) مأخذ سابق.
(۳) مأخذ سابق.

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم